Idegennyelv-központok

ALPHA Központ

 

 • Cím: Horea út 31. szám, RO-400202 Kolozsvár
 • Tel: +40-264-434164
 • Fax: +40-264-434164
 • E-mail: alpha@lett.ubbcluj.ro
 • Honlap: alpha.ubbcluj.ro

Az ALPHA Idegennyelv-központ 2002. óta működik a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán. Szerteágazó célkitűzéseit az oktatási, nyelvvizsgai, kutatási és továbbképzési tevékenységei révén kívánja megvalósítani.

Az ALPHA-központ szolgáltatásait nemcsak a Babeş-Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak és alkalmazottainak, hanem másoknak is kínálja.

A központ elsősorban az alábbi szakok hallgatóit és végzetteit szólítja meg: 

 • Biológia és geológia
 • Kémia
 • Jog
 • Testnevelés és sport
 • Fizika
 • Földrajz
 • Történelem és filozófia
 • Bölcsészettudomány
 • Matematika és informatika
 • Pszichológia és neveléstudományok
 • Szociológia és szociális munkás-képző
 • Környezettudomány
 • Politika-, közigazgatás- és kommunikációtudományi
 • Színház és televízió
 • Görög-Katolikus teológia
 • Ortodox teológia
 • Református teológia és Zeneművészeti Kar
 • Római-Katolikus teológia

Az ALPHA Központ kínálata:

1. Képzések

 • Idegennyelv-tanfolyamok három szinten és levelező tagozaton
 • Felkészítők az ALPHA-tesztre
 • Felkészítők nemzetközi nyelvvizsgákra (Cambridge, TOEFL, DALF, Sprachdiplom)
 • Románnyelv-oktatás idegeneknek, három szinten
 • A román nyelvet idegen nyelvként oktatók számára szervezett képzések

2. Nyelvvizsgák

 • Nyelvvizsgák mesteri és doktori felvételire és záróvizsgára
 • Nyelvvizsgák munkahelyi pályázatokhoz, előlépéshez, ösztöndíjakhoz stb.

3. Más szolgáltatások

 • Román nyelvi tanácsadás
 • Fordítás és konferenciatolmácsolás
 • Idegen nyelvű dokumentáció és számítógépes szövegszerkesztés

Limbile din ofertă:  engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă rusă maghiară  română pentru străini norvegiană suedeză japoneză polonă  

További tudnivalók: alpha.ubbcluj.ro

LINGUA Központ

 • Cím: Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60, Campus, etaj I, B4 / 115, 400591, Cluj-Napoca
 • Tel: +40-264-412591
 • Fax: +40-264-418955
 • E-mail: secretariat_lingua@lingua.ubbcluj.ro
 • Honlap: https://econ.ubbcluj.ro/lingua/

PENTRU DEZVOLTAREA ŞI PERFECŢIONAREA COMUNICĂRII ÎN SFERA PUBLICĂ

A “LINGUA” Nyelvközpont 1999. óta működik a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, a Közgazdasági és Gazdálkodástudományi Karon. A központ célkitűzése a hallgatók vagy külső érdeklődők extrakurrikuláris nyelvtanulási igényeinek kielégítése felkészítők, nyelvvizsgák és továbbképzési programok szervezésével, térítés ellenében (egyes szolgáltatások az egyetem hallgatói számára ingyenesek).
A „LINGUA” Központ a CERCLESa Felsőoktatási Intézményekben Működő Nyelvközpontok Európai Konföderációjának – tagszervezete.
A Központ elsősorban az alábbi szakok hallgatóinak vagy végzőseinek kínálja szolgáltatásait:

 • Közgazdaságtudomány
 • Üzletkötő szak
 • Európai tanulmányok
 • Politikatudományok és Közigazgatás

A LINGUA Központ általános/kereskedelmi nyelvtanulást igazoló „LINGUA nyelvvizsga-bizonylatot” bocsát ki a LINGUA-vizsga letételét követően. A nyelvvizsga-oklevél a záróvizsgához, mesteri és doktori felvételihez, munkahelyek megpályázásához, előléptetéshez, ösztöndíjakhoz stb. szükséges.

A LINGUA Központ kínálata:

1. Képzések

 • Idegennyelv -tanfolyamok három szinten (általános és üzleti)
 • Felkészítők nemzetközi nyelvvizsgákra (Cambridge, TOEFL, DALF, DELE, CELI stb.)
 • Felkészítők a LINGUA-tesztre
 • Románnyelv-oktatás idegeneknek, három szinten
 • Nyelvi felkészítők egyetemi felvételire
 • Román nyelv és dél-kelet-európai kultúra és civilizáció témájú nyári egyetemek
 • Képzések, külön igénylésre

2. Általános és üzleti nyelvvizsgák

 • Nyelvvizsgák mesteri és doktori felvételire, illetve záróvizsgára
 • Nyelvvizsgák munkahelyi pályázatokhoz, előlépéshez, ösztöndíjakhoz
 • Szintfelmérés

3. Fordítás

 • Hitelesített fordítás

Időszakos kiadványok:

 • Centrul LINGUA editează, din 2002, Revista Lingua, cu seriile A. Lingvistică şi B. Cultură şi civilizaţie.

Programok

 • Lorenzo Renzi Lexikográfia-kör 
 • A Velencei – Észak-Nyugat-Romániai Kulturális Projekt, együttműködésben a Padovai Egyetemmel (Olaszország) 
 • International Summer School, The Romanian Language & the Multicultural East-Central European Area, 2008-ban a tizedik alkalommal, Arizona State University-vel közösen (SUA)
 • A Babeş-Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak LINGUA Irodalmi Köre

További tudnivalók a https://econ.ubbcluj.ro/lingua/ oldalon találhatók.

NYELVIPARI KÖZPONT (CIL)

 

A Nyelvipari Központot (CIL) a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szenátusának 2008. július 17-i Határozata alapján hozták létre, majd a 2013. május 13-i 308. számú Szenátusi Határozat alapján a BBTE kutatási egységévé minősítették, és 2016-ban újra akkreditálták, mint intelligens szakosodási/szolgáltató egységet.

A Központ a Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Idegen Nyelvek Intézetén belül működik, és annak közvetlen alárendeltségébe tartozik.

A Nyelvipari Központ (CIL) a kutatás, a technológia- és tudástranszfer, a dokumentáció és a szakképzés központja, amelyet a fordítás, a terminológia, a konferenciatolmácsolás, a lokalizáció, a feliratozás és a nyelvtechnika területén működő szaknyelvi szolgáltatások határoznak meg.

A központ teljes tevékenysége az „Alkalmazott Idegen Nyelvek” szakterületre korlátozódik, és két fő irányt követ:

 • (elméleti és gyakorlati) interdiszciplináris kutatás;
 • szakmai nyelvi szolgáltatások biztosítása a tudományos közösség, az intézményi partnerek és az érdeklődő nyilvánosság számára.

A Nyelvipari Központ szervezi:

 • az intenzív idegennyelvi tanfolyamokat (rövid és hosszú tartamú) hallgatók, végzettek stb. számára;
 • a szakmai többnyelvű kommunikációval kapcsolatos kompetenciák kialakítását és értékelését;
 • az „Alkalmazott Idegen Nyelvek" szak felvehető potenciális jelentkezők felkészítését és tesztelését.

A nyelvközpont kínálatához a következő nyelvek tartoznak:

 • angol, francia, német, olasz, spanyol, valamint finn, japán, holland, portugál, orosz.

További információkért, kérjük, látogasson el a központ honlapjára.