Burse

Bursa "David Prodan"

Ideea acordării unei burse în amintirea istoricului David Prodan a apărut în anul 2017, după preluarea de către UBB în administrare de la Primăria Cluj-Napoca a apartamentului de pe str. David Prodan nr. 1, etaj 1, ap. 7, unde a trăit fostul profesor al UBB, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei medievale și moderne în rândurile cercetătorilor din țară și străinătate.
Bursa David Prodan constituie o recompensă morală și materială pentru cercetătorii români și străini care s-au remarcat în domeniile Istorie medievală și modernă și mai ales au realizat lucrări științifice originale, care valorifică documente de arhivă și se înscriu pe direcțiile și temele cultivate de-a lungul carierei științifice de profesorul și istoricul David Prodan.

Documente

Contact

Pentru detalii suplimentare privind procedura de acordare a bursei David Prodan, Vă rugăm să vă adresați Direcției Patrimoniu Cultural Universitar, la adresa patrimoniu@ubbcluj.ro.

Rezultate