Burse

Bursa "David Prodan"

Ideea acordării unei burse în amintirea istoricului David Prodan a apărut în anul 2017, după preluarea de către UBB în administrare de la Primăria Cluj-Napoca a apartamentului de pe str. David Prodan nr. 1, etaj 1, ap. 7, unde a trăit fostul profesor al UBB, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei medievale și moderne în rândurile cercetătorilor din țară și străinătate.
Bursa David Prodan constituie o recompensă morală și materială pentru cercetătorii români și străini care s-au remarcat în domeniile Istorie medievală și modernă și mai ales au realizat lucrări științifice originale, care valorifică documente de arhivă și se înscriu pe direcțiile și temele cultivate de-a lungul carierei științifice de profesorul și istoricul David Prodan.

Dosarele pentru bursa David Prodan se depun continuu, pe toată durata anului universitar; documentele semnate pe fiecare pagină trebuie scanate și trimise, în format electronic, pe adresa Direcției Patrimoniu Cultural Universitar (patrimoniu@ubbcluj.ro). Evaluarea dosarelor se va face trimestrial, în mod excepțional pentru primul trimestru aceasta având loc conform calendarului de mai jos.

Calendar:

  • 14 mai 2018 – prima evaluare a dosarelor depuse
  • 21 mai 2018 – publicarea rezultatului evaluării pe site-ul Universității Babeș-Bolyai
  • 22-23 mai 2018 – trimiterea contestațiilor, în format electronic, pe adresa Direcției Patrimoniu Cultural Universitar (patrimoniu@ubbcluj.ro)
  • 24 mai 2018 – publicarea rezultatului contestațiilor și anunțarea beneficiarului bursei David Prodan pe site-ul Universității Babeș-Bolyai
  • 1 iunie 2018 – începerea primului stagiu

Documente

Contact

Pentru detalii suplimentare privind procedura de acordare a bursei David Prodan, Vă rugăm să vă adresați Direcției Patrimoniu Cultural Universitar, la adresa patrimoniu@ubbcluj.ro.