Oferta educațională pentru anul 2021-2022 nivel master

Total programe 256 acreditate în 42 de domenii de master: 165 în limba română, 46 în limba maghiară, 6 în limba germană, 35 în limba engleză, 3 în limba franceză și 1 în limba italiană

Facultatea de Matematică şi Informatică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Informatică Analiza datelor şi modelare** Cluj-Napoca maghiară IF 120 C
Informatică Baze de date ** Cluj-Napoca română IF 120 C
Informatică Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date** Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Informatică Metode moderne în predarea informaticii* Cluj-Napoca română IF 120 P
Informatică Metode moderne în predarea informaticii* Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Informatică Inginerie software ** Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Informatică Inteligenţă computaţională aplicată** Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Informatică Programare bazată pe componente** Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Informatică Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise ** Cluj-Napoca maghiară IF 120 C
Informatică Sisteme distribuite în internet ** Cluj-Napoca română IF 120 C
Informatică Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare** Cluj-Napoca germană, engleză IF 120 C
Matematică Matematică computaţională ** Cluj-Napoca maghiară IF 120 C
Matematică Metode moderne în predarea matematicii* Cluj-Napoca română IF 120 P
Matematică Metode moderne în predarea matematicii* Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Matematică Matematici avansate** Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Ştiinţe ale educaţiei Masterat didactic în Informatică Cluj-Napoca română IF 120 D
Ştiinţe ale educaţiei Masterat didactic în Matematică Cluj-Napoca maghiară IF 120 D
Ştiinţe ale educaţiei Masterat didactic în Informatică Cluj-Napoca maghiară IF 120 D

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Fizică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Fizică Biofizică şi fizică medicală** Cluj-Napoca română IF 120 C
Fizică Fizica corpului solid** Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Fizică Fizică computaţională** Cluj-Napoca engleză IF 120 C

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Chimie Chimie avansată ** Cluj-Napoca română/engleză IF 120 C
Chimie Chimie clinică ** Cluj-Napoca română IF 120 C
Chimie Chimie criminalistică** Cluj-Napoca română IF 120 C
Chimie Modelare moleculară în chimie şi biochimie/Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry**  Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Chimie Tehnici moderne de sinteză în chimie ** Cluj-Napoca maghiară IF 120 C
Inginerie chimică Ingineria materialelor si protectia mediului** Cluj-Napoca română IF 120 C
Inginerie chimică Ingineria proceselor organice si biochimice ** Cluj-Napoca română IF 120 C
Inginerie chimică Inginerie chimică avansată de proces / Advenced Process chemical Engineering** Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Inginerie chimică Inginerie chimică avansată de proces ** Cluj-Napoca română IF 120 C
Inginerie chimică Procesarea şi controlul alimentelor (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)** Cluj-Napoca română IF 120 C
Inginerie chimică Chimia și ingineria nano-și biomaterialelor** Cluj-Napoca maghiară IF 120 C
Ştiinţe ale educaţiei Masterat didactic în Chimie Cluj-Napoca română IF 120 D
Ştiinţe ale educaţiei Masterat didactic în Chimie Cluj-Napoca maghiară IF 120 D

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Biologie şi Geologie

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Biologie Biologie medicală* Cluj-Napoca română IF 120 P
Biologie Biologie medicală* Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Biologie Biotehnologie moleculară** Cluj-Napoca română IF 120 C
Biologie Ecologie culturală** Cluj-Napoca română IF 120 C
Biologie Ecologie sistemică şi conservare ** Cluj-Napoca română IF 120 C
Biologie Ecologie terestră şi acvatică ** Cluj-Napoca maghiară IF 120 C
Biologie Managementul calității în laboratoarele biomedicale* Cluj-Napoca română IF 120 P
Biologie *Managementul calității în laboratoarele biomedicale Cluj-Napoca română IFR 120 P
Biologie Ştiinţele nutriţiei * Cluj-Napoca română IF 120 P
Biologie Ştiinţele nutriţiei * Cluj-Napoca română IFR 120 P
Biologie Managementul ariilor protejate și al resurselor locale* Cluj-Napoca română IF 120 P
Geologie Geologie aplicată** Cluj-Napoca română IF 120 C
Ştiinţe ale educaţiei Masterat didactic în Biologie Cluj-Napoca română IF 120 D
Ştiinţe ale educaţiei Masterat didactic în Biologie Cluj-Napoca maghiară IF 120 D

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Geografie

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Geografie Amenajare si dezvoltare turistică * Cluj-Napoca română IF 120 P
Geografie Amenajare şi dezvoltare turistică * Cluj-Napoca română IFR 120 P
Geografie Ecoturism şi dezvoltare durabilă** Gheorgheni maghiară IF 120 P
Geografie Geomatică* Cluj-Napoca română IF 120 P
Geografie Planificare şi dezvoltare regională * Cluj-Napoca română IF 120 P
Geografie Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic * Cluj-Napoca română IF 120 P
Geografie Turism şi amenajarea teritoriului * Sighetu-Marmaţiei română IF 120 P
Geografie Turism şi dezvoltare teritorială * Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Geografie Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării (interdisciplinar cu domeniul  Știința sportului și educației fizice)* Bistriţa română IF 120 P
Geografie Analiza spațială și organizarea teritorială/Spatial analysis and teritorial Organization** Cluj-Napoca engleză IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Ingineria mediului Dezvoltare sustenabilă și managementul mediului / Sustanaible Development and Enviromental management* Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Ingineria mediului Ingineria valorificării deșeurilor* Cluj-Napoca română IF 120 P
Ingineria mediului Managementul dezastrelor* Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţa mediului Calitatea mediului şi surse energetice* Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţa mediului Evaluarea riscului şi securitatea mediului* Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţa mediului Gestiunea şi protectia mediului * Cluj-Napoca română IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Drept

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Drept Drept privat al Uniunii Europene  ** Cluj-Napoca maghiară IF 60 C
Drept Drept privat comparat / Droit privé compare** Cluj-Napoca franceză IF 60 C
Drept Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor** Cluj-Napoca română IF 60 C
Drept Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor/International and comparative business law** Cluj-Napoca engleză IF 60 C
Drept Instituţii de drept privat** Cluj-Napoca română IF 60 C
Drept Ştiinţe penale şi criminalistică** Cluj-Napoca română IF 60 C

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Litere

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Filologie Comunicare multilingvă şi multiculturală * Cluj-Napoca italiană, franceză, spaniolă, română IF 120 P
Filologie Direcţii actuale în lingvistică** Cluj-Napoca engleză, franceză IF 120 C
Filologie Germanistica în context  european ** Cluj-Napoca germană IF 120 C
Filologie Istoria imaginilor - istoria ideilor** Cluj-Napoca română IF 120 C
Filologie Limba română în context romanic**   Cluj-Napoca română IF 120 C
Filologie Literatură şi civilizaţie - dialog intercultural în spaţiul francofon**  Cluj-Napoca franceză IF 120 C
Filologie Masterat european de interpretare de conferinţă * Cluj-Napoca română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă IF 120 P
Filologie Masterat european de traductologie – terminologie* Cluj-Napoca română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă IF 120 P
Filologie Studii culturale britanice**   Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Filologie Studii de lingvistică şi literatură maghiară * Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Filologie Studii irlandeze** Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Filologie Studii literare românești ** Cluj-Napoca română IF 120 C
Filologie Română ca limbă străină/nematernă* Cluj-Napoca română IF 120 P
Studii culturale Cultură şi societate  –  tradiţie şi modernitate * Cluj-Napoca maghiară IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Filosofie Filosofie antică şi medievală ** Cluj-Napoca română IF 120 C
Filosofie Filosofie, cultură, comunicare** Cluj-Napoca română IF 120 C
Filosofie Teorie critică şi studii multiculturale ** Cluj-Napoca maghiară IF 120 C
Istorie  Arheologie şi studii clasice* Cluj-Napoca română IF 120 P
Istorie  Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural ** Cluj-Napoca maghiară IF 120 C
Istorie  Istoria Europei de Sud-Est ** Cluj-Napoca română IF 120 C
Istorie  Istoria şi socioantropologia epocii moderne ** Cluj-Napoca română IF 120 C
Istorie  Istorie, memorie, oralitate în secolul XX**  Cluj-Napoca română IF 120 C
Istorie  Societate, artă, identităţi în Europa Centrală.De la medieval la modernitate** Cluj-Napoca română IF 120 C
Relaţii internaţionale şi studii europene Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene* Cluj-Napoca română IF 120 P
Relaţii internaţionale şi studii europene Istorie contemporană şi relaţii internaţionale ** Cluj-Napoca maghiară IF 120 C
Relaţii internaţionale şi studii europene Leadership și comunicare în organizațiile internaționale** Cluj-Napoca română IF 120 C
Ştiinte ale comunicării  Ştiintele informării şi documentării * Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Masterat didactic în Istorie Cluj-Napoca română IF 120 D
Ştiinţe ale educaţiei Masterat didactic în Istorie Cluj-Napoca maghiară IF 120 D
Studii culturale Patrimoniu și turism cultural** Cluj-Napoca română IF 120 C
Studii culturale Studii iudaice** Cluj-Napoca română IF 120 C
Studii de securitate Managementul securităţii în societatea contemporană* Cluj-Napoca română IF 120 P
Studii de securitate Managementul securităţii în societatea contemporană* Cluj-Napoca română IFR 120 P
Studii de securitate Securitate, intelligence și competitivitate în organizații Cluj-Napoca română IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Asistență socială Asistenţa socială pentru sănătate mentală * Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Asistență socială Asistenţa socială şi economie socială*  Cluj-Napoca română IF 120 P
Asistență socială Asistenţa socială şi economie socială * Cluj-Napoca română IFR 120 P
Asistență socială Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale*  Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Asistență socială Gerontologie socială*  Cluj-Napoca română IF 120 P
Asistență socială Managementul serviciilor sociale* Cluj-Napoca română/ engleză IF 120 P
Asistență socială Masterat european în drepturile copiilor* Cluj-Napoca română IF 120 P
Asistență socială Asistenţa socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere * Cluj-Napoca română IF 120 P
Asistență socială Mangementul serviciilor de asistență socială* (la Reșița) Reșița română IF 120 P
Sociologie Analiza datelor complexe* Cluj-Napoca română IF 120 P
Sociologie Antropologie aplicată ** Cluj-Napoca română IF 120 C
Sociologie Cercetare sociologică avansată ** Cluj-Napoca română IF 120 C
Sociologie Comunicare, societate şi mass media*  Cluj-Napoca română IF 120 P
Sociologie Managementul resurselor umane și sociologia organizațiilor* Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Sociologie Managementul strategic al resurselor umane* Cluj-Napoca română IF 120 P
Sociologie Sociologie aplicată în conducerea instituţiilor publice şi a ONG-urilor * Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Sociologie Sociologie aplicată în dezvoltarea locală*   Cluj-Napoca maghiară IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Psihologie Consiliere şi intervenţii psihologice în dezvoltarea umană* Cluj-Napoca română IF 120 P
Psihologie Consultanţă şi intervenţie psihologică* Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Psihologie Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională* Cluj-Napoca română IF 120 P
Psihologie Psihologia sănătăţii publice și clinice* Cluj-Napoca română IF 120 P
Psihologie Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie* Cluj-Napoca română IF 120 P
Psihologie Psihologie judiciară* Cluj-Napoca română IF 120 P
Psihologie Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman * Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică * Cluj-Napoca română IFR 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică * Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Designer instrucțional* Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizatia germană a Europei Centrale şi de Sud-Est * Cluj-Napoca germană IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Management curricular* Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Management curricular* Cluj-Napoca română IFR 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Management educaţional* Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive*  Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Metode şi practici alternative în învăţământul primar şi preşcolar* Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Strategii de învățare eficientă* Odorheiul Secuiesc maghiară IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Terapia limbajului şi audiologie educaţională* Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Management educațional (la Reșița) Reșița română IF 121 P

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Ştiinţe ale educaţiei Masterat didactic în Economie Cluj-Napoca română IF 120 D
Ştiinţe ale educaţiei Masterat didactic în Economie Cluj-Napoca maghiară IF 120 D
Ştiinţe ale educaţiei Masterat didactic în Economie Cluj-Napoca germană IF 120 D
 Informatică ecnomică E-Business * Cluj-Napoca română IF 120 P
 Informatică ecnomică Modelarea afacerilor și calculul distribuit/Business modeling and distributed computing* Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii * Cluj-Napoca română IF 120 P
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii * Cluj-Napoca română IFR 120 P
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii * (la Reșița) Reșița română IF 120 P
Cibernetică și statistică  Econometrie şi statistică aplicată*  Cluj-Napoca română IF 120
Cibernetică și statistică  Sisteme de asistare a deciziilor economice* Cluj-Napoca română IF 120 P
Contabilitate Auditul si managementul financiar al fondurilor europene* Cluj-Napoca română IF 120 P
Contabilitate Contabilitate și organizații/Accounting and organizations** Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Contabilitate Diagnostic şi evaluare* Cluj-Napoca română IF 120 P
Contabilitate Expertiză contabilă şi audit* Cluj-Napoca română IF 120 P
Contabilitate Expertiză contabilă şi audit* Cluj-Napoca română IFR 120 P
Contabilitate Management contabil, audit şi control * Cluj-Napoca română IF 120 P
Contabilitate Management contabil, audit şi control * Cluj-Napoca română IFR 120 P
Contabilitate Expertiză contabilăși evaluarea firmei* (la Reșița) Reșița română IF 120 P
Economie Agrobusiness* Cluj-Napoca română IF 120 P
Economie Dezvoltare regională durabilă* Cluj-Napoca română IF 120 P
Economie Gestiunea şi evaluarea proiectelor* Cluj-Napoca română IF 120 P
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale * Cluj-Napoca română IF 120 P
Economie şi afaceri internaţionale Management internațional * Cluj-Napoca germană IF 120 P
Finanţe Bănci şi pieţe de capital * Cluj-Napoca română IF 120 P
Finanţe Finante corporative-asigurări * Cluj-Napoca română IF 120 P
Finanţe Fiscalitate * Cluj-Napoca română IF 120 P
Finanţe Gestiune financiară corporativă  * Cluj-Napoca maghiară/engleză IF 120 P
Management International business management*   Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Management Managementul afacerilor* Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Management Managementul dezvoltării afacerilor * Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Management Managementul dezvoltării afacerilor * Cluj-Napoca română IFR 120 P
Management Managementul dezvoltării afacerilor * Cluj-Napoca română IF 120 P
Management Managementul dezvoltării afacerilor*  Sfântu Gheorghe română IF 120 P
Management Managementul resurselor umane * Cluj-Napoca română IFR 120 P
Management Managementul resurselor umane * Cluj-Napoca română IF 120 P
Marketing Strategii şi politici de marketing * Cluj-Napoca română IF 120 P
Marketing Strategii şi politici de marketing * Cluj-Napoca română IFR 120 P
Marketing Strategii şi politici de marketing * Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Marketing Marketing digital* Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Marketing Marketing și comunicare în afaceri Reșița română IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Studii Europene

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Management Management performant * Cluj-Napoca română IF 120 P
Relaţii internaţionale şi studii europene Afaceri europene şi management de programe * Cluj-Napoca română IF 120 P
Relaţii internaţionale şi studii europene Comunicare internaţională * Cluj-Napoca română IF 120 P
Relaţii internaţionale şi studii europene Evaluarea dezvoltării regionale* Cluj-Napoca română IF 120 P
Relaţii internaţionale şi studii europene Guvernanţă europeană ** Cluj-Napoca română IF 120 C
Relaţii internaţionale şi studii europene Management şi negocieri internaţionale şi europene* Cluj-Napoca română IF 120 P
Relaţii internaţionale şi studii europene Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor/International Relations Foreign Policy and Crises Management** Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Relaţii internaţionale şi studii europene Studii politice europene comparate ** Cluj-Napoca franceză IF 120 C
Relaţii internaţionale şi studii europene Studii transatlantice / Transatlantic Studies** Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Relaţii internaţionale şi studii europene Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale / Cultural Diplomacy and International Relations** Cluj-Napoca engleză IF 120 C

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Business

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor*  Cluj-Napoca română IF 120 P
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor * Cluj-Napoca română IFR 120 P
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în ospitalitate și turism internațional/Business administration in international hospitality and tourism* Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Administrarea afacerilor Management hotelier* Cluj-Napoca română IF 120 P
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor internaţionale /International Business Administration* Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Administrarea afacerilor Management hotelier* Cluj-Napoca română IFR 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Ştiințe ale comunicării  Comunicare mediatică - Media communication* Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Ştiințe ale comunicării  Management media* Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiințe ale comunicării  Management media * Cluj-Napoca română IFR 120 P
Ştiințe ale comunicării  Producţie media * Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiințe ale comunicării  Publicitate şi relaţii publice* Cluj-Napoca germană/engleză IF 120 P
Ştiințe ale comunicării  Relaţii publice* Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiințe ale comunicării  Relaţii publice* Cluj-Napoca română IFR 120 P
Ştiințe ale comunicării  Relaţii publice și publicitate/Public relations and Advertising* Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Ştiințe ale comunicării  Studii media aplicate* Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Ştiințe ale comunicării  Tehnici avansate de comunicare* Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Ştiințe ale comunicării  Studii de media digitală și de jocuri/Digital Media and Game Studies* Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe administrative Analiza și managementul conflictelor/Conflict analysis and management* Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Ştiinţe administrative Administraţie publică* Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe administrative Administraţie publică* Cluj-Napoca română IFR 120 P
Ştiinţe administrative Administraţie publică* Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Ştiinţe administrative Management și politici publice* Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Ştiinţe administrative Managementul instituţiilor publice şi nonprofit * Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Ştiinţe administrative Managementul proiectelor şi evaluarea programelor în sfera administraţiei publice* Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe administrative Managementul resurselor umane în sectorul public* Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe administrative Politici de sănătate şi management sanitar * Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe administrative Ştiinţă, tehnologie şi inovaţie în administraţia publică/Science, technology and innovation in public governance* Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Ştiinţe administrative Sănătate publică/Master of public health* Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Ştiinţe administrative Administrație publică europeană*(la Reșița) Reșița română IF 120 P
Științe ale comunicării Publicitate* Cluj-Napoca română IF 120 P
Științe ale comunicării Publicitate* Cluj-Napoca română IFR 120 P
Ştiinţe politice Managementul organizatiilor politice * Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe politice Dezvoltare internaţională /International Development* Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Ştiinţe politice Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale /Research design and data Analysis in Social Sciences** Cluj-Napoca engleză IF 120 C

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Știința sportului și educației fizice Antrenament şi performanţă sportivă * Cluj-Napoca română IF 120 P
Știința sportului și educației fizice Educatie fizică  şi agrement în turism * Cluj-Napoca română IF 120 P
Știința sportului și educației fizice Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor*  Cluj-Napoca română IF 120 P
Știința sportului și educației fizice Managementul organizațiilor și activităților sportive * Cluj-Napoca română IF 120 P
Știința sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare* (la Reșița) Reșița română IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Teologie Arta sacră- Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale * Cluj-Napoca română IF 120 P
Teologie Bioetică-morală, etică şi deontologie * Cluj-Napoca română IF 120 P
Teologie Consiliere pastorală și asistență psihosocială* Cluj-Napoca română IF 120 P
Teologie Doctrină, hermeneutică și istorie bisericească** Cluj-Napoca română IF 120 C
Teologie Pastorație și viață liturgică** Cluj-Napoca română IF 120 C
Teologie Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam)* Cluj-Napoca română IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Teologie Greco Catolică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Ştiinţe ale educaţiei Masterat didactic în Teologie (Teologie greco-catolică) Cluj-Napoca română IF 120 D
Teologie Fundamente creştine ale identităţii europene*  Oradea română IF 120 P
Teologie Teologie biblică* Cluj-Napoca română IF 120 P
Teologie Teologie pastorală în comunităţile ecleziale * Blaj română IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Muzică Muzică bisericească ecumenică* Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Teologie Teologie aplicată * Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Teologie Teologie-educaţie** Cluj-Napoca maghiară IF 120 C
Teologie Mediere interculturală și interconfesională* Cluj-Napoca maghiară IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Teologie Romano Catolică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Teologie Consiliere pastorală * Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Teologie Teologie romano-catolică pastorală aplicată* Alba Iulia maghiară IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Teatru şi Film

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Cinematografia și media Producție de film documentar/ Documentary Filmmaking* Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Cinematografia și media Arta scurtmetrajului* Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Cinematografia și media Arte digitale interactive /Digital interactive arts* Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Teatru şi artele spectacolului Artă teatrală* Cluj-Napoca română IF 120 P
Teatru şi artele spectacolului Teatru contemporan (actorie şi teatrologie)* Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Teatru şi artele spectacolului Arte performative și film** Cluj-Napoca română IF 120 C
Teatru şi artele spectacolului Management și antreprenoriat cultural* Cluj-Napoca română IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic

Facultatea de Inginerie

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Ingineria materialelor Procesarea avansată a materialelor metalice  Reșița română IF 120  
Inginerie electrică Sisteme electromecanice anansate* Reșița română IF 120  
Inginerie industrială Concepția, testarea și diagnosticarea echipamentelor industriale Reșița română IF 120  
Inginerie mecanică Concepția și testarea sistemelor mecanice Reșița română IF 120  

P = program profesional; C = program de cercetare; D = program didactic