Oferta educațională pentru anul 2018-2019 nivel master

Total programe de master 299 acreditate in 36 de domenii de master, 191 de programe în limba româna, 49 în limba maghiară, 45 în limba engleză, 7 în limba germană, 6 în limba franceză și 1 program în limba italiană.

Facultatea de Matematică şi Informatică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Matematică

Matematică

Cluj-Napoca

română

IF

120

Matematică

Matematică

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Matematică

Matematică aplicată

Cluj-Napoca

română

IF

120

Matematică

Matematică aplicată

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Matematică

Matematică computaţională

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Matematică

Matematică didactică

Cluj-Napoca

română

IF

120

Matematică

Matematică didactică

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Matematică

Matematici avansate

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Matematică

Modelare interdisciplinară

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Informatică

Analiza datelor şi modelare

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Informatică

Baze de date

Cluj-Napoca

română

IF

120

Informatică

Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Informatică

Informatică didactică

Cluj-Napoca

română

IF

120

Informatică

Informatică didactică

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Informatică

Inginerie software

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Informatică

Inteligenţă computaţională aplicată

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Informatică

Metode formale în programare

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Informatică

Modelare şi simulare

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Informatică

Optimizarea modelelor informatice

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Informatică

Programare bazată pe componente

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Informatică

Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor enterprise

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Informatică

Sisteme distribuite în internet

Cluj-Napoca

română

IF

120

Informatică

Sisteme inteligente

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Informatică

Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare

Cluj-Napoca

germană/engleză

IF

120

 

Facultatea de Fizică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Fizică

Biofizică şi fizică medicală

Cluj-Napoca

română

IF

120

Fizică

Biomateriale

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Fizică

Fizica corpului solid

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Fizică

Fizică computaţională

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Fizică

Ştiinţa şi tehnologia materialelor avansate

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Fizică

Ştiinţe -masterat didactic (interdisciplinar  cu domeniile:  Chimie, Biologie)

Cluj-Napoca

română

IF

120

Fizică

Ştiinţe -masterat didactic (interdisciplinar  cu domeniile:  Chimie, Biologie)

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

 

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Chimie

Chimie avansată 

Cluj-Napoca

română, engleză

IF

120

Chimie

Chimie clinică

Cluj-Napoca

română

IF

120

Chimie

Chimie criminalistică

Cluj-Napoca

română

IF

120

Chimie

Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare

Cluj-Napoca

română

IFR

120

Chimie

Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare

Cluj-Napoca

română., maghiară

IF

120

Chimie

Modelare moleculară în chimie şi biochimie

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Chimie

Tehnici moderne de sinteză în chimie

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Inginerie chimică

Ingineria materialelor si protectia mediului

Cluj-Napoca

română, engleză

IF

90

Inginerie chimică

Ingineria materialelor si protectia mediului

Cluj-Napoca

română

IF

120

Inginerie chimică

Ingineria proceselor organice şi biochimice

Cluj-Napoca

română, engleză

IF

90

Inginerie chimică

Ingineria proceselor organice si biochimice

Cluj-Napoca

română

IF

120

Inginerie chimică

Ingineria proceselor organice si biochimice

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Inginerie chimică

Inginerie chimica avansată de proces

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Inginerie chimică

Inginerie chimică avansată de proces

Cluj-Napoca

română, engleză

IF

90

Inginerie chimică

Inginerie chimică avansată de proces

Cluj-Napoca

română

IF

120

Inginerie chimică

Procesarea şi controlul alimentelor  (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Inginerie chimică

Procesarea şi controlul alimentelor (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)

Cluj-Napoca

română

IF

120

Inginerie chimică

Chimia și ingineria nano-și biomaterialelor

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

 

Facultatea de Biologie şi Geologie

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Geologie

Geologia bazinelor sedimentare

Cluj-Napoca

română

IF

120

Geologie

Geologie aplicată

Cluj-Napoca

româmă

IF

120

Geologie

Mineralogie aplicată şi petrologie

Cluj-Napoca

română

IF

120

Biologie

Biologie didactică

Cluj-Napoca

română

IF

120

Biologie

Biologie medicală

Cluj-Napoca

română

IF

120

Biologie

Biologie medicală

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Biologie

Biotehnologie moleculară

Cluj-Napoca

română

IF

120

Biologie

Biotransformări celulare

Cluj-Napoca

română

IF

120

Biologie

Ecologie culturală

Cluj-Napoca

română

IF

120

Biologie

Ecologie sistemică şi conservare

Cluj-Napoca

română

IF

120

Biologie

Ecologie terestră şi acvatică 

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Biologie

Managementul calității în laboratoarele biomedicale

Cluj-Napoca

română

IF

120

Biologie

Managementul calității în laboratoarele biomedicale

Cluj-Napoca

română

IFR

120

Biologie

Ştiinţele nutriţiei

Cluj-Napoca

română

IF

120

Biologie

Ştiinţele nutriţiei

Cluj-Napoca

română

IFR

120

Biologie

Utilizarea şi protecţia resurselor biologice

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Biologie

Managementul ariilor protejate și al resurselor locale

Cluj-Napoca

română

IF

120

 

Facultatea de Geografie

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Geografie

Amenajare si dezvoltare turistică

Cluj-Napoca

română

IF

120

Geografie

Amenajare şi dezvoltare turistică

Cluj-Napoca

română

IFR

120

Geografie

Analiza şi amenajarea teritoriului

Cluj-Napoca

română

IF

120

Geografie

Ecoturism şi dezvoltare durabilă

Gheorgheni

maghiară

IF

120

Geografie

Evaluarea resurselor și dezvoltarea teritorială durabilă

Cluj-Napoca

română

IF

120

Geografie

Geografie fizică aplicată

Cluj-Napoca

română

IF

120

Geografie

Geomatică

Cluj-Napoca

română

IF

120

Geografie

Planificare şi dezvoltare regională

Cluj-Napoca

română

IF

120

Geografie

Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic

Cluj-Napoca

română

IF

120

Geografie

Turism şi amenajarea teritoriului

Sighetu-Marmaţiei

română

IF

120

Geografie

Turism şi dezvoltare teritorială

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Geografie

Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării (interdisciplinar cu domeniul  Știința sportului și educației fizice)

Bistriţa

română

IF

120

 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Ştiinţa mediului

Calitatea mediului şi surse energetice

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţa mediului

Evaluarea riscului şi securitatea mediului

Cluj-Napoca

română

IFR

120

Ştiinţa mediului

Evaluarea riscului şi securitatea mediului

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţa mediului

Evaluarea şi managementul mediului

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţa mediului

Gestiunea şi protectia mediului

Cluj-Napoca

română

IFR

120

Ştiinţa mediului

Gestiunea şi protectia mediului

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţa mediului

Schimbări climatice şi fenomene extreme de risc

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ingineria mediului

Dezvoltare sustenabilă și managementul mediului

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Ingineria mediului

Ingineria valorificării deșeurilor

Cluj-Napoca

română

IF

120

 

Facultatea de Drept

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Drept

Drept privat al Uniunii Europene 

Cluj-Napoca

maghiară

IF

60

Drept

Drept privat comparat - Droit privé compare

Cluj-Napoca

franceză

IF

60

Drept

Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor

Cluj-Napoca

română

IF

60

Drept

Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor/International and comparative business law

Cluj-Napoca

engleză

IF

60

Drept

Instituţii de drept privat

Cluj-Napoca

română

IF

60

Drept

Statul de drept şi societate civilă/Etat de droit et société-civile

Cluj-Napoca

franceză

IF

120

Drept

Ştiinţe penale şi criminalistică

Cluj-Napoca

română

IF

60

 

Facultatea de Litere

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Filologie

Comunicare multilingvă şi multiculturală

Cluj-Napoca

italiană, franceză, spaniolă, română

IF

120

Filologie

Direcţii actuale în lingvistică

Cluj-Napoca

engleză, franceză

IF

120

Filologie

Germanistica în context  european 

Cluj-Napoca

germană

IF

120

Filologie

Istoria imaginilor - istoria ideilor

Cluj-Napoca

română

IF

120

Filologie

Limba română în context romanic 

Cluj-Napoca

română

IF

120

Filologie

Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne

Cluj-Napoca

română

IF

120

Filologie

Literatura germană în Europa Centrală şi de Sud-Est

Cluj-Napoca

germană

IF

120

Filologie

Literatură şi civilizaţie - dialog intercultural în spaţiul francofon 

Cluj-Napoca

franceză

IF

120

Filologie

Masterat european de interpretare de conferinţă

Cluj-Napoca

română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă

IF

120

Filologie

Masterat european de traductologie – terminologie

Cluj-Napoca

română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă

IF

120

Filologie

Studii culturale britanice 

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Filologie

Studii de lingvistică şi literatură maghiară

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Filologie

Studii irlandeze

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Filologie

Studii literare românești

Cluj-Napoca

română

IF

120

Studii culturale

Cultură şi societate  –  tradiţie şi modernitate

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

 

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Filosofie

Etica profesională

Cluj-Napoca

română

IF

120

Filosofie

Filosofie antică şi medievală

Cluj-Napoca

română

IF

120

Filosofie

Filosofie, cultură, comunicare

Cluj-Napoca

română

IF

120

Filosofie

Investigaţii filosofice aplicate

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Filosofie

Teorie critică şi studii multiculturale

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Istorie

Arheologie şi studii clasice

Cluj-Napoca

română

IF

120

Istorie

Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural 

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Istorie

Istoria Europei de Sud-Est

Cluj-Napoca

română

IF

120

Istorie

Istoria şi socioantropologia epocii moderne

Cluj-Napoca

română

IF

120

Istorie

Istorie, memorie, oralitate în secolul XX

Cluj-Napoca

română

IF

120

Istorie

Societate, artă, identităţi în Europa Centrală.De la medieval la modernitate

Cluj-Napoca

română

IF

120

Studii culturale

Patrimoniu și turism cultural

Cluj-Napoca

română

IF

120

Studii culturale

Studii iudaice

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiine ale comunicării

Ştiintele informării şi documentării

Cluj-Napoca

română

IF

120

Relaţii internaţionale şi studii europene

Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene

Cluj-Napoca

română

IF

120

Relaţii internaţionale şi studii europene

Managementul relaţiilor internaţionale şi politicilor europene

Cluj-Napoca

română

IF

120

Relaţii internaţionale şi studii europene

Leadership și comunicare în organizațiile internaționale

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţe politice

Managementul securităţii în societatea contemporană

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţe politice

Managementul securităţii în societatea contemporană

Cluj-Napoca

română

IFR

120

 

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Sociologie

Antropologie aplicată

Cluj-Napoca

română

IF

120

Sociologie

Cercetare sociologică avansată

Cluj-Napoca

română

IF

120

Sociologie

Comunicare, societate şi mass media

Cluj-Napoca

română

IF

120

Sociologie

Managementul resurselor umane și sociologia organizațiilor

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Sociologie

Managementul strategic al resurselor umane

Cluj-Napoca

română

IF

120

Sociologie

Sociologie aplicată în conducerea instituţiilor publice şi a ONG-urilor 

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Sociologie

Sociologie aplicată în dezvoltarea locală 

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Sociologie

Analiza datelor complexe

Cluj-Napoca

română

IF

120

Asistență socială

Asistenta socială bazata pe dovezi

Cluj-Napoca

română

IF

120

Asistență socială

Asistenţa socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

Cluj-Napoca

română

IF

120

Asistență socială

Asistenţa socială pentru sănătate mentală 

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Asistență socială

Asistenţa socială şi economie socială

Cluj-Napoca

română

IF

120

Asistență socială

Asistenţa socială şi economie socială

Cluj-Napoca

română

IFR

120

Asistență socială

Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale 

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Asistență socială

Gerontologie socială

Cluj-Napoca

română

IF

120

Asistență socială

Managementul serviciilor sociale

Cluj-Napoca

română, engleză

IF

120

Asistență socială

Masterat european în drepturile copiilor

Cluj-Napoca

română

IF

120

Asistență socială

Politici şi servicii sociale

Cluj-Napoca

română

IF

120

 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Psihologie

Consiliere genetică

Cluj-Napoca

română

IF

120

Psihologie

Consiliere şi intervenţii psihologice în dezvoltarea umană

Cluj-Napoca

română

IF

120

Psihologie

Consultanţă şi intervenţie psihologică

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Psihologie

Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională

Cluj-Napoca

română

IF

120

Psihologie

Psihologia sănătăţii publice și clinice

Cluj-Napoca

română

IF

120

Psihologie

Psihologie aplicată în organizaţii complexe

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Psihologie

Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie

Cluj-Napoca

română

IF

120

Psihologie

Psihologie judiciară

Cluj-Napoca

română

IF

120

Psihologie

Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţe ale educaţiei

Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică

Cluj-Napoca

română

IFR

120

Ştiinţe ale educaţiei

Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţe ale educaţiei

Consiliere şi intervenţie în educaţie incluzivă

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Ştiinţe ale educaţiei

Designer instrucțional

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţe ale educaţiei

Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizatia germană a Europei Centrale şi de Sud-Est

Cluj-Napoca

germană

IF

120

Ştiinţe ale educaţiei

Educaţie civică

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţe ale educaţiei

Management curricular

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţe ale educaţiei

Management curricular

Cluj-Napoca

română

IFR

120

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţe ale educaţiei

Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţe ale educaţiei

Metode şi practici alternative în învăţământul primar şi preşcolar

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Ştiinţe ale educaţiei

Strategii de învățare eficientă

Odorheiul Secuiesc

maghiară

IF

120

Ştiinţe ale educaţiei

Terapia limbajului şi audiologie educaţională

Cluj-Napoca

română

IF

120

 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor internaţionale  Cluj-Napoca engleză IF 120
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii  Cluj-Napoca română IFR 120
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii  Cluj-Napoca română IF 120
Cibernetică și statistică  Econometrie şi statistică aplicată  Cluj-Napoca română IF 120
Cibernetică și statistică  Sisteme de asistare a deciziilor economice Cluj-Napoca română IF 120
 Informatică ecnomică E-Business  Cluj-Napoca română IF 120
 Informatică ecnomică Modelarea afacerilor și calculul distribuit/Business modeling and distributed computing Cluj-Napoca engleză IF 120
Contabilitate Auditul si managementul financiar al fondurilor europene Cluj-Napoca română IF 120
Contabilitate Auditul si managementul financiar al fondurilor europene (60 studenţi/an pe perioada finanţării europene şi 50 studenţi/an după finalizarea proiectului) Cluj-Napoca română IFR 120
Contabilitate Contabilitate și organizații/Accounting and organizations Cluj-Napoca engleză IF 120
Contabilitate Diagnostic şi evaluare Cluj-Napoca română IF 120
Contabilitate Expertiză contabilă şi audit Cluj-Napoca română IF 120
Contabilitate Expertiză contabilă şi audit Cluj-Napoca română IFR 120
Contabilitate Management contabil, audit şi control  Cluj-Napoca română IF 120
Contabilitate Management contabil, audit şi control  Cluj-Napoca română IFR 120
Economie Agrobusiness Cluj-Napoca română IF 120
Economie Dezvoltare regională durabilă Cluj-Napoca română IF 120
Economie Economia mediului Cluj-Napoca română IF 120
Economie Economia resurselor naturale Cluj-Napoca română IF 120
Economie Gestiunea şi evaluarea proiectelor Cluj-Napoca română IF 120
Economie Strategia europeană a dezvoltării durabile   Cluj-Napoca română IF 120
Finanţe Bănci şi pieţe de capital  Cluj-Napoca română IFR 120
Finanţe Bănci şi pieţe de capital  Cluj-Napoca română IF 120
Finanţe Finante corporative-asigurări  Cluj-Napoca română IFR 120
Finanţe Finante corporative-asigurări  Cluj-Napoca română IF 120
Finanţe Fiscalitate  Cluj-Napoca română IF 120
Finanţe Gestiune financiară corporativă   Cluj-Napoca maghiară, engleză IF 120
Management Administrare şi comunicare internaţională în afaceri Cluj-Napoca română, engleză, franceză IF 120
Management International business management   Cluj-Napoca engleză IF 120
Management Managementul afacerilor Cluj-Napoca maghiară IF 120
Management Managementul dezvoltării afacerilor  Cluj-Napoca engleză IF 120
Management Managementul dezvoltării afacerilor  Cluj-Napoca română IFR 120
Management Managementul dezvoltării afacerilor  Cluj-Napoca română IF 120
Management Managementul dezvoltării afacerilor  Sfântu Gheorghe română IF 120
Management Managementul resurselor umane  Cluj-Napoca română IFR 120
Management Managementul resurselor umane  Cluj-Napoca română IF 120
Marketing Marketing şi gestiunea organizaţiei   Cluj-Napoca franceză IF 120
Marketing Strategii şi politici de marketing  Cluj-Napoca română IF 120
Marketing Strategii şi politici de marketing  Cluj-Napoca română IFR 120
Marketing Strategii şi politici de marketing  Cluj-Napoca maghiară IF 120
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale  Cluj-Napoca română IF 120
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale Cluj-Napoca română IFR 120
Economie şi afaceri internaţionale Management international  Cluj-Napoca germană IF 120
Economie şi afaceri internaţionale Managementul riscului în afaceri internaţionale Cluj-Napoca română IF 120

 

Facultatea de Studii Europene

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Relaţii internaţionale şi studii europene

Management şi negocieri internaţionale şi europene

Cluj-Napoca

română

IF

120

Relaţii internaţionale şi studii europene

Afaceri europene şi management de programe

Cluj-Napoca

română

IF

120

Relaţii internaţionale şi studii europene

Comunicare internaţională

Cluj-Napoca

română

IF

120

Relaţii internaţionale şi studii europene

Diplomaţie culturală şi economii globale

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Relaţii internaţionale şi studii europene

Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Relaţii internaţionale şi studii europene

Evaluarea dezvoltării regionale

Cluj-Napoca

română

IF

120

Relaţii internaţionale şi studii europene

Guvernanţă europeană

Cluj-Napoca

română

IF

120

Relaţii internaţionale şi studii europene

Istorie contemporană şi relaţii internaţionale

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Relaţii internaţionale şi studii europene

Societate mediatică

Cluj-Napoca

română

IF

120

Relaţii internaţionale şi studii europene

Studii politice europene comparate 

Cluj-Napoca

franceză

IF

120

Relaţii internaţionale şi studii europene

Studii politice europene comparate: Germania şi Europa de Est 

Cluj-Napoca

germană

IF

120

Relaţii internaţionale şi studii europene

Studii transatlantice 

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Ştiinţe politice

Gen şi oportunităţi egale

Cluj-Napoca

română

IF

120

Management

Antreprenoriat social

Cluj-Napoca

română

IF

120

Management

Management performant

Cluj-Napoca

română

IF

120

Studii culturale

Ştiinţă şi religie

Cluj-Napoca

română

IF

120

 

Facultatea de Business

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Cluj-Napoca

română

IFR

120

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Cluj-Napoca

română

IF

120

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în ospitalitate și turism internațional/Business administration in international hospitality and tourism

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Administrarea afacerilor

Management hotelier

Cluj-Napoca

română

IFR

120

Administrarea afacerilor

Management hotelier

Cluj-Napoca

română

IF

120

 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Ştiinţe administrative

Analiza și managementul conflictelor/Conflict analysis and management

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

Cluj-Napoca

română

IFR

120

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Ştiinţe administrative

Management și politici publice

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Ştiinţe administrative

Managementul crizelor și conflictelor

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Ştiinţe administrative

Managementul instituţiilor publice şi nonprofit 

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Ştiinţe administrative

Managementul proiectelor şi evaluarea programelor în sfera administraţiei publice

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţe administrative

Managementul resurselor umane în sectorul public

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţe administrative

Politici de sănătate şi management sanitar

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţe administrative

Ştiinţă, tehnologie şi inovaţie în administraţia publică/Science, technology and innovation in public governance

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Ştiinţe administrative

Sănătate publică/Master of public health

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Ştiine ale comunicării

Comunicare mediatică

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiine ale comunicării

Comunicare mediatică - Media communication

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Ştiine ale comunicării

Comunicare socioculturală 

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Ştiine ale comunicării

Studii media aplicate

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Ştiine ale comunicării

Management media

Cluj-Napoca

română

IFR

120

Ştiine ale comunicării

Management media

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiine ale comunicării

Producţie media

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiine ale comunicării

Publicitate

Cluj-Napoca

română

IFR

120

Ştiine ale comunicării

Publicitate

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiine ale comunicării

Publicitate şi relaţii publice

Cluj-Napoca

germană, engleză

IF

120

Ştiine ale comunicării

Relaţii publice

Cluj-Napoca

română

IFR

120

Ştiine ale comunicării

Relaţii publice

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiine ale comunicării

Relaţii publice și publicitate

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Ştiine ale comunicării

Tehnici avansate de comunicare

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Ştiinţe politice

Comunicare politică

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţe politice

Dezvoltare internaţională 

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Ştiinţe politice

Managementul organizatiilor politice

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţe politice

Marketing politic şi comunicare

Cluj-Napoca

română, maghiară

IF

120

Ştiinţe politice

Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale 

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Ştiinţe politice

Studii globale

Cluj-Napoca

română

IF

120

Ştiinţe politice

Politici de incluziune a romilor / Policies for roma inclusion

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Ştiinţe politice

Securitate, intelligence și competitivitate în organizații

Cluj-Napoca

română

IF

120

 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Știința sportului și educației fizice

Antrenament şi performanţă sportivă

Cluj-Napoca

română

IF

120

Știința sportului și educației fizice

Educatie fizica, fitness  şi agrement în turism

Cluj-Napoca

română

IF

120

Știința sportului și educației fizice

Educatie fizica  şi agrement în turism

Cluj-Napoca

română

IF

120

Știința sportului și educației fizice

Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor

Cluj-Napoca

română

IF

120

Știința sportului și educației fizice

Managementul organizațiilor și activităților sportive

Cluj-Napoca

română

IF

120

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Teologie

Arta sacră- Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale

Cluj-Napoca

română

IF

120

Teologie

Bioetică-morală, etică şi deontologie

Cluj-Napoca

română

IF

120

Teologie

Consiliere pastorală și asistență psihosocială

Cluj-Napoca

română

IF

121

Teologie

Doctrina şi hermeneutica creştin-ortodoxă

Cluj-Napoca

română

IF

120

Teologie

Ortodoxie românească şi viaţa liturgică

Cluj-Napoca

română

IF

120

Teologie

Pastoraţie şi duhovnicie

Cluj-Napoca

română

IF

120

Teologie

Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam)

Cluj-Napoca

română

IF

120

 

Facultatea de Teologie Greco Catolică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Teologie

Arheologie creştină

Cluj-Napoca

română

IF

120

Teologie

Consilierea sociospirituală a populaţiilor vulnerabile

Cluj-Napoca

română

IF

120

Teologie

Consultant etic

Oradea

franceză

IF

120

Teologie

Fundamente creştine ale identităţii europene

Oradea

română

IF

120

Teologie

Teologie biblică

Cluj-Napoca

română

IF

120

Teologie

Teologie pastorală în comunităţile ecleziale 

Blaj

română

IF

120

 

Facultatea de Teologie Reformată

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Teologie

Teologie aplicată

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Teologie

Teologie-muzică-educaţie

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Teologie

Mediere interculturală și interconfesională

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Teologie

Muzică bisericească ecumenică

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

 

Facultatea de Teologie Romano Catolică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Teologie

Consiliere pastorală

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Teologie

Teologie romano-catolică pastorală aplicată

Alba Iulia

maghiară

IF

120

Teologie

Teologie, cultură şi societate

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

 

Facultatea de Teatru şi Film

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite

Teatru şi artele spectacolului

Actorie şi regie

Cluj-Napoca

română

IF

120

Teatru şi artele spectacolului

Teatru contemporan (actorie şi teatrologie)

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Teatru şi artele spectacolului

Teatru, film şi multimedia

Cluj-Napoca

română

IF

120

Cinematografia și media

Producție de film documentar/ Documentary Filmmaking

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

Cinematografia și media

Arta scurtmetrajului

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

Cinematografia și media Arte digitale interactive (Digital interactive arts) Cluj-Napoca engleză IF 120