Oferta educațională pentru anul 2019-2020 nivel master

Total programe de master 228 acreditate in 37 de domenii de master, 143 de programe în limba româna, 40 în limba maghiară, 36 în limba engleză, 5 în limba germană, 3 în limba franceză și 1 program în limba italiană.

Facultatea de Matematică şi Informatică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Matematică Matematică computaţională Cluj-Napoca maghiară IF 120 C
Matematică Metode moderne în predarea matematicii Cluj-Napoca română IF 120 P
Matematică Metode moderne în predarea matematicii Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Matematică Matematici avansate Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Informatică Analiza datelor şi modelare Cluj-Napoca maghiară IF 120 C
Informatică Baze de date Cluj-Napoca română IF 120 C
Informatică Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Informatică Metode moderne în predarea informaticii Cluj-Napoca română IF 120 P
Informatică Metode moderne în predarea informaticii Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Informatică Inginerie software Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Informatică Inteligenţă computaţională aplicată Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Informatică Programare bazată pe componente Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Informatică Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise Cluj-Napoca maghiară IF 120 C
Informatică Sisteme distribuite în internet Cluj-Napoca română IF 120 C
Informatică Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare Cluj-Napoca germană, engleză IF 120 C

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Fizică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Fizică Biofizică şi fizică medicală Cluj-Napoca română IF 120  
Fizică Biomateriale  Cluj-Napoca engleză IF 120  
Fizică Fizica corpului solid  Cluj-Napoca engleză IF 120  
Fizică Fizică computaţională Cluj-Napoca engleză IF 120  
Fizică Ştiinţa şi tehnologia materialelor avansate  Cluj-Napoca engleză IF 120  
Fizică Ştiinţe -masterat didactic (interdisciplinar  cu domeniile:  Chimie, Biologie) Cluj-Napoca română IF 120  
Fizică Ştiinţe -masterat didactic (interdisciplinar  cu domeniile:  Chimie, Biologie) Cluj-Napoca maghiară IF 120  

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip program
Chimie Chimie avansată Cluj-Napoca română/engleză IF 120 C
Chimie Chimie clinică Cluj-Napoca română IF 120 C
Chimie Chimie criminalistică Cluj-Napoca română IF 120 C
Chimie Modelare moleculară în chimie şi biochimie/Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Chimie Tehnici moderne de sinteză în chimie Cluj-Napoca maghiară IF 120 C
Inginerie chimică Ingineria materialelor si protectia mediului Cluj-Napoca română IF 120 C
Inginerie chimică Ingineria proceselor organice si biochimice Cluj-Napoca română IF 120 C
Inginerie chimică Inginerie chimică avansată de proces / Advenced Process chemical Engineering Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Inginerie chimică Inginerie chimică avansată de proces Cluj-Napoca română IF 120 C
Inginerie chimică Procesarea şi controlul alimentelor (interdisciplinar cu domeniul: Chimie) Cluj-Napoca română IF 120 C
Inginerie chimică Chimia și ingineria nano-și biomaterialelor Cluj-Napoca maghiară IF 120 C

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Biologie şi Geologie

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip Program
Geologie Geologie aplicată Cluj-Napoca română IF 120 C
Biologie Biologie medicală Cluj-Napoca română IF 120 P
Biologie Biologie medicală Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Biologie Biotehnologie moleculară Cluj-Napoca română IF 120 C
Biologie Ecologie culturală Cluj-Napoca română IF 120 C
Biologie Ecologie sistemică şi conservare Cluj-Napoca română IF 120 C
Biologie Ecologie terestră şi acvatică Cluj-Napoca maghiară IF 120 C
Biologie Managementul calității în laboratoarele biomedicale Cluj-Napoca română IF 120 P
Biologie Managementul calității în laboratoarele biomedicale Cluj-Napoca română IFR 120 P
Biologie Ştiinţele nutriţiei Cluj-Napoca română IF 120 P
Biologie Ştiinţele nutriţiei Cluj-Napoca română IFR 120 P
Biologie Managementul ariilor protejate și al resurselor locale Cluj-Napoca română IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Geografie

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip Program
Geografie Amenajare si dezvoltare turistică Cluj-Napoca română IF 120 P
Geografie Amenajare şi dezvoltare turistică Cluj-Napoca română IFR 120 P
Geografie Ecoturism şi dezvoltare durabilă Gheorgheni maghiară IF 120 P
Geografie Geomatică Cluj-Napoca română IF 120 P
Geografie Planificare şi dezvoltare regională Cluj-Napoca română IF 120 P
Geografie Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic Cluj-Napoca română IF 120 P
Geografie Turism şi amenajarea teritoriului Sighetu-Marmaţiei română IF 120 P
Geografie Turism şi dezvoltare teritorială Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Geografie Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării (interdisciplinar cu domeniul  Știința sportului și educației fizice) Bistriţa română IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip Program
Ştiinţa mediului Calitatea mediului şi surse energetice Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţa mediului Evaluarea riscului şi securitatea mediului Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţa mediului Gestiunea şi protectia mediului Cluj-Napoca română IF 120 P
Ingineria mediului Dezvoltare sustenabilă și managementul mediului / Sustanaible Development and Enviromental management Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Ingineria mediului Ingineria valorificării deșeurilor Cluj-Napoca română IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Drept

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip Program
Drept Drept privat al Uniunii Europene  Cluj-Napoca maghiară IF 60 C
Drept Drept privat comparat / Droit privé compare Cluj-Napoca franceză IF 60 C
Drept Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor Cluj-Napoca română IF 60 C
Drept Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor/International and comparative business law Cluj-Napoca engleză IF 60 C
Drept Instituţii de drept privat Cluj-Napoca română IF 60 C
Drept Ştiinţe penale şi criminalistică Cluj-Napoca română IF 60 C

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Litere

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip Program
Filologie Comunicare multilingvă şi multiculturală Cluj-Napoca italiană, franceză, spaniolă, română IF 120 P
Filologie Direcţii actuale în lingvistică Cluj-Napoca engleză, franceză IF 120 C
Filologie Germanistica în context  european Cluj-Napoca germană IF 120 C
Filologie Istoria imaginilor - istoria ideilor Cluj-Napoca română IF 120 C
Filologie Limba română în context romanic   Cluj-Napoca română IF 120 C
Filologie Literatură şi civilizaţie - dialog intercultural în spaţiul francofon  Cluj-Napoca franceză IF 120 C
Filologie Masterat european de interpretare de conferinţă Cluj-Napoca română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă IF 120 P
Filologie Masterat european de traductologie – terminologie Cluj-Napoca română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă IF 120 P
Filologie Studii culturale britanice   Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Filologie Studii de lingvistică şi literatură maghiară Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Filologie Studii irlandeze Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Filologie Studii literare românești Cluj-Napoca română IF 120 C
Studii culturale Cultură şi societate  –  tradiţie şi modernitate Cluj-Napoca maghiară IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip Program
Ştiine ale comunicării  Ştiintele informării şi documentării Cluj-Napoca română IF 120 P
Relaţii internaţionale şi studii europene Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene Cluj-Napoca română IF 120 P
Relaţii internaţionale şi studii europene Istorie contemporană şi relaţii internaţionale Cluj-Napoca maghiară IF 120 C
Relaţii internaţionale şi studii europene Leadership și comunicare în organizațiile internaționale Cluj-Napoca română IF 120 C
Ştiinţe politice Managementul securităţii în societatea contemporană Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe politice Managementul securităţii în societatea contemporană Cluj-Napoca română IFR 120 P
Ştiinţe politice Securitate, intelligence și competitivitate în organizații Cluj-Napoca română IF 120 P
Filosofie Filosofie antică şi medievală Cluj-Napoca română IF 120 C
Filosofie Filosofie, cultură, comunicare Cluj-Napoca română IF 120 C
Filosofie Teorie critică şi studii multiculturale Cluj-Napoca maghiară IF 120 C
Istorie  Arheologie şi studii clasice Cluj-Napoca română IF 120 P
Istorie  Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural Cluj-Napoca maghiară IF 120 C
Istorie  Istoria Europei de Sud-Est Cluj-Napoca română IF 120 C
Istorie  Istoria şi socioantropologia epocii moderne Cluj-Napoca română IF 120 C
Istorie  Istorie, memorie, oralitate în secolul XX  Cluj-Napoca română IF 120 C
Istorie  Societate, artă, identităţi în Europa Centrală.De la medieval la modernitate Cluj-Napoca română IF 120 C
Studii culturale Patrimoniu și turism cultural Cluj-Napoca română IF 120 C
Studii culturale Studii iudaice Cluj-Napoca română IF 120 C

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip Program
Sociologie Antropologie aplicată Cluj-Napoca română IF 120 C
Sociologie Cercetare sociologică avansată Cluj-Napoca română IF 120 C
Sociologie Comunicare, societate şi mass media  Cluj-Napoca română IF 120 P
Sociologie Managementul resurselor umane și sociologia organizațiilor Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Sociologie Managementul strategic al resurselor umane Cluj-Napoca română IF 120 P
Sociologie Sociologie aplicată în conducerea instituţiilor publice şi a ONG-urilor Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Sociologie Sociologie aplicată în dezvoltarea locală   Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Sociologie Analiza datelor complexe Cluj-Napoca română IF 120 P
Asistență socială Asistenţa socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere Cluj-Napoca română IF 120 P
Asistență socială Asistenţa socială pentru sănătate mentală Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Asistență socială Asistenţa socială şi economie socială  Cluj-Napoca română IF 120 P
Asistență socială Asistenţa socială şi economie socială Cluj-Napoca română IFR 120 P
Asistență socială Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale  Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Asistență socială Gerontologie socială  Cluj-Napoca română IF 120 P
Asistență socială Managementul serviciilor sociale Cluj-Napoca română/ engleză IF 120 P
Asistență socială Masterat european în drepturile copiilor Cluj-Napoca română IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip Program
Psihologie Consiliere şi intervenţii psihologice în dezvoltarea umană Cluj-Napoca română IF 120 P
Psihologie Consultanţă şi intervenţie psihologică Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Psihologie Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională Cluj-Napoca română IF 120 P
Psihologie Psihologia sănătăţii publice și clinice Cluj-Napoca română IF 120 P
Psihologie Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie Cluj-Napoca română IF 120 P
Psihologie Psihologie judiciară Cluj-Napoca română IF 120 P
Psihologie Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică Cluj-Napoca română IFR 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Designer instrucțional Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizatia germană a Europei Centrale şi de Sud-Est Cluj-Napoca germană IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Management curricular Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Management curricular Cluj-Napoca română IFR 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Management educaţional Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive  Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Metode şi practici alternative în învăţământul primar şi preşcolar Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Strategii de învățare eficientă Odorheiul Secuiesc maghiară IF 120 P
Ştiinţe ale educaţiei Terapia limbajului şi audiologie educaţională Cluj-Napoca română IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip Program
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii Cluj-Napoca română IFR 120 P
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii Cluj-Napoca română IF 120 P
Cibernetică și statistică  Econometrie şi statistică aplicată  Cluj-Napoca română IF 120
Cibernetică și statistică  Sisteme de asistare a deciziilor economice Cluj-Napoca română IF 120 P
 Informatică ecnomică E-Business Cluj-Napoca română IF 120 P
 Informatică ecnomică Modelarea afacerilor și calculul distribuit/Business modeling and distributed computing Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Contabilitate Auditul si managementul financiar al fondurilor europene Cluj-Napoca română IF 120 P
Contabilitate Contabilitate și organizații/Accounting and organizations Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Contabilitate Diagnostic şi evaluare Cluj-Napoca română IF 120 P
Contabilitate Expertiză contabilă şi audit Cluj-Napoca română IF 120 P
Contabilitate Expertiză contabilă şi audit Cluj-Napoca română IFR 120 P
Contabilitate Management contabil, audit şi control Cluj-Napoca română IF 120 P
Contabilitate Management contabil, audit şi control Cluj-Napoca română IFR 120 P
Economie Agrobusiness Cluj-Napoca română IF 120 P
Economie Dezvoltare regională durabilă Cluj-Napoca română IF 120 P
Economie Gestiunea şi evaluarea proiectelor Cluj-Napoca română IF 120 P
Finanţe Bănci şi pieţe de capital Cluj-Napoca română IF 120 P
Finanţe Finante corporative-asigurări Cluj-Napoca română IF 120 P
Finanţe Fiscalitate Cluj-Napoca română IF 120 P
Finanţe Gestiune financiară corporativă  Cluj-Napoca maghiară/engleză IF 120 P
Management International business management   Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Management Managementul afacerilor Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Management Managementul dezvoltării afacerilor Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Management Managementul dezvoltării afacerilor Cluj-Napoca română IFR 120 P
Management Managementul dezvoltării afacerilor Cluj-Napoca română IF 120 P
Management Managementul dezvoltării afacerilor  Sfântu Gheorghe română IF 120 P
Management Managementul resurselor umane Cluj-Napoca română IFR 120 P
Management Managementul resurselor umane Cluj-Napoca română IF 120 P
Marketing Strategii şi politici de marketing Cluj-Napoca română IF 120 P
Marketing Strategii şi politici de marketing Cluj-Napoca română IFR 120 P
Marketing Strategii şi politici de marketing Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale Cluj-Napoca română IF 120 P
Economie şi afaceri internaţionale Management internațional Cluj-Napoca germană IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Studii Europene

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip Program
Relaţii internaţionale şi studii europene Management şi negocieri internaţionale şi europene Cluj-Napoca română IF 120 P
Relaţii internaţionale şi studii europene Afaceri europene şi management de programe Cluj-Napoca română IF 120 P
Relaţii internaţionale şi studii europene Comunicare internaţională Cluj-Napoca română IF 120 P
Relaţii internaţionale şi studii europene Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale / Cultural Diplomacy and International Relations Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Relaţii internaţionale şi studii europene Evaluarea dezvoltării regionale Cluj-Napoca română IF 120 P
Relaţii internaţionale şi studii europene Guvernanţă europeană Cluj-Napoca română IF 120 C
Relaţii internaţionale şi studii europene Studii politice europene comparate Cluj-Napoca franceză IF 120 C
Relaţii internaţionale şi studii europene Studii transatlantice / Transatlantic Studies Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Relaţii internaţionale şi studii europene Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor/International Relations Foreign Policy and Crises Management Cluj-Napoca engleză IF 120 C
Management Management performant Cluj-Napoca română IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Business

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip Program
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Cluj-Napoca română IFR 120 P
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor  Cluj-Napoca română IF 120 P
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor internaţionale /International Business Administration Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în ospitalitate și turism internațional/Business administration in international hospitality and tourism Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Administrarea afacerilor Management hotelier Cluj-Napoca română IFR 120 P
Administrarea afacerilor Management hotelier Cluj-Napoca română IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip Program
Ştiinţe administrative Analiza și managementul conflictelor/Conflict analysis and management Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Ştiinţe administrative Administraţie publică Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe administrative Administraţie publică Cluj-Napoca română IFR 120 P
Ştiinţe administrative Administraţie publică Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Ştiinţe administrative Management și politici publice Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Ştiinţe administrative Managementul instituţiilor publice şi nonprofit Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Ştiinţe administrative Managementul proiectelor şi evaluarea programelor în sfera administraţiei publice Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe administrative Managementul resurselor umane în sectorul public Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe administrative Politici de sănătate şi management sanitar Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe administrative Ştiinţă, tehnologie şi inovaţie în administraţia publică/Science, technology and innovation in public governance Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Ştiinţe administrative Sănătate publică/Master of public health Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Ştiine ale comunicării  Comunicare mediatică - Media communication Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Ştiine ale comunicării  Studii media aplicate Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Ştiine ale comunicării  Management media Cluj-Napoca română IFR 120 P
Ştiine ale comunicării  Management media Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiine ale comunicării  Producţie media Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiine ale comunicării  Publicitate Cluj-Napoca română IFR 120 P
Ştiine ale comunicării  Publicitate Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiine ale comunicării  Publicitate şi relaţii publice Cluj-Napoca germană/engleză IF 120 P
Ştiine ale comunicării  Relaţii publice Cluj-Napoca română IFR 120 P
Ştiine ale comunicării  Relaţii publice Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiine ale comunicării  Relaţii publice și publicitate/Public relations and Advertising Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Ştiine ale comunicării  Tehnici avansate de comunicare Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Ştiinţe politice Dezvoltare internaţională /International Development Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Ştiinţe politice Managementul organizatiilor politice Cluj-Napoca română IF 120 P
Ştiinţe politice Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale /Research design and data Analysis in Social Sciences Cluj-Napoca engleză IF 120 C

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip Program
Știința sportului și educației fizice Antrenament şi performanţă sportivă Cluj-Napoca română IF 120 P
Știința sportului și educației fizice Educatie fizică  şi agrement în turism Cluj-Napoca română IF 120 P
Știința sportului și educației fizice Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor  Cluj-Napoca română IF 120 P
Știința sportului și educației fizice Managementul organizațiilor și activităților sportive Cluj-Napoca română IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip Program
Teologie Arta sacră- Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale Cluj-Napoca română IF 120 P
Teologie Bioetică-morală, etică şi deontologie Cluj-Napoca română IF 120 P
Teologie Consiliere pastorală și asistență psihosocială Cluj-Napoca română IF 121 P
Teologie Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam) Cluj-Napoca română IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Teologie Greco Catolică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip Program
Teologie Fundamente creştine ale identităţii europene  Oradea română IF 120 P
Teologie Teologie biblică Cluj-Napoca română IF 120 P
Teologie Teologie pastorală în comunităţile ecleziale Blaj română IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Teologie Reformată

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip Program
Teologie Teologie aplicată Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Teologie Teologie-educaţie Cluj-Napoca maghiară IF 120 C
Teologie Mediere interculturală și interconfesională Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Muzică Muzică bisericească ecumenică Cluj-Napoca maghiară IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Teologie Romano Catolică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip Program
Teologie Consiliere pastorală Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Teologie Teologie romano-catolică pastorală aplicată Alba Iulia maghiară IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare

Facultatea de Teatru şi Film

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite Tip Program
Teatru şi artele spectacolului Artă teatrală Cluj-Napoca română IF 120 P
Teatru şi artele spectacolului Teatru contemporan (actorie şi teatrologie) Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Teatru şi artele spectacolului Arte performative și film Cluj-Napoca română IF 120 C
Cinematografia și media Producție de film documentar/ Documentary Filmmaking Cluj-Napoca engleză IF 120 P
Cinematografia și media Arta scurtmetrajului Cluj-Napoca maghiară IF 120 P
Cinematografia și media Arte digitale interactive /Digital interactive arts Cluj-Napoca engleză IF 120 P

P = program profesional; C = program de cercetare