Oferta educațională pentru anul 2023-2024 nivel master

Total programe 270 acreditate în 40 de domenii de master: 170 în limba română, 49 în limba maghiară, 7+1 în limba germană, 41 în limba engleză, 3 în limba franceză, 1 în limba italiană și 1 în limba finlandeză

Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
MatematicăMatematică computaţională **Cluj-NapocamaghiarăIF120200825200C
MatematicăMetode moderne în predarea matematicii*Cluj-NapocaromânăIF120200840P
MatematicăMetode moderne în predarea matematicii*Cluj-NapocamaghiarăIF120200840P
MatematicăMatematici avansate**Cluj-NapocaenglezăIF12020150C
InformaticăAnaliza datelor şi modelare**Cluj-NapocamaghiarăIF12020140500C
InformaticăBaze de date **Cluj-NapocaromânăIF120200840C
InformaticăCalcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date**Cluj-NapocaenglezăIF12020140C
InformaticăMetode moderne în predarea informaticii*Cluj-NapocaromânăIF12020150P
InformaticăMetode moderne în predarea informaticii*Cluj-NapocamaghiarăIF12020150P
InformaticăInginerie software **Cluj-NapocaenglezăIF120201150C
InformaticăInteligenţă computaţională aplicată**Cluj-NapocaenglezăIF120201350C
InformaticăProgramare bazată pe componente**Cluj-NapocaenglezăIF120200840C
InformaticăProiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise **Cluj-NapocamaghiarăIF120201350C
InformaticăSisteme distribuite în internet **Cluj-NapocaromânăIF120200840C
InformaticăSisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare**Cluj-Napocagermană, englezăIF12020180C
InformaticăSecuritate cibernetică*Cluj-NapocaenglezăIF12020230P
InformaticăȘtiința datelor în industrie și societate/Data science for industry and society*Cluj-NapocaenglezăIF12020220P
Ştiinţe ale educaţieiMasterat didactic în InformaticăCluj-NapocaromânăIF12020200D
Ştiinţe ale educaţieiMasterat didactic în MatematicăCluj-NapocamaghiarăIF12020200D
Ştiinţe ale educaţieiMasterat didactic în InformaticăCluj-NapocamaghiarăIF12020200D
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
FizicăBiofizică şi fizică medicală**Cluj-NapocaromânăIF120200835150C
FizicăFizica corpului solid**Cluj-NapocaenglezăIF120200835C
FizicăFizică computaţională**Cluj-NapocaenglezăIF120200835C
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
ChimieChimie avansată **Cluj-Napocaromână/englezăIF120200830220C
ChimieChimie clinică **Cluj-NapocaromânăIF120201140C
ChimieModelare moleculară în chimie şi biochimie/Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry**Cluj-NapocaenglezăIF120200816C
ChimieTehnici moderne de sinteză în chimie **Cluj-NapocamaghiarăIF120200830C
ChimieChimie criminalistică**Cluj-NapocaromânăIF120201140C
Inginerie chimicăChimia și ingineria nano-și biomaterialelor**Cluj-NapocamaghiarăIF12020170210C
Inginerie chimicăIngineria materialelor si protectia mediului**Cluj-NapocaromânăIF120201125C
Inginerie chimicăIngineria proceselor organice si biochimice **Cluj-NapocaromânăIF120201125C
Inginerie chimicăInginerie chimică avansată de proces / Advenced Process chemical Engineering**Cluj-NapocaenglezăIF120201125C
Inginerie chimicăInginerie chimică avansată de proces **Cluj-NapocaromânăIF120201125C
Inginerie chimicăProcesarea şi controlul alimentelor (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)**Cluj-NapocaromânăIF120201140C
Ştiinţe ale educaţieiMasterat didactic în ChimieCluj-NapocaromânăIF12020200D
Ştiinţe ale educaţieiMasterat didactic în ChimieCluj-NapocamaghiarăIF12020200D
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
GeologieGeologie aplicată**Cluj-NapocaromânăIF1202015050C
GeologieGeologia resurselor de energie /Geology of Energy Resources**Cluj-NapocaromânăIF12020230C
BiologieBiologie medicală*Cluj-NapocaromânăIF120201330550P
BiologieBiologie medicală*Cluj-NapocamaghiarăIF120201330P
BiologieBiotehnologie moleculară**Cluj-NapocaromânăIF120200835C
BiologieEcologie culturală**Cluj-NapocaromânăIF120201320C
BiologieEcologie sistemică şi conservare **Cluj-NapocaromânăIF120200830C
BiologieEcologie terestră şi acvatică **Cluj-NapocamaghiarăIF120200835C
BiologieManagementul calității în laboratoarele biomedicale*Cluj-NapocaromânăIF12020150P
BiologieManagementul calității în laboratoarele biomedicale*Cluj-NapocaromânăIFR12020170P
BiologieŞtiinţele nutriţiei *Cluj-NapocaromânăIF120201130P
BiologieŞtiinţele nutriţiei *Cluj-NapocaromânăIFR120201130P
BiologieBioinformatică aplicată în științele vieții**Cluj-NapocaenglezăIF12020230C
Ştiinţe ale educaţieiMasterat didactic în BiologieCluj-NapocaromânăIF12020200D
Ştiinţe ale educaţieiMasterat didactic în BiologieCluj-NapocamaghiarăIF12020200D
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
GeografieGeomatică*Cluj-NapocaromânăIF120200840475P
GeografieAmenajare si dezvoltare turistică *Cluj-NapocaromânăIF1202008100P
GeografieAmenajare şi dezvoltare turistică *Cluj-NapocaromânăIFR120201150P
GeografieEcoturism şi dezvoltare durabilă**GheorghenimaghiarăIF120200950P
GeografiePlanificare şi dezvoltare regională *Cluj-NapocaromânăIF120200830P
GeografieResurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic *Cluj-NapocaromânăIF120200940P
GeografieTurism şi amenajarea teritoriului *Sighetu-MarmaţieiromânăIF120201140P
GeografieTurism şi dezvoltare teritorială *Cluj-NapocamaghiarăIF120200850P
GeografieAnaliza spațială și organizarea teritorială/Spatial analysis and teritorial Organization**Cluj-NapocaenglezăIF12020200P
GeografieEvaluarea și gestiunea hazardurilor și riscurilor geografice*Cluj-NapocaromânăIF12020220P
GeografieSchimbări climatice și dezvoltare durabilă*Cluj-NapocaromânăIF12020230P
GeografieResurse turistice și dezvoltare durabilă*ZalăuromânăIF12020230P
GeografieTurismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării (interdisciplinar cu domeniul Știința sportului și educației fizice)*BistriţaromânăIF120201140P
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
Ştiinţa mediuluiCalitatea mediului şi surse energetice*Cluj-NapocaromânăIF12020082575P
Ştiinţa mediuluiEvaluarea riscului şi securitatea mediului*Cluj-NapocaromânăIF120200825P
Ştiinţa mediuluiGestiunea şi protectia mediului *Cluj-NapocaromânăIF120200825P
Ingineria mediuluiDezvoltare sustenabilă și managementul mediului / Sustanaible Development and Enviromental management*Cluj-NapocaenglezăIF12020146060P
Ingineria mediuluiIngineria valorificării deșeurilor*Cluj-NapocaromânăIF12020140P
Ingineria mediuluiManagementul dezastrelor*Cluj-NapocaromânăIF12020200P
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
DreptŞtiinţe penale şi criminalistică**Cluj-NapocaromânăIF60200950280C
DreptDrept privat al Uniunii Europene **Cluj-NapocamaghiarăIF60200950C
DreptDreptul european şi dreptul naţional al afacerilor**Cluj-NapocaromânăIF60200950C
DreptDreptul internaţional şi comparat al afacerilor/International and comparative business law**Cluj-NapocaenglezăIF6020140C
DreptInstituţii de drept privat**Cluj-NapocaromânăIF60201150C
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
FilologieComunicare multilingvă şi multiculturală *Cluj-Napocaitaliană, franceză, spaniolă, românăIF120201150700P
FilologieDirecţii actuale în lingvistică**Cluj-Napocaengleză, francezăIF120200835C
FilologieGermanistica în context european **Cluj-NapocagermanăIF120200835C
FilologieIstoria imaginilor - istoria ideilor**Cluj-NapocaromânăIF120200840C
FilologieLimba română în context romanic**Cluj-NapocaromânăIF120200840C
FilologieLiteratură şi civilizaţie - dialog intercultural în spaţiul francofon**Cluj-NapocafrancezăIF120200835C
FilologieMasterat european de interpretare de conferinţă *Cluj-Napocaromână, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolăIF120200825P
FilologieMasterat european de traductologie – terminologie*Cluj-Napocaromână, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolăIF120200835P
FilologieStudii culturale britanice**Cluj-NapocaenglezăIF120200735C
FilologieStudii de lingvistică şi literatură maghiară *Cluj-NapocamaghiarăIF120200835P
FilologieStudii irlandeze**Cluj-NapocaenglezăIF120200735C
FilologieStudii literare românești **Cluj-NapocaromânăIF120200835C
FilologieRomână ca limbă străină/nematernă*Cluj-NapocaromânăIF12020210P
FilologieStudii de lingvistică și literatură finlandeză*Cluj-NapocafinlandezăIF12020220P
Studii culturaleCultură şi societate – tradiţie şi modernitate *Cluj-NapocamaghiarăIF12020072550P
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
Ştiine ale comunicăriiŞtiintele informării şi documentării *Cluj-NapocaromânăIF120200725P
Relaţii internaţionale şi studii europeneEvaluarea politicilor şi a programelor publice europene*Cluj-NapocaromânăIF120201375P
Relaţii internaţionale şi studii europeneLeadership și comunicare în organizațiile internaționale**Cluj-NapocaromânăIF12020150C
Studii de securitateManagementul securităţii în societatea contemporană*Cluj-NapocaromânăIF120200850225P
Studii de securitateManagementul securităţii în societatea contemporană*Cluj-NapocaromânăIFR120200850P
Studii de securitateSecuritate, intelligence și competitivitate în organizații*Cluj-NapocaromânăIF12020160P
Ştiinţe ale educaţieiMasterat didactic în IstorieCluj-NapocaromânăIF12020200D
FilosofieFilosofie antică şi medievală **Cluj-NapocaromânăIF120200830150C
FilosofieFilosofie, cultură, comunicare**Cluj-NapocaromânăIF120200830C
FilosofieTeorie critică şi studii multiculturale **Cluj-NapocamaghiarăIF120201330C
IstorieArheologie şi studii clasice*Cluj-NapocaromânăIF120200720200P
IstorieCercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural **Cluj-NapocamaghiarăIF120200720C
IstorieIstoria Europei de Sud-Est **Cluj-NapocaromânăIF120200724C
IstorieIstoria şi socioantropologia epocii moderne **Cluj-NapocaromânăIF120200724C
IstorieIstorie, memorie, oralitate în secolul XX**Cluj-NapocaromânăIF120200720C
IstorieSocietate, artă, identităţi în Europa Centrală.De la medieval la modernitate**Cluj-NapocaromânăIF120200726C
Studii culturalePatrimoniu și turism cultural**Cluj-NapocaromânăIF12020150C
Studii culturaleStudii iudaice**Cluj-NapocaromânăIF120200725C
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
SociologieAnaliza datelor complexe*Cluj-NapocaromânăIF12020170400P
SociologieAntropologie aplicată **Cluj-NapocaromânăIF120200830C
SociologieCercetare sociologică avansată **Cluj-NapocaromânăIF120200830C
SociologieComunicare, societate şi mass media*Cluj-NapocaromânăIF120200850P
SociologieManagementul resurselor umane și sociologia organizațiilor*Cluj-NapocamaghiarăIF12020170P
SociologieManagementul strategic al resurselor umane*Cluj-NapocaromânăIF120200850P
SociologieSociologie aplicată în conducerea instituţiilor publice şi a ONG-urilor *Cluj-NapocamaghiarăIF120200840P
SociologieSociologie aplicată în dezvoltarea locală*Cluj-NapocamaghiarăIF120200840P
Asistență socialăAsistenţa socială pentru sănătate mentală *Cluj-NapocamaghiarăIF120200740350P
Asistență socialăAsistenţa socială şi economie socială*Cluj-NapocaromânăIF120200930P
Asistență socialăAsistenţa socială şi economie socială *Cluj-NapocaromânăIFR12020180P
Asistență socialăConsiliere şi asistenţă în serviciile sociale*Cluj-NapocamaghiarăIF120201150P
Asistență socialăGerontologie socială*Cluj-NapocaromânăIF120200730P
Asistență socialăManagementul serviciilor sociale*Cluj-Napocaromână/ englezăIF120201150P
Asistență socialăMasterat european în drepturile copiilor*Cluj-NapocaromânăIF120200730P
Asistență socialăMangementul serviciilor de asistență socială* (la Reșița)ReșițaromânăIF120202050P
Asistență socialăAsistenţa socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere *Cluj-NapocaromânăIF120200930P
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
PsihologieConsultanţă şi intervenţie psihologică*Cluj-NapocamaghiarăIF120200750500P
PsihologiePsihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie*Cluj-NapocaromânăIF120200750P
PsihologieConsiliere şi intervenţii psihologice în dezvoltarea umană*Cluj-NapocaromânăIF120201350P
PsihologiePsihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională*Cluj-NapocaromânăIF120201350P
PsihologiePsihologia sănătăţii publice și clinice*Cluj-NapocaromânăIF120200945P
PsihologiePsihologie judiciară*Cluj-NapocaromânăIF12020140P
PsihologieTehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman *Cluj-NapocaromânăIF120200850P
PsihologiePsihologie clinică: evaluare și intervenție*Cluj-NapocamaghiarăIF12020230P
Ştiinţe ale educaţieiManagement educaţional*Cluj-NapocaromânăIF120200730600P
Ştiinţe ale educaţieiManagement educațional (la Reșița)ReșițaromânăIF121202030P
Ştiinţe ale educaţieiConsiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică *Cluj-NapocaromânăIF120200760P
Ştiinţe ale educaţieiConsiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică *Cluj-NapocaromânăIFR120201150P
Ştiinţe ale educaţieiDesigner instrucțional*Cluj-NapocaromânăIF12020150P
Ştiinţe ale educaţieiDidactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizatia germană a Europei Centrale şi de Sud-Est *Cluj-NapocagermanăIF120200930P
Ştiinţe ale educaţieiManagement curricular*Cluj-NapocaromânăIF120200950P
Ştiinţe ale educaţieiManagement curricular*Cluj-NapocaromânăIFR12020180P
Ştiinţe ale educaţieiManagement, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive*Cluj-NapocaromânăIF120200950P
Ştiinţe ale educaţieiMetode şi practici alternative în învăţământul primar şi preşcolar*Cluj-NapocamaghiarăIF120201330P
Ştiinţe ale educaţieiStrategii de învățare eficientă*Odorheiul SecuiescmaghiarăIF12020150P
Ştiinţe ale educaţieiTerapia limbajului şi audiologie educaţională*Cluj-NapocaromânăIF120200950P
Ştiinţe ale educaţieiMasterat didactic în EconomieCluj-NapocagermanăIF12020200D
Ştiinţe ale educaţieiMasterat didactic în IstorieCluj-NapocamaghiarăIF12020200D
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii *Cluj-NapocaromânăIF120200750P
Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii *Cluj-NapocaromânăIFR120201150P
Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în turism, comerț și servicii * (la Reșița)ReșițaromânăIF120202050P
Cibernetică și statisticăEconometrie şi statistică aplicată*Cluj-NapocaromânăIF120200850100P
Cibernetică și statisticăSisteme de asistare a deciziilor economice*Cluj-NapocaromânăIF120201150P
Informatică ecnomicăE-Business *Cluj-NapocaromânăIF120201150125P
Informatică ecnomicăModelarea afacerilor și calculul distribuit/Business modeling and distributed computing*Cluj-NapocaenglezăIF12020150P
Informatică ecnomicăBusiness analitycs și managementul informațiilor*Cluj-NapocaromânăIF12020220P
ContabilitateAuditul si managementul financiar al fondurilor europene*Cluj-NapocaromânăIF120201160425P
ContabilitateContabilitate și organizații/Accounting and organizations**Cluj-NapocaenglezăIF12020150C
ContabilitateDiagnostic şi evaluare*Cluj-NapocaromânăIF120200750P
ContabilitateExpertiză contabilă şi audit*Cluj-NapocaromânăIF120200750P
ContabilitateExpertiză contabilă şi audit*Cluj-NapocaromânăIFR120200750P
ContabilitateManagement contabil, audit şi control *Cluj-NapocaromânăIF120200750P
ContabilitateManagement contabil, audit şi control *Cluj-NapocaromânăIFR120201150P
ContabilitateExpertiză contabilă și evaluarea firmei* (la Reșița)ReșițaromânăIF120202050P
EconomieAgrobusiness*Cluj-NapocaromânăIF120200750150P
EconomieDezvoltare regională durabilă*Cluj-NapocaromânăIF120200750P
EconomieGestiunea şi evaluarea proiectelor*Cluj-NapocaromânăIF120200750P
FinanţeBănci şi pieţe de capital *Cluj-NapocaromânăIF120200830200P
FinanţeFinante corporative-asigurări *Cluj-NapocaromânăIF120200730P
FinanţeFiscalitate *Cluj-NapocaromânăIF120201150P
FinanţeGestiune financiară corporativă *Cluj-Napocamaghiară/englezăIF120200730P
FinanţeAnaliza datelor de business și financiare*Cluj-NapocamaghiarăIF12020230P
ManagementManagementul afacerilor*Cluj-NapocamaghiarăIF120201150500P
ManagementManagementul resurselor umane *Cluj-NapocaromânăIF120200745P
ManagementManagementul resurselor umane *Cluj-NapocaromânăIFR120201150P
ManagementInternational business management*Cluj-NapocaenglezăIF120200850P
ManagementManagementul dezvoltării afacerilor *Cluj-NapocaenglezăIF120200745P
ManagementManagementul dezvoltării afacerilor *Cluj-NapocaromânăIF120201145P
ManagementManagementul dezvoltării afacerilor *Cluj-NapocaromânăIFR120201150P
ManagementManagementul dezvoltării afacerilor*Sfântu GheorgheromânăIF120200840P
MarketingMarketing și comunicare în afaceri*ReșițaromânăIF120202050250P
MarketingStrategii şi politici de marketing *Cluj-NapocaromânăIF120200740P
MarketingStrategii şi politici de marketing *Cluj-NapocaromânăIFR120201150P
MarketingStrategii şi politici de marketing *Cluj-NapocamaghiarăIF120201150P
MarketingMarketing digital*Cluj-NapocamaghiarăIF12020200P
Economie şi afaceri internaţionaleAfaceri internaţionale *Cluj-NapocaromânăIF120201150100P
Economie şi afaceri internaţionaleManagement internațional *Cluj-NapocagermanăIF120200740P
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
Relaţii internaţionale şi studii europeneAfaceri europene şi management de programe *Cluj-NapocaromânăIF120200725900P
Relaţii internaţionale şi studii europeneComunicare internaţională *Cluj-NapocaromânăIF120201130P
Relaţii internaţionale şi studii europeneEvaluarea dezvoltării regionale*Cluj-NapocaromânăIF120201350P
Relaţii internaţionale şi studii europeneGuvernanţă europeană **Cluj-NapocaromânăIF120201050C
Relaţii internaţionale şi studii europeneManagement şi negocieri internaţionale şi europene*Cluj-NapocaromânăIF12020140P
Relaţii internaţionale şi studii europeneRelații internaționale, politică externă și managementul crizelor/International Relations Foreign Policy and Crises Management**Cluj-NapocaenglezăIF12020170C
Relaţii internaţionale şi studii europeneStudii politice europene comparate **Cluj-NapocafrancezăIF120200725C
Relaţii internaţionale şi studii europeneStudii transatlantice / Transatlantic Studies**Cluj-NapocaenglezăIF120200720C
Relaţii internaţionale şi studii europeneDiplomaţie culturală şi relaţii internaţionale / Cultural Diplomacy and International Relations**Cluj-NapocaenglezăIF120201250C
Relaţii internaţionale şi studii europeneCultură politică și studii globale*Cluj-NapocagermanăIF12020230P
ManagementManagement performant *Cluj-NapocaromânăIF120200740P
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor*Cluj-NapocaromânăIF1202007100450P
Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor *Cluj-NapocaromânăIFR120201150P
Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în ospitalitate și turism internațional/Business administration in international hospitality and tourism*Cluj-NapocaenglezăIF12020150P
Administrarea afacerilorManagement hotelier*Cluj-NapocaromânăIF120200750P
Administrarea afacerilorManagement hotelier*Cluj-NapocaromânăIFR120201150P
Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor internaţionale /International Business Administration*Cluj-NapocaenglezăIF120201250P
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
Ştiinţe administrativeManagementul resurselor umane în sectorul public*Cluj-NapocaromânăIF12020170600P
Științe administrativeAdministraţie publică*Cluj-NapocaenglezăIF120200950P
Științe administrativeAdministraţie publică*Cluj-NapocaromânăIF120200850P
Ştiinţe administrativeAdministraţie publică*Cluj-NapocaromânăIFR120201150P
Ştiinţe administrativeAnaliza și managementul conflictelor/Conflict analysis and management*Cluj-NapocaenglezăIF1202008500P
Ştiinţe administrativeManagement și politici publice*Cluj-NapocamaghiarăIF12020170P
Ştiinţe administrativeManagementul instituţiilor publice şi nonprofit *Cluj-NapocaenglezăIF120201150P
Ştiinţe administrativeManagementul proiectelor şi evaluarea programelor în sfera administraţiei publice*Cluj-NapocaromânăIF120201350P
Ştiinţe administrativePolitici de sănătate şi management sanitar *Cluj-NapocaromânăIF120200850P
Ştiinţe administrativePolitici de sănătate şi management sanitar *Cluj-NapocaromânăIFR12020220P
Ştiinţe administrativeSănătate publică/Master of public health*Cluj-NapocaenglezăIF12020160P
Ştiinţe administrativeŞtiinţă, tehnologie şi inovaţie în administraţia publică/Science, technology and innovation in public governance*Cluj-NapocaenglezăIF120201350P
Ştiinţe administrativeAdministrație publică europeană*(la Reșița)ReșițaromânăIF1202020P
Științe ale comunicăriiPublicitate*Cluj-NapocaromânăIF120200730650P
Științe ale comunicăriiPublicitate*Cluj-NapocaromânăIFR120201150P
Ştiine ale comunicăriiComunicare mediatică - Media communication*Cluj-NapocaenglezăIF120200950P
Ştiine ale comunicăriiManagement media*Cluj-NapocaromânăIF120200950P
Ştiine ale comunicăriiManagement media *Cluj-NapocaromânăIFR120201125P
Ştiine ale comunicăriiProducţie media *Cluj-NapocaromânăIF120200850P
Ştiine ale comunicăriiPublicitate şi relaţii publice*Cluj-Napocagermană/englezăIF120200925P
Ştiine ale comunicăriiRelaţii publice*Cluj-NapocaromânăIF120200730P
Ştiine ale comunicăriiRelaţii publice*Cluj-NapocaromânăIFR120201150P
Ştiine ale comunicăriiRelaţii publice și publicitate/Public relations and Advertising*Cluj-NapocaenglezăIF12020140P
Ştiine ale comunicăriiStudii media aplicate*Cluj-NapocamaghiarăIF12020150P
Ştiine ale comunicăriiTehnici avansate de comunicare*Cluj-NapocamaghiarăIF120201015P
Ştiine ale comunicăriiStudii de media digitală și de jocuri/Digital Media and Game Studies*Cluj-NapocaromânăIF12020200P
Ştiinţe politiceManagementul organizațiilor politice *Cluj-NapocaromânăIF120200725425P
Ştiinţe politiceDezvoltare internaţională /International Development*Cluj-NapocaenglezăIF120201120P
Ştiinţe politiceProiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale /Research design and data Analysis in Social Sciences**Cluj-NapocaenglezăIF120200725C
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
Știința sportului și educației fiziceAntrenament şi performanţă sportivă *Cluj-NapocaromânăIF120200850230P
Știința sportului și educației fiziceEducatie fizică şi agrement în turism *Cluj-NapocaromânăIF12020150P
Știința sportului și educației fiziceKinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor*Cluj-NapocaromânăIF120200850P
Știința sportului și educației fiziceManagementul organizațiilor și activităților sportive *Cluj-NapocaromânăIF120200950P
Știința sportului și educației fiziceEducație fizică școlară și activități extracurriculare* (la Reșița)ReșițaromânăIF120202030P
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
TeologieArta sacră- Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale *Cluj-NapocaromânăIF120200825650P
TeologieConsiliere pastorală și asistență psihosocială*Cluj-NapocaromânăIF12020140P
TeologieIstoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam)*Cluj-NapocaromânăIF12020170P
TeologieBioetică-morală, etică şi deontologie *Cluj-NapocaromânăIF120201125P
TeologieDoctrină, hermeneutică și istorie bisericească**Cluj-NapocaromânăIF12020210C
TeologiePastorație și viață liturgică**Cluj-NapocaromânăIF12020210C
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
Ştiinţe ale educaţieiMasterat didactic în Teologie (Teologie greco-catolică)Cluj-NapocaromânăIF12020200D
TeologieFundamente creştine ale identităţii europene*OradearomânăIF120201025P
TeologieTeologie biblică*Cluj-NapocaromânăIF120200840P
TeologieTeologie pastorală în comunităţile ecleziale *BlajromânăIF120200825P
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
TeologieMediere interculturală și interconfesională*Cluj-NapocamaghiarăIF12020170P
TeologieTeologie aplicată *Cluj-NapocamaghiarăIF120200825P
TeologieTeologie-educaţie**Cluj-NapocamaghiarăIF120200825C
MuzicăMuzică bisericească ecumenică*Cluj-NapocamaghiarăIF1202018020P
MuzicăArtă muzicală în context contemporan*Cluj-NapocamaghiarăIF12020220P
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
TeologieConsiliere pastorală *Cluj-NapocamaghiarăIF120200840P
TeologieTeologie romano-catolică pastorală aplicată*Alba IuliamaghiarăIF120201330P
Domeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program
Teatru şi artele spectacoluluiArtă teatrală*Cluj-NapocaromânăIF120201114100P
Teatru şi artele spectacoluluiTeatru contemporan (actorie şi teatrologie)*Cluj-NapocamaghiarăIF120201313P
Teatru şi artele spectacoluluiArte performative și film**Cluj-NapocaromânăIF120200720C
Teatru şi artele spectacoluluiManagement și antreprenoriat cultural*Cluj-NapocaromânăIF12020200P
Teatru şi artele spectacoluluiEducație prin teatru*Cluj-Napocaengleză și germanăIF12020220P
Cinematografia și mediaArta scurtmetrajului*Cluj-NapocamaghiarăIF120201513100P
Cinematografia și mediaArte digitale interactive /Digital interactive arts*Cluj-NapocaenglezăIF12020180P
Cinematografia și mediaProducție de film documentar/ Documentary Filmmaking*Cluj-NapocaenglezăIF120201520P
Cinematografia și mediaStudii de film și audiovizual/Film and Audiovisual Studies**Cluj-NapocaenglezăIF12020220C
FacultateaDomeniul de studii universitare de masterPrograme de studii universitare din domeniuLocaţia geograficăLimba de predareForma de invăţământ (IF/IFR)Număr de crediteAnul acreditării programuluiCapacit. de scolarizare aprobată de ARACISCapacitatea de şcolarizare pe domeniuTip program