Raportul Rectorului pe anul 2021

Raportul rectorului privind starea Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) pe anul 2021 este realizat în cadrul legal stabilit de Legea educației naționale nr. 1/2011, Carta UBB și Contractul de management al rectorului UBB.


Starea Universității se prezintă la nivel general și pe componente specifice și trebuie raportată la Programul ProUBB+ (2020-2024) și la Planul Strategic al UBB pentru perioada 2020-2024, exprimat aici și prin Planul Operațional în anul universitar 2020-2021 și 2021-2022 (acoperind concret perioadele 31 martie 2021-31 martie 2022). Raportul pe anul 2021 se prezintă așadar, mai concret, pentru perioada martie 2021-martie 2022 conform descrierii de mai jos.


Raportul pe anul 2021 urmărește în logica publicațiilor derivative structura implementată în Raportul pe anul 2020, având loc completările și nuanțările determinate de activitățile Universității între 31 martie 2021-31 martie 2022. Acolo unde situația permite, vor fi făcute și comparații cu datele din Raportul din 2020.


În sinteză, profilul academic al UBB se prezintă ca mai jos, secțiune preluată de fapt din secțiunea de Concluzii. Simplu spus, UBB se prezintă ca una dintre cele mai reprezentative universității ale țării, cea mai mare și cea mai performantă din țară în anul 2021.


Prezentul Raport va fi făcut public, va fi înaintat apoi Senatului UBB, iar apoi va fi prezentat și comunității UBB.

Rector UBB, Prof. univ. dr. Daniel David
31 martie 2022