Raportul Rectorului pe anul 2020

Raportul rectorului privind starea Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) pe anul 2020 este gândit și prezentat în cadrul legal stabilit de Legea educației naționale nr. 1/2011, Carta UBB și Contractul de management al rectorului UBB. Se prezintă starea universității, la nivel general și în componente specifice, prin raportare la Programul ProUBB+ (2020-2024) și la Planul Strategic al UBB în perioada 2020-2024 (exprimat prin Planul Operațional în anul universitar 2020-2021).

În condițiile pandemiei, obiectivele principale ale rectorului UBB au fost asigurarea sănătății/securității comunității UBB și derularea activităților academice pentru a nu afecta parcursul de viață al studenților și veniturile personalului angajat al UBB. În acest cadru am implementat Programul ProUBB+ și Planul strategic (prin planurile operaționale), cu adaptări pe parcurs în funcție de evoluția pandemiei.

Profilul academic al UBB este astăzi unul competitiv raportat la resursele disponibile și la legislația națională. Acesta s-a format în timp, construind pe prerechizitele conducerilor anterioare, fiind structurat și dinamizat prin implementarea programului ProUBB+, cu suportul comunității UBB (componentele academice/studențești/administrative) și a organismelor de conducere și consultative din universitate. Organismele de conducere și consultative din jurul rectorului UBB au gândit modul adecvat de implementare a Programului ProUBB+, iar Senatul UBB, ca forul cel mai înalt de decizie și deliberare, a creat cadrul colegial, suportiv și stimulativ, de implementare a Programului ProUBB+. Le mulțumesc tuturor!

Într-o sinteză executivă care reia concluziile prezentului Raport, profilul academic al UBB, exprimat prin realizări/activități majore, care urmează a fi detaliate în continuare în prezentul Raport, se prezintă în perioada martie 2020-martie 2021 conform descrierii de mai jos. Așa cum am spus, cred că raportat la resurse și la legislație, prin acest profil academic, UBB se ridică la nivelul tradiției de excelență pe care o are în lunga sa istorie, înscriindu-se astfel deja ferm în formele instituționale și pe traiectoria world-class, anii care urmează având rolul de a da tot mai multă consistență/conținut formelor și dinamism traiectoriei world-class.

Raportul va fi prezentat inițial în mod formal Senatului UBB, apoi va fi pus în dezbaterea comunității noastre (așa cum am promis în cursul campaniei pentru poziția de rector al UBB), urmând apoi ca împreună cu Consiliul de Administrație al UBB să tragem concluziile cu implicații pentru următorii ani de implementare a Programului ProUBB+.

Rector UBB, Prof. univ. dr. Daniel David
30 martie 2021