Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar

A Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar 1993-ban jött létre a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem keretén belül. Célunk a református vallástanárképzés mellett olyan, református teológiai tudással, protestáns egyházi műveltséggel és biblikus lelkülettel rendelkező erdélyi tanárnemzedék képzése, amely meggyőződéssel és ügyszeretettel vállalja fel a tanári pályán a reformátorok lelki és szellemi örökségét. Ezt a cél fejezi ki a tájainkon jól ismert kifejezés is: „templom és iskola.” A karhoz tartozó tanszékek modern épületekben működnek, minőségi oktatási és kutatási infrastruktúrával, jól felkészült tanári karral.

 

 

Mit kínál a református teológiai szakképzés?

 • akkreditált képzés a református valláspedagógia vagy református teológia–szociális munka szakokon,
 • minőségi oktatás (jól képzett egyetemi oktatók),
 • tandíjmentes helyek (2015-ben 35 hely),
 • modern képzési környezet, amely megfelel az egyetemi oktatás követelményeinek (Kolozsvár központjában),
 • könyvtár és olvasótermek/tanulótermek, informatika labor, családias légkör,
 • szálláslehetőség az egyetemi bentlakásokban,
 • érdemösztöndíj, tanulmányi ösztöndíj (a jó teljesítményű hallgatóknak),
 • szociális ösztöndíj (az erre rászoruló hallgatóknak),
 • Erasmus ösztöndíj a partneregyetemek keretében,
 • kedvezmények a közszállításban (akik erre jogosultak),
 • egyéb lehetőségek (kulturális és sporteseményeken való részvétel stb.).

INTÉZETEK