Fizika Kar

Kitárt kapuk az ismeretek felé

A felsőoktatás hagyománya az egzakt tudományok területén, beleértve a matematikát és a fizikát, hosszú évszázadokra nyúlik vissza.

Görög nyelven a fizika „természetet” jelent, és mivel ennek a világnak a titkait fejti meg, a kvarkoktól egészen a csillagokig, a tudományok királynője marad. A Fizika Kar célul tűzi ki a fizikáról és a fizikusok szerepéről szóló új perspektíva megteremtését mai világunkban.

A Fizika Kar 3 éves alapképzési programokat kínál a jelentkezőknek az alábbi szakokon: fizika, orvosi fizika, fizika-informatika, valamint a 4 éves mérnöki fizika.

Az alapképzési oklevél megszerzését követően végzős hallgatóink a kar által meghirdetett, 2 éves magiszteri képzési programokra is jelentkezhetnek, az alábbi szakterületeken: szilárdtestfizika, orvosi- és biofizika, számítógépes fizika.

A mesteri képzés után hallgatóink a doktori képzésen tökéletesíthetik karrierjüket a Fizika Doktori Iskola keretén belül: atom-, molekula- és magfizika, kondenzált anyagok fizikája, elméleti fizika, orvosi- és biofizika szakterületeken.

Jelenleg a Fizika Kar kiváló teljesítményű kutatói és szaklaboratóriumokkal rendelkezik, amelyekben nemcsak oktatási, hanem kutatási tevékenység is zajlik. Szakdolgozatuk, magiszteri dolgozatuk és doktori disszertációjuk elkészítése során hallgatóink együtt dolgoznak az egyetemi oktatókkal és kutatókkal ezekben a laboratóriumokban. Az 1963-tól működő Ioan Ursu Fizikai Intézet is jelentős szerepet játszik a kutatási tevékenységek megvalósításában. Az eredetileg mágnesesrezonancia-kutatások céljából létrehozott laboratórium tevékenysége időközben gazdagodott, és napjainkra több központ és kutatólaboratórium működik itt, ahol magas szintű tudományos tevékenység folyik. Ezt igazolja az ISI által jegyzett folyóiratokban megjelent számtalan tanulmány, valamint az országos és nemzetközi megmérettetések során elnyert kutatási projektek sokasága.

Mindezeknek köszönhetően, hallgatóinknak esélyük van arra, hogy a didaktikai képzés mellett kimagasló kutatási tevékenységben is részük lehessen. Ez a kettős képzés eredményesnek mutatkozik a hallgatók és a végzősök soraiban: végzős hallgatóink több mint 80%-a már az I. évfolyamtól kezdődően munkahelyet talál azoknál az intézményeknél, amelyekkel szakgyakorlati partnerségben vagyunk (Nemzeti Izotóp- és Molekulatechnológiai Kutató-Fejlesztő Intézet (INCDTIM), Bosch, Emerson, Continental, Kolozs Megyei Kórház, imagisztikai és orvosi terápiás magánklinikák stb.), vagy doktori és posztdoktori kutatói ösztöndíjjal folytatja tanulmányait neves európai egyetemeken, amelyekkel karunk partnerségi viszonyban van.

Büszkék vagyunk arra, hogy az újabb fiatal generációk számára minden évben megnyithatjuk a világ felé és a tudás kapuit!

INTÉZETEK

 

Ezt a tartalmat harmadik fél tárolja. A külső tartalom megjelenítésével elfogadja a www.youtube.com általános szerződési feltételeit

Ezt a tartalmat harmadik fél tárolja. A külső tartalom megjelenítésével elfogadja a www.youtube.com általános szerződési feltételeit