Biológia és Geológia Kar

A Biológia és Geológia Kar egyike a legismertebb és a szakterületen belül legelismertebb romániai karoknak. Jelenleg közel 1000 beiratkozott hallgató tanul a biológia, biokémia, ipari biotechnológiák, ökológia és természetvédelem, geológia és műszaki földtudományok alapképzési szakokon, valamint az öt magiszteri szakon. A kar négy intézetből (Molekuláris Biológia és Biotechnológia Intézet, Taxonómia és Ökológia Intézet, Geológiai Intézet, Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet), és két doktori iskolából (Integratív biológia és Geológia) áll.

A karon magyar tagozat is működik, alapképzésen biológia, ökológia és természetvédelem, geológia szakokkal, valamint két magiszteri képzési programmal.

A Biológia és Geológia Kar tudományos koordinátora az Állattani Múzeum, a Növénytani Múzeum, az Ásványtani Múzeum, az Őslénytani és Rétegtani Múzeum gyűjteményeinek, valamint a Vivárium állandó kiállításának. A Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár öt fiókja számtalan kötettel, könyvvel és folyóirattal áll a hallgatók és oktatók rendelkezésére. A 60 egyetemi oktató és kutató felkészültsége és tapasztalata nemzetközi színvonalú, amelyet jelentős tudományos publikációk, hazai és nemzetközi kutatási projektek, valamint nemzetközi részvételű tudományos konferenciák megszervezése igazol.

A Biológia és Geológia Karon az oktatási tevékenység mellett intenzív kutatómunka is folyik. Célkitűzései, tudományos tartalma, módszertana révén ez szervesen beilleszkedik az Egyetem stratégiájába. A Biológia és Geológia Kar keretében végzett tudományos kutatás küldetése az innováció elősegítése, fejlesztése és népszerűsítése a kutatás, a fejlesztés és tudástranszfer területén, valamint a kutatásba bevont humánerőforrás fejlesztése. A kutatás logisztikai alapját az intézetek és az együttműködő intézmények laboratóriumai egyaránt biztosítják.

INTÉZETEK

 

 

Ezt a tartalmat harmadik fél tárolja. A külső tartalom megjelenítésével elfogadja a www.youtube.com általános szerződési feltételeit

Ezt a tartalmat harmadik fél tárolja. A külső tartalom megjelenítésével elfogadja a www.youtube.com általános szerződési feltételeit