A 2018/2019-es tanévre érvényes felvételi díjak

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

felvételi díj = iratkezelési díj(első táblázat) + beiratkozási díj(második táblázat)

ELSŐ TÁBLÁZAT: A 2018/2019-es tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

Sor
sz.
Kar Szak/ szakterület

Alapképzés (lej)

Tanul-
mányok
folytatása (lej)

Magiszteri képzés (lej)

Doktori képzés (lej)

 

Poszt- graduális képzés (lej)

nappali

táv-
oktatás

nappali

táv-
oktatás

nappali és csökkentett látogatás

1.

Matematika és Informatika Kar 
A beiratkozási űrlapon megjelölt opciók számától függetlenül a jelentkezőknek csak egyetlen alkalommal kell fizetniük.

minden szak

30 - - 30 - 30 30

2.

Fizika Kar

minden szak

30 - - 30 - 30 30

3.

Kémia és Vegyészmérnöki Kar
A beiratkozási űrlapon megjelölt opciók számától függetlenül a jelentkezőknek csak egyetlen alkalommal kell fizetniük.

minden szak

50 - 50 50 50 50 50

4.

Biológia és Geológia Kar

minden szak

50 50 50 50 50 50 50

5.

Földrajz Kar

minden szak

50 50 - 50 50 50 50

6.

Környezet-tudományi és Környezetmérnöki Kar

minden szak

50 - - 50 50 50 50

7.

Történelem és Filozófia Kar

minden szak

30 30 - 30 30 30 30

8.

Pszichológia és Nevelés-tudományok Kar

Pszichológia
Neveléstudományok

50 50 - 50 50 50 50

9.

 

 

Politika-, Közigazgatás- és Kommunikáció-tudományi Kar

Politikatudományok, román, magyar és angol tagozat

30 30 - - - - -

Közigazgatás, román tagozat

30 30 - - - - -

Közigazgatás: Kihelyezett tagozatok: Beszterce, Szatmárnémeti, Sepsiszentgyörgy - amennyiben a kihelyezett tagozat székhelyén történik a beiratkozás -

30 30 - - - - -

Kommunikációs és közkapcsolatok,
román, magyar és német tagozat

30 30 - - - - -

Újságírás
román, magyar, német és angol tagozat

30 30 - - - - -

Reklámtudomány, román tagozat

30 - - - - - -

Közegészségügyi szolgáltatások és -politikák (Public Health)
Angol nyelven

30 - - - - - -

Leadership a közszférában
Angol nyelven

30 - - - - - -

Digitális média* (akkreditációja folyamatban)
Angol nyelven

30 - - - - - -

Közigazgatás – román nyelven

30 - - - - - -

Közigazgatás – angol nyelven

30 - - - - - -
Közigazgatás – magyar nyelven - - - 30 30 - -

Közintézmények és non-profit szervezetek menedzsmentje

- - - 30 - - -

Projektmenedzsment és a közigazgatási szféra programjainak kiértékelése

- - - 30 - - -

Tudomány, technológia és innováció a közigazgatásban/ Science, technology and innovation in public governance

- - - 30 - -  

Konfliktuselemzés és -menedzsment/ Conflict analysis and management

- - - 30 - - -

Közigazgatás-menedzsment

- - - 30 - - -

Kutatásszervezés és a társadalom-tudományi adatok elemzése

- - - 30 30 - -

Nemzetközi fejlődés

- - - 30 - - -
Politikai kommunikáció - - - 30 - - -

Globális tanulmányok

- - - 30 - - -

Kommunikációs készségfejlesztés

- - - 30 - - -
Alkalmazott médiatudományok – magyar nyelven - - - 30 - - -
Reklám és közkapcsolatok, német és angol tagozat - - - 30 - - -

Közkapcsolatok és reklám, angol tagozat

- - - 30 - - -

Reklám

- - - 30 - - -

Közkapcsolatok

- - - 30 - - -

Sajtóprodukció

- - - 30 30 - -

Sajtókommunikáció (angol nyelven)

- - - 30 30 - -

Média- menedzsment

- - - 30 - - -

Közegészség-tudományi mesteri/ Master of Public Health (angol)

- - - 30 - - -
Managementul resurselor umane în sectorul public - - - 30 30 - -
Scoala Doctorala de Administratie si Politici Publice - - - 30 - - -
Scoala Doctorala de Comunicare, Relatii Publice si Publicitate - - - 30 - - -
Scoala Doctorala de Stiinte Politice si ale Comunicarii - - - 30 - - -
  - - - - - 30 -
  - - - - - 30 -
  - - - - - 30 -

10.

Bölcsészet-tudományi Kar

minden szak

30 30 - 30 - 30 30

11.

Színház és Film Kar

minden szak

30 - - 30 - 30 -

12.

Jogtudományi Kar

minden szak

30 30 - 30 - 30 -

13.

Közgazdaság- és Gazdálkodás-tudományi Kar

minden szak

50 50 - 50 50 50 -

14.

Testnevelés és Sport Kar

minden szak

30 30 - 30 - 50 -

15.

Európai Tanulmányok Kar

minden szak

50 50 - 50 - 50 50

16.

Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar

minden szak

30 30 - 30 30 30 30

17.

Üzletkötő Kar

Üzleti ügyvitel, román nyelvű alapképzés, - nappali és távoktatás

30 30 - - - - -

Üzleti ügyvitel, angol nyelvű, nappali alapképzés

30 - - - - - -

Üzleti ügyvitel a vendéglátóiparban, román nyelvű alapképzés, - nappali és távoktatás

30 30 - - - - -

Üzleti ügyvitel a vendéglátóiparban, angol nyelvű alapképzés, - nappali alapképzés

30 - - - - - -

Üzleti Ügyvitel, Kihelyezett tagozat: Beszterce, román nyelvű alapképzés, - nappali

30 - - - - - -

Üzleti ügyvitel, román nyelvű magiszteri képzés, - nappali és távoktatás

- - - 30 30 - -

Hotelmenedzsment, román nyelvű magiszteri képzés – nappali és csökkentett látogatás

- - - 30 30 - -

International Business Administration, angol nyelvű képzés, magiszteri- nappali

- - - 30 - - -

Vendéglátó-ipari és turisztikai üzletigazgatás (angol nyelven) nappali

- - - 30 - - -

18.

Ortodox Teológia és Tanárképző Kar

minden szak

30 - - 30 - 30 -

19.

Görög-Katolikus Teológia és Tanárképző Kar – Kolozsvári Intézet (minden szak)

minden szak

30 - - 30 - - 30

Görög-Katolikus Teológia és Tanárképző Kar – Nagyváradi Intézet

minden szak

30 - - 30 - - 30

Görög-Katolikus Teológia és Tanárképző Kar – Balázsfalvi Intézet

minden szak

30 - - 30 - - 30

20.

Római Katolikus Teológia Kar

Római Katolikus Didaktikai Teológia

30 - - - - - -

Római Katolikus Teológia – Szociális munka

30 - - - - - -

Vallástudomány

30 - - - - - -

Pasztorális Teológia

30 - - - - - -

Pasztorális tanácsadás

- - - 30 - - -

Alkalmazott római katolikus pasztorális teológia

- - - 30 - - -

Doktori képzés – teológia szakterület

- - - - - 30 -

21.

Református Tanárképző Kar

minden szak

30 - - 30 - 30 -

MÁSODIK TÁBLÁZAT: A 2018/2019-es tanévben érvényes felvételi beiratkozási díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

Sor
sz.
Kar Szak/ szakterület

Alapképzés (lej)

Tanul-
mányok
folytatása (lej)

Magiszteri képzés (lej)

Doktori képzés (lej)

 

Poszt- graduális képzés (lej)

nappali

táv-
oktatás

nappali

táv-
oktatás

nappali és csökkentett látogatás

 

1.

Matematika és Informatika Kar
A beiratkozási űrlapon megjelölt opciók számától függetlenül a jelentkezőknek csak egyetlen alkalommal kell fizetniük.

minden szak

170 - - 120 - 270 120

2.

Fizika Kar

minden szak

70 - - 50 - 70 50

 

3.

Kémia és Vegyészmérnöki Kar
A beiratkozási űrlapon megjelölt opciók számától függetlenül a jelentkezőknek csak egyetlen alkalommal kell fizetniük.

minden szak

50 - 50 50 50 50 -

4.

Biológia és Geológia Kar

minden szak

70 70 70 70 70 70 70

5.

Földrajz Kar

minden szak

120 120 - 120 120 120 120

 

6.

Környezet-tudományi és Környezetmérnöki Kar

minden szak

90 - - 90 90 120 90

7.

Történelem és Filozófia Kar

minden szak

100 100 - 100 100 270 70

 

8.

Pszichológia és Nevelés-tudományok Kar

Pszichológia
Neveléstudományok

150 150 - 150 150 150 150

 

9.

 

Politika-, Közigazgatás- és Kommunikáció-tudományi Kar
* se aplică doar pentru absolvenții altor facultăți/universități. Absolvenții FSPAC sunt scutiți de taxa de înscriere la concursul de admitere.

Politikatudományok, román, magyar és angol tagozat

170 170 - - - - -

Közigazgatás, román tagozat

170 170 - - - - -

Közigazgatás: Kihelyezett tagozatok: Beszterce, Szatmárnémeti, Sepsiszentgyörgy - amennyiben a kihelyezett tagozat székhelyén történik a beiratkozás -

30 30 - - - - -

Kommunikációs és közkapcsolatok,
román, magyar és német tagozat

170 170 - - - - -

Újságírás
román, magyar, német és angol tagozat

170 170 - - - - -

Reklámtudomány, román tagozat

170 - - - - - -

Közegészségügyi szolgáltatások és -politikák (Public Health)
Angol nyelven

170 - - - - - -

Leadership a közszférában
Angol nyelven

170 - - - - - -

Digitális média* (akkreditációja folyamatban)
Angol nyelven

170 - - - - - -

Közigazgatás – román nyelven

170 - - - - - -

Közigazgatás – angol nyelven

170 - - - - - -
Közigazgatás – magyar nyelven - - - 170* 170* - -

Közintézmények és non-profit szervezetek menedzsmentje

- - - 170* - - -

Projektmenedzsment és a közigazgatási szféra programjainak kiértékelése

- - - 170* - - -

Tudomány, technológia és innováció a közigazgatásban/ Science, technology and innovation in public governance

- - - 170* - - -

Konfliktuselemzés és -menedzsment/ Conflict analysis and management

- - - 170* - - -

Közigazgatás-menedzsment

- - - 170* - - -

Kutatásszervezés és a társadalom-tudományi adatok elemzése

- - - 170* 170* - -

Nemzetközi fejlődés

- - - 170* - - -
Politikai kommunikáció - - - 170* - - -

Globális tanulmányok

- - - 170* - - -

Kommunikációs készségfejlesztés

- - - 170* - - -
Alkalmazott médiatudományok – magyar nyelven - - - 170* - - -
Reklám és közkapcsolatok, német és angol tagozat - - - 170* - - -

Közkapcsolatok és reklám, angol tagozat

- - - 170* - - -

Reklám

- - - 170* - - -

Közkapcsolatok

- - - 170* - - -

Sajtóprodukció

- - - 170* 170* - -

Sajtókommunikáció (angol nyelven)

- - - 170* 170* - -

Média- menedzsment

- - - 170* - - -

Közegészség-tudományi mesteri/ Master of Public Health (angol)

- - - 170* - - -
Managementul resurselor umane în sectorul public - - - 170* - - -
Scoala Doctorala de Administratie si Politici Publice - - - 170* 170* - -
Scoala Doctorala de Comunicare, Relatii Publice si Publicitate - - - 170* - - -
Scoala Doctorala de Stiinte Politice si ale Comunicarii - - - 170* - - -
  - - - - - 270 -
  - - - - - 270 -
  - - - - - 270 -

10

Bölcsészet-tudományi Kar

Toate specializările

180 - - 150 - 270 150

11.

Színház és Film Kar

Színművészet –
színészképzés
Színművészet –
rendezőképzés

150 I forduló/ 100 II forduló - - - - - -

Teatrológia

150 - - - - - -

Filmművészet, fotó és média

150 I forduló/ 150 II forduló - - - - - -

Filmológia

150 - - - - - -

Színház, film és multimédia 
Színész- és rendezőképzés

- - - 150 - - -

Kortárs színház és rendezőképzés (színészképzés és teatrológia) – magyar nyelven

- - - 150 - - -

Dokumentumfilm-gyártás (angol nyelven)

- - - 150 - - -

A rövidfilm művészete (magyar nyelven)

- - - 150 - - -

Színház doktori iskola

-   - - - 150 -

12.

Jogtudományi Kar

minden szak

220 220 - 220 - 220 -
 

Közgazdaság- és Gazdálkodás-tudományi Kar

minden szak
– candidații care nu au participat la Concursul Oeconomicus Napocensis
150 150 - 150 150 250 -

 

13.

minden szak
– candidații care au participat și au achitat taxa pentru Concursul Oeconomicus Napocensis

100 100 - 150 150 250 -

14.

Testnevelés és Sport Kar

minden szak

170 170 - 170 - 300 -

15.

Európai Tanulmányok Kar

minden szak

150 150 - 150 - 270 150

 

16.

Szociológia és Szociálismunkás- képző Kar

minden szak

120 120 - 120 120 300 100*
* se stabilește diferențiat în funcție de programul de studii postuniversitare

 

 

 

17.

 

 

 

 

Üzletkötő Kar

 

Üzleti ügyvitel, román nyelvű alapképzés, - nappali és távoktatás

120 120 - - - - -

Üzleti ügyvitel, angol nyelvű, nappali alapképzés

120 - - - - - -

Üzleti ügyvitel a vendéglátóiparban, román nyelvű alapképzés, - nappali és távoktatás

120 120 - - - - -

Üzleti ügyvitel a vendéglátóiparban, angol nyelvű alapképzés, - nappali alapképzés

120 - - - - - -

Üzleti Ügyvitel, Kihelyezett tagozat: Beszterce, román nyelvű alapképzés, - nappali

120 - - - - - -

Üzleti ügyvitel, román nyelvű magiszteri képzés, - nappali és távoktatás

- - - 120 120 - -

Hotelmenedzsment, román nyelvű magiszteri képzés – nappali és csökkentett látogatás

- - - 120 120 - -

International Business Administration, angol nyelvű képzés, magiszteri- nappali

- - - 120 - - -

Vendéglátó-ipari és turisztikai üzletigazgatás (angol nyelven) nappali

- - - 120 - - -

18.

Ortodox Teológia és Tanárképző Kar

minden szak

70 - - 100 - 270 -

 

 

19.

Görög-Katolikus Teológia és Tanárképző Kar – Kolozsvári Intézet (minden szak)

- 1 szak esetén
- 2 szak esetén

50
60
- - 50
60
- - 50

Görög-Katolikus Teológia és Tanárképző Kar – Nagyváradi Intézet

minden szak

50 - - 50 - - 50

Görög-Katolikus Teológia és Tanárképző Kar – Balázsfalvi Intézet

minden szak

50 - - 50 - - 50

 

20.

 

Római Katolikus Teológia Kar

Római Katolikus Didaktikai Teológia

70 - - - - - -

Római Katolikus Teológia – Szociális munka

70 - - - - - -

Vallástudomány

70 - - - - - -

Pasztorális Teológia

70 - - - - - -

Pasztorális tanácsadás

- - - 70 - - -

Alkalmazott római katolikus pasztorális teológia

- - - 70 - - -

Doktori képzés – teológia szakterület

- - - - - 270 -

 

21.

 

Református Tanárképző Kar

a) minden szak

70 - - 70 - 270 -

b) több szak esetén

80 - - - - - -