Organizații ale studenților

OSUBB

Organizaţia Studenţilor din UBB - OSUBB

OSUBB înfiinţată în data de 24 martie 1997, este o organizaţie non-guvernamentală, constituită la nivel de Universitate în scopul reprezentării drepturilor şi intereselor tuturor studenţilor din UBB.

OSUBB este o organizaţie non-profit, independentă financiar de alte organisme şi care îşi finanţează proiectele prin contribuţia directă a partenerilor şi a sponsorilor.

OSUBB este singura organizaţie din Universitate care are contact cu studenţii din toate facultăţile din UBB, atât prin deschiderea oferită de accesul necondiţionat în facultăţile din UBB, cât şi prin reţeaua proprie de comunicare cu aceşti studenţi, prin intermediul grupurilor de facebook, a paginii de Facebook, a site-ului și al voluntarilor proveniţi din toate facultăţile din UBB.

Organizații Studențești

Organizația Studenților Economiști - OSE

Organizația Studenților pentru Turismul Românesc - OST

Asociația Studenților Contabili - RATIO

Organizația Studenților Chimiști - OSC

Asociația Studenților de la Facultatea de Business - ASB

Asociația Studenților Fizicieni - ASFUBB

Organizația Studenților pentru Natură - OSpN

Organizația Studenților din Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării - Studpac

Business Ladies Club - BLC

Organizația Studenților de la Matematică-Informatică - Hermes

Asociația Studenților Psihologi din România - ASPR

Societatea Studenților Europeniști - SSE

Societatea Studențească de Științe Politice - SSSP

Erasmus Student Network - ESN Cluj-Napoca

EGEA

Asociația Studenților Facultății de Istorie și Filosofie PHILOHISTORISS - ASPH

Asociaţia Mişcarea Sportivă a Studenţilor Transilvăneni - MSST

Asociaţia Studenților Secției de Marketing - ASM

Grupul de Iniţiativă Basarabeană Cluj - GIB

Organizația Studenților în Drept - OSD

Organizația Studenților de la Litere - OSL

Liga Studenților UBB Reșița - LSUBBR

Uniunea Studenților Maghiari din Cluj - USMC / KMDSZ

organizația studențească în limba germană - Gutenberg

Asociația Studenților Kinetoterapeuți- ASKUBB

Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept - ELSA Cluj

Asociatia Studentilor Romi Romano Suno din Cluj Napoca

Asociaţia Studenţilor Europeni - AEGEE Cluj-Napoca

Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români - ASCOR

Asociaţia EnviroStudents

Organizația Studenților din Marketing - Marketeam

Mikó Imre Law and Economics College for Advanced Studies

Asociația Liga Studenților din Cluj

Asociația Tineretului Român Unit - ASTRU

Organizația Studenților Economişti în Mediu şi Agrobusiness - SEMA

Asociația studenților de la comunicare și relații publice - ASCPR

Asociația "credința ortodoxă" a studenților teologi

Social work Students’ Association - ASAS Cluj-Napoca

Cluster Association – Romanian Sociology Students Association

Asociaţia „Public Health Students’ Association Romania”

International Business And Economics Student Organisation - IBESO

Cluburi Studențești

Clubul de Consultanță în Afaceri GTK

Közgazdász Klub - Economist Club

Corul Visszhang

Time for You - The Group for Prayes and Spriritual Meditation

Clubul Alpin al FSPAC

ComunitAP

Clubul de Cercetare FSPAC

Library Club

Clubul de Photoshop al FSPAC

CinemAP al FSPAC

Fotoclubul 50 mm al FSPAC

BoardGamesNight al FSPAC

Revista Student Press

Revista Perspektíva al USMC

Club Debate FSPAC

O masă caldă

Trupa de teatru Touche

Clubul Volei/Baschet FSPAC

Clubul de șah al FSPAC

Colegiul Invizibil / Láthatatlan Kollégium

Consilii Studențești

 • Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Matematică și Informatică
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Biologie și Geologie
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Drept
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Fizică
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Litere
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Istorie și Filosofie
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Geografie
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Studii Europene
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Business
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Teatru și Televiziune
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Educație fizică și sport
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Teologie Ortodoxă
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Teologie Romano-Catolică
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Teologie Reformată
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Greco-Catolică
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Inginerie