Organizații ale studenților

OSUBB

Organizaţia Studenţilor din UBB - OSUBB

OSUBB înfiinţată în data de 24 martie 1997, este o organizaţie non-guvernamentală, constituită la nivel de Universitate în scopul reprezentării drepturilor şi intereselor tuturor studenţilor din UBB.

OSUBB este o organizaţie non-profit, independentă financiar de alte organisme şi care îşi finanţează proiectele prin contribuţia directă a partenerilor şi a sponsorilor.

OSUBB este singura organizaţie din Universitate care are contact cu studenţii din toate facultăţile din UBB, atât prin deschiderea oferită de accesul necondiţionat în facultăţile din UBB, cât şi prin reţeaua proprie de comunicare cu aceşti studenţi, prin intermediul grupurilor de facebook, a paginii de Facebook, a site-ului și al voluntarilor proveniţi din toate facultăţile din UBB.

Organizații Studențești

AIESEC

AIESEC în Cluj-Napoca este prezentă în rândul studenților începând cu anul 1994, cu scopul principal de a le inspira cultura internațională și a îi face să conștientizeze multiculturalismul. Organizația a intrat în contact de-a lungul timpului cu mulți studenți, reușind să le ofere diverse oportunități de dezvoltare personală și profesională. Oportunitățile AIESEC constau în programe de voluntariat, internship și teaching, în străinătate, toate urmând un plan clar și conturat în așa fel încât să le ofere participanților atât o experiență profundă de dezvoltare, cât și să le deschidă orizonturi noi. În același timp, o componentă foarte importantă a organizației este dezvoltarea leadership-ului în membrii pe care îi are, formând liderii de mâine ai comunității clujene.

Asociația Tineretul ONU din România - Filiala Cluj-Napoca (UN Youth - Cluj-Napoca)

Asociația Tineretul ONU din România - Filiala Cluj-Napoca (UN Youth - Cluj-Napoca) a fost fondată în 2013, fiind o organizație nonguvernamentală, de și pentru tineret, ale cărei scopuri sunt promovarea şi încurajarea valorilor și activitatilor Organizației Națiunilor Unite în rândul tinerilor români, al societății românești și al comunității internaționale. Organizația întrunește studenți ai Universității Babeș-Bolyai provenind de la mai multe facultăți, Istorie și Filosofie, Studii Europene, Drept, Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, și nu numai, care împreună doresc să constituie un mediu prielnic prin care să fie implementate proiecte în interesele comunității. UN Youth - Cluj-Napoca este organizată din patru departamente principale, precum: Departamentul de Proiecte - are ca obiective principale conceperea, elaborarea, implementarea și evaluarea proiectelor Asociației Tineretul ONU din România; Departamentul de Marketing - are ca obiectiv principal atragerea de fonduri pentru implemetarea proiectelor și pentru funcționarea Asociației, precum și încheierea de parteneriate cu terți; Departamentul de Comunicare și PR - are ca obiective principale promovarea imaginii Asociației și structurarea identității vizuale a acesteia; Departamentul de Resurse Umane - are ca obiective principale recrutarea, motivarea și formarea membrilor.

Uniunea Studenților Maghiari din Cluj - USMC / KMDSZ

Uniunea Studențească Maghiară din Cluj este o organizație culturală, un purtator de cuvânt al intereselor, al valorilor studenților maghiari din cadrul instituțiilor de învățământ superior. Organizația civilă USMC a fost înființată în anul 1990, ca o entitate cu drept autonom și apolitic. Organizația funcționează pe baza activității voluntare a membrilor. Multiplele activități sunt grupate în patru categorii: evenimente, servicii, publicații, secții. Întreținem relații cu alte organizații de tineret, organizații studențești din România și internaționale și cu unele organizații autonome studențești din Ungaria.

organizația studențească în limba germană - Gutenberg

Gutenberg este singura organizaţie studenţească vorbitoare de limba germană din România. A fost înfiinţată în 2009. Numele „Gutenberg” nu a fost ales la întâmplare. Organizaţia a avut la început ca scop promovarea limbii şi culturii germane, ceea ce a reuşit şi Gutenberg cu inventarea tiparului. Deoarece Universitatea Babeş-Bolyai este cel mai vechi şi important partener al organizaţiei, unul din scopurile organizaţiei este, de asemenea, susţinerea şi promovarea programelor de studii în limba germană ale UBB. Suntem studenţi care venim din toată România şi care studiem în Cluj. Dorim să creăm o comunitate de studenţi, dar şi de tineri pentru a promova limba şi cultura germană. Prin această organizaţie vrem să corectăm unele probleme sesizate, cum ar fi lipsa unor evenimente şi proiecte în limba germană pentru tineri sau puţinele oferte pentru studenţi de a-şi dezvolta cunoştinţele de limbă şi în afara studiului.

Organizația Studenților Economiști - OSE

Organizația Studenților Economiști (OSE) este o organizație de reprezentare studențească care are o activitate de peste 10 ani și ce vine în sprijinul studenților pentru a le oferi cât mai multe oportunități de dezvoltare personală atât pe plan profesional cât și pe plan social. OSE a fost înființată în anul 2006 de către reprezentanţii studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universităţii ”Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca. Scopul principal al OSE este reprezentarea studenților de la FSEGA și a intereselor lor. Astfel, asociaţia urmăreşte crearea unei strânse legături și a unei comunicări eficiente între aceștia și conducerea facultății, precum şi formarea unei punţi între mediul academic (teorie) şi mediul de afaceri (practică). OSE oferă tinerilor şansa de a participa la seminarii, traininguri şi workshopuri, internshipuri, școli de vară și diferite alte activități.

Organizația Studenților pentru Turismul Românesc - OST

Organizația Studenților pentru Turismul Românesc (OST) este o organizație nonguvernamentală și nonprofit, care a fost înființată la începutul anului 2007, prin ambiția și dorința studenților Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, secția ECTS (Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor). Dorința acestor studenți este, ca prin această organizație și proiectele implementate să creeze un mediu în care pasiunea lor comună, turismul, să poată fi pusă în practică. Principalul scop al înființării acestei organizații a fost dorința de a valorifica turismul, un element specific de descoperit în perioada vârstei adolescentine. Putem spune ca noi, OST-iștii avem în comun iubirea față de țara noastră, de valorile, cultura, peisajele și de diversitatea de care dispune aceasta. Misiunea organizației este ca printr-o echipă unită și dornică de afirmare, să realizeze proiecte în domeniul turismului, lăsând moștenire un brand respectat, totul prin îmbinarea utilului cu plăcutul.

Asociația Studenților Contabili - RATIO

Asociația Studenților Contabili RATIO este o asociație non-guvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial, fondată în 3 octombrie 2012, în Cluj-Napoca. Scopul RATIO este atât reprezentarea tuturor studenților specializărilor de contabilitate din cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, cât și promovarea, sprijinirea și realizarea activităților academice, sociale și culturale. Ne dorim să contribuim la dezvoltarea competențelor de sinteză, leadership, lucru în echipă, adaptare și proactivitate ale membrilor în vederea îmbunătățirii calității resursei umane și a orientării acesteia către o carieră. În conformitate cu nevoile studenților și angajatorilor, am ales cu grijă valorile RATIO, după care ne ghidăm în decursul tuturor proiectelor noastre. Acestea, în ordinea importanței lor pentru noi, sunt: responsabilitate, perseverență, flexibilitate, prietenie și creativitate.

Asociația Studenților de la Facultatea de Business - ASB

Ne-am născut ca si asociație studențească non-guvernamentală în 1997 și dorința noastră este de a oferi un mediu echilibrat de dezvoltare tinerei generații, acesta fiind consolidat constant prin speranță, implicare și devotament. În acest context, concepem și implementăm proiecte menite să satisfacă atât nevoile studenților, cât și ale angajatorilor. Așa reușim să trasăm noi orizonturi ale educației non-formale prin intermediul unor conferințe, training-uri și workshop-uri, toate acestea creând un mediu propice pentru perfecționarea unor abilități antreprenoriale și interpersonale, pe care le considerăm necesare. Asociația Studenților de la Facultatea de Business are ca scop reprezentarea studenților Facultății de Business, facilitarea implicării studenților în activități practice, încurajarea tinerilor pentru implicarea activă în societatea civilă și în proiectele realizate în vederea unei dezvoltări durabile. Pentru atingerea obiectivelor menționate anterior, au fost dezvoltate și implementate cele 5 departamente (Resurse Umane, Educațional, Financiar, Imagine si Relații Publice, Proiecte) ce formează Asociația și proiectele aferente acesteia, prin care ne dorim crearea relațiilor și menținerea acestora cu mediul de afaceri.

Asociația Studenților Fizicieni - ASFUBB

ASFUBB este o organizație studențească înființată în anul 2013, de către trei studenți din Facultatea de Fizică, cu scopul reprezentării studențești. Printre obiectivele asociației, se numără promovarea științei, dezvoltarea personală a studenților din facultate și sprijinul tinerilor în viața postuniversitară. Asociația noastră se mândrește prin comunitatea de studenți din facultate pe care a reușit să o adune, și prin proiectele acesteia, atât cele interne cât și cele publice.

Organizația Studenților pentru Natură - OSpN

Organizaţia Studenţilor pentru Natură a luat naştere în 27 martie 2007, în cadrul Facultăţii de Biologie şi Geologie a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, ca urmare a nevoii studenţilor de a lua atitudine în problemă majoră a secolului: poluarea mediului. Din momentul înfiinţării şi până în prezent, organizaţia a desfăşurat proiecte şi activităţi specifice, cum ar fi: SciFest Cluj-Napoca, un festival de popularizare a științei, Simpozionul International Young Researchers in BioSciences, EcoDays, proiect dedicat informării cetățenilor cu privire la problemele de mediu și modul de remediere al acestora, NightCademy, Cercurile Științifice de marți etc. În prezent, OSpN are un număr aproximativ de 110 voluntari activi care activează în cele 4 departamente ale organizației: Resurse Umane, Imagine, Proiecte și Științific-Educațional.

Organizația Studenților din Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării - Studpac

Asociația Studenților de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării - StudPAC. înființată în anul 2018 la Cluj-Napoca, are drept scop susținerea și dezvoltarea comunității Facultății de Științe Politice Administrative și ale Comunicării, prin promovarea intereselor profesionale, educaționale și sociale ale studenților din Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, desfășurând diferite proiecte, activități formale și informale de interes pentru studenți. StudPAC militează pentru a apăra valorile democrației, ale Drepturilor Omului, ale dreptului la liberă exprimare, ale dreptului de susținere a principiilor și a opiniilor proprii și personale, toate acestea prin mijloace democratice. Un alt obiectiv important al asociației este reprezentarea studenților de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării.

Business Ladies Club - BLC

Obiectivele Business Ladies Club sunt:
- organizarea de traininguri, conferinţe, seminarii, dezbateri şi activităţi specifice mediului business
- 80% din membrele Business Ladies Club să devină, în viitor, femei în afaceri
- crearea unor parteneriate de lungă durată şi menţinerea acestora, prin intermediul cărora se va facilita accesul tinerelor în mediul business din România
- implementarea unor proiecte în vederea dobândirii experienţei profesionale a tinerelor
- prezentarea unor modele de succes cu scopul identificării şi conturării unei imagini proprii a viitoarei femei în afaceri.

Organizația Studenților de la Matematică-Informatică - Hermes

Societatea Hermes este o organizație non-profit înființată în 2007, membră a Consorţiului Organizaţiilor Studenţeşti din Cluj Napoca din 2008 și a Uniunii Studenţilor din România din 2010, înființată pentru a aduce împreună studenții Facultății de Matematică și Informatică ai UBB și pentru a-i sprijini în dezvoltarea lor profesională și personală. Dacă vrei să cunoști oameni noi, să înveți cum se implementează un proiect sau pur și simplu să-ți îmbogățești experiența studențească, te așteptăm în echipă!

Asociația Studenților Psihologi din România - ASPR

Asociația Studenților Psihologi din România (ASPR) a fost înființată în 1992 și este o organizație non-profit din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. Asociația noastră urmărește să reprezinte, să sprijine și să ghideze studenții facultății. Scopul nostru este acela de a construi un mediu sigur, unde studenții să aibă posibilitatea de a se dezvolta personal și profesional, aflând mai multe despre domeniile care îi pasionează. De asemenea, ne dorim să contribuim la creșterea gradului de conștientizare a importanței sănătății mintale în rândul tinerilor, și nu numai. Valorile după care ne ghidăm activitatea noastră sunt: responsabilitatea, munca în echipă și proactivitatea. Proiectele ASPR sunt realizate prin efort și dedicare de către voluntarii noștri, care activează în cel puțin unul dintre departamentele asociației. ASPR cuprinde șase departamente: Educațional, Financiar, Relații Publice, Resurse Umane, Științific și Training. În plus, a fost înființat Subdepartamentul de Orientare și Suport în ASPR (OSA). Prin activitățile formale și informale, numeroasele ateliere și oportunitățile de învățare și dezvoltare, dar și prin mediul pe care îl creează, ASPR contribuie la îmbogățirea vieții de student.

Societatea Studenților Europeniști - SSE

Societatea Studenților Europeniști (SSE) este o organizație non-guvernamentală studențească apolitică, înființată în anul 1995, care funcționează pe bază de voluntariat, ce își desfășoară activitatea sub auspiciile Facultății de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj- Napoca. Misiunea SSE este aceea de a contribui la dezvoltarea societății civile tinere din România, prin stimularea inițiativei studenților, în vederea atingerii de performanțe. Scopul Asociației îl constituie reprezentarea intereselor academice, profesionale și sociale ale studenților Facultății de Studii Europene și ai altor facultăți din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Câteva dintre proiectele SSE ce merită menționate sunt Moș Crăciun pentru fiecare, Academic Writing Week, Înțelege Europa, Internship Academy, Mediul de Afaceri și Simularea Parlamentului European.

Societatea Studențească de Științe Politice - SSSP

Societatea Studenteasca de Stiinte Politice a fost infiintata in anul 1994 si este o asociatie din cadrul Facultatii de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii. Misiunea este de a promova spiritul civic si a valorilor democratice, asigurarea unui cadru de formare si manifestare, dezvoltarea comunitara prin implicarea cetatenilor in procesul de elaborare si a deciziilor si politicilor publice, si incurajarea cetateniei active in randul tinerilor si nu numai. Activitatile principale sunt legate de implicarea tinerilor, in special a studentilor de la Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii in comunitate, de a organiza dezbateri si conferinte pentru publicul larg, crearea unui cadru benefic intre tineri si factori de decizie, astfel incat sa gasim solutii impreuna pentru bunul mers al comunitatii. Suntem un promotor activ al drepturilor omului si al principiilor democratice si facilitam accesul comunitatii catre mijloace de implicare civica. Grupurile pe care le-am implicat pana in prezent au putut beneficia de expertiza in domeniul politicilor publice, ale sectorului administrativ si ale initiativelor cetatenesti pentru dezvoltarea societatii civile. Principalele obiective ale organizatiei sunt: facilitarea mobilizarii tinerilor in comunitatile din care acestia fac parte si implicarea acestora in cat mai multe campanii de advocacy si lobby.

Asociaţia Mişcarea Sportivă a Studenţilor Transilvăneni - MSST

Erasmus Student Network - ESN Cluj-Napoca

Organizația Europeneană a Tinerilor Geografi - EGEA

EGEA Cluj-Napoca este entitatea din centrul universitar Cluj-Napoca a Organizației Europene a Tinerilor Geografi și însumează în prezent 100 de membri, dintre care 70 activi Membră în Uniunea Studenților din Româmnia, scopul principal al EGEA Cluj-Napoca este de a reprezenta interesele comune ale studenților din Facultatea de Geografie, din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și de a stimula implicarea acestora in diferite proiecte pe teme geografice, și nu numai. Astăzi, Asociația EGEA Cluj-Napoca, reprezintă un punct de interferență între studenții Facultății de Geografie și toate entitățiile EGEA din Europa cu rolul de a favoriza schimburile culturale de experiență între acestea.

Asociația Studenților Facultății de Istorie și Filosofie PHILOHISTORISS - ASPH

Asociația Studențească Philohistoriss s-a înființat în septembrie 2014 cu scopul de contribui la dezvoltarea personală și profesională a studenților Facultății de Istorie și Filosofie. Activitățile acoperă specializările istorie, filosofie, studii culturale, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene. Desfășurăm activități educaționale și științifice, evenimente caritabile, proiecte sociale și culturale, dezvoltând un cadrul de dialog și de relaționare între studenți, profesori și organizații studențești.

Misiunea ASPH este de a organiza activități destinate studenților, conferințe naționale și de concursuri destinate liceenilor, de a colabora cu instituțiile de cultură și de a promova implicarea în comunitatea locală.


Grupul de Iniţiativă Basarabeană Cluj - GIB

„Grupul de Inițiativă Basarabeană Cluj-Napoca” este o asociație apolitică, non-profit, independentă și democratică, fără scop lucrativ. Scopul principal al GIB Cluj este de a reprezenta interesele comune ale elevilor și studenților basarabeni, care își fac studiile în județul Cluj și de a stimula participarea acestora la actul educațional și la viața socială, culturală și economică în vederea susținerii drepturilor și apărării acestora, facilitarea accesului la oportunitățile și avantajele statutului de student, asigurarea unui nivel științific corespunzător prin promovarea activităților proprii și dezvoltarea relațiilor de cooperare cu organizații non-guvernamentale locale, naționale și internaționale, care împărtășesc aceleași principii.

Organizația Studenților în Drept - OSD

Organizația Studenților în Drept (OSD) este o structură care se ocupă cu reprezentarea intereselor celor ce studiază la Facultatea de Drept din Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Organizația, formată din studenții dornici de implicare din cadrul facultății – indiferent de ciclul, forma de învățământ sau linia de studiu – are ca principal scop apărarea drepturilor acestora prin diverse mecanisme bazate inclusiv pe comunicarea activă dintre cele două entități. Concepută în ideea asigurării unui suport material pentru activitățile și proiectele Consiliului Studenților Facultății de Drept, OSD păstrează strânse legături cu această structură reprezentativă, lucru evidențiat mai ales de structura ei organizațională și implicarea pe care membrii CSFD o au în cadrul organizației.

Organizația Studenților de la Litere - OSL

Organizația Studenților de la Litere - și nu numai! Avem activități pentru toți studenții, indiferent de facultate, de la cluburile de carte, poezie și debate, la serile de karaoke și de boardgames. Conferințe? Avem. Teambuildinguri? Facem! Întâmpinăm noii voluntari în două sesiuni, toamna și primăvara, și așteptăm cu drag pe oricine vrea să intre în familia OSL.

Liga Studenților UBB Reșița - LSUBBR

Liga Studenţilor UBB Reșița, înfiinţată în anul 1992, este organizaţia studenţească prin care studenţii participă la luarea deciziilor care privesc bunul mers al activităţii lor profesionale în universitate.

Asociația Studenților Kinetoterapeuți- ASKUBB

ASK- UBB este o organizație studențească înființată în anul 2017, de către 4 studenți din Facultatea de Educatie Fizica si Sport, specializarea Kinetoterapie, cu scopul reprezentării studențești. Obiectivele asociației, se numără promovarea importantei sportului in viata studentilori, dezvoltarea personală si profesionala a tuturor studenților din facultate și pregatirea lor în viața postuniversitară.

Organizația Studenților Chimiști - OSC

Încă din 1991 OSC apără interesele și drepturilor studenților de la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică prin activitățile de voluntariat pe care le desfășoară.

Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept - ELSA Cluj

Asociaţia EnviroStudents

Asociaţia EnviroStudents, pe scurt ESA, înfiinţată în septembrie 2019, este o organizaţie non-guvernamentală, constituită la nivel de Facultate cu scopul reprezentării drepturilor şi intereselor studenţilor Facultăţii de Știinţa şi Ingineria Mediului. Voluntarii ESA participă la activităţi de socializare, de conştientizare şi de ocrotire a mediului înconjurător.

Cluburi Studențești

Clubul de Consultanță în Afaceri GTK

Közgazdász Klub - Economist Club

Corul Visszhang

Time for You - The Group for Prayes and Spriritual Meditation

Clubul Alpin al FSPAC

ComunitAP

Clubul de Cercetare FSPAC

Library Club

Clubul de Photoshop al FSPAC

CinemAP al FSPAC

Fotoclubul 50 mm al FSPAC

BoardGamesNight al FSPAC

Revista Student Press

Revista Perspektíva al USMC

Club Debate FSPAC

O masă caldă

Trupa de teatru Touche

Clubul Volei/Baschet FSPAC

Clubul de șah al FSPAC

Colegiul Invizibil / Láthatatlan Kollégium

Consilii Studențești

 • Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Matematică și Informatică
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Biologie și Geologie
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Drept
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Fizică
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Litere
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Istorie și Filosofie
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Geografie
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Studii Europene
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Business
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Teatru și Televiziune
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Educație fizică și sport
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Teologie Ortodoxă
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Teologie Romano-Catolică
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Teologie Reformată
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Greco-Catolică
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
 • Consiliul Studenților din Facultatea de Inginerie