Raportul Rectorului pe anul 2023

Raportul rectorului asupra stării Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) în anul 2023 este realizat în cadrul legal stabilit de legislația națională, Carta UBB și Contractul de management al rectorului UBB.

Analiza stării universității se face prin prisma Programului ProUBB+ (2020-2024) și a Planului Strategic al UBB pentru perioada 2020-2024, concretizate prin Planul Operațional în perioada relevantă. Mai concret, Raportul pe anul 2023 analizează starea UBB în perioada martie 2023 – martie 2024.

Raportul pe anul 2023 urmărește, în logica publicațiilor similare, structura implementată în Raportul pe anul 2020 (prezentat în martie 2021), în Raportul pe anul 2021 (prezentat în martie 2022) și în Raportul pe anul 2022 (prezentat în martie 2023), având loc completările și nuanțările determinate de activitățile universității în perioada 31 martie 2023 – 31 martie 2024. Acolo unde situația o permite, vor fi făcute și comparații cu datele din Rapoartele din 2020, 2021 și 2022.

Profilul academic al UBB este prezentat în sinteză mai jos. Raportul va fi făcut public, va fi înaintat apoi Senatului UBB, iar ulterior va fi prezentat și comunității UBB mai largi.

Rector UBB, Prof. univ. dr. Daniel David
31 martie 2024