Raportul Rectorului pe anul 2022

Raportul rectorului asupra stării Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) în anul 2022 este realizat în cadrul legal stabilit de Legea educației naționale nr. 1/2011, Carta UBB și Contractul de management al rectorului UBB.

Analiza stării universității se face prin prisma Programului ProUBB+ (2020-2024) și Planului Strategic al UBB pentru perioada 2020-2024, concretizate prin Planul Operațional în perioada relevantă. Raportul pe anul 2022 analizează așadar starea Universității în perioada martie 2022 – martie 2023.

Raportul pe anul 2022 urmărește, în logica publicațiilor derivative, structura implementată în Raportul pe anul 2020 (prezentat în martie 2021) și în Raportul pe anul 2021 (prezentat în martie 2022), având loc completările și nuanțările determinate de activitățile universității între 31 martie 2022 – 31 martie 2023. Acolo unde situația permite, vor fi făcute și comparații cu datele din Rapoartele din 2020 și 2021.

Profilul academic al UBB este prezentat în sinteză mai jos, unele din aceste informații urmând să fie evidențiate și în secțiunea de Concluzii. Simplu spus, și în 2022, UBB se prezintă ca una dintre cele mai reprezentative universități ale țării, cea mai mare și cea mai performantă din țară (prin prisma rankingurilor internaționale globale ale universităților, sintetizate în metarankinguri naționale).

Raportul va fi făcut public, va fi înaintat apoi Senatului UBB, iar ulterior va fi prezentat și comunității UBB mai largi.

Rector UBB, Prof. univ. dr. Daniel David
31 martie 2023