Burse ROMGAZ

Burse private : aceste burse sunt finanțate și acordate de persoane fizice sau juridice din România, în baza unui contract încheiat direct între finanțator și studentul beneficiar, în baza Legii 376/ 2004 privind bursele private. În acest caz, finanțatorul stabulește criteriile de acordare, cuantumul și numărul burselor, organizează concursul de selectare a beneficiarilor și face plata burselor direct către studenții beneficiari. UBB poate sprijini finanțatorul, în baza unui acord de parteneriat, în popularizare ofertei de burse și în organizarea concursului de selecție a beneficiarilor.

„ROMGAZ Scholarships”

În atenția studenților la zi din anii III şi IV, la specializările Inginerie geologică și în atenția celor care urmează un program de studii universitare de master, la specializarea Geologie aplicată în cadrul Universității Babeș - Bolyai Cluj-Napoca