Az Egyetem Főtitkársága

Az Egyetem Főtitkársága a román, a magyar és a német tagozat szintjén fejti ki tevékenységét, külön személyzettel és szervezeti felépítéssel. Az Egyetem Főtitkárságának irodái, hivatalai és osztályai az Igazgatótanács által kidolgozott szabályzat szerint működnek, és ezek tevékenysége az illetékes rektorhelyettesek alárendeltségébe tartozik, szervezeti szempontból pedig az egyetem rektorának alárendeltjei.

A Főtitkárság biztosítja a Szenátus és az Igazgatótanács stratégiai döntéseinek gyakorlatba ültetését, az érvényben lévő szabályozásokkal összhangban.

Oktatásügyi kérdésekben biztosítja a kapcsolatot a MENCS (Oktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium, ARACIS (a Romániai Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Bizottság), CNFIS (a Felsőoktatás Finanszírozásának Országos Tanácsa), CNCSIS (a Felsőoktatási Tudományos Kutatás Országos Tanácsa), INS (Országos Statisztikai Intézet) illetékes ügyosztályaival, az Egyetem vezetőségének mandátumával összhangban.

Biztosítja egyfelől az egyetem és a rektorhelyettesi hivatalok, karok, adminisztratív szolgáltatások közötti kapcsolódást, másfelől kapcsolatot tart az oktatókkal, hallgatókkal, egyetemi alkalmazottakkal, az egyetemi arculat megszilárdításának céljával.

A Főtitkárság egyéb tevékenységi területei

  • megszervezi a felvételi vizsgát a három egyetemi képzési ciklusra (alapképzés, magiszteri és doktori képzés), a posztgraduális képzésre és a habilitációra;
  • megszervezi az alapképzési, a magiszteri és doktori tanulmányokat lezáró, valamint a posztgraduális képzést lezáró vizsgákat;
  • kiállítja és kibocsátja a tanulmányi okmányokat (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok, iskolai helyzetet igazoló dokumentumok, törzskönyvi kivonatok, oklevélmellékletek stb.);
  • kidolgozza a BBTE hallgatóira és végzettjeire vonatkozó statisztikai kimutatásokat a finanszírozások megszerzése érdekében, az UEFISCDI (a Felsőoktatási, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Végrehajtó Ügynökség), a Tanügyminisztérium, a CNFIS (a Felsőoktatás Finanszírozásának Országos Tanácsa), a CNCSIS (a Felsőoktatási Tudományos Kutatás Országos Tanácsa), INS (Országos Statisztikai Intézet) vagy egyéb, nem-kormányzati szervek érdekeltségébe tartozó statisztikai kimutatásokat; az egyetemi oktatókra és kutatókra, az oktatói és nem oktatói segédszemélyzetre vonatkozó statisztikai kimutatásokat, a BBTE vezetőségének kérésére;
  • az AcademicInfo program keretében bevezeti az informatikai kezelőrendszert, és a hallgatók adatait rögzíti az Országos Törzskönyvi Regiszterbe (RMU);
  • kidolgozza és gyakorlatba ülteti a projekteket, szabályzatokat és azokat az eljárásrendeket, amelyek a tevékenységek megvalósítására vonatkoznak;
  • megvalósítja és felügyeli a BBTE hivatalos dokumentumainak archiválási és iktatási tevékenységeit;
  • szakmai továbbképzési programok megszervezését javasolja a Főtitkárság személyzetét képező alkalmazottak számára.

A Főtitkárság szervezeti struktúrája

Cosmina - Ioana SUCIU

egyetemi főtitkár

Tel: +40-0264-405300, 5369-es mellék
Fax: +40-0264-591906
Email: cosmina.suciu@ubbcluj.ro

Cosmina KAHLER

rektori titkár

a rektori irodában titkári minőségben segíti az egyetem Rektorának tevékenységét
Ügyfélfogadás
Tel: +40-0264-405300,5322-es mellék
Fax: +40-0264-591906
Email: cosmina.kahler@ubbcluj.ro

Anca-Roxana GHINGHELI

szenátusi titkár

a humánerőforrásért felelős rektorhelyettes tevékenységét segíti
Ügyfélfogadás
Tel: +40-0264-405300, 5292-es mellék
Fax: +40-0264-591906
Email: anca.ghingheli@ubbcluj.ro

Mihaela-Maria ILIŞIU

a német tagozatért felelős főtitkárhelyettes

a német tagozatért, az üzleti környezettel való kapcsolattartásért és a fundraisingért felelős rektorhelyettes tevékenységét segíti
Ügyfélfogadás
Az EURO 200-as program koordinációja
Tel: +40-0264-405300, 5302-es mellék
Fax: +40-0264-591906
Email: mihaela.ilisiu@ubbcluj.ro

Tamás RÉTI

a Magyar Tagozatért felelős főtitkárhelyettes

a Magyar Tagozatért felelős rektorhelyettes tevékenységét segíti
Ügyfélfogadás
Tel: +40-0264-405300, 5301-es mellék
Fax: +40-0264-591906
Email: reti.tamas@ubbcluj.ro

Ioana-Nicoleta BRUJ

Titkár

az egyetemi pénzügyekért, az informatizálásért és a hallgatókkal való kapcsolattartásért felelős rektorhelyettes tevékenységét segíti
Ügyfélfogadás
az egyetemi illetékek és a hallgatói ösztöndíjak felelőse
Tel: +40-0264-405300, 5422-es mellék
Fax: +40-0264-591906
Email: ioana.bruj@ubbcluj.ro

Corina Cecilia COSTEA

Titkár

a kommunikációért, az egyetemi arculatért és a sajtókapcsolatokért, a nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes tevékenységét segíti
Ügyfélfogadás
a társadalommal – a szociokulturális környezettel való kapcsolatokért felelős rektorhelyettes tevékenységét segíti
Ügyfélfogadás
a BBTE Etikai bizottságának titkársági tevékenységéért felelős
Tel: +40-0264-405300, 5474-es mellék
Fax: +40-0264-591906
Email: corina.costea@ubbcluj.ro

Aurora POENAR

Titkár

az egyetemi dokumentumok, anyagok, okiratok fordításáért felelős
Tel: +40-0264-405300
Fax: +40-0264-591906
Email: aurora.poenar@ubbcluj.ro

Mădălina-Iuliana AGOSTON

Titkár

az adminisztrációért, az egyetemi vagyonért felelős rektorhelyettes tevékenységét segíti
Ügyfélfogadás
az Igazgatótanács titkársági tevékenységéért felelős
Tel: +40-0264-405300, 5118-as mellék
Fax: +40-0264-591906
Email: madalina.agoston@ubbcluj.ro

A tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes tevékenységét segíti

Daniela CIOBOTARU

Titkár

a magiszteri tanulmányi programokért felelős
Tel: +40-0264-405300, 5112-es mellék
Fax: +40-0264-591906
Email:daniela.ciobotaru@ubbcluj.ro

Gelu Cosmin GHERGHIN

Titkár

az alapképzési tanulmányi programokért felelős; posztgraduális képzési programok; az egyetemi tanév szerkezete; a BBTE kihelyezett tagozatai
Tel: +40-0264-405300, 5111-es mellék
Fax: +40-0264-591906
Email:gelu.gherghin@ubbcluj.ro

Iulia GRECU

Titkár

a kutatásért-fejlesztésért-innovációért felelős rektorhelyettes tevékenységét segíti
Audiențe
a felvételi megszervezése; a BBTE hallgatóinak szakmai tevékenységére vonatkozó szabályzat – az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján
Tel: +40-0264-405300, 5109-es mellék
Fax: +40-0264-591906
Email:iulia.grecu@ubbcluj.ro

Elisabeta - Edita KOZMA KIS

Titkár

a BBTE struktúrája képzési programok szerint (szakok/ tanulmányi szakterületek); alap- és magiszteri képzési programok engedélyezése és akkreditációja – nappali képzésen, távoktatáson és csökkentett látogatású képzésen; a felsőoktatásban végzetteknek megadott minősítések és tudományos fokozatok; a külföldi egyetemeken végzett tanulmányok elismertetése és honosítása.

Tel: +40-0264-405300, 5105-es mellék
Fax: +40-0264-591906
Email:elisabeta.kozma@ubbcluj.ro


Teodora CAPOTA

Titkár

a humánerőforrásért felelős rektorhelyettes tevékenységét segíti
Ügyfélfogadás
versenyvizsgák megszervezése a meghatározott vagy meghatározatlan időre meghirdetett oktatói és kutatói állásokra; személyzeti dinamika
Tel: +40-0264-405300, 5102-es mellék
Fax: +40-0264-591906
Email:teodora.capota@ubbcluj.ro

Cristian TCACIUC

Analist

BBTE statisztika: a BBTE hallgatóinak és végzettjeinek statisztikai nyilvántartása
Tel: +40-0264-405300, 5484-es mellék
Fax: +40-0264-591906
Email:cristian.tcaciuc@ubbcluj.ro

Iuliana OACHIȘ

Titkár

dokumentumok iktatása, osztályozása, postai küldemények kézbesítése, továbbítása
Email:iuliana.oachis@ubbcluj.ro
Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök, 9:00–15:00
Tel: +40-0264-405300, 5117-es mellék
Fax: +40-0264-591906

Tímea TEMPE

Secretar

dokumentumok iktatása, osztályozása, postai küldemények kézbesítése, továbbítása
Email: timea.tempe@ubbcluj.ro
Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök, 9:00–15:00
Tel: +40-0264-405300, 5117-es mellék
Fax: +40-0264-591906

Maria POP

Titkár

futárszolgálatért felelős, belső protokoll a BBTE vezetőségi irodák szintjén
Tel: +40-0264-405300, 5274-es mellék
Email: maria.pop@ubbcluj.ro

Iuliana Susana LĂCAN
Secretar

a Rektori Hivatal anyagbeszerzésének biztosítása, anyagkezelés, állóeszközök és leltári tárgyak nyilvántartása; egyetemen belül és egyetemen kívül futárszolgálat
Tel: +40-0264-405300, 5434-es mellék
Fax: +40-0264-591906
Email: susana.lacan@ubbcluj.ro
E-Petiții
petitii@ubbcluj.ro

Aurel TODORUȚ

Titkár

habilitációkért felelős
Tel: +40-0264-405300, int.
Fax: +40-0264-591906
Email:aurel.todorut@ubbcluj.ro

Lenke CSEGEZI

Irattáros

habilitációkért felelős
Tel: +40-0264-405300, int.
Fax: +40-0264-591906
Email:lenke.csegezi@ubbcluj.ro

Structura didactic-auxiliară de deservire a activităților academice ale C.U.U.B.B.R.: prin fișa postului personalul din această structură se subordonează directorului C.U.U.B.B.R. și fiecare în parte, structurii similare din cadrul U.B.B.


Adelina Alexandra GÂDĂR

Irodavezető

a kommunikációért, az egyetemi arculatért és a sajtókapcsolatokért, a nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes alárendeltségébe tartozó iroda

https://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/audiente#comunicare_relatii_publice
Tel: +40-0264-405300
Email: adelina.gadar@ubbcluj.ro

Raoul-Alexandru BODESCU

Hangosítás

Tel: +40-0264-405300
Email:raoul.bodescu@ubbcluj.ro

Alexandru HOPULELE-GLIGOR

Hangosítás

Tel: +40-0264-405300
Email:alexandru.gligor@ubbcluj.ro

Cristian Vasile MUNTEAN

Fényképezés

Tel: +40-0264-405300
Email:cristian.muntean@ubbcluj.ro

Darius-Antoniu FERENȚ

Titkár

a személyes adatok védelméért felelős személy munkáját segíti
Tel: +40-0264-405300, 6028-as mellék
Fax: +40-0264-591906
Email: darius.ferent@ubbcluj.ro