Az egyetem főtitkársága

Az egyetem főtitkársága a román, a magyar és a német tagozat alapján fejti ki tevékenységét, külön személyzettel és szervezeti felépítéssel. Az egyetem főtitkárságának irodái, hivatalai és osztályai az Adminisztratív Tanács által kidolgozott szabályzat szerint működnek, és ezek tevékenysége az illetékes rektorhelyettesek alárendeltségébe tartozik, szervezeti szempontból pedig az egyetem rektorának alárendeltjei.

A főtitkárság biztosítja a Szenátus és az Adminisztratív Tanács stratégiai döntéseinek gyakorlatba ültetését, az érvényben lévő szabályozásokkal összhangban.

Oktatásügyi kérdésekben biztosítja a kapcsolatot a MENCS (Oktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium, ARACIS (a Romániai Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Bizottság), CNFIS (a Felsőoktatás Finanszírozásának Országos Tanácsa), CNCSIS (a Felsőoktatási Tudományos Kutatás Országos Tanácsa), INS (Országos Statisztikai Intézet) illetékes ügyosztályaival, az Egyetem vezetőségének mandátumával összhangban.

Biztosítja egyfelől az egyetem és a rektorhelyettesi hivatalok, karok, adminisztratív szolgáltatások közötti kapcsolódást, másfelől kapcsolatot tart az oktatókkal, hallgatókkal, egyetemi alkalmazottakkal, az egyetemi arculat megszilárdításának céljával.

REKTORI IRODA

Cosmina - Ioana SUCIU

egyetemi főtitkárnő

Koordinálja, irányítja és ellenőrzi a főtitkárságnak, a szenátusi titkárságnak és a kari titkárságoknak a tevékenységét, figyelemmel kísérve a határozatok és a vonatkozó törvények helyes alkalmazását: oktatási folyamat megvalósulása, felvételi megszervezése, záróvizsga megszervezése, hallgatókkal kapcsolatos kérdések, tanulmányi okiratok, oktatói és kutatói állások betöltésére meghirdetett versenyvizsgák, az iktatóiroda tevékenysége.
Tel: +40-0264-405300*, 5369
Fax: +40-0264-591906
E-mail: cosmina.suciu@ubbcluj.ro

Ioana Andreea MUREŞAN

rektori titkár

A rektori irodában titkári minőségben segíti az egyetem rektorának tevékenységét

Tel: +40-0264-405300*, 5322
Fax: +40-0264-591906
E-mail: ioana.muresan@ubbcluj.ro

SZENÁTUSI IRODA

BÉKÉSI Réka

szenátusi titkárnő

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szenátusának titkársági tevékenységét biztosítja: a Szenátus tagjainak a szenátusi ülésekre való összehívása, a szenátusi anyagok kiosztása; a Szenátus ülésein való részvétel, jegyzőkönyvek összeállítása; a szenátusi határozatok szerkesztése és ezek közzététele az egyetem honlapján stb.
Tel: +40-0264-405300*, 5473
Fax: +40-0264-591906
E-mail: reka.bekesi@ubbcluj.ro

VEZETŐSÉGI IRODA

Mihaela ILIŞIU

a német tagozatért felelős főtitkárhelyettes

A német tagozatért felelős rektorhelyettes tevékenységét segíti
Tel: +40-0264-405300*,5302
Fax: +40-0264-591906
E-mail:mihaela.ilisiu@ubbcluj.ro

RÉTI Tamás

a Magyar Tagozat főtitkárhelyettese

A Magyar Tagozatért felelős rektorhelyettes tevékenységét segíti
Tel: +40-0264-405300*, 5301
Fax: +40-0264-591906
E-mail: reti.tamas@ubbcluj.ro

Corina COSTEA

titkárnő

- Segíti a kommunikációért, az egyetemi arculatért és a sajtókapcsolatokért felelős rektorhelyettes tevékenységét: események megszervezése (Doctor Honoris Causa/ Professor Honoris Causa címek adományozási szertartása, doktori oklevelek/ habilitációs oklevelek ünnepélyes kiosztása, konferenciák, találkozók, koncertek stb.; a rektori hivatal protokoll-listáinak összeállítása)
- Segíti a kutatásért, a versenyképességért-kiválóságért, tudományos publikációkért felelős rektorhelyettes tevékenységét
Tel:+40-0264-405300*, 5474
Fax: +40-0264-591906
E-mail: corina.costea@ubbcluj.ro

Teofana NICOARĂ

titkárnő

- Segíti az adminisztrációért, az egyetemi vagyonért és a hallgatókkal való kapcsolattartásért felelős rektorhelyettes tevékenységét: a teljesítményért járó BBTE hallgatói táborok megszervezése és lebonyolítása; a BBTE Szakkollégium megszervezése; a hallgatók szociális problémáinak koordinációja, kedvezmények a hallgatók számára (elszállásolás, nyári és téli hallgatói táborok)
- EURO 200-as program koordinációja
Tel: +40-0264-405300*,
Fax: +40-0264-591906
E-mail:

Ioana BRUJ

titkárnő

Segíti az egyetemi pénzügyekért, az informatizálásért, és az európai programokért felelős rektorhelyettes tevékenységét: az egyetemi illetékekre vonatkozó szabályzat és a hallgatói ösztöndíjakra (érdemösztöndíj, tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj, költségvetésen kívüli alapokból biztosított ösztöndíj, teljesítmény-ösztöndíj) vonatkozó szabályzatok ügyvitele; ösztöndíjalap elosztása és a karok ösztöndíjak megítélésére vonatkozó javaslatainak ellenőrzése.
Tel: +40-0264-405300*, 5422
Fax: +40-0264-591906
E-mail: ioana.bruj@ubbcluj.ro

Anca Roxana GHINGHELI

titkárnő

Segíti az üzleti környezettel való kapcsolattartásért, a fundraisingért, az alumniért és a hallgatók szakmai gyakorlatáért felelős rektorhelyettes tevékenységét: költségvetésen kívüli pénzforrások bevonása adományok és támogatások formájában (fundraising); az üzleti szférával való kapcsolattartás (a BBTE-vel való helyi és regionális együttműködések koordinációja); az „Ursus-ösztöndíjért” meghirdetett verseny megszervezése; a BBTE alumnival való kapcsolat; a kari hallgatói szakgyakorlatok lebonyolításának egyetemi szintű ügyvitele.
Tel: +40-0264-405300*, 5292
Fax: +40-0264-591906
E-mail: anca.ghingheli@ubbcluj.ro

TANULMÁNYI IRODA

A tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes tevékenységét segíti

KOZMA KIS Elisabeta Edita

titkárnő

- a BBTE struktúrája képzési programok szerint (szakok/ tanulmányi szakterületek)
- alap- és magiszteri képzési programok engedélyezése és akkreditációja – nappali képzésen, távoktatáson és csökkentett látogatású képzésen
- a felsőoktatásban végzetteknek megadott minősítések és tudományos fokozatok
- külföldi egyetemeken végzett tanulmányok elismertetése és honosítása.

Tel: +40-0264-405300*, 5105
Fax: +40-0264-591906
E-mail:elisabeta.kozma@ubbcluj.ro

Iulia GRECU

titkárnő

Alapképzési programok (felvételi megszervezése; a BBTE hallgatóinak szakmai tevékenységére vonatkozó szabályzat – az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján; belső/végleges mobilitás; kizárás – visszairatkozás – tandíjas és tandíjmentes helyek közötti áthelyezés.
Tel: +40-0264-405300*, 5109
Fax: +40-0264-591906
E-mail:iulia.grecu@ubbcluj.ro

Gelu GHERGHIN

titkár

- alapképzési programok (a záróvizsga megszervezése; alapképzési tantervek ellenőrzése; egyetemi curriculum az európai kreditátviteli rendszerben (ECTS)
- az egyetemi tanév szerkezete
- posztgraduális képzési programok/előadások
- a BBTE kihelyezett tagozatai.
Tel: +40-0264-405300*, 5111
Fax: +40-0264-591906
E-mail:gelu.gherghin@ubbcluj.ro

Daniela CIOBOTARU

titkárnő

- magiszteri programok (magiszteri felvételi megszervezése, magiszteri vizsga megszervezése, kizárás – visszairatkozás – tandíjas és tandíjmentes helyek közötti áthelyezés; tantervek ellenőrzése

Tel: +40-0264-405300*, 5112
Fax: +40-0264-591906
E-mail:daniela.ciobotaru@ubbcluj.ro

DIDAKTIKAI STRUKTÚRÁK IRODÁJA

Teodora CAPOTA

titkárnő

- Segíti a humánerőforrásért felelős rektorhelyettes tevékenységét: versenyvizsgák megszervezése a meghatározott vagy meghatározatlan időre meghirdetett oktatói és kutatói állásokra, a karok intézetei, a kutatóintézetek, a központok álláskeretei alapján
- biztosítja a BBTE Etikai bizottságának titkári tevékenységét

Tel: +40-0264-405300*, 5102
Fax: +40-0264-591906
E-mail: teodora.capota@ubbcluj.ro

STATISZTIKAI IRODA

Cristian TCACIUC

elemző

- BBTE statisztika: a BBTE hallgatóinak és végzettjeinek statisztikai nyilvántartása a támogatás megítélése érdekében - MENCS (Oktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium, ARACIS (a Romániai Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Bizottság), CNFIS (a Felsőoktatás Finanszírozásának Országos Tanácsa), CNCSIS (a Felsőoktatási Tudományos Kutatás Országos Tanácsa), INS (Országos Statisztikai Intézet), egyéb nem kormányzati szervezetek stb.

Tel: +40-0264-405300*, 5484
Fax: +40-0264-591906
E-mail: cristian.tcaciuc@ubbcluj.ro

FORDÍTÓIRODA

Aura POENAR

titkárnő

- A BBTE Rektori Hivatala, Szenátusa, Adminisztratív Főigazgatósága, valamint az ezek alárendeltségébe tartozó egyéb ügyosztályok dokumentumainak, anyagainak, okiratainak fordítása

Tel: +40-0264-405300*,
Fax: +40-0264-591906
E-mail:

PROTOKOLL-IRODA

Maria POP

titkárnő

- Biztosítja a BBTE vezetőségi irodáinak belső protokoll-tevékenységének lebonyolítását
- Futárszolgálat

Tel: +40-0264-405300*,
Fax: +40-0264-591906
E-mail:

IKTATÓIRODA

Iuliana OACHIȘ

titkárnő

Mariana RUSU

Titkárnő

- Dokumentumok iktatás, osztályozása, postai küldemények kézbesítése, továbbítása

Tel: +40-0264-405300*,
Fax: +40-0264-591906
E-mail:

INFORMÁCIÓS IRODA

Iuliana LĂCAN

titkárnő

Az egyetemre vonatkozó általános információk ismertetése és a kérések benyújtása az iktatóiroda részére, A Rektori Hivatal anyagbeszerzésének biztosítása, anyagkezelés, állóeszközök és leltári tárgyak nyilvántartása; futárszolgálat nemcsak egyetemen belül (egyes hivatalok), hanem egyetemen kívül is (különféle címzettek)

Tel: +40-0264-405300*,
Fax: +40-0264-591906
E-mail:

FILMESÍTÉSI LABOR

Cristian MUNTEAN

Laboráns - fényképész

- Fényképkészítés tudományos vagy kulturális rendezvények alkalmával

Tel: +40-0264-405300*,
Fax: +40-0264-591906
E-mail: