Mérnöki Kar

We educate the engineers of the future

Az 1771-ben kezdődő műszaki és technológiai innovációs hagyomány eredményeként, Resicabányán 200 évvel később elindult a műszaki felsőoktatási képzés. A Resicabányán képzett szakemberek több mint 49 éve folyamatosan a technológiai forradalom élvonalában állnak nemcsak a hagyományos iparágakban (elektromechanika, gépészmérnöki), hanem avantgárd szakterületen is (alkalmazott informatika). A munkaerő-piacon nagy igény mutatkozik a cégek részéről a mérnöki tudományok területén végzett szakemberek iránt, és ez exponenciálisan megnöveli a fiatal mérnökök alkalmazásának esélyét.

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemhez tartozó Mérnöki Kar legfontosabb célkitűzése az alapvető és folyamatos szakképzés biztosítása egyetemi szintű alapképzési, magiszteri és doktori képzési programok keretében, valamint posztliceális és szakképzési/felnőttképzési programok révén a régió szükségleteihez igazodó szakterületeken. A mérnöki kar által biztosított tanulmányi programok multidiszciplináris jellege – amelyek a szakismeretek mellett menedzsment jellegű képzést is nyújtanak –, végzőseinket nemcsak a munkaerő-piacra való gyors beilleszkedéshez szükséges szaktudással vértezi fel, hanem a vállalkozói szellem kialakítását is biztosítja. Egy ismeretalapú, de humanista jellegű társadalom kontextusában a Mérnöki Kar által felvállalt további küldetést a polgári szellemiségű és társadalmi felelősséget vállaló végzősök felkészítése képezi, akik a közösség és a társadalom számára aktív európai polgárokként nyilvánulhatnak meg.

A Mérnöki Kar küldetésének másik komponense az üzleti környezet és a közszféra intézményeinek támogatása a régió esetében releváns témákra alkalmazott kutatások révén, amely a helyi cégek és intézmények számára biztosított tudás által valósul meg (tudástranszfer). A jó szakmai felkészültség és az erős és innovatív jellem kialakulásának bizonyítéka a resicabányai mérnökök magas létszáma, akik hazai és külföldi kutatócsoportokban vagy a termelésben dolgoznak. Itt nemcsak szakembereket képezünk, hanem jellemeket formálunk.

INTÉZETEK