Görögkatolikus Teológia Kar

Teológiai tanulmányokat folytatni azt jelenti, hogy megtanulsz tájékozódni egy pluralista univerzumban, az Istennel és az embertársakkal való viszonyban. Ez nem csupán azt jelenti, hogy elsajátítod a társadalom és a kultúránk keresztény alapjait, hanem az általános emberi értékeket érthetővé, befogadhatóvá kell tenni a mai világ számára.

Amit mi nyújtunk, az a teológia tanulmányozása egy kiemelt tudományos szintű egyetemi környezetben, multikulturális és több felekezetű légkörben, ami a kolozsvári egyetem sajátossága.
Karunk törekszik összehangolni a nyilvánosan felvállalt katolikus identitást az európai civilizáció értékeivel, a bizánci egyházi hagyománnyal, amely a román spiritualitás kifejeződése.

A Görögkatolikus Teológia Kar céljai a következők:

  1. Az Istenre, az emberre és a világra vonatkozó igazság mély és szilárd megismerésének művelése, a keresztény kinyilatkoztatás és az értelem fényében, a minden tantárgyra jellemző szakmódszertan révén megvalósított tudományos kutatás alapján.
  2. A hallgatók filozófiai-teológiai és szakmai képzése, az általuk választott szaknak megfelelően.
  3. A görögkatolikus papság és egyéb felszentelt vagy világi személyek állandó teológiai képzése, akik részt vesznek az Egyház tevékenységében és a társadalomban
  4. Azoknak a világiaknak a teológiai és spirituális felkészítése, akik a hithez való ragaszkodásukat felelősséggel szeretnék megélni, tevékenységi területtől függetlenül.
  5. A Rómával Egyesült Román Görögkatolikus egyház pasztorációs és evangelizációs tevékenységének támogatása, az oktatás és kutatás sajátos eszközei révén.

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem keretében működő Görögkatolikus Teológia és Tanárképző Karon három intézet működik: Balázsfalva, Kolozsvár és Nagyvárad.

INTÉZETEK