Ortodox Teológia és Tanárképző Kar

A kolozsvári Ortodox Teológia és Tanárképző Kar egy teológiai nevelési és képzési központ, amelynek alapjait a keleti egyház apostoli hagyománya képezi. Ez a hagyomány tudatában van az isteni tapasztalat szükségességének az emberi létezés minden területén, éppen emiatt támogatja az élő teológiát és a teológiai érvelés dinamikus módját, amelyek segítségével felfedezhetőek a változatlan és egyedüli Igazság újabb jelentései, annak a kísérletezésnek a keretében, amely a mai ember számára elérhetővé teszi a kinyilatkoztatás tartalmát. Ebben az értelemben, szerepe van abban, hogy papokat és világi teológusokat képezzen az egyházszervezet számára, ugyanakkor képes egy olyan iskolai teológia átadására, amely felvértez minden szükséges eszközzel a valóság teológiai értelmezéséhez, valamint a közvetítéshez a világ és az elő Krisztus közötti találkozásban.

A kolozsvári Ortodox Teológia és Tanárképző Kar kezdetei 1924-ig nyúlnak vissza, a kolozsvári Ortodox Teológiai Intézet megalakulásáig, amelyet Nicolae Ivan püspök (1921–1936) hozott létre. Egy zaklatott történelmi korszakot követően, amelynek során az intézmény működését be is tiltották (1952 és 1990 között), a tanügyminisztérium és a Román Patriarkátus között létrejött protokollumok szerint, az 1992–1993-as egyetemi tanévtől kezdődően az 1990-ben újjáalakult kolozsvári Teológiai Intézet beolvadt a Babeș–Bolyai Tudományegyetembe, és az Ortodox Teológia és Tanárképző Kar nevet kapta.

Jelenleg a kar 4 szakot működtet alapképzésen: pasztorális teológia, valláspedagógia, teológia–szociális munka, valamint egyházművészet; és 6 szakot magiszteri képzésen: keresztény–ortodox tanítás és hermeneutika, pasztoráció és lelkipásztorság, román ortodoxia és liturgikus élet, szakrális művészet – kulturális javak megőrzése, restaurálása és létrehozása, bioetika – erkölcs, etika és deontológia, pasztorális tanácsadás és pszicho–szociális támogatás; valamint 10 szakot doktori képzésen: ortodox spiritualitás, egyházzene és rituálé, az ószövetség teológiája bibliai részégettel és héber nyelvvel, a Román Ortodox Egyház története paleográfiai vonatkozásokkal, missziológia és ökumenizmus, általános egyháztörténet, az újszövetség bibliai és egzegétikai tanulmányozása, keresztény erkölcstan, pasztorálteológia.

INTÉZETEK