Történelem és Filozófia Kar

A Történelem és Filozófia Kar gyökerei az 1872 és 1948 között a Kolozsvári Tudományegyetem keretében működő Bölcsészet és Filozófia Karhoz nyúlnak vissza. Az 1948 és 1959 közötti időszakban történt módosítások egész sorozatát követően döntés született egy történelmi-filozófiai tartalmú képzési program elfogadásáról, amely összekapcsolta a történelmet a filozófiával, egészen 1989-ig. 1990 után, figyelembe véve neves külföldi intézetek és karok tapasztalatait, a Történelem és Filozófia Kar jelentős lépéseket tett struktúrájának és képzési programjainak modernizálása irányába.

A Történelem és Filozófia Kar keretében 8 intézet működik: Ókortörténeti és Régészeti Intézet, Középkortörténeti, Kora-modern kori és Művészettörténeti Intézet, Modern kori Történelem, Levéltártudomány és Etnológia Intézet, Nemzetközi Tanulmányok és Jelenkortörténeti Intézet, Magyar Történeti Intézet, Filozófia Intézet, Magyar Filozófiai Intézet, Kora modern és Román Filozófiai Intézet. Ide tartozik még több kutatóközpont vagy önálló kutatóintézet is: Őskortörténeti és Prototörténelmi Intézet, Klasszikus Tanulmányok Intézete, Dák és Római Történelmi és Régészeti Tanulmányok Központja, Közép-Európai Tanulmányok Intézete (ISCE), Szóbeli Történelem Intézet, Nemzetközi Tanulmányok Intézete, Európai Szervezeti Tanulmányok „Altiero Spinelli” Központja (CASSOE), Történeti Antropológiai Szeminárium, Történeti Demográfiai Szeminárium, Olasz-Román Történeti Tanulmányok Intézete, Ókor- és Középkortörténeti Tanulmányok Központja, Alkalmazott Filozófia Központ (CFA).

A Történelem és Filozófia Karnak alapvető oktatási és kutatási küldetése van, amelynek megvalósulását kiváló oktatói testület biztosítja: egyetemi tanárok, docensek, adjunktusok és tanársegédek, akik szakembereket képeznek a történelem, a régészet, a művészettörténet, a levéltártan, az információ- és dokumentációtudomány, a judaisztikai tanulmányok, az etnológia, a kulturális turizmus, a nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok, a biztonsági tanulmányok és a filozófia szakterületén. A Történelem és Filozófia Karon jelenleg mintegy 1500 hallgató folytatja tanulmányait román, magyar, angol és francia nyelven, 10 alapképzési program (3 év) és 16 magiszteri képzési program (2 év) keretében, valamint 3 doktori képzési szakterületen (történelem, filozófia, nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok).

INTÉZETEK