A rektor köszöntője

Ioan Aurel POP
"Őszintén hiszek egy olyan jövõbeli BBTE-ben, amely az akadémiai demokrácia valódi fellegvára, az alkotó szellem kibontakozásának és a másság tiszteletben tartásának helye. Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy ennek megvalósításához nincsen szükségünk egyébre, mint felvállalt bátorságra, a tehetetlenségbõl való kilábalásra, szolidaritásra és közös erõfeszítésre. Mindezt egy olyan stratégiával összhangban tudjuk megvalósítani, amelyet együtt építünk föl az egyetemi oktatók, hallgatók és szakemberek bevonásával. Valójában ez mindenkinek közös szívügye, hiszen egy alapvetõ dolog mindnyájunkat egyesít: szeretjük a kolozsvári Alma Matert és ennek sorsa érdekel minket!"
dr. IOAN-AUREL POP egyetemi tanár, a Román Akadémia tagja