Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar

A Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar (FSPAC) a közigazgatás, az újságírás, a kommunikáció és közkapcsolatok, a leadership, a politikatudományok és a közegészségügy szakterületein kínál képzési programokat. Már a kezdetektől, azaz 1995-től karunkon folyamatos fejlődés ment végbe a képzési programok és a kutatás, az infrastruktúra, az oktatás minősége, valamint a tanórán kívüli tevékenységek terén.

A Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar küldetésének tartja jó szakemberek kinevelését a politikatudományok, a közigazgatás-tudomány és a kommunikációtudomány területén, és ezáltal stabil, hasznos és hatékonyságon alapuló kapcsolatot szeretne létrehozni az oktatási szféra és a munkaerőpiac között. A javarészt fiatal oktatókból álló munkaközösség a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karon végzett, majd tudását Európa és az Amerikai Egyesült Államok kiváló egyetemein tökéletesítette.

A Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar felkínált képzési programjai révén minőségi oktatást biztosít, amelynek keretében az oktatási, kutatási és tanórán kívüli tevékenységek sikeresen ötvözik a formális és a nem formális képzést. Ugyanakkor bátorítjuk és támogatjuk a hallgatókat, hogy a tanulmányi félévek során megszerzett képességeiket szakgyakorlat keretében is fejlesszék helyi, regionális vagy országos szakintézményeknél.

INTÉZETEK