Tanulmányi okmányok kibocsátása

Kapcsolat:

Nyitvatartás:
Hétfő–Péntek: 09:00 és 12:00 óra között

Cím: Universităţii (Egyetem) utca, 7–9.
Telefon: +40 264 405300, 5113-es mellék
Fax: +40 264 591906

FONTOS!

Az ügyfélfogadás kizárólag előzetes időpontkérés alapján történik.

 

Online időpontkérés:

https://eliberare-acte-studii.appointlet.com

 

A zsúfoltság elkerülése végett, valamint a várakozási idő lerövidítése érdekében, kérjük, tartsa be az egyeztetett időpontot. Javasoljuk a védőmaszk viselését, valamint az egészségügyi szabályok és a más személyektől, a minimális biztonságos távolságtartás betartását.

Mărginean Adina - osztályvezető

e-mail: adina.marginean@ubbcluj.ro
tel: +40 264 405300, 5356 mellék

Raita Delia

e-mail: delia.raita@ubbcluj.ro

Bányai Zsofia

e-mail: zsofia.banyai@ubbcluj.ro

Făiniță Andreea

e-mail: andreea.fainita@ubbcluj.ro

Pascari Mihaiela

e-mail: mihaela.pascari@ubbcluj.ro

Popa Meda

e-mail: meda.popa@ubbcluj.ro

Rusu Daniela

e-mail: rusu.daniela@ubbcluj.ro

Zsoldos Enikő

e-mail: eniko.zsoldos@ubbcluj.ro

FIGYELEM!
A záróvizsga letételétől számított 3 tanévnél régebbi tanulmányi okmányok kiadásáért 200 lej tárolási díjat kell fizetni. A rendelkezés a 2022. júniusában záróvizsgát tett végzősöktől kezdve érvényes. A korábban kiállított tanulmányi okmányokért nem kell tárolási díjat fizetni.

A tanulmányi okmányok kibocsátásához és az oklevélmelléklet/törzskönyvi kivonat/tanulmányi eredmények kimutatása típusú egyetemi okmányok kibocsátásához szükséges dokumentumok

 1. érvényes személyazonossági igazolvány vagy útlevél (eredetiben) és születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél, eredetiben);
 2. a „fénykép helye” felirattal ellátott tanulmányi okmányok esetén 2 darab, 3x4 cm méretű színes fénykép szükséges, amely nemrég készült egy hivatásos fényképész műhelyében, porózus fotópapírra, (amennyiben ezeket korábban nem kerültek leadásra a kar székhelyén; A 2020. és 2021-ben végzett évfolyamok esetében a karok titkárságai nem továbbítottak fényképeket a Tanulmányi Okmányok Ügyosztálya számára);
  Figyelem: Nem megfelelő eljárással készített fényképeket nem ragasztunk az oklevelekre.
 3. A tanulmányzáró (alapképzés, magiszteri képzés, doktori képzés) oklevelek kibocsátása érdekében a BBTE végzőseinek egy online kérdőívet kell kitölteniük, amely a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket hivatott felmérni. A kérdőív kitöltését követően a rendszer egy QR-kódot generál, amelyet szintén le kell adni.
 • Nyissa meg a végzősök számára készült kérdőívet, és válassza ki az elvégzett tanulmányi szintnek megfelelő változatot.
  https://insertiepm.ubbcluj.ro
 • Mentse le vagy nyomtassa ki az e-mailben kapott vagy a kérdőív kitöltésének végén megjelenő QR-kódot.
 • A Tanulmányi Okmányok Ügyosztályán a QR-kódot a generálástól számított 6 hónapon belül lehet felmutatni, akár mobiltelefonon vagy egyéb eszközön, akár nyomtatott változatban.
A BBTE Igazgatótanácsának határozata a kérdőív kitöltéséről, amely a BBTE végzőseinek a munkaerőpiacon való elhelyezkedését hivatott felmérni. HATÁROZAT

A pszichopedagógiai képzési program elvégzéséről szóló oklevél kibocsátását igénylő végzettek figyelmébe!

A 2020-ban végzett hallgatókkal kezdődően a pszichopedagógiai képzési program elvégzéséről szóló okleveleket a Tanulmányi Okmányok Ügyosztályán bocsátják ki, az alábbi dokumentumok alapján:

 1. érvényes személyazonossági igazolvány vagy útlevél (eredeti) és keresztlevél (eredeti vagy fénymásolat);
 2. alapképzési oklevél az I-es szint esetén, illetve magiszteri oklevél a II-es szint esetén, mindazon végzettek esetében, akik már megkapták ezeket az okleveleket.

Tanulmányi okmányok kibocsátása és az oklevélmelléklet/törzskönyvi kivonat/tanulmányi eredmények kimutatása típusú egyetemi okmányok kibocsátása

AA tanulmányi okmányokat az oklevélmelléklet/törzskönyvi kivonat/tanulmányi eredmények kimutatása típusú egyetemi okmányokat a jogosult személynek bocsátjuk ki.

Abban az esetben, ha a jogosult személy nem tud megjelenni, a tanulmányi okmányt az általa felhatalmazott személy is átveheti egy közjegyzői meghatalmazás/ügyvédi felhatalmazás alapján, amelyben feltétlenül szerepelnie kell annak, hogy a felhatalmazott személy átveheti a tanulmányi okmányokat/egyetemi dokumentumokat.

Abban az esetben, ha az közjegyzői meghatalmazás más országban keszült, annak eredeti példányát kell benyújtani, mellékelve a hivatalos fordítást is. A közjegyzői meghatalmazás Apostille-tanúsítvánnyal (Hágai pecsét) való ellátása vagy felülhitelesítése szükséges annak az országnak az illetékes hatóságai által, ahol az adott okiratot kibocsátották; ez alól kivételt képeznek azok az országok, amelyek Romániával polgári jellegű jogvédelemmel kapcsolatos egyezményeket, szerződéseket vagy megállapodást kötöttek bármilyen jellegű hitelesítés felfüggesztésére vonatkozóan. Elfogadhatóak a Románia külföldi nagykövetségein vagy konzulátusain készült felhatalmazások is. A nagykövet/konzul aláírásával kibocsátott felhatalmazásokat nem kell lefordítani vagy Apostille-tanúsítvánnyal (Hágai pecsét) ellátni/felülhitelesíteni.

Az analitikus program (tantárgyak felsorolása) kiadható a jogosultnak vagy egy másik személynek közjegyző meghatalmazás/ügyvédi felhatalmazás felmutatása nélkül is.

Az 1983. június és 1994. február között végzett hallgatók törzskönyvi kivonatának kérésre történő kibocsátása

Amennyiben az 1983. júniusi és 1994. februári időszakban végzett hallgatók oklevele mellé nem bocsátottak ki törzskönyvi kivonatot, a végzettek az adott karhoz fordulhatnak a törzskönyvi kivonat kibocsátása érdekében. A törzskönyvi kivonatot a Tanulmányi Okmányok Ügyosztályon bocsátják ki, a „Tanulmányi okmányok kibocsátása és az oklevélmelléklet/törzskönyvi kivonat/tanulmányi eredmények kimutatása típusú egyetemi okmányok kibocsátása” fejezetben előírt feltételek mellett.

A tanulmányi okmányok másodpéldányának kibocsátása

A tanulmányi okmányok elvesztése, teljes megsemmisülése, részleges elhasználódása vagy fóliázása esetén másodpéldányt lehet igényelni.

Egy tanulmányi okmány másodpéldányának kibocsátása érdekében a jogosultnak az intézmény vezetőségéhez címzett írásbeli kérvényt kell elküldenie, amelyhez esetenként az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

 • az okmány jogosultjának írásbeli nyilatkozata, amelybe bele kell foglalni az azonosításhoz szükséges valamennyi részletet és az adott okmány elvesztésével, megsemmisülésével, elhasználódásával kapcsolatos körülményeket;
 • a születési anyakönyvi kivonatnak (keresztlevél) az eredeti alapján hitelesített másolata;
 • a „fénykép helye” felirattal ellátott tanulmányi okmányok esetén 2 darab, 3x4 cm méretű színes fénykép, amely nemrég készült porózus fotópapírra;
 • az adott okmány elvesztéséről vagy megsemmisüléséről szóló, Románia Hivatalos Közlönyének III. részében történt bejelentés igazolása;
 • az adott okmány eredetiben – amennyiben részlegesen elhasználódott vagy befóliázták;
 • közjegyzői meghatalmazás/ügyvédi felhatalmazás, az eredeti alapján hitelesített másolata;
 • a másodpéldány kibocsátásáért befizetett illeték igazolása (a 200 lejes illetéket a BBTE központi pénztáránál kell befizetni készpénzben vagy bankkártyával, Kolozsvár, I.C. Brătianu utca, 14., illetve banki utalással vagy postai utalvánnyal (mandat poștal).

(A fizetési lehetőségekkel kapcsolatos részletekért kattintson az alábbi linkre.)

A kérvényt megírhatja a tanulmányi okmány jogosultja vagy az általa felhatalmazott személy is.

Ha egy tanulmányi okmány másodpéldánya elveszett, megsemmisült vagy befóliázták, a jogosult kérésére ki lehet bocsátani újabb másodpéldányt.

Egy tanulmányi okmány másodpéldányának kibocsátási határideje a kérvény jóváhagyásától számított legtöbb 30 naptári nap.

A tanulmányi okiratok másodpéldányának kibocsátása a „Tanulmányi okmányok kibocsátása és az oklevélmelléklet/törzskönyvi kivonat/tanulmányi eredmények kimutatása típusú egyetemi okmányok kibocsátása” fejezetben előírt feltételek mellett történik.

A másodpéldány kibocsátásához szükséges típuskérvény (Az űrlap letöltéséhez kattintson az alábbi linkre.)

Modell a saját felelőségre írt nyilatkozathoz

A tanulmányi okmányok és az oklevélmelléklet/törzskönyvi kivonat típusú egyetemi okmányok eredetiségi igazolásának kibocsátása

A tanulmányi okmányok és az oklevélmelléklet/törzskönyvi kivonat típusú egyetemi okmányok eredetiségét tanúsító igazolások kibocsátása miatt, amelyeket tanügyminisztériumi láttamozás, Apostille-tanúsítvánnyal (Hágai pecsét) való ellátás vagy a külföldön elvégzett tanulmányok elismerése érdekében kérnek, a jogosultnak az alábbi dokumentumokkal kell jelentkeznie a Tanulmányi okmányok ügyosztályán:

 • az igazolás kibocsátásához szükséges kérvény;
 • azon egyetemi tanulmányi okmányok eredeti és másolati példánya, amelyek esetében kérvényezik az eredetiségi igazolás kibocsátását (az analitikus program (tantárgyak felsorolása) esetén a névre szóló igazolásnak csak a fénymásolata szükséges);
 • az igazolás kibocsátásáért befizetett illeték (az 50 lejes illetéket a BBTE központi pénztáránál kell befizetni, készpénzben vagy bankkártyával, Kolozsvár, I.C. Brătianu utca, 14., illetve banki utalással vagy postai utalvánnyal (mandat poștal).

(A fizetési lehetőségekkel kapcsolatos részletekért kattintson az alábbi linkre.)

Egy tanulmányi okirat eredetiségét tanúsító igazolás kibocsátási határideje a kérvénynek a Tanulmányi okmányok ügyosztályán való leadásától számított két munkanap.

Az eredetiségét tanúsító igazolás kibocsátásához szükséges típuskérvény (Az űrlap letöltéséhez kattintson az alábbi linkre.)

A tanulmányzáró oklevél sürgősségi kibocsátása

Az oklevél kibocsátásáig a tanulmányaikat sikeresen befejező végzősök egy igazolást kapnak, amely a jogosultakat ugyanazon törvényes jogokkal ruházza fel, mint az oklevél, tartalmazza az oklevélen megjelenő aláírásokat és információkat, valamint a képzési formára, a tanulmányok időtartamára, az egyetemi évek tanulmányi átlagára vonatkozó információkat.

Jól megindokolt esetben, amennyiben nem ismerik el külföldön az oklevelet helyettesítő igazolást, lehetséges a tanulmányzáró oklevél sürgősségi kibocsátása. A tanulmányzáró oklevél sürgősségi kibocsátása érdekében leadott kérvényt, az illeték kifizetését igazoló dokumentummal együtt a Tanulmányi okmányok ügyosztályán kell benyújtani (a 150 lejes illetéket a BBTE központi pénztáránál kell befizetni, készpénzben vagy bankkártyával, Kolozsvár, I.C. Brătianu utca, 14., illetve banki utalással vagy postai utalvánnyal (mandat poștal).

(A fizetési lehetőségekkel kapcsolatos részletekért kattintson az alábbi linkre.)

Figyelem: Mielőtt sürgősségi ügyintézés keretében kérvényeznék az oklevelet, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Tanulmányi okmányok ügyosztályával, hogy le lehessen ellenőrizni az oklevél elkészítéséhez szükséges típusnyomtatványok meglétét.

A tanulmányzáró oklevél sürgősségi kibocsátásának határideje a kérvény iktatásától számított öt munkanap.

A tanulmányzáró oklevél sürgősségi kibocsátásához szükséges típuskérvény (Az űrlap letöltéséhez kattintson az alábbi linkre.)

Javaslatok

A tanulmányi okmányok eredeti példányát megfelelő körülmények között kell tárolni, és kerülni kell az eredeti változatoknak a versenydossziéban való elhelyezését.

Ne fóliáztassák be a tanulmányi okmányok eredeti példányát, mivel a hitelesítés és a láttamozás során ez akadályt jelenthet.