Tanulmányi okmányok kibocsátása

Tanulmányi okmányok irodája
Cím: Universităţii (Egyetem) utca, 7–9. Nyitvatartás:
Telefon: +40 264-405300, 5113-es mellék
Fax: +40 264-591906 hétfő–péntek:
09:00 és 12:00 óra között
E-mail: adina.marginean@ubbcluj.ro
mihaela.pascari@ubbcluj.ro


A tanulmányi okmányok kibocsátásához szükséges dokumentumok

 • érvényes személyazonossági igazolvány vagy útlevél (eredetiben) és születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) eredetiben;
 • a „fénykép helye” felirattal ellátott tanulmányi okmányok esetén 2 darab, 3x4-es méretű színes fénykép szükséges, amely nemrég készült egy hivatásos fényképész műhelyében, porózus fotópapírra (amennyiben ezek nem kerültek leadásra a kar székhelyén);
  Figyelem: Nem megfelelő eljárással készített fényképeket nem ragasztunk az oklevelekre.
 • A tanulmányzáró (alapképzés, magiszteri képzés, doktori képzés) oklevelek kibocsátása érdekében a BBTE végzőseiknek egy kérdőívet kell kitölteniük, amely a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket hivatott felmérni.
Kérdőív az alapképzési egyetemi tanulmányokatelvégzettek számára
LETÖLTÉS
Kérdőív a magiszteri szintű egyetemi tanulmányokat elvégzettek számára LETÖLTÉS
Kérdőív a doktori szintű egyetemi tanulmányokat elvégzettek számára LETÖLTÉS
A BBTE Adminisztratív Tanácsának Határozata a BBTE végzőseinek munkaerőpiacon való elhelyezkedését felmérő kérdőív kitöltéséről HATÁROZAT – BBTE, ADMINISZTRATÍV TANÁCS

A tanulmányi okmányok kibocsátása

A tanulmányi okmányokat a jogosult személynek bocsátjuk ki.

Jól megindokolt esetben, ha a jogosult személy nem tud megjelenni, a tanulmányi okmányt az általa felhatalmazott személy is átveheti, az intézmény vezetőségének jóváhagyásával, egy közjegyző által hitelesített meghatalmazás alapján, amelyben feltétlenül hivatkozni kell arra, hogy a felhatalmazott személy átveheti a tanulmányi okmányokat. Abban az esetben, ha a tanulmányok befejezését követően névváltozás történt, a tanulmányi okmány tulajdonosa a meghatalmazásban pontosítani fogja a tanulmányai idején viselt nevét. A közjegyzői meghatalmazáshoz mellékelni kell a jogosult személy születési anyakönyvi kivonatát (keresztlevél), és a felhatalmazott személynek fel kell mutatnia a meghatalmazásban előírt személyazonossági igazolványát. Az átvételre felhatalmazott személynek be kell nyújtania a tanulmányi okmányok tulajdonosa által kitöltött kérdőívet.

A külföldi lakhellyel/állandó tartózkodási hellyel rendelkező román vagy külföldi állampolgárok esetében a közjegyző által hitelesített meghatalmazás felülhitelesítése vagy Apostille-tanúsítvánnyal (Hágai pecsét) való ellátása szükséges, a nemzetközi egyezmények értelmében, az adott országbeli illetékes hatóságok által.

A közjegyző által hitelesített meghatalmazás eredeti példányát meg kell őrizni a tanulmányi okmányokat kibocsátó intézmény archívumában.

Az analitikus program kiadható a jogosultnak vagy egy másik személynek közjegyző által hitelesített meghatalmazás nélkül is.

Az 1983. június és 1994. február között végzett hallgatók törzskönyvi kivonatának kérésre történő kibocsátása

Amennyiben az 1983. júniusi és 1994. februári időszakban végzett hallgatók oklevele mellé nem bocsátottak ki törzskönyvi kivonatot, a végzettek az adott karhoz fordulhatnak a törzskönyvi kivonat kibocsátása érdekében. A törzskönyvi kivonatot a tanulmányi okmányok irodája bocsátja ki, a „Tanulmányi okmányok kibocsátása” című fejezet előírásai szerint.

A tanulmányi okmányok másodpéldányának kibocsátása

A tanulmányi okmányok elvesztése, teljes megsemmisülése, részleges elhasználódása vagy fóliázása esetén másodpéldányt lehet igényelni.

Egy tanulmányi okmány másodpéldányának kibocsátása érdekében a jogosultnak az intézmény vezetőségéhez címzett írásbeli kérvényt kell elküldenie, amelyhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

 • az adott okmány elvesztéséről, megsemmisüléséről, elhasználódásáról vagy fóliázásáról szóló, Románia Hivatalos Közlönyének III. részében történt bejelentés igazolása;
 • az adott okmány – amennyiben részlegesen elhasználódott vagy befóliázták;
 • az okmány jogosultjának közjegyző előtt tett írásbeli nyilatkozata, amelyben minden olyan szükséges részlet megtalálható, amely az okmány beazonosítására, valamint elvesztésének, teljes megsemmisülésének, részleges elhasználódásának vagy fóliázásának körülményeire vonatkozik;
 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) eredeti változata vagy hitelesített másolata;
 • 2 darab, 3x4-es méretű színes fénykép az okmány jogosultjáról, amelyek nemrég készültek, porózus fotópapírra;
 • a másodpéldány kibocsátásáért befizetett illeték igazolása (a 200 lejes illetéket a BBTE pénztáránál kell befizetni, Kolozsvár, I.C. Brătianu utca, 14.; nyitvatartás: hétfő–péntek, 10:00–14:00 óra).

A tanulmányi okiratok másodpéldányát rendszerint egyetlen alkalommal bocsátják ki.

Ha egy tanulmányi okmány másodpéldánya elveszett vagy teljesen megsemmisült valamilyen kényszerhelyzetben (természeti csapások, tűzeset stb.), még egy alkalommal ki lehet bocsátani a jogosult számára újabb másodpéldányt, jóváhagyott kérése alapján.

Egy tanulmányi okirat másodpéldányának kibocsátási határideje a kérvénynek a Tanulmányi okmányok irodájához való leadásától számított egy hónap.

A tanulmányi okiratok másodpéldányának kibocsátása a „Tanulmányi okmányok kibocsátása” fejezet előírásai szerint történik.

A másodpéldány kibocsátásához szükséges típuskérvény (román nyelven)

A tanulmányi okmányok eredetiségi igazolásának kibocsátása

A tanulmányi okmányok eredetiségét tanúsító igazolások kibocsátása miatt, amelyeket tanulmányi okiratok tanügyminisztériumi láttamozása, Apostille-tanúsítvánnyal (Hágai pecsét) való ellátása vagy a külföldön elvégzett tanulmányok elismerése érdekében kérnek, a jogosultnak a Tanulmányi okmányok irodájánál kell jelentkeznie az alábbi dokumentumokkal:

 • az igazolás kibocsátásához szükséges kérvény;
 • azon tanulmányi okmányok eredeti és másolati példánya, amelyek esetében kérvényezik az eredetiségi igazolás kibocsátását (az analitikus program esetén a névre szóló igazolásnak csak a fénymásolt példánya szükséges);
 • az igazolás kibocsátásáért befizetett illeték (az 50 lejes illetéket a BBTE pénztáránál kell befizetni, Kolozsvár, I.C. Brătianu utca, 14.; nyitvatartás: hétfő–péntek, 10:00–14:00 óra).

Egy tanulmányi okirat eredetiségét tanúsító igazolás kibocsátási határideje a kérvénynek a Tanulmányi okmányok irodájához való leadásától számított két munkanap.

A tanulmányi okiratok másodpéldányának kibocsátása a „Tanulmányi okmányok kibocsátása” fejezet előírásai szerint történik.

Az eredetiséget tanúsító igazolást a jogosultnak adják ki, de más személy is átveheti anélkül, hogy szükség lenne közjegyzői meghatalmazásra.

Az eredetiségét tanúsító igazolás kibocsátásához szükséges típuskérvény (román nyelven)

A tanulmányzáró oklevél sürgősségi kibocsátása

Az oklevél kibocsátásáig a tanulmányaikat sikeresen befejező végzősök egy igazolást kapnak, amely a jogosultakat ugyanazon törvényes jogokkal ruházza fel, mint az oklevél, tartalmazza az oklevélen megjelenő aláírásokat és információkat, valamint a megszervezett képzési formára, a tanulmányok időtartamára, az egyetemi évek tanulmányi átlagára vonatkozó információkat.

Jól megindokolt esetben, amennyiben nem ismerik el külföldön az oklevelet helyettesítő igazolást, lehetséges a tanulmányzáró oklevél sürgősségi kibocsátása. A tanulmányzáró oklevél sürgősségi kibocsátása érdekében leadott kérvényt, az illeték kifizetését igazoló dokumentummal együtt a Tanulmányi okmányok irodájához kell benyújtani (a 150 lejes illetéket a BBTE pénztáránál kell befizetni, Kolozsvár, I.C. Brătianu utca, 14.; nyitvatartás: hétfő–péntek, 10:00–14:00 óra).

Figyelem:Mielőtt sürgősségi ügyintézés keretében kérvényeznék az oklevelet, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Tanulmányi okmányok irodájával, hogy le lehessen ellenőrizni az oklevél elkészítéséhez szükséges típusnyomtatványok meglétét.

A tanulmányzáró oklevél sürgősségi kibocsátásának határideje a kérvény iktatásától számított öt munkanap.

A tanulmányzáró oklevél sürgősségi kibocsátásához szükséges típuskérvény (román nyelven)

Javaslatok

A tanulmányi okmányok eredeti példányát megfelelő körülmények között kell tárolni, és kerülni kell az eredeti változatoknak a versenydossziéban való elhelyezését. Ne fóliáztassák be a tanulmányi okmányok eredeti példányát, mivel a hitelesítés és a láttamozás során ez akadályt jelenthet.