Színház és Film Kar

A Színház és Film Karnak nemcsak oktatási, hanem tudományos kutatási és művészeti alkotói küldetése is van, amelyek megoszlanak a kínált művészeti szakterületek között: Színház és színművészet, valamint Filmművészet és média. A kar központi küldetése, hogy magas szinten, kiváló szakembereket képezzen a színművészet és a film szakterületén, akik az egyre dinamikusabb és globalizáltabb kulturális kontextusban képesek lesznek szakmájuk gyakorlására, úgy a támogatott hazai és nemzetközi kulturális intézmények keretében, mint a független társulatoknál. A Színház és Film Kar kitűzött célja egy imaginatív és kreatív gondolkodás kialakítása, a performatív képességek fejlesztése, a klasszikus, tapasztalati és alternatív médiatechnikák használata, újszerű művészeti alkotások létrehozása érdekében.

Meggyőződve a bevezető képzés fontosságáról, a Színházi Intézet (román tagozat), a Magyar Színházi Intézet és a Film és Média Intézet (román és magyar tagozat) keretében karunk képzési programokat kínál a Színház és színművészet, valamint a Filmművészet és média szakterületeken, valamennyi felsőoktatási szinten: alapképzésen, magiszteri képzésen és doktori képzésen.

A kar képzési kínálatáról, a kutatási és alkotói tevékenységekről, valamint a hallgatók megvalósításairól szóló további részletek megtalálhatóak a https://teatrufilm.ubbcluj.ro/ honlapon vagy a kari Facebook-oldalon.

INTÉZETEK