Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar

A Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar a szociológia, a kulturális antropológia, a szociális munka és a humánerőforrás menedzsment szakokon biztosít képzést. A karra jelentkező diákok a román és a magyar tagozat között választhatnak. Minden egyetemi tanévben angol tannyelvű előadások is vannak, és külföldről érkező hallgatókat is fogadunk.

Dinamikus és a társadalmi valóságra érzékeny környezetben valósítjuk meg az interaktív tanulás hagyományát, valamint az egyetemi oktatók és hallgatók közötti együttműködést kutatási projektek és szociális beavatkozások keretében.

Végzőseink szakértő-tanácsadóként dolgoznak köz- és magánintézmények marketing és humánerőforrás osztályain, közvélemény-kutatással foglalkozó intézetek kutatói, újságírók, szociális munkások, iskolai tanácsadók, egyetemi oktatók vagy közoktatási intézmények tanárai.

Történeti áttekintés

Kolozsvár legelső szociológiai tanszéke az I. Ferdinánd Király Tudományegyetemen jött létre 1922-ben, a Bölcsészettudományi és Filozófiai Kar filozófia szakirányának keretében. Az államszocialista rendszer berendezkedésével egy időben a szociohumán szakterületen zajló egyetemi képzés erőteljesen visszaszorult és ideologizálódott. A társadalomkutatások iránti elkötelezettség Kolozsváron elevenen megőrződött, és ez nagymértékben a Ion Aluaș professzor által vezetett kutatócsoport erőfeszítéseinek köszönhető. Ők fektetik le a későbbi kar alapjait.

Röviddel a politikai rendszerváltást követően a Babeș–Bolyai Tudományegyetem újraindította szakjait a szociológia és a szociális munka szakterületen. A Szociológia Tanszék és a Szociális Munka Tanszék kezdetben a Történelem és Filozófia Kar keretében működött, majd a két tanszék 2001-ben egyetlen különálló Szociológia és Szociálismunkás-képző Karrá alakult. 2003-tól karunk a szociális és kulturális antropológia, 2010-től pedig a humánerőforrás szakterületén is indított szakokat.

INTÉZETEK