A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem képzési kínálata a 2020–2021-es egyetemi tanévben akkreditált magiszteri programok

A magiszteri programok száma 253, összesen 42 szakterületen, amelyből 162 román tannyelvű, 45 magyar tannyelvű, 35 angol tannyelvű,6 német tannyelvű, 3 francia tannyelvű és 1 olasz tannyelvű.

Matematika és Informatika Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Matematika Számítógépes matematika Kolozsvár magyar nappali 120 C
Matematika Korszerű módszerek a matematikatanításban Kolozsvár román nappali 120 P
Matematika Korszerű módszerek a matematikatanításban Kolozsvár magyar nappali 120 P
Matematika Korszerű matematika Kolozsvár angol nappali 120 C
Informatika Adatelemzés és modellezés Kolozsvár magyar nappali 120 C
Informatika Adatbázisok Kolozsvár román nappali 120 C
Informatika Nagyteljesítményű számítások és nagyméretű adathalmazok elemzése Kolozsvár angol nappali 120 C
Informatika Korszerű módszerek az informatikatanításban Kolozsvár román nappali 120 P
Informatika Korszerű módszerek az informatikatanításban Kolozsvár magyar nappali 120 P
Informatika Software Engineering Kolozsvár angol nappali 120 C
Informatika Számítógépes intelligencia alkalmazása Kolozsvár angol nappali 120 C
Informatika Komponens alapú programozás Kolozsvár angol nappali 120 C
Informatika Vállalati szoftvertervezés és fejlesztés Kolozsvár magyar nappali 120 C
Informatika Osztott rendszerek az interneten Kolozsvár román nappali 120 C
Informatika Korszerű informatikai rendszerek: modellezés, tervezés, fejlesztés Kolozsvár német, angol nappali 120 C

P = szakmai program; C = kutatói program

Fizika Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Fizika Biofizika és orvosi fizika Kolozsvár román nappali 120 C
Fizika Szilárdtestfizika Kolozsvár angol nappali 120 C
Fizika Számítógépes fizika Kolozsvár angol nappali 120 C

P = szakmai program; C = kutatói program

Kémia és Vegyészmérnöki Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Kémia Korszerű kémia Kolozsvár román/angol nappali 120 C
Kémia Klinikai kémia Kolozsvár román nappali 120 C
Kémia Bűnügyi kémia Kolozsvár román nappali 120 C
Kémia Molekuláris modellezés a kémiában és biokémiában /Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry Kolozsvár angol nappali 120 C
Kémia Korszerű technikák a kémiai szintézisben Kolozsvár magyar nappali 120 C
Vegyészmérnöki Anyagmérnöki és környezetvédelem Kolozsvár román nappali 120 C
Vegyészmérnöki Szerves és biokémiai folyamatok mérnöki Kolozsvár román nappali 120 C
Vegyészmérnöki Korszerű folyamatkémia / Advenced Process chemical Engineering Kolozsvár angol nappali 120 C
Vegyészmérnöki Korszerű folyamatkémia Kolozsvár román nappali 120 C
Vegyészmérnöki Élelmiszer-feldolgozás és -ellenőrzés (interdiszciplináris - Kémia) Kolozsvár román nappali 120 C
Vegyészmérnöki Nano- és bioanyagok mérnökkémia Kolozsvár magyar nappali 120 C

P = szakmai program; C = kutatói program

Biológia és Geológia Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Geológia Alkalmazott geológia Kolozsvár román nappali 120 C
Biológia Orvosi biológia Kolozsvár román nappali 120 P
Biológia Orvosi biológia Kolozsvár magyar nappali 120 P
Biológia Molekuláris biotechnológia Kolozsvár román nappali 120 C
Biológia Kulturális ökológia Kolozsvár román nappali 120 C
Biológia Rendszerökológia és konzervációbiológia (természetvédelmi biológia) Kolozsvár román nappali 120 C
Biológia Szárazföldi és vízi ökológia Kolozsvár magyar nappali 120 C
Biológia Biomedikális laborok minőségmenedzsmentje Kolozsvár román nappali 120 P
Biológia Biomedikális laborok minőségmenedzsmentje Kolozsvár román csökk. lát. 120 P
Biológia Táplálkozástudományok Kolozsvár román nappali 120 P
Biológia Táplálkozástudományok Kolozsvár román csökk. lát. 120 P
Biológia Védett területek és lokális erőforrások menedzsmentje Kolozsvár román nappali 120 P

P = szakmai program; C = kutatói program

Földrajz Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Földrajz Turizmusfejlesztés és turizmusfejlődés Kolozsvár román nappali 120 P
Földrajz Turizmusfejlesztés és turizmusfejlődés Kolozsvár román csökk. lát. 120 P
Földrajz Ökoturizmus és fenntartható fejlődés Gyergyószentmiklós magyar nappali 120 P
Földrajz Geomatika Kolozsvár román nappali 120 P
Földrajz Regionális tervezés és fejlesztés Kolozsvár román nappali 120 P
Földrajz Források és kockázatok hidro-atmoszférikus környezetben Kolozsvár román nappali 120 P
Földrajz Turizmus és területrendezés Máramarossziget román nappali 120 P
Földrajz Turizmus és területrendezés Kolozsvár magyar nappali 120 P
Földrajz Sportturizmus és szórakoztatás az ökoturizmus perspektívájából (Interdiszciplináris - Testnevelés- és sporttudomány) Beszterce román nappali 120 P
Földrajz Térelemzés és területrendezés Kolozsvár angol nappali 120 P

P = szakmai program; C = kutatói program

Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Környezettudomány Környezetminőség és energiaforrások Kolozsvár román nappali 120 P
Környezettudomány Kockázatértékelés és környezetbiztonság Kolozsvár román nappali 120 P
Környezettudomány Környezetirányítás és környezetvédelem Kolozsvár román nappali 120 P
Környezettudomány Fenntartható fejlődés és környezetmenedzsment / Sustanaible Development and Enviromental Management Kolozsvár angol nappali 120 P
Környezettudomány Hulladékértékesítés mérnöki Kolozsvár román nappali 120 P
Környezettudomány Katasztrófamenedzsment Kolozsvár román nappali 120 P

P = szakmai program; C = kutatói program

Jogtudományi Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Jogtudomány Magánjog az Európai Unióban Kolozsvár magyar nappali 60 C
Jogtudomány Összehasonlító magánjog / Droit privé compare Kolozsvár francia nappali 60 C
Jogtudomány Európai és román üzleti jog Kolozsvár román nappali 60 C
Jogtudomány Nemzetközi és összehasonlító üzleti jog /International and comparative business law Kolozsvár angol nappali 60 C
Jogtudomány Magánjogi intézmények Kolozsvár román nappali 60 C
Jogtudomány Büntetőjog-tudomány és kriminalisztika Kolozsvár román nappali 60 C

P = szakmai program; C = kutatói program

Bölcsészettudományi Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Bölcsészettudományok Többnyelvű és multikulturális kommunikáció Kolozsvár olasz, francia, spanyol, román nappali 120 P
Bölcsészettudományok A nyelvészet aktuális irányzatai Kolozsvár angol, francia nappali 120 C
Bölcsészettudományok Germanisztika európai kontextusban Kolozsvár német nappali 120 C
Bölcsészettudományok Képtörténet - eszmetörténet Kolozsvár román nappali 120 C
Bölcsészettudományok Román nyelv római kontextusban Kolozsvár román nappali 120 C
Bölcsészettudományok Irodalom és civilizáció - interkulturális párbeszéd frankofón környezetben Kolozsvár francia nappali 120 C
Bölcsészettudományok Konferencia-tolmácsolás európai mesteri Kolozsvár román, angol, francia, német, olasz, spanyol nappali 120 P
Bölcsészettudományok Fordítás-terminológiai tanulmányok európai mesteri Kolozsvár román, angol, francia, német, olasz, spanyol nappali 120 P
Bölcsészettudományok Brit kulturális tanulmányok Kolozsvár angol nappali 120 C
Bölcsészettudományok Magyar nyelv- és irodalomtudományi tanulmányok Kolozsvár magyar nappali 120 P
Bölcsészettudományok Ír tanulmányok Kolozsvár angol nappali 120 C
Bölcsészettudományok Román irodalmi tanulmányok Kolozsvár román nappali 120 C
Kultúratudományok Kultúra és társadalom – hagyomány és modernitás között Kolozsvár magyar nappali 120 P

P = szakmai program; C = kutatói program

Történelem és Filozófia Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Kommunikációtudományok Információtudomány és dokumentációtudomány Kolozsvár román nappali 120 P
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok Európai közpolitikák és közprogramok kiértékelése Kolozsvár román nappali 120 P
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok Jelenkori történelem és nemzetközi kapcsolatok Kolozsvár magyar nappali 120 C
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok Leadership és nemzetközi szervezetek kommunikációja Kolozsvár román nappali 120 C
Politikatudományok Biztonságmenedzsment a jelenkori társadalomban Kolozsvár román nappali 120 P
Politikatudományok Biztonságmenedzsment a jelenkori társadalomban Kolozsvár román csökk. lát. 120 P
Politikatudományok Szervezeti biztonság, intelligencia és versenyképesség Kolozsvár román nappali 120 P
Filozófia Antik és középkori filozófia Kolozsvár román nappali 120 C
Filozófia Filozófia, kultúra és kommunikáció Kolozsvár román nappali 120 C
Filozófia Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok Kolozsvár magyar nappali 120 C
Történelem Archeológia és klasszikus tanulmányok Kolozsvár román nappali 120 P
Történelem A kulturális örökség kutatása és hasznosítása Kolozsvár magyar nappali 120 C
Történelem Délkelet-Európa történelme Kolozsvár román nappali 120 C
Történelem A modern kor története és szociálantropológiája Kolozsvár román nappali 120 C
Történelem Történelem, emlékezet és szóbeliség a 20. században Kolozsvár román nappali 120 C
Történelem Társadalom, művészet és identitások Közép-Európában. A középkortól a modernitásig Kolozsvár román nappali 120 C
Kultúratudományok Kulturális örökség és kulturális turizmus Kolozsvár román nappali 120 C
Kultúratudományok Judaisztikai tanulmányok Kolozsvár román nappali 120 C

P = szakmai program; C = kutatói program

Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Szociológia Komplex adatok elemzése Kolozsvár román nappali 120 P
Szociológia Alkalmazott antropológia Kolozsvár román nappali 120 C
Szociológia Korszerű szociológiai kutatások Kolozsvár román nappali 120 C
Szociológia Kommunikáció, társadalom és tömegkommunikáció Kolozsvár román nappali 120 P
Szociológia Humánerőforrás-menedzsment és szervezeti szociológia Kolozsvár magyar nappali 120 P
Szociológia Humánerőforrás stratégiai menedzsmentje Kolozsvár román nappali 120 P
Szociológia Közintézmények és nemkormányzati szervezetek vezetésében alkalmazott szociológia Kolozsvár magyar nappali 120 P
Szociológia Településfejlesztésben alkalmazott szociológia Kolozsvár magyar nappali 120 P
Szociológia Mentálhigiéné a szociális szférában Kolozsvár magyar nappali 120 P
Szociális munka Szociális munka és szociális gazdaság Kolozsvár román nappali 120 P
Szociális munka Szociális munka és szociális gazdaság Kolozsvár román csökk. lát. 120 P
Szociális munka Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén Kolozsvár magyar nappali 120 P
Szociális munka Szociális gerontológia Kolozsvár román nappali 120 P
Szociális munka Szociális szolgáltatások menedzsmentje Kolozsvár román/ angol nappali 120 P
Szociális munka Gyermekjogvédelem európai mesteri Kolozsvár román nappali 120 P
Szociális munka Szociális munka az igazságügy területén. Bizonyítás és közvetítés Kolozsvár román nappali 120 P
Szociális munka Szociálismunka-szolgáltatások menedzsmentje Resicabánya román nappali 120 P

P = szakmai program; C = kutatói program

Pszichológia és Neveléstudományok Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Pszichológia Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás az emberi fejlődésben Kolozsvár román nappali 120 P
Pszichológia Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás Kolozsvár magyar nappali 120 P
Pszichológia A humánerőforrás pszichológiája és szervezeti egészségügy Kolozsvár román nappali 120 P
Pszichológia Klinikai és közegészségügyi pszichológia Kolozsvár román nappali 120 P
Pszichológia Klinikai pszichológia, pszichológiai tanácsadás és pszichoterápia Kolozsvár román nappali 120 P
Pszichológia Jogpszichológia Kolozsvár román nappali 120 P
Pszichológia A magatartáskontroll pszichológiai technikái és az emberi potenciál fejlesztése Kolozsvár román nappali 120 P
Neveléstudományok Iskolai tanácsadás és pszichopedagógia Kolozsvár román csökk. lát. 120 P
Neveléstudományok Iskolai tanácsadás és pszichopedagógia Kolozsvár román nappali 120 P
Neveléstudományok Oktatástechnológiai tervezés Kolozsvár román nappali 120 P
Neveléstudományok A német nyelv és irodalom didaktikája, valamint a közép- és délkelet-európai német kultúra és civilizáció Kolozsvár német nappali 120 P
Neveléstudományok Tantervmenedzsment Kolozsvár román nappali 120 P
Neveléstudományok Tantervmenedzsment Kolozsvár román csökk. lát. 120 P
Neveléstudományok Oktatásmenedzsment Kolozsvár román nappali 120 P
Neveléstudományok Menedzsment, tanácsadás és pszichopedagógiai tanácsadás az inkluzív intézményekben Kolozsvár román nappali 120 P
Neveléstudományok Alternatív módszerek az óvodában és az elemi osztályokban Kolozsvár magyar nappali 120 P
Neveléstudományok Hatékony tanulási stratégiák Székelyudvarhely magyar nappali 120 P
Neveléstudományok Beszédterápia és nevelési audiológia Kolozsvár román nappali 120 P
Neveléstudományok Biológia didaktikai mesteri Kolozsvár román nappali 120 D
Neveléstudományok Kémia didaktikai mesteri Kolozsvár román nappali 120 D
Neveléstudományok Infomatika didaktikai mesteri Kolozsvár román nappali 120 D
Neveléstudományok Közgazdaság didaktikai mesteri Kolozsvár román nappali 120 D
Neveléstudományok Történelem didaktikai mesteri Kolozsvár román nappali 120 D
Neveléstudományok Görögkatolikus teológia didaktikai mesteri Kolozsvár román nappali 120 D
Neveléstudományok Biológia didaktikai mesteri Kolozsvár magyar nappali 120 D
Neveléstudományok Kémia didaktikai mesteri Kolozsvár magyar nappali 120 D
Neveléstudományok Matematika didaktikai mesteri Kolozsvár magyar nappali 120 D
Neveléstudományok Infomatika didaktikai mesteri Kolozsvár magyar nappali 120 D
Neveléstudományok Közgazdaság didaktikai mesteri Kolozsvár magyar nappali 120 D
Neveléstudományok Közgazdaság didaktikai mesteri Kolozsvár német nappali 120 D
Neveléstudományok Történelem didaktikai mesteri Kolozsvár magyar nappali 120 D
Neveléstudományok Oktatásmenedzsment Resicabánya román nappali 120 D

P = szakmai program; C = kutatói program; D = didaktikai program

Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Üzletigazgatás Üzletigazgatás a turisztika, a kereskedelem és szolgáltatások területén Kolozsvár román csökk. lát. 120 P
Üzletigazgatás Üzletigazgatás a turisztika, a kereskedelem és szolgáltatások területén Kolozsvár román nappali 120 P
Üzletigazgatás Üzletigazgatás a turisztika, a kereskedelem és szolgáltatások területén Resicabánya román nappali 120 P
Kibernetika és statisztika Ökonometria és alkalmazott statisztika Kolozsvár román nappali 120
Kibernetika és statisztika Gazdasági döntéstámogató rendszerek Kolozsvár román nappali 120 P
Gazdasági informatika E-Business Kolozsvár román nappali 120 P
Gazdasági informatika Üzletmodellezés és elosztott számítások / Business modeling and distributed computing Kolozsvár angol nappali 120 P
Könyvelés Európai pénzalapok auditálása és pénzügyi menedzsmentje Kolozsvár román nappali 120 P
Könyvelés Könyvelés és szervezetek / Accounting and organizations Kolozsvár angol nappali 120 C
Könyvelés Diagnosztizálás és kiértékelés Kolozsvár román nappali 120 P
Könyvelés Könyvvizsgálat és audit Kolozsvár román nappali 120 P
Könyvelés Könyvvizsgálat és audit Kolozsvár román csökk. lát. 120 P
Könyvelés Számviteli menedzsment, audit-menedzsment, és kontroll-menedzsment Kolozsvár román nappali 120 P
Könyvelés Számviteli menedzsment, audit-menedzsment, és kontroll-menedzsment Kolozsvár román csökk. lát. 120 P
Könyvelés Könyvvizsgálat és cégértékelés Resicabánya román nappali 120 P
Közgazdaságtan Agrobusiness Kolozsvár román nappali 120 P
Közgazdaságtan Fenntartható regionális fejlődés Kolozsvár román nappali 120 P
Közgazdaságtan Projektmenedzsment és projektértékelés Kolozsvár román nappali 120 P
Pénzügy Bank- és tőkepiac Kolozsvár román nappali 120 P
Pénzügy Korporatív pénzügy – biztosítások Kolozsvár román nappali 120 P
Pénzügy Adórendszer Kolozsvár román nappali 120 P
Pénzügy Vállalati pénzügyi menedzsment Kolozsvár magyar/angol nappali 120 P
Menedzsment International business management Kolozsvár angol nappali 120 P
Menedzsment Üzleti menedzsment Kolozsvár magyar nappali 120 P
Menedzsment Üzletfejlesztési menedzsment Kolozsvár angol nappali 120 P
Menedzsment Üzletfejlesztési menedzsment Kolozsvár román csökk. lát. 120 P
Menedzsment Üzletfejlesztési menedzsment Kolozsvár román nappali 120 P
Menedzsment Üzletfejlesztési menedzsment Sepsiszentgyörgy román nappali 120 P
Menedzsment Humánerőforrás-menedzsment Kolozsvár román csökk. lát. 120 P
Menedzsment Humánerőforrás-menedzsment Kolozsvár román nappali 120 P
Marketing Marketingstratégiák és -politikák Kolozsvár román nappali 120 P
Marketing Marketingstratégiák és -politikák Kolozsvár román csökk. lát. 120 P
Marketing Marketingstratégiák és -politikák Kolozsvár magyar nappali 120 P
Marketing Digitális marketing Kolozsvár magyar nappali 120 P
Marketing Marketing és üzleti kommunikáció Resicabánya román nappali 120 P
Nemzetközi gazdaságtan és ügyletek Nemzetközi ügyletek Kolozsvár román nappali 120 P
Nemzetközi gazdaságtan és ügyletek Nemzetközi menedzsment Kolozsvár német nappali 120 P

P = szakmai program; C = kutatói program

Európai Tanulmányok Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok Európai vállalkozások és programmenedzsment Kolozsvár román nappali 120 P
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok Nemzetközi kommunikáció Kolozsvár román nappali 120 P
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok A regionális fejlődés kiértékelése Kolozsvár román nappali 120 P
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok Európai kormányzás Kolozsvár román nappali 120 C
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok Nemzetközi és európai menedzsment Kolozsvár román nappali 120 P
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok Nemzetközi kapcsolatok, külpolitika és válságmenedzsment / International Relations Foreign Policy and Crises Management Kolozsvár angol nappali 120 C
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok Összehasonlító európai politikai tanulmányok Kolozsvár francia nappali 120 C
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok Transzatlanti tanulmányok / Transatlantic Studies Kolozsvár angol nappali 120 C
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok Kulturális diplomácia és nemzetközi kapcsolatok / Cultural Diplomacy and International Relations Kolozsvár angol nappali 120 C
Menedzsment Teljesítmény-menedzsment Kolozsvár román nappali 120 P

P = szakmai program; C = kutatói program

Üzletkötő Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Üzletigazgatás Üzletigazgatás Kolozsvár román nappali 120 P
Üzletigazgatás Üzletigazgatás Kolozsvár román csökk. lát. 120 P
Üzletigazgatás Vendéglátó-ipari és turisztikai üzletigazgatás / Business administration in international hospitality and tourism Kolozsvár angol nappali 120 P
Üzletigazgatás Hotelmenedzsment Kolozsvár román nappali 120 P
Üzletigazgatás Hotelmenedzsment Kolozsvár román csökk. lát. 120 P
Üzletigazgatás Nemzetközi üzletigazgatás / International Business Administration Kolozsvár angol nappali 120 P

P = szakmai program; C = kutatói program

Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Közigazgatás-tudományok Konfliktuselemzés és -menedzsment / Conflict analysis and management Kolozsvár angol nappali 120 P
Közigazgatás-tudományok Közigazgatás Kolozsvár román nappali 120 P
Közigazgatás-tudományok Közigazgatás Kolozsvár román csökk. lát. 120 P
Közigazgatás-tudományok Közigazgatás Kolozsvár angol nappali 120 P
Közigazgatás-tudományok Menedzsment és közpolitikák Kolozsvár magyar nappali 120 P
Közigazgatás-tudományok Közintézmények és nonprofit szervezetek menedzsmentje Kolozsvár angol nappali 120 P
Közigazgatás-tudományok Projektmenedzsment és a közigazgatási szféra programjainak kiértékelése Kolozsvár román nappali 120 P
Közigazgatás-tudományok Humánerőforrás-menedzsment a közszférában Kolozsvár román nappali 120 P
Közigazgatás-tudományok Egészségpolitikák és egészségügyi menedzsment Kolozsvár román nappali 120 P
Közigazgatás-tudományok Tudomány, technológia és innováció a közigazgatásban / Science, technology and innovation in public governance Kolozsvár angol nappali 120 P
Közigazgatás-tudományok Közegészség-tudomány / Master of public health Kolozsvár angol nappali 120 P
Közigazgatás-tudományok Európai közigazgatás Resicabánya román nappali 120 P
Kommunikációtudományok Reklám Kolozsvár román nappali 120 P
Kommunikációtudományok Reklám Kolozsvár román csökk. lát. 120 P
Kommunikációtudományok Mediatikus kommunikáció - Media communication Kolozsvár angol nappali 120 P
Kommunikációtudományok Médiamenedzsment Kolozsvár román nappali 120 P
Kommunikációtudományok Médiamenedzsment Kolozsvár román csökk. lát. 120 P
Kommunikációtudományok Médiagyártás Kolozsvár román nappali 120 P
Kommunikációtudományok Reklám és közkapcsolatok Kolozsvár német/angol nappali 120 P
Kommunikációtudományok Közkapcsolatok Kolozsvár román nappali 120 P
Kommunikációtudományok Közkapcsolatok Kolozsvár román csökk. lát. 120 P
Kommunikációtudományok Közkapcsolatok és reklám /Public relations and Advertising Kolozsvár angol nappali 120 P
Kommunikációtudományok Alkalmazott médiatudományok Kolozsvár magyar nappali 120 P
Kommunikációtudományok Kommunikációs készségfejlesztés Kolozsvár magyar nappali 120 P
Kommunikációtudományok Digitális média- és játéktanulmányok/ Digital Media and Game Studies* Kolozsvár román nappali 120 P
Politikatudományok Politikai szervezetek menedzsmentje Kolozsvár román nappali 120 P
Politikatudományok Nemzetközi fejlesztés / International Development Kolozsvár angol nappali 120 P
Politikatudományok Kutatástervezés és adatelemzés a társadalom-tudományokban / Research design and data Analysis in Social Sciences Kolozsvár angol nappali 120 C

P = szakmai program; C = kutatói program

Testnevelés és Sport Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Testnevelés- és sporttudomány Edzés és teljesítménysport Kolozsvár román nappali 120 P
Testnevelés- és sporttudomány Testnevelés, fitnesz és látványturizmus Kolozsvár román nappali 120 P
Testnevelés- és sporttudomány Kinetoterápia a mozgásszervi panaszok kezelésére Kolozsvár román nappali 120 P
Testnevelés- és sporttudomány Sportrendezvények és sporttevékenységek menedzsmentje Kolozsvár román nappali 120 P
Testnevelés- és sporttudomány Iskolai testnevelés a extrakurrikuláris tevékenységek Resicabánya román nappali 120 P

P = szakmai program; C = kutatói program

Ortodox Teológia és Tanárképző Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Hittudomány Szakrális művészet – Egyházi javak megőrzése, restaurálása és létrehozása Kolozsvár román nappali 120 P
Hittudomány Bioetika – erkölcs, etika és deontológia Kolozsvár román nappali 120 P
Hittudomány Pasztorális tanácsadás és pszicho-szociális támogatás Kolozsvár román nappali 121 P
Hittudomány Vallástörténet. A monoteista vallások geopolitikája (kereszténység, judaizmus, iszlám) Kolozsvár román nappali 120 P

P = szakmai program; C = kutatói program

Görögkatolikus Teológia és Tanárképző Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Hittudomány Az európai identitás keresztény gyökerei Nagyvárad román nappali 120 P
Hittudomány Biblikus teológia Kolozsvár román nappali 120 P
Hittudomány Pasztorális teológia az egyházi közösségekben Balázsfalva román nappali 120 P

P = szakmai program; C = kutatói program

Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Hittudomány Alkalmazott teológia Kolozsvár magyar nappali 120 P
Hittudomány Teológia-nevelés Kolozsvár magyar nappali 120 C
Hittudomány Kultúra- és felekezetközi mediálás Kolozsvár magyar nappali 120 P
Muzică Ökumenikus egyházzene Kolozsvár magyar nappali 120 P

P = szakmai program; C = kutatói program

Római Katolikus Teológia Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Hittudomány Pasztorális tanácsadás Kolozsvár magyar nappali 120 P
Hittudomány Alkalmazott római katolikus pasztorális teológia Gyulafehérvár magyar nappali 120 P

P = szakmai program; C = kutatói program

Színház és Film Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Színház és színművészet Színházművészet Kolozsvár román nappali 120 P
Színház és színművészet Kortárs színház (színművészet és színháztudomány) Kolozsvár magyar nappali 120 P
Színház és színművészet Performatív művészetek és film Kolozsvár román nappali 120 C
Film és média Dokumentumfilm–gyártás / Documentary Filmmaking Kolozsvár angol nappali 120 P
Film és média A kisjátékfilm művészete Kolozsvár magyar nappali 120 P
Film és média Interaktív digitális művészetek / Digital interactive arts Kolozsvár angol nappali 120 P
Film és média Kulturális menedzsment és vállalkozás Kolozsvár román nappali 120 P

P = szakmai program; C = kutatói program

Mérnöki Kar

Magiszteri képzési szakirány Magiszteri képzési program/ szak Képzés helyszíne Képzés nyelve Képzési forma Kreditpont Program típusa
Villamosmérnöki Korszerű elektromechanikus rendszerek Resicabánya román nappali 120
Gépészmérnöki Mechanikai rendszerek tervezése és tesztelése Resicabánya román nappali 120
Ipari mérnöki Alkalmazott villamosmérnöki informatika Resicabánya román nappali 120
Anyagmérnöki Ipari informatika Resicabánya román nappali 120

P = szakmai program; C = kutatói program