Raportul Rectorului

Raportul rectorului cu privire la starea Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Conform prevederilor art. 130, alin (2) al Legii Educației Naționale nr. 1/2011,  rectorul universității prezintă anual un raport public privind starea universității. Acest raport include cel puțin următoarele informații: 

a) situația financiară a universității, pe surse de finanțare și tipuri de cheltuieli; 
b) situația fiecărui program de studii; 
c) situația personalului instituției; 
d) rezultatele activităților de cercetare; 
e) situația asigurării calității activităților din cadrul universității; 
f) situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare; 
g) situația posturilor vacante; 
h) situația inserției profesionale a absolvenților din promoțiile precedente.