Szabályzatok

  1. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak szakmai tevékenységére vonatkozó szabályzat - az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján – jóváhagyva a 2021.06.14-én kiadott 70-es számú Szenátusi Határozattal
  1. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem szabályzata a külföldön elvégzett tanulmányok elismerésére vonatkozóan – a BBTE Szenátusának 24/SEN/14ian2013-as számú Határozata jóváhagyásával [RO]
  1. Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezésének és lebonyolításának SZABÁLYZATA
    – jóváhagyva a 2020. március 9-én kiadott 4415-ös számú Szenátusi Határozattal, érvényességének kezdete a 2020. júniusi záróvizsga-időszak –
  1. Hallgatói státusz [RO]