Achiziții

Contracte de achiziţii publice atribuite de UBB în 2015-2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Nr. Crt Tipul procedurii Obiectul achiziţiei Cant. Um. Nr. contr. Data contr. Furnizor Durata contractului Valoarea contractului (lei inclusiv T.V.A.) Sursa de finanţare Beneficiar direct
(Facultate sau altă entitate din UBB)
Domeniu
172 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru - Servicii telefonice pentru telefonie mobila 1 pachet 99 10-03-2016 S.C. Orange Romania S.R.L. 7 luni 487.37 Venituri proprii UBB - Serviciul Administrativ Servicii
171 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru – Lot XII Videoproiector Model II 2 buc 95 08-03-2016 S.C. Blade Solutions S.R.L. 15 zile 3756.00 Venituri proprii UBB - Facultatea de Fizica Produse
170 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru – Lot VIII Notebook Model I 1 buc 92 03-03-2016 S.C. Blade Solutions S.R.L. 15 zile 3562.80 Venituri proprii UBB - Directia Patrimoniu Cultural Universitar Produse
169 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru – Lot IV All-in-One Model I 5 buc 91 03-03-2016 S.C. Blade Solutions S.R.L. 15 zile 18876.00 Venituri proprii UBB - Directia Resurse Umane - Serviciul Salarizare Produse
168 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru – Lot IV All-in-One Model I 2 buc 90 03-03-2016 S.C. Blade Solutions S.R.L. 15 zile 7550.40 Venituri proprii UBB - Directia Resurse Umane Produse
167 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru – Lot III Desktop Model III (unitate+monitor) 2 buc 89 03-03-2016 S.C. Blade Solutions S.R.L. 15 zile 11217.60 Venituri proprii UBB - Directia Resurse Umane- Serviciul Salarizare Produse
166 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru – Lot II Desktop Model II 1 buc 88 03-03-2016 S.C. Blade Solutions S.R.L. 15 zile 3648.00 Venituri proprii UBB - Rectorat; Comisia de Etica Produse
165 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru - Servicii telefonice pentru telefonie mobila 1 pachet 82 29-02-2016 S.C. Orange Romania S.R.L. 7 luni 674.86 Venituri proprii UBB Servicii
164 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru – Lot VII Laptop Model III 1 buc 81 26-02-2016 S.C. Blade Solutions S.R.L. 15 zile 8267.36 Venituri proprii UBB - Facultatea de Matematica si Informatica Produse
163 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru – Lot II Desktop Model II (unitate+monitor) 1 buc 79 26-02-2016 S.C. Blade Solutions S.R.L. 15 zile 4212.00 Venituri proprii UBB - Facultatea de Geografie Produse
162 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru – Lot VI Laptop Model II 1 buc 78 26-02-2016 S.C. Blade Solutions S.R.L. 15 zile 4708.80 Venituri proprii UBB - Facultatea de Matematica si Infornmatica Produse
161 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru – Lot XII Videoproiector Model III 2 buc 75 23-02-2016 S.C. Blade Solutions S.R.L. 15 zile 6948.00 Venituri proprii UBB - Facultatea de Geografie Extensia Sighetul Marmatiei Produse
160 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru – Lot V Laptop Model I 2 buc 74 23-02-2016 S.C. Blade Solutions S.R.L. 15 zile 6513.60 Venituri proprii UBB - Facultatea de Geografie Extensia Bistrita Produse
159 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru – Lot IV All-in-One Model I 5 buc 73 23-02-2016 S.C. Blade Solutions S.R.L. 15 zile 18876.00 Venituri proprii UBB - Facultatea de Studii Europene Produse
158 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru – Lot I Desktop Model I 6 buc 72 23-02-2016 S.C. Blade Solutions S.R.L. 15 zile 19045.20 Venituri proprii UBB - Biroul Aprovizionare; Biroul Achizitii Produse si Servicii Produse
157 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru – Lot I Desktop Model I (unitate+monitor) 1 buc 71 23-02-2016 S.C. Blade Solutions S.R.L. 15 zile 3254.40 Venituri proprii UBB - Biroul Juridic Produse
156 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru – Lot V Laptop Model I 2 buc 70 23-02-2016 S.C. Blade Solutions S.R.L. 15 zile 6513.60 Venituri proprii UBB - Biroul Juridic Produse
155 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru - Lot I Desktop Model I (unitate+monitor) 1 buc 66 18-02-2016 S.C. Blade Solutions S.R.L. 15 zile 3254.40 Venituri proprii UBB - Facultatea de Psihologie Produse
154 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru - Lot VII Laptop Model III 1 buc 61 15-02-2016 S.C. Net Brinel S.A. 15 zile 8267.36 Venituri proprii UBB - Facultatea de Educatie Fizica si Sport Produse
153 licitatie deschisa Contract subsecvent Acord Cadru - Lot I Desktop Model I (unitate+monitor) 3 buc 55 11-02-2016 S.C. Blade Solutions S.R.L. 15 zile 9763.20 Venituri proprii UBB - Serviciul Complex Sportiv - Biroul Complex Cazare Produse