Zeitschriften

ANELIS PLUS 2020 -Universitatea Babeş-Bolyai - Resurse abonate

 • Science Direct Freedom Collection
 • Clarivate Analytics
 • American Institute of Physics Journals
 • Scopus
 • Wiley Journals
 • SciFinder (CAS)
 • American Chemical Society Journals
 • Cambridge Journals
 • Institute of Physics Journals
 • MathSciNet
 • Ebsco - Academic Search Complete
 • Ebsco - Business Source Complete
 • Ebsco - Art Full Text
Nr . crt. Denumirea revistei Pagina web a revistei IMPACT FACTOR 2019 - Web of Science Afiliere - UBB
1 Fixed Point Theory (DA) www.math.ubbcluj.ro/~nodeacj 1.287 Facultatea de Matematică şi Informatică
2 Transylvanian Review of Administrative Sciences www.rtsa.ro 0.603 Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
3 Journal of Evidence-Based Psychotherapies (JEBP) jebp.psychotherapy.ro 0.41 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
4 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI CHEMIA chem.ubbcluj.ro/~studiachemia 0.494 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
5 Acta Didactica Napocensia adn.teaching.ro   Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
6 Anuarul Colegiului Studențesc de Performanță Academică      Colegiul Studențesc de Performanță Academică
7 Anuarul de Istorie Orală (AIO) istoriaorala.ro/ro/revista-aio   Facultatea de Istorie şi Filosofie
8 Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeș-Bolyai anuar.orth.ro

  Facultatea de Teologie Ortodoxă
9 Anuarul Institutului de Studii Italo-Român / Annuario dell'Istituto di Studi Italo-Romeno www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebooks/authors_d.php?ida=254    Institutul de Studii Italo-Roman
10 Buletin de informare entomologică entobuletin.lepidoptera.ro    Facultatea de Biologie şi Geologie
11 Caiete de Drept Penal www.ujmag.ro/reviste/caiete-de-drept-penal
law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=143
  Facultatea de Drept
12 Caietele Echinox http://phantasma.lett.ubbcluj.ro/caietele-echinox/   Facultatea de Litere 
13 CHORA www.revuechora.com   Facultatea de Istorie şi Filosofie
14 Colloquia. Journal for Central European History hiphi.ubbcluj.ro/isce/colloquia.html    Facultatea de Istorie şi Filosofie
15 Conflict Studies Quarterly www.csq.ro   Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
16 Congition Brain Behavior. An Interdisciplinary Journal www.cbbjournal.ro   Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
17 Contribuţii Botanice contributii_botanice.reviste.ubbcluj.ro   Grădina Botanică "Alexandru Borza"
18 DIDACTICA MATHEMATICA (Did. Math) www.math.ubbcluj.ro/~didactica   Facultatea de Matematică şi Informatică
19 Echinox revistaechinox.ro   Facultatea de Litere 
20 ECOTERRA Journal of Environmental Research and Protection www.ecoterra-online.ro   Facultatea de Ştiinţa Mediului
21 Educaţia 21 educatia21.reviste.ubbcluj.ro   Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
22 Ekphrasis. Images, Cinema, Theory, Media ekphrasisjournal.ro   Facultatea de Teatru şi Film 
23 Entomologica romanica http://er.lepidoptera.ro/    Facultatea de Biologie şi Geologie
24 ENVIRONMENT&PROGRESS enviro.ubbcluj.ro/category/anunturi/anunturi-cercetare/publicatii-cercetare/environmentprogress/   Facultatea de Ştiinţa Mediului
25 Erdélyi Pszichológiai Szemle (Transylvanian Journal Of Psychology) epsz.pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro   Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
26 Erdélyi Társadalom  www.erdelyitarsadalom.ro   Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
27 Journal for the Study of Religions and Ideologies www.jsri.ro   Facultatea de Istorie şi Filosofie
28 Journal of Media Research  www.mrjournal.ro/    Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
29 Journal of Research in Higher Education jrehe.reviste.ubbcluj.ro   Centrul de Dezvoltare Universitară și Management al Calității
30 Journal of Settlements and Spatial Planning jssp.reviste.ubbcluj.ro/eng   Facultatea de Geografie
31 MATHEMATICA math.ubbcluj.ro/~mathjour   Facultatea de Matematică şi Informatică
32 Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory metacriticjournal.com    Facultatea de Litere 
33 Neue Didaktik dppd.ubbcluj.ro/germ/neuedidaktik/    Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
34 On-line Journal Modelling the New Europe neweurope.centre.ubbcluj.ro/?page_id=103/    Facultatea de Studii Europene
35 PedActa padi.psiedu.ubbcluj.ro/pedacta/   Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
36 Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu econ.ubbcluj.ro/rvm   Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 
37 Revista Riscuri și Catastrofe riscurisicatastrofe.reviste.ubbcluj.ro   Facultatea de Geografie
38 Revista Transilvana de Stiinte Administrative www.rtsa.ro   Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
39 Revista Transilvană de Științe ale Comunicării rtsa.ro/rtsa/index.php/rtsa   Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
40 Revue Internationale d'Études en Langues Modernes Appliquées/International Review of Studies in Applied Modern Languages (RIELMA)


lett.ubbcluj.ro/rielma/    Facultatea de Litere 
41 Romanian Journal of Education dppd.ubbcluj.ro/rojed   Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
42 ROMANIAN JOURNAL OF INDIAN STUDIES https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1944
  Centrul clujean pentru studii indiene
43 Romanian Journal of Population Studies https://rjps.reviste.ubbcluj.ro/

  Centrul de Studiere a Populației 
44 Romanian Review of Geographical Education rrge.reviste.ubbcluj.ro   Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
45 Romanian Review of International Studies ceeol.com/search/journal-detail?id=1131
  Facultatea de Studii Europene
46 Romanian Review of Regional Studies rrrs.reviste.ubbcluj.ro   Facultatea de Geografie
47 Sacra Scripta sacrascripta.reviste.ubbcluj.ro/en/

  Facultatea de Teologie Ortodoxă
48 Studia et Documenta Turcologica http://turkology.institute.ubbcluj.ro/publicatiiITCAS.html   Institutul de Turcologie şi Studii Central-Asiatice
49 Studia Germanica Napocensia https://studia-germanica-napocensia.jimdofree.com/   Institutul de Studii Germane - Institut für deutschsprachige Lehre und Forschung
50 Studia Judaica stiud.institute.ubbcluj.ro/ro/publicatii   Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly
51

STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS 

studia.ubbcluj.ro/serii/th_gr_cat_var/   Facultatea de Teologie Greco-Catolică
52 STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI THEOLOGIA ORTHODOXA studia.orth.ro   Facultatea de Teologie Ortodoxă
53 STUDIA UNIVERSITATIS BABES- BOLYAI THEOLOGIA CATHOLICA studia.ubbcluj.ro/serii/th_cat/index_en.html    Facultatea de Teologie Greco-Catolică
54 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI AMBIENTUM studia.ubbcluj.ro/serii/ambientum/index_en.html    Facultatea de Ştiinţa Mediului
55 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI BIOETHICA studia.ubbcluj.ro/serii/bioethica/   Facultatea de Teologie Ortodoxă / Centrul de Bioetica
56 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI BIOLOGIA studia.ubbcluj.ro/serii/biologia/   Facultatea de Biologie şi Geologie
57 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI DIGITALIA digihubb.centre.ubbcluj.ro/journal/index.php/digitalia   Transylvania Digital Humanities Centre
58 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI DRAMATICA studia.ubbcluj.ro/serii/dramatica/   Facultatea de Teatru şi Film 
59 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE studia.ubbcluj.ro/serii/educatio/   Facultatea de Educație Fizică și Sport
60 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI EPHEMERIDES studia.ubbcluj.ro/serii/ephemerides/    Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
61 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI EUROPAEA studia.ubbcluj.ro/serii/europaea/index_en.html   Facultatea de Studii Europene
62 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI GEOGRAPHIA studiageographia.geografie.ubbcluj.ro/   Facultatea de Geografie
63 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI GEOLOGIA services.bepress.com/geologia   Facultatea de Biologie şi Geologie
64 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI HISTORIA www.studia.ubbcluj.ro/serii/historia/   Facultatea de Istorie şi Filosofie
65 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI IURISPRUDENTIA studia.ubbcluj.ro/serii/iurisprudentia/    Facultatea de Drept
66 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI MATHEMATICA www.cs.ubbcluj.ro/~studia-m   Facultatea de Matematică şi Informatică
67 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI MUSICA studia.ubbcluj.ro/serii/musica/   Facultatea de Teologie Reformată
68 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI NEGOTIA http://studia.ubbcluj.ro/serii/negotia/   Facultatea de Business
69 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI OECONOMICA studiaoeconomica.reviste.ubbcluj.ro/   Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 
70 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI PHILOLOGIA studia.ubbcluj.ro/serii/philologia/index_en.html   Facultatea de Litere 
71 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI PHILOSOPHIA studiaphilosophia.wordpress.com/   Facultatea de Istorie şi Filosofie
72 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI PHYSICA studia.ubbcluj.ro/serii/physica/   Facultatea de Fizică
73 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA studia.ubbcluj.ro/serii/psichologia   Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
74 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI SOCIOLOGIA
http://studia.ubbcluj.ro/serii/sociologia/
  Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
75 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI THEOLOGIA CATHOLICA LATINA studia.ubbcluj.ro/serii/th_cat_lat/index_en.html   Facultatea de Teologie Romano-Catolică
76 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA studia.ubbcluj.ro/serii/th_ref/   Facultatea de Teologie Reformată
77

STUDIA UNIVERSITATIS INFORMATICA - STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI INFORMATICA 

www.cs.ubbcluj.ro/~studia-i/   Facultatea de Matematică şi Informatică
78 Studia Universitatis Babeş-Bolyai Engineering http://studia.ubbcluj.ro/serii/engineering/index_en.html   Facultatea de Inginerie
79 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI HISTORIA ARTIUM studia.ubbcluj.ro/serii/historiaartium/   Facultatea de Istorie şi Filosofie
80 Territorial Identity and Development http://territorial-identity.ro/   Facultatea de Geografie
81 The Romanian Review of European Governance Studies rregs.reviste.ubbcluj.ro   Facultatea de Istorie şi Filosofie
82 DIAKRISIS YEARBOOK OF THEOLOGY AND PHILOSOPHY journals.orth.ro/index.php/diakrisis/   Facultatea de Teologie Ortodoxă
83 SYNERGIES ROUMANIE gerflint.fr/synergies-roumanie   Facultatea de Studii Europene
Nr . crt. Denumirea revistei Pagina web a revistei IMPACT FACTOR 2018 - Web of Science Afiliere - UBB 1 Fixed Point Theory (DA) www.math.ubbcluj.ro/~nodeacj 0.558 Facultatea de Matematică şi Informatică 2 Transylvanian Review of Administrative Sciences www.rtsa.ro 0.757 Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării 3 Journal of Evidence-Based Psychotherapies (JEBP) jebp.psychotherapy.ro 0.361 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  4 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI CHEMIA chem.ubbcluj.ro/~studiachemia 0.275 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică 5 Acta Didactica Napocensia adn.teaching.ro   Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  6 Anuarul Colegiului Studențesc de Performanță Academică  cspa-ubb.ro   Colegiul Studențesc de Performanță Academică 7 Anuarul de Istorie Orală (AIO) istoriaorala.ro/ro/revista-aio   Facultatea de Istorie şi Filosofie 8 Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeș-Bolyai anuar.orth.ro

  Facultatea de Teologie Ortodoxă 9 Anuarul Institutului de Studii Italo-Român / Annuario dell'Istituto di Studi Italo-Romeno www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebooks/authors_d.php?ida=254    Institutul de Studii Italo-Roman 10 Bulletin de informare entomologică entobuletin.lepidoptera.ro    Facultatea de Biologie şi Geologie 11 Caiete de Drept Penal www.ujmag.ro/reviste/caiete-de-drept-penal
law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=143
  Facultatea de Drept 12 Caietele Echinox phantasma.lett.ubbcluj.ro   Facultatea de Litere  13 CHORA www.revuechora.com   Facultatea de Istorie şi Filosofie 14 Colloquia. Journal for Central European History hiphi.ubbcluj.ro/isce/colloquia.html    Facultatea de Istorie şi Filosofie 15 Conflict Studies Quarterly www.csq.ro   Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării 16 Congition Brain Behavior. An Interdisciplinary Journal www.cbbjournal.ro   Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  17 Contribuţii Botanice contributii_botanice.reviste.ubbcluj.ro   Grădina Botanică "Alexandru Borza" 18 DIDACTICA MATHEMATICA (Did. Math) www.math.ubbcluj.ro/~didactica   Facultatea de Matematică şi Informatică 19 Echinox revistaechinox.ro   Facultatea de Litere  20 ECOTERRA Journal of Environmental Research and Protection www.ecoterra-online.ro   Facultatea de Ştiinţa Mediului 21 Educaţia 21 educatia21.reviste.ubbcluj.ro   Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  22 Ekphrasis. Images, Cinema, Theory, Media ekphrasisjournal.ro   Facultatea de Teatru şi Film  23 Entomologica romanica www.lepidoptera.ro    Facultatea de Biologie şi Geologie 24 ENVIRONMENT&PROGRESS enviro.ubbcluj.ro/category/anunturi/anunturi-cercetare/publicatii-cercetare/environmentprogress/   Facultatea de Ştiinţa Mediului 25 Erdélyi Pszichológiai Szemle (Transylvanian Journal Of Psychology) epsz.pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro   Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  26 Erdélyi Társadalom  www.erdelyitarsadalom.ro   Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala 27 Europolis. Journal of Political Analysis and Theory ceeol.com/search/journal-detail?id=246   Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării 28 Journal for the Study of Religions and Ideologies www.jsri.ro   Facultatea de Istorie şi Filosofie 29 Journal of Media Research  www.mrjournal.ro/    Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării 30 Journal of Research in Higher Education jrehe.reviste.ubbcluj.ro   Centrul de Dezvoltare Universitară și Management al Calității 31 Journal of Settlements and Spatial Planning jssp.reviste.ubbcluj.ro/eng   Facultatea de Geografie 32 MATHEMATICA math.ubbcluj.ro/~mathjour   Facultatea de Matematică şi Informatică 33 ME.DOK (Media-Istoria presei-Comunicare) www.medok.ro   Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării 34 Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory metacriticjournal.com    Facultatea de Litere  35 Neue Didaktik dppd.ubbcluj.ro/germ/neuedidaktik/    Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  36 On-line Journal Modelling the New Europe neweurope.centre.ubbcluj.ro/?page_id=103/    Facultatea de Studii Europene 37 PedActa padi.psiedu.ubbcluj.ro/pedacta/   Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  38 Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu econ.ubbcluj.ro/rvm   Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor  39 Revista Riscuri și Catastrofe riscurisicatastrofe.reviste.ubbcluj.ro   Facultatea de Geografie 40 Revista Transilvana de Stiinte Administrative www.rtsa.ro   Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării 41 Revista Transilvană de Științe ale Comunicării rtsa.ro/rtsa/index.php/rtsa   Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării 42 Revue Internationale d'Études en Langues Modernes Appliquées/International Review of Studies in Applied Modern Languages (RIELMA)


lett.ubbcluj.ro/rielma/    Facultatea de Litere  43 Romanian Journal of Education dppd.ubbcluj.ro/rojed   Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  44 Romanian Journal of Population Studies csp.centre.ubbcluj.ro/rjps.html

  Centrul de Studiere a Populației  45 Romanian Review of Geographical Education rrge.reviste.ubbcluj.ro   Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  46 Romanian Review of International Studies ceeol.com/search/journal-detail?id=1131
  Facultatea de Studii Europene 47 Romanian Review of Regional Studies rrrs.reviste.ubbcluj.ro   Facultatea de Geografie 48 Sacra Scripta sacrascripta.reviste.ubbcluj.ro/en/

  Facultatea de Teologie Ortodoxă 49 Studia et Documenta Turcologica turkology.institute.ubbcluj.ro/   Institutul de Turcologie şi Studii Central-Asiatice 50 Studia Germanica Napocensia www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebook2.php?id=1759   Institutul de Studii Germane - Institut für deutschsprachige Lehre und Forschung 51 Studia Judaica stiud.institute.ubbcluj.ro/ro/publicatii   Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly
52 STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS studia.ubbcluj.ro/serii/th_gr_cat_var/   Facultatea de Teologie Greco-Catolică 53 STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA studia.orth.ro   Facultatea de Teologie Ortodoxă 54 STUDIA UNIVERSITATIS BABES- BOLYAI THEOLOGIA CATHOLICA studia.ubbcluj.ro/serii/th_cat/index_en.html    Facultatea de Teologie Greco-Catolică 55 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI AMBIENTUM studia.ubbcluj.ro/serii/ambientum/index_en.html    Facultatea de Ştiinţa Mediului 56 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI BIOETHICA studia.ubbcluj.ro/serii/bioethica/   Facultatea de Teologie Ortodoxă / Centrul de Bioetica 57 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI BIOLOGIA studia.ubbcluj.ro/serii/biologia/   Facultatea de Biologie şi Geologie 58 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI DIGITALIA digihubb.centre.ubbcluj.ro/journal/index.php/digitalia   Transylvania Digital Humanities Centre 59 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI DRAMATICA studia.ubbcluj.ro/serii/dramatica/   Facultatea de Teatru şi Film  60 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE studia.ubbcluj.ro/serii/educatio/   Facultatea de Educație Fizică și Sport 61 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI EPHEMERIDES studia.ubbcluj.ro/serii/ephemerides/    Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării 62 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI EUROPAEA studia.ubbcluj.ro/serii/europaea/index_en.html   Facultatea de Studii Europene 63 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI GEOGRAPHIA studiageographia.geografie.ubbcluj.ro/   Facultatea de Geografie 64 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI GEOLOGIA services.bepress.com/geologiabioge.ubbcluj.ro/studia/    Facultatea de Biologie şi Geologie 65 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI HISTORIA www.studia.ubbcluj.ro/serii/historia/   Facultatea de Istorie şi Filosofie 66 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI IURISPRUDENTIA studia.ubbcluj.ro/serii/iurisprudentia/    Facultatea de Drept 67 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI MATHEMATICA www.cs.ubbcluj.ro/~studia-m   Facultatea de Matematică şi Informatică 68 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI MUSICA studia.ubbcluj.ro/serii/musica/   Facultatea de Teologie Reformată 69 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI NEGOTIA tbs.ubbcluj.ro/studia-negotia/   Facultatea de Business 70 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI OECONOMICA studiaoeconomica.reviste.ubbcluj.ro/   Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor  71 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI PHILOLOGIA studia.ubbcluj.ro/serii/philologia/index_en.html   Facultatea de Litere  72 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI PHILOSOPHIA studiaphilosophia.wordpress.com/   Facultatea de Istorie şi Filosofie 73 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI PHYSICA studia.ubbcluj.ro/serii/physica/   Facultatea de Fizică 74 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA studia.ubbcluj.ro/serii/psichologia   Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  75 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI SOCIOLOGIA
socasis.ubbcluj.ro/
www.degruyter.com/view/j/subbs   Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala 76 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI THEOLOGIA CATHOLICA LATINA studia.ubbcluj.ro/serii/th_cat_lat/index_en.html   Facultatea de Teologie Romano-Catolică 77 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA studia.ubbcluj.ro/serii/th_ref/   Facultatea de Teologie Reformată 78 STUDIA UNIVERSITATIS INFORMATICA www.cs.ubbcluj.ro/~studia-i/   Facultatea de Matematică şi Informatică 79 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI HISTORIA ARTIUM studia.ubbcluj.ro/serii/historiaartium/   Facultatea de Istorie şi Filosofie 80 Territorial Identity and Development http://territorial-identity.ro/   Facultatea de Geografie 81 The Journal of Didactics jod.reviste.ubbcluj.ro   Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  82 The Romanian Review of European Governance Studies rregs.reviste.ubbcluj.ro   Facultatea de Istorie şi Filosofie