Tabere studențești

Tabere Studențești de performanță 2017

LISTĂ PARTICIPANȚI -TABĂRA DE PERFORMANȚĂ A UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI

Concursul „Tabere UBB pentru performanță” se desfășoară la Universitatea Babeș-Bolyai și se adresează  studenților cu rezultate deosebite din Universitatea noastră, cu scopul de a-i recompensa și stimula în vederea obținerii performanței. UBB acordă 55 de locuri în perioada vacanței de vară (24-29 iulie 2017) și asigură transport, cazare și masă pentru fiecare beneficiar. Menționăm că tabăra se va desfășura la Baru-Mare, jud. Hunedoara.

La concursul de alocare de locuri în tabere au dreptul să participe studenţii din anii II și III nivel licență, precum și studenții din anii 1 şi 2 nivel master din cadrul oricărei facultăţi a Universităţii Babeş-Bolyai. La concurs pot participa doar studenţii integralişti care au obţinut în ultimele două semestre anterioare desfăşurării concursului minim media 8 pe fiecare semestru şi care au o conduită ireproşabilă.

Dosarul trebuie să conțină:

  1. Formular de înscriere.
  2. Curriculum Vitae model Europass (poate fi completat și descărcat online la http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae );
  3. Copii simple după fiecare diplomă, adeverință sau orice act care dovedește participarea la manifestări ştiinţifice, artistice, culturale şi sportive organizate în cadrul universităţii sau în cadrul altor universităţi sau instituții de cultură de prestigiu din ţară şi străinătate.

Perioada înscrierii este din data de 2 mai 2017 până la data de 5 iunie 2017, la ora 12:00.

Documentele, scanate și arhivate, se trimit prin e-mail la teofana.nicoara@ubbcluj.ro, după care vor fi înaintate Comisiei de evaluare în perioada 5-16 iunie 2017.

Programul Național Tabere Studențești 2017 Ministerul Tineretului și Sportului

 Programul Național „Tabere Studențești” este organizat de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) și se adresează studenților români și asimilați, până la vârsta de 35 de ani. De asemenea, programul se desfășoară în perioada vacanței de vară 2017, la munte și la mare. Studenții beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate, pe baza depunerii unei cereri la facultăți, în funcție de rezultatele obținute la învățătură și de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive sau de voluntariat, fiind prioritare cazurile sociale. Totodată, în perioada taberelor studențești, studenții beneficiază în mod gratuit de cazare și masă.