Taxe de şcolarizare în valută

Taxe de şcolarizare în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale UE¹, SEE² şi CE³. pentru anul universitar 2016-2017

Taxele de şcolarizare se achită de către studenţii care provin din România, alte state din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Elvețiană fie integral, fie în rate.

Taxa va fi încasată în lei, la cursul de referință BNR valabil pentru ziua în care se face plata.

Arhiva Taxe de şcolarizare

UE¹: Uniunea Europeană; SEE²: Spaţiul Economic European; CE³: Confederaţia Elveţiană;