Taxele de admitere pentru anul universitar 2016/2017

U.E.: Uniunea Europeană;    S.E.E.: Spaţiul Economic European;    C.E.: Confederaţia Elveţiană

taxa admitere = taxa procesare(tabel 1) + taxa înscriere(tabel 2)

TABEL 1: Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3. pentru anul universitar 2016 / 2017

Nr. crt. Facultatea Specializarea / domeniul

Licenţă(lei)

ContinuareStudii (lei)

Master(lei)

Doctorat(lei)

 

Studii post- universitare (lei)

IF

ID

IF

IFR

IF și IFR

1.

Facultatea de Matematică şi Informatică Indiferent de numărul opțiunilor pe fișa de înscriere, candidatul plătește o singură taxă

Toate specializările

30

-

-

30

-

30

30

2.

Facultatea de Fizică

Toate specializările

30

-

-

30

-

30

30

3.

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică Indiferent de numărul opțiunilor pe fișa de înscriere, candidatul plătește o singură taxă

Toate specializările

50

-

50

50

50

50

50

4.

Facultatea de Biologie şi Geologie

Toate specializările

50

50

50

50

50

50

50

5.

Facultatea de Geografie

Toate specializările

30

30

-

30

30

30

30

6.

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Toate specializările

50

50

50

50

50

50

50

7.

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Toate specializările

30

30

-

30

30

30

30

8.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Psihologie Ştiinţe ale Educaţiei

50

50

50

50

50

50

50

9.

 

 

Facultatea de Științe Politice, Administrative şi ale Comunicării

 

 

 

Ştiinţe Politice Linia română, maghiară, engleză

30

30

-

-

-

30

-

Administraţie Publică Linia română

30

30

-

-

-

30

-

Administraţie Publică Extensii universitare Bistrița, Satu Mare,

30

30

-

-

-

-

-

Comunicare şi relaţii publice Linia română, maghiară, germană

30

30

-

-

-

30

-

Jurnalism Linia română, maghiară, germană, engleză

30

30

-

-

-

30

-

Publicitate Linia română

30

-

-

-

-

30

-

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health) Linia engleză

30

-

-

-

-

-

-

Leadership in sectorul public Limba engleză

30

-

-

-

-

-

-

Media digitală* (in curs de acreditare) Limba engleză

 

30

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Administraţie Publică limba română

-

-

-

30

30

-

-

Administraţie Publică- limba engleză

-

-

-

30

-

-

-

Managementul instituţiilor publice şi non-profit

-

-

-

30

-

-

 

Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice

-

-

-

30

-

-

-

Știință, tehnologie și inovație în administrația publică/ Science, technology and innovation in public governance

-

-

-

30

-

-

-

Analiza și managementul conflictelor /Conflict analysis and management

-

-

-

30

-

-

-

Managementul organizaţiilor politice

-

-

-

30

-

-

-

Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţele sociale

-

-

-

30

-

-

-

Dezvoltare internaţională

-

-

-

30

-

-

-

Comunicare politică

-

-

-

30

-

-

-

Studii globale

-

-

-

30

-

-

-

Politici de incluziune a romilor/Policies for roma inclusion

-

-

-

30

-

-

-

Tehnici avansate de comunicare

-

-

-

30

-

-

-

Studii media aplicate – limba maghiara

-

-

-

30

-

-

-

Publicitate şi relaţii publice- în limbile germană și limba engleză

-

-

-

30

-

-

-

Relații publice și publicitate-în limba engleză

-

-

-

30

-

-

-

Publicitate

-

-

-

30

30

-

-

Relaţii Publice

-

-

-

30

30

-

-

Producţie media

-

-

-

30

-

-

-

Comunicare mediatică-limba engleză

-

-

-

30

-

-

-

Management media

-

-

-

30

30

-

-

Masterat de Sănătate Publică – Master of Public Health (limba engleză)

-

-

-

30

-

-

-

10.

Facultatea de Litere

Toate specializările

30

30

-

30

-

30

30

11.

Facultatea de Teatru şi Televiziune

Toate specializările

30

-

-

30

-

30

-

12.

Facultatea de Drept

Toate specializările

30

30

-

30

-

30

-

13.

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Toate specializările

30

30

-

30

30

30

-

14.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Toate specializările

30

30

-

30

-

40

-

15.

Facultatea de Studii Europene

Toate specializările

50

50

-

50

-

50

50

16.

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Toate specializările

30

30

-

30

30

30

30

17.

Facultatea de Business

Administrarea Afacerilor, limba de predare română, licenţă - IF, ID

30

30

30

-

-

-

-

Administrarea Afacerilor, limba de predare engleză, licenţă - IF

30

-

30

-

-

-

-

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare română, licenţă - IF, ID

30

30

30

-

-

-

-

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare engleză, licenţă - IF

30

-

-

-

-

-

-

Administrarea Afacerilor-Extensia Bistrița, limba de predare română, licență - IF

30

-

-

-

-

-

-

Administrarea Afacerilor, limba de predare română, master - IF, FR

-

-

-

30

30

-

-

Management Hotelier, limba de predare română, master – IF, FR

-

-

-

30

30

-

-

Administrarea Afacerilor Internaționale, limba de predare engleză, master - IF

-

-

-

30

-

-

-

Administrarea Afacerilor în Ospitalitate și Turism Internațional, limba de predare engleză, master - IF

-

-

-

30

-

-

-

18.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Toate specializările

30

-

-

30

-

30

-

19.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică – Departamentul Cluj (toate specializările)

Toate specializările

30

-

-

30

-

-

10

Facultatea de Teologie Greco-Catolică Departamentul Oradea

Toate specializările

30

-

-

30

-

-

30

Facultatea de Teologie Greco-Catolică Departamentul Blaj

Toate specializările

30

-

-

30

-

-

10

20.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Teologie Romano-Catolică Didactică

30

-

-

-

-

-

-

Teologie Romano-Catolică Asistenţă socială

30

-

-

-

-

-

-

Studii religioase

30

-

-

-

-

-

-

Teologie Romano-Catolică Pastorală

30

-

-

-

-

-

-

Consiliere pastorală

-

-

-

30

-

-

-

Teologie, cultura şi societate

-

-

-

30

-

-

-

Teologie romano-catolică pastorală aplicată

-

-

-

30

-

-

-

Doctorat

-

-

-

-

-

30

-

21.

Facultatea de Teologie Reformată

Toate specializările

30

-

-

30

-

30

 

TABEL 2: Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE pentru anul universitar 2016 / 2017

Nr. crt. Facultatea Specializarea/ domeniul

Licența 
(lei)

Continuare Studii (lei)

Masterat
(lei)

Doctorat
(lei)

Studii postuni- versitare (lei)

IF

ID

IF

IFR

IF și IFR

 

1.

Facultatea de Matematică şi Informatică
Indiferent de numărul opțiunilor pe fișa de înscriere, candidatul plătește o singură taxă

Toate specializările

 

170

 

-

 

-

 

120

 

-

 

270

 

120

2.

Facultatea de Fizică

Toate specializările

50

-

-

50

-

70

50

 

3.

Facultatea de Chimie şi Inginerie
Chimică Indiferent de numărul opțiunilor pe fișa de înscriere, candidatul plătește o singură taxă

Toate specializările

 

50

 

-

 

50

 

50

 

50

 

50

 

-

4.

Facultatea de Biologie şi Geologie

Toate specializările

70

70

70

70

70

70

70

5.

Facultatea de Geografie

Toate specializările

120

120

-

120

120

120

120

 

6.

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria
Mediului

Toate specializările

 

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 

120

 

90

7.

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Toate specializările

100

100

-

100

100

270

70

 

8.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei

Psihologie
Ştiinţe ale Educaţiei

 

150

 

150

 

150

 

150

 

150

 

150

 

150

 

9.

 

Științe Politice, Administrative şi ale
Comunicării

Ştiinţe Politice
Linia română, maghiară, engleză

170

170

-

-

-

270

-

Administraţie Publică
Linia română

170

170

-

-

-

270

-

Administraţie Publică
Extensii universitare Bistrița, Satu Mare, Sfântu-
Gheorghe
- dacă se înscriu numai la extensie -

 

30

 

30

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Comunicare şi relaţii publice
Linia română, maghiară, germană

 

170

 

170

 

-

 

-

 

-

 

270

 

-

Jurnalism
Linia română, maghiară, germană, engleză

 

170

 

170

 

-

 

-

 

-

 

270

 

-

Publicitate
Linia română

170

-

-

-

-

-

-

Servicii şi politici de sănătate publică
(Public Health)
Linia engleză

 

170

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Leadership in sectorul public
Limba engleză

 

170

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Media digitală* (in curs de acreditare) Limba engleză

 

170

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Administraţie Publică-limba română

 

-

 

-

 

-

 

170

 

170

 

-

 

-

 

Administraţie Publică-limba engleză

 

-

 

-

 

-

 

170

 

-

 

-

 

-

Managementul instituţiilor publice şi
non-profit

 

-

 

-

 

-

 

170

 

-

 

-

 

-

Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației
publice

 

-

 

-

 

-

 

170

 

-

 

-

 

-

Știință, tehnologie și inovație în
administrația publică / Science, technology and innovation in public governance

 

-

 

-

 

-

 

170

 

-

 

-

 

-

Analiza și managementul conflictelor /
Conflict analysis and management

 

-

 

-

 

-

 

170

 

-

 

-

 

-

 

Managementul organizaţiilor politice

 

-

 

-

 

-

 

170

 

-

 

-

 

-

Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţele sociale

 

-

 

-

 

-

 

170

 

-

 

-

 

-

Dezvoltare internaţională

-

-

-

170

-

-

-

Comunicare politică

-

-

-

170

-

-

-

Studii globale

-

-

-

170

-

-

-

Politici de incluziune a romilor/ Policies for roma inclusion

 

-

 

-

 

-

 

170

 

-

 

-

 

-

Tehnici avansate de comunicare

-

-

-

170

-

-

-

 

Studii media aplicate – limba maghiara

-

-

-

170

-

-

-

Publicitate şi relaţii publice- în limbile
germană și engleză

 

-

 

-

 

-

 

170

 

-

 

-

 

-

Relații publice și publicitate-în limba
engleză

 

-

 

-

 

-

 

170

 

-

 

-

 

-

Publicitate

-

-

-

170

170

-

-

Relaţii Publice

-

-

-

170

170

-

-

Producţie media

-

-

-

170

-

-

-

Comunicare mediatică Media communication

 

-

 

-

 

-

 

170

 

-

 

-

 

-

Management media

-

-

-

170

170

-

-

Masterat de Sănătate Publică-Master
of Public Health (limba engleză)

 

-

 

-

 

-

 

170

 

-

 

-

 

-

10

Facultatea de Litere

Toate specializările

180

-

-

150

-

270

150

 

 

 

11.

 

 

 

Facultatea de Teatru şi Televiziune

Artele Spectacolului –
Actorie

Artele Spectacolului – Regie

150 etapa I
/ 70 etapa II

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Teatrologie

130

-

-

-

-

-

-

Cinematografie, Fotografie, Media

180 etapa I
/ 70 etapa II

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Filmologie

130

-

-

-

-

-

-

Teatru, Film şi Multimedia
Actorie şi Regie

 

-

 

-

 

-

 

150

 

-

 

-

 

-

Teatru contemporan (actorie și
teatrologie-limba maghiară)

 

-

 

-

 

-

 

150

 

-

 

-

 

-

Producția de film documentar – limba
engleză

 

-

 

-

 

-

 

150

 

-

 

-

 

-

Arta scurt-metrajului – limba maghiară

-

-

-

150

-

-

-

Școala doctorală în Teatru

-

 

-

-

-

150

-

12.

Facultatea de Drept

Toate specializările

220

220

-

220

-

220

-

 

13.

Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor

 

Toate specializările

 

120

 

120

 

-

 

120

 

120

 

220

 

-

14.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Toate specializările

170

170

-

170

-

270

-

15.

Facultatea de Studii Europene

Toate specializările

150

150

-

150

-

270

150

 

16.

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială

Toate specializările

 

100

 

100

 

-

 

100

 

100

 

300

 

100

 

 

 

17.

 

 

 

 

Facultatea de Business

 

Administrarea Afacerilor, limba de
predare română, licenţă - IF, ID

 

120

 

120

 

120

 

-

 

-

 

-

 

-

Administrarea Afacerilor, limba de
predare engleză, licenţă - IF

 

120

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Administrarea Afacerilor în Servicii de
Ospitalitate, limba de predare română, licenţă - IF, ID

 

120

 

120

 

120

 

-

 

-

 

-

 

-

Administrarea Afacerilor în Servicii de
Ospitalitate, limba de predare engleză, licenţă - IF

 

120

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Administrarea Afacerilor - Extensia
Bistrița, limba de predare română, licență - IF

 

120

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Administrarea Afacerilor, limba de
predare română, master - IF, FR

 

-

 

-

 

-

 

120

 

120

 

-

 

-

Management Hotelier, limba de
predare română, master – IF, FR

 

-

 

-

 

-

 

120

 

120

 

-

 

-

Administrarea Afacerilor Internaționale,
limba de predare engleză, master - IF

-

-

-

 

120

 

-

 

-

 

-

Administrarea Afacerilor în Ospitalitate
și Turism Internațional, limba de
predare engleză, master - IF

-

-

-

 

120

 

-

 

-

 

-

18.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Toate specializările

70

-

-

100

-

270

-

 

 

19.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică –
Departamentul Cluj (toate specializările)

- 1 specializare
- 2 specializãri

50 
60

 

-

 

-

50
60

 

-

 

-

10

Facultatea de Teologie Greco-Catolică -
Departamentul Oradea

Toate specializările

50

 

-

 

-

50

 

-

 

-

50

Facultatea de Teologie Greco-Catolică -
Departamentul Blaj

Toate specializările

50

 

-

 

-

50

 

-

 

-

10

 

20.

 

Facultatea de Teologie Romano-
Catolică

Teologie Romano-Catolică Didactică

70

-

-

-

-

-

-

Teologie Romano-Catolică
Asistenţă socială

 

70

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Studii religioase

70

-

-

-

-

-

-

Teologie Romano-Catolică Pastorală

70

-

-

-

-

-

-

Consiliere pastorală

-

-

-

70

-

-

-

Teologie, cultura şi societate

-

-

-

70

-

-

-

Teologie romano-catolică pastorală aplicată

 

-

 

-

 

-

 

70

 

-

 

-

 

-

Doctorat

-

-

-

-

-

270

-

 

21.

 

Facultatea de Teologie Reformată

a) Toate specializările

70

-

-

70

-

270

-

b) In cazul optării pentru mai multe
specializări

 

80

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-