Centre de limbi moderne

CENTRUL ALPHA

 

 • Adresa: Strada Horea nr. 31, RO-400202 Cluj-Napoca
 • Tel: +40-264-434164
 • Fax: +40-264-434164
 • E-mail: alpha@lett.ubbcluj.ro
 • Web: alpha.ubbcluj.ro

Centrul de limbi moderne ALPHA funcţionează din anul 2002, în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, la Facultatea de Litere. Obiectivele sale lingvistice sunt variate şi se reflectă în activităţile de predare, testare, cercetare şi perfecţionare.

Centrul ALPHA se adresează atât studenţilor şi angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, cât şi altor categorii de solicitanţi externi. 

Centrul se orientează, în principal, înspre studenţii şi licenţiaţii cu următoarele specializări: 

 • Biologie şi Geologie
 • Chimie
 • Drept
 • Educaţie Fizică şi Sport
 • Fizică
 • Geografie
 • Istorie şi Filosofie
 • Litere
 • Matematică şi Informatică
 • Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Sociologie şi Asistenţă Socială
 • Ştiinţa Mediului
 • Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
 • Teatru şi Televiziune
 • Teologie Greco-Catolică
 • Teologie Ortodoxă
 • Teologie Reformată  
 • Teologie Romano-Catolică   

OFERTA Centrului ALPHA:

1. Cursuri

 • Cursuri de limbi străine, pe trei nivele
 • Cursuri de pregătire pentru testul ALPHA
 • Cursuri de pregătire pentru teste internaţionale: Cambridge, TOEFL, IELTS, DELF, DELE, Sprachdiplom etc. 
 • Cursuri de limba română ca limbă străină, pe trei nivele 
 • Cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru specialişti în limba română ca limbă străină

2. Teste de competenţă lingvistică,  pe baza cărora se elibereazăCertificatul de competenţă lingvistică ALPHA 

 • Teste de competenţă lingvistică pentru înscrierea la licenţă, masterat, doctorat
 • Teste de competenţă lingvistică generală pentru burse, angajări, promovări etc.

3. Alte servicii

 • Servicii de consultanţă pentru limba română
 • Servicii de traducere
 • Servicii de documentare şi tehnoredactare computerizată în limbi străine

Limbile din ofertă:  engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă rusă maghiară  română pentru străini norvegiană suedeză japoneză polonă  

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi: alpha.ubbcluj.ro

CENTRUL LINGUA

 • Adresa: Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60, Campus, etaj I, B4 / 115, 400591, Cluj-Napoca
 • Tel: +40-264-412591
 • Fax: +40-264-418955
 • E-mail: secretariat_lingua@lingua.ubbcluj.ro
 • Web: lingua.ubbcluj.ro

PENTRU DEZVOLTAREA ŞI PERFECŢIONAREA COMUNICĂRII ÎN SFERA PUBLICĂ

Centrul de Limbi Moderne „LINGUA” funcţionează, din anul 1999, în cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai", Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor. Misiunea centrului este aceea de a răspunde nevoilor extracurriculare de pregătire, testare şi perfecţionare lingvistică ale studenţilor şi comunităţii, în acord cu cerinţele europene în materie şi Politica Lingvistică a Universităţii „Babeş-Bolyai”.
Centrul „LINGUA” este afiliat la Confederaţia Europeană a Centrelor de Limbi din Învăţământul Superior – CERCLES.
Centrul se orientează, în principal, înspre studenţii şi licenţiaţii cu următoarele specializări:

 • Ştiinţe Economice
 • Business
 • Studii Europene
 • Ştiinţe Politice şi Administrative

Centrul LINGUA eliberează, în urma susţinerii testului LINGUA, Certificatul de competenţă lingvistică LINGUA – limbaj general/ limbaj de afaceri, care serveşte pentru înscrierea la licenţă, masterat, doctorat, angajări, promovări, burse etc.

OFERTA Centrului LINGUA:

1.Cursuri

 • Cursuri de limbi moderne, pe trei nivele (limbaj general şi de afaceri)
 • Cursuri de pregătire pentru susţinerea unor examene internaţionale (Cambridge, TOEFL, DALF, DELE, CELI, etc)
 • Cursuri de pregătire pentru testul LINGUA
 • Cursuri de limba română pentru străini, pe trei nivele
 • Cursuri de pregătire lingvistică pentru admitere la facultate
 • Cursuri de vară de limba română, cultura şi civilizaţie central şi sud-est europeană
 • Cursuri la solicitarea celor interesaţi

2. Teste de competenţă lingvistică: limbaj general & de afaceri

 • Teste de competenţă lingvistică pentru admitere la facultate, licenţă, masterat, doctorat
 • Teste de competenţă lingvistică pentru angajări, promovări, burse
 • Teste de plasare

3. Traduceri

 • Servicii de traducere autorizată

Periodice:

 • Centrul LINGUA editează, din 2002, Revista Lingua, cu seriile A. Lingvistică şi B. Cultură şi civilizaţie.

Programe

 • Cercul de Lexicografie Lorenzo Renzi
 • Proiectul Cultural Veneto – România Nord-Occidentală, împreună cu Universitatea din Padova (Italia)
 • International Summer School, The Romanian Language & the Multicultural East-Central European Area, a 10-a ediţie în 2008, împreună cu Arizona State University (SUA)
 • Cercul Literar LINGUA al studenţior Universităţii „Babeş-Bolyai”

Pentru mai multe informatii vizitaţi  http://lingua.ubbcluj.ro