Oferta educațională pentru anul 2016-2017 nivel master

Numărul total de programe de masterat autorizate provizoriu sau acreditate este de 284 clasificate in 35 de domenii. 184 programe de studiu sunt în limba română, 44 în limba maghiară, 43 în engleză, 6 în germană, 6 programe în franceză și 1 program în italiană.

Facultatea de Matematică şi Informatică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Matematică Matematică Cluj-Napoca română IF 120
Matematică Matematică Cluj-Napoca engleză IF 120
Matematică Matematică aplicată Cluj-Napoca română IF 120
Matematică Matematică aplicată Cluj-Napoca engleză IF 120
Matematică Matematică computaţională  Cluj-Napoca maghiară IF 120
Matematică Modelare interdisciplinară  Cluj-Napoca maghiară IF 120
Matematică Matematică didactică Cluj-Napoca română IF 120
Matematică Matematică didactică  Cluj-Napoca maghiară IF 120
Matematică Matematici avansate Cluj-Napoca engleză IF 120
Informatică Analiza datelor şi modelare Cluj-Napoca maghiară IF 120
Informatică Baze de date  Cluj-Napoca română IF 120
Informatică Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date Cluj-Napoca engleză IF 120
Informatică Informatică didactică Cluj-Napoca română IF 120
Informatică Informatică didactică Cluj-Napoca maghiară IF 120
Informatică Inginerie software  Cluj-Napoca engleză IF 120
Informatică Inteligenţă computaţională aplicată Cluj-Napoca engleză IF 120
Informatică Metode formale în programare  Cluj-Napoca engleză IF 120
Informatică Modelare şi simulare Cluj-Napoca engleză IF 120
Informatică Optimizarea modelelor informatice Cluj-Napoca maghiară IF 120
Informatică Programare bazată pe componente Cluj-Napoca engleză IF 120
Informatică Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor enterprise  Cluj-Napoca maghiară IF 120
Informatică Sisteme distribuite în internet  Cluj-Napoca română IF 120
Informatică Sisteme inteligente  Cluj-Napoca engleză IF 120

Facultatea de Fizică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Fizică Biofizică şi fizică medicală Cluj-Napoca română IF 120
Fizică Biomateriale  Cluj-Napoca engleză IF 120
Fizică Fizica corpului solid  Cluj-Napoca engleză IF 120
Fizică Fizică computaţională Cluj-Napoca engleză IF 120
Fizică Ştiinţa şi tehnologia materialelor avansate  Cluj-Napoca engleză IF 120
Fizică Ştiinţe -masterat didactic (interdisciplinar  cu domeniile:  Chimie, Biologie) Cluj-Napoca română IF 120
Fizică Ştiinţe -masterat didactic (interdisciplinar  cu domeniile:  Chimie, Biologie) Cluj-Napoca maghiară IF 120

 

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Chimie Chimie avansată   Cluj-Napoca română, engleză IF 120
Chimie Chimie clinică  Cluj-Napoca română IF 120
Chimie Chimie criminalistică  Cluj-Napoca română IF 120
Chimie Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare  Cluj-Napoca română IFR 120
Chimie Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare  Cluj-Napoca română., maghiară IF 120
Chimie Modelare moleculară în chimie şi biochimie  Cluj-Napoca engleză IF 120
Chimie Tehnici moderne de sinteză în chimie  Cluj-Napoca maghiară IF 120
Inginerie chimică Ingineria materialelor si protectia mediului Cluj-Napoca română, engleză IF 90
Inginerie chimică Ingineria materialelor si protectia mediului Cluj-Napoca română IF 120
Inginerie chimică Ingineria proceselor organice şi biochimice  Cluj-Napoca română, engleză IF 90
Inginerie chimică Ingineria proceselor organice si biochimice  Cluj-Napoca română IF 120
Inginerie chimică Ingineria proceselor organice si biochimice  Cluj-Napoca engleză IF 120
Inginerie chimică Inginerie chimica avansată de proces  Cluj-Napoca engleză IF 120
Inginerie chimică Inginerie chimică avansată de proces  Cluj-Napoca română, engleză IF 90
Inginerie chimică Inginerie chimică avansată de proces  Cluj-Napoca română IF 120
Inginerie chimică Procesarea şi controlul alimentelor  (interdisciplinar du domeniul Chimie) Cluj-Napoca maghiară IF 120
Inginerie chimică Procesarea şi controlul alimentelor(interdisciplinar du domeniul Chimie) Cluj-Napoca română IF 120

 

Facultatea de Biologie şi Geologie

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Geologie Geologia bazinelor sedimentare Cluj-Napoca română IF 120
Geologie Geologie aplicată Cluj-Napoca româmă IF 120
Geologie Mineralogie aplicată şi petrologie Cluj-Napoca română IF 120
Biologie Biologie didactică Cluj-Napoca română IF 120
Biologie Biologie medicală Cluj-Napoca română IF 120
Biologie Biologie medicală Cluj-Napoca maghiară IF 120
Biologie Biotehnologie moleculară Cluj-Napoca română IF 120
Biologie Biotransformări celulare  Cluj-Napoca română IF 120
Biologie Ecologie culturală Cluj-Napoca română IF 120
Biologie Ecologie sistemică şi conservare  Cluj-Napoca română IF 120
Biologie Ecologie terestră şi acvatică   Cluj-Napoca maghiară IF 120
Biologie Managementul calității în laboratoarele biomedicale Cluj-Napoca română IF 120
Biologie Ştiinţele nutriţiei  Cluj-Napoca română IF 120
Biologie Ştiinţele nutriţiei  Cluj-Napoca română IFR 120
Biologie Utilizarea şi protecţia resurselor biologice  Cluj-Napoca maghiară IF 120

 

Facultatea de Geografie

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Geografie Amenajare si dezvoltare turistică  Cluj-Napoca română IF 120
Geografie Amenajare şi dezvoltare turistică  Cluj-Napoca română IFR 120
Geografie Analiza şi amenajarea teritoriului  Cluj-Napoca română IF 120
Geografie Ecoturism şi dezvoltare durabilă Gheorgheni maghiară IF 120
Geografie Evaluarea resurselor și dezvoltarea teritorială durabilă Cluj-Napoca română IF 120
Geografie Geografie fizică aplicată  Cluj-Napoca română IF 120
Geografie Geomatică Cluj-Napoca română IF 120
Geografie Planificare şi dezvoltare regională  Cluj-Napoca română IF 120
Geografie Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic  Cluj-Napoca română IF 120
Geografie Turism şi amenajarea teritoriului  Sighetu-Marmaţiei română IF 120
Geografie Turism şi dezvoltare teritorială  Cluj-Napoca maghiară IF 120
Geografie Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării (interdisciplinar cu domeniul  Știința sportului și educației fizice) Bistriţa română IF 120

 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Ştiinţa mediului Calitatea mediului şi surse energetice Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţa mediului Evaluarea riscului şi securitatea mediului Cluj-Napoca română IFR 120
Ştiinţa mediului Evaluarea riscului şi securitatea mediului Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţa mediului Evaluarea şi managementul mediului  Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţa mediului Gestiunea şi protectia mediului  Cluj-Napoca română IFR 120
Ştiinţa mediului Gestiunea şi protectia mediului  Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţa mediului Schimbări climatice şi fenomene extreme de risc  Cluj-Napoca română IF 120
Ingineria mediului Dezvoltare sustenabilă și managementul mediului  Cluj-Napoca engleză IF 120
Ingineria mediului Ingineria valorificării deșeurilor Cluj-Napoca română IF 120

 

Facultatea de Drept

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Drept Drept privat al Uniunii Europene   Cluj-Napoca maghiară IF 60
Drept Drept privat comparat - Droit prive compare Cluj-Napoca franceză IF 60
Drept Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor Cluj-Napoca română IF 60
Drept Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor/International and comparative business law Cluj-Napoca engleză IF 60
Drept Instituţii de drept privat Cluj-Napoca română IF 60
Drept Statul de drept şi societate civilă/Etat de droit et société civile Cluj-Napoca franceză IF 120
Drept Ştiinţe penale şi criminalistică Cluj-Napoca română IF 60

 

Facultatea de Litere

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Filologie Comunicare multilingvă şi multiculturală  Cluj-Napoca italiană, franceză, spaniolă, română IF 120
Filologie Direcţii actuale în lingvistică Cluj-Napoca engleză, franceză IF 120
Filologie Germanistica în context  european   Cluj-Napoca germană IF 120
Filologie Istoria imaginilor - istoria ideilor  Cluj-Napoca română IF 120
Filologie Limba română în context romanic   Cluj-Napoca română IF 120
Filologie Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne  Cluj-Napoca română IF 120
Filologie Literatura germană în Europa Centrală şi de Sud-Est  Cluj-Napoca germană IF 120
Filologie Literatură şi civilizaţie - dialog intercultural în spaţiul francofon   Cluj-Napoca franceză IF 120
Filologie Masterat european de interpretare de conferinţă  Cluj-Napoca română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă IF 120
Filologie Masterat european de traductologie – terminologie Cluj-Napoca română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă IF 120
Filologie Studii culturale britanice   Cluj-Napoca engleză IF 120
Filologie Studii de lingvistică şi literatură maghiară  Cluj-Napoca maghiară IF 120
Filologie Studii irlandeze Cluj-Napoca engleză IF 120
Filologie Studii literare romanesti  Cluj-Napoca română IF 120
Studii culturale Cultură şi societate  –  tradiţie şi modernitate  Cluj-Napoca maghiară IF 120

 

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Ştiine ale comunicării  Ştiintele informării şi documentării  Cluj-Napoca română IF 120
Relaţii internaţionale şi studii europene Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene Cluj-Napoca română IF 120
Relaţii internaţionale şi studii europene Istorie contemporană şi relaţii internaţionale  Cluj-Napoca maghiară IF 120
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi politicilor europene  Cluj-Napoca română IF 120
Relaţii internaţionale şi studii europene Leadership și comunicare în organizațiile internaționale Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe politice Managementul securităţii în societatea contemporană Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe politice Managementul securităţii în societatea contemporană Cluj-Napoca română IFR 120
Ştiinţe politice Securitate, intelligence și competitivitate în organizații Cluj-Napoca engleză IF 120
Filosofie Etica profesională Cluj-Napoca română IF 120
Filosofie Filosofie antică şi medievală  Cluj-Napoca română IF 120
Filosofie Filosofie, cultură, comunicare Cluj-Napoca română IF 120
Filosofie Investigaţii filosofice aplicate  Cluj-Napoca maghiară IF 120
Filosofie Teorie critică şi studii multiculturale  Cluj-Napoca maghiară IF 120
Istorie  Arheologie şi studii clasice Cluj-Napoca română IF 120
Istorie  Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural   Cluj-Napoca maghiară IF 120
Istorie  Istoria Europei de Sud-Est  Cluj-Napoca română IF 120
Istorie  Istoria şi socio-antropologia epocii moderne  Cluj-Napoca română IF 120
Istorie  Istorie, memorie, oralitate în secolul XX  Cluj-Napoca română IF 120
Istorie  Societate, artă, identităţi în Europa Centrală.De la medieval la modernitate Cluj-Napoca română IF 120
Studii culturale Patrimoniu și turism cultural Cluj-Napoca română IF 120
Studii culturale Studii iudaice Cluj-Napoca română IF 120

 

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Sociologie Antropologie aplicată  Cluj-Napoca română IF 120
Sociologie Asistenţa socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere  Cluj-Napoca română IF 120
Sociologie Asistenţa socială pentru sănătate mentală   Cluj-Napoca maghiară IF 120
Sociologie Asistenţa socială şi economie socială  Cluj-Napoca română IF 120
Sociologie Asistenta socială bazata pe dovezi  Cluj-Napoca română IF 120
Sociologie Cercetare sociologică avansată  Cluj-Napoca română IF 120
Sociologie Comunicare, societate şi mass media  Cluj-Napoca română IF 120
Sociologie Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale   Cluj-Napoca maghiară IF 120
Sociologie Gerontologie socială  Cluj-Napoca română IF 120
Sociologie Managementul serviciilor sociale Cluj-Napoca română, engleză IF 120
Sociologie Managementul strategic al resurselor umane Cluj-Napoca română IF 120
Sociologie Masterat european în drepturile copiilor Cluj-Napoca română IF 120
Sociologie Politici şi servicii sociale Cluj-Napoca română IF 120
Sociologie Sociologie aplicată în conducerea instituţiilor publice şi a ONG-urilor   Cluj-Napoca maghiară IF 120
Sociologie Sociologie aplicată în dezvoltarea locală   Cluj-Napoca maghiară IF 120

 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Psihologie Consiliere genetică  Cluj-Napoca română IF 120
Psihologie Consiliere şi intervenţii psihologice în dezvoltarea umană Cluj-Napoca română IF 120
Psihologie Consultanţă şi intervenţie psihologică Cluj-Napoca maghiară IF 120
Psihologie Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională Cluj-Napoca română IF 120
Psihologie Psihologia sănătăţii publice și clinice Cluj-Napoca română IF 120
Psihologie Psihologie aplicată în organizaţii complexe Cluj-Napoca maghiară IF 120
Psihologie Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie Cluj-Napoca română IF 120
Psihologie Psihologie judiciară Cluj-Napoca română IF 120
Psihologie Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman  Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică  Cluj-Napoca română IFR 120
Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică  Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şi intervenţie în educaţie incluzivă  Cluj-Napoca maghiară IF 120
Ştiinţe ale educaţiei Designer instrucțional Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe ale educaţiei Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizatia germană a Europei Centrale şi de Sud-Est  Cluj-Napoca germană IF 120
Ştiinţe ale educaţiei Educaţie civică Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe ale educaţiei Management curricular Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe ale educaţiei Management educaţional Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe ale educaţiei Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive  Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe ale educaţiei Metode şi practici alternative în învăţământul primar şi preşcolar Cluj-Napoca maghiară IF 120
Ştiinţe ale educaţiei Strategii de învățare eficientă Odorheiul Secuiesc maghiară IF 120
Ştiinţe ale educaţiei Terapia limbajului şi audiologie educaţională  Cluj-Napoca română IF 120

 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii  Cluj-Napoca română IFR 120
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii  Cluj-Napoca română IF 120
Cibernetică și statistică  Econometrie şi statistică aplicată  Cluj-Napoca română IF 120
Cibernetică și statistică  Sisteme de asistare a deciziilor economice Cluj-Napoca română IF 120
 Informatică ecnomică E-Business  Cluj-Napoca română IF 120
 Informatică ecnomică Modelarea afacerilor și calculul distribuit/Business modeling and distributed computing Cluj-Napoca engleză IF 120
Contabilitate Auditul si managementul financiar al fondurilor europene Cluj-Napoca română IF 120
Contabilitate Auditul si managementul financiar al fondurilor europene (60 studenţi/an pe perioada finanţării europene şi 50 studenţi/an după finalizarea proiectului) Cluj-Napoca română IFR 120
Contabilitate Contabilitate și organizații/Accounting and organizations Cluj-Napoca engleză IF 120
Contabilitate Diagnostic şi evaluare Cluj-Napoca română IF 120
Contabilitate Expertiză contabilă şi audit Cluj-Napoca română IF 120
Contabilitate Expertiză contabilă şi audit Cluj-Napoca română IFR 120
Contabilitate Management contabil, audit şi control  Cluj-Napoca română IF 120
Contabilitate Management contabil, audit şi control  Cluj-Napoca română IFR 120
Economie Agrobusiness Cluj-Napoca română IF 120
Economie Dezvoltare regională durabilă Cluj-Napoca română IF 120
Economie Economia mediului Cluj-Napoca română IF 120
Economie Economia resurselor naturale Cluj-Napoca română IF 120
Economie Gestiunea şi evaluarea proiectelor Cluj-Napoca română IF 120
Economie Strategia europeană a dezvoltării durabile   Cluj-Napoca română IF 120
Finanţe Bănci şi pieţe de capital  Cluj-Napoca română IFR 120
Finanţe Bănci şi pieţe de capital  Cluj-Napoca română IF 120
Finanţe Finante corporative-asigurări  Cluj-Napoca română IFR 120
Finanţe Finante corporative-asigurări  Cluj-Napoca română IF 120
Finanţe Fiscalitate  Cluj-Napoca română IF 120
Finanţe Gestiune financiară corporativă   Cluj-Napoca maghiară, engleză IF 120
Management Administrare şi comunicare internaţională în afaceri Cluj-Napoca română, engleză, franceză IF 120
Management International business management   Cluj-Napoca engleză IF 120
Management Managementul afacerilor Cluj-Napoca maghiară IF 120
Management Managementul dezvoltării afacerilor  Cluj-Napoca engleză IF 120
Management Managementul dezvoltării afacerilor  Cluj-Napoca română IFR 120
Management Managementul dezvoltării afacerilor  Cluj-Napoca română IF 120
Management Managementul dezvoltării afacerilor  Sfântu Gheorghe română IF 120
Management Managementul resurselor umane  Cluj-Napoca română IFR 120
Management Managementul resurselor umane  Cluj-Napoca română IF 120
Marketing Marketing şi gestiunea organizaţiei   Cluj-Napoca franceză IF 120
Marketing Strategii şi politici de marketing  Cluj-Napoca română IF 120
Marketing Strategii şi politici de marketing  Cluj-Napoca română IFR 120
Marketing Strategii şi politici de marketing  Cluj-Napoca maghiară IF 120
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale  Cluj-Napoca română IF 120
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale Cluj-Napoca română IFR 120
Economie şi afaceri internaţionale Management international  Cluj-Napoca germană ZI 120
Economie şi afaceri internaţionale Managementul riscului în afaceri internaţionale Cluj-Napoca română ZI 120

 

Facultatea de Studii Europene

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Relaţii internaţionale şi studii europene Management şi negocieri internaţionale şi europene Cluj-Napoca română IF 120
Relaţii internaţionale şi studii europene Afaceri europene şi management de programe  Cluj-Napoca română IF 120
Relaţii internaţionale şi studii europene Comunicare internaţională  Cluj-Napoca română IF 120
Relaţii internaţionale şi studii europene Diplomaţie culturală şi economii globale Cluj-Napoca engleză IF 120
Relaţii internaţionale şi studii europene Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale  Cluj-Napoca engleză IF 120
Relaţii internaţionale şi studii europene Evaluarea dezvoltării regionale Cluj-Napoca română IF 120
Relaţii internaţionale şi studii europene Guvernanţă europeană  Cluj-Napoca română IF 120
Relaţii internaţionale şi studii europene Societate mediatică  Cluj-Napoca română IF 120
Relaţii internaţionale şi studii europene Studii politice europene comparate   Cluj-Napoca franceză IF 120
Relaţii internaţionale şi studii europene Studii politice europene comparate: Germania şi Europa de Est   Cluj-Napoca germană IF 120
Relaţii internaţionale şi studii europene Studii transatlantice   Cluj-Napoca engleză IF 120
Ştiinţe politice Gen şi oportunităţi egale  Cluj-Napoca română IF 120
Management Antreprenoriat social Cluj-Napoca română IF 120
Management Management performant  Cluj-Napoca română IF 120
Studii culturale Ştiinţă şi religie  Cluj-Napoca română IF 120

 

Facultatea de Business

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor  Cluj-Napoca română IFR 120
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor  Cluj-Napoca română IF 120
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor internaţionale  Cluj-Napoca engleză IF 120
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în ospitalitate și turism internațional/Business administration in international hospitality and tourism Cluj-Napoca engleză IF 120
Administrarea afacerilor Management hotelier Cluj-Napoca română IFR 120
Administrarea afacerilor Management hotelier Cluj-Napoca română IF 120

 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Ştiinţe administrative Analiza și managementul conflictelor/Conflict analysis and management Cluj-Napoca engleză IF 120
Ştiinţe administrative Administraţie publică Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe administrative Administraţie publică Cluj-Napoca română IFR 120
Ştiinţe administrative Administraţie publică Cluj-Napoca engleză IF 120
Ştiinţe administrative Managementul crizelor și conflictelor Cluj-Napoca engleză IF 121
Ştiinţe administrative Managementul instituţiilor publice şi nonprofit   Cluj-Napoca engleză IF 120
Ştiinţe administrative Managementul proiectelor şi evaluarea programelor în sfera administraţiei publice Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe administrative Politici de sănătate şi management sanitar  Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe administrative Ştiinţă, tehnologie şi inovaţie în administraţia publică/Science, technology and innovation in public governance Cluj-Napoca engleză IF 120
Ştiinţe administrative Sănătate publică/Master of public health Cluj-Napoca engleză IF 120
Ştiinţe ale comunicării  Comunicare mediatică  Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe ale comunicării  Comunicare mediatică - Media communication Cluj-Napoca engleză IF 120
Ştiinţe ale comunicării  Comunicare socioculturală   Cluj-Napoca maghiară IF 120
Ştiinţe ale comunicării  Studii media aplicate Cluj-Napoca maghiară IF 120
Ştiinţe ale comunicării  Management media  Cluj-Napoca română IFR 120
Ştiinţe ale comunicării  Management media Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe ale comunicării  Producţie media  Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe ale comunicării  Publicitate Cluj-Napoca română IFR 120
Ştiinţe ale comunicării  Publicitate Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe ale comunicării  Publicitate şi relaţii publice Cluj-Napoca germană, engleză IF 120
Ştiinţe ale comunicării  Relaţii publice Cluj-Napoca română IFR 120
Ştiinţe ale comunicării  Relaţii publice Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe ale comunicării  Relaţii publice și publicitate Cluj-Napoca engleză IF 120
Ştiinţe ale comunicării  Tehnici avansate de comunicare Cluj-Napoca maghiară IF 120
Ştiinţe politice Comunicare politică  Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe politice Dezvoltare internaţională   Cluj-Napoca engleză IF 120
Ştiinţe politice Managementul organizatiilor politice  Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe politice Marketing politic şi comunicare  Cluj-Napoca română, maghiară IF 120
Ştiinţe politice Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale   Cluj-Napoca engleză IF 120
Ştiinţe politice Studii globale Cluj-Napoca română IF 120
Ştiinţe politice Politici de incluziune a romilor / Policies for roma inclusion Cluj-Napoca engleză IF 120

 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Știința sportului și educației fizice Antrenament şi performanţă sportivă  Cluj-Napoca română IF 120
Știința sportului și educației fizice Educatie fizica, fitness  şi agrement în turism  Cluj-Napoca română IF 120
Știința sportului și educației fizice Educatie fizica  şi agrement în turism  Cluj-Napoca română IF 120
Știința sportului și educației fizice Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor  Cluj-Napoca română IF 120
Știința sportului și educației fizice Managementul organizațiilor și activităților sportive  Cluj-Napoca română IF 120

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Teologie Arta sacră- Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale  Cluj-Napoca română IF 120
Teologie Bioetică-morală, etică şi deontologie  Cluj-Napoca română IF 120
Teologie Consiliere pastorală și asistență psihosocială Cluj-Napoca română IF 121
Teologie Doctrina şi hermeneutica creştin ortodoxă  Cluj-Napoca română IF 120
Teologie Ortodoxie românească şi viaţa liturgică  Cluj-Napoca română IF 120
Teologie Pastoraţie şi duhovnicie  Cluj-Napoca română IF 120

 

Facultatea de Teologie Greco Catolică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Teologie Arheologie creştină Cluj-Napoca română IF 120
Teologie Consilierea socio-spirituală a populaţiilor vulnerabile Cluj-Napoca română IF 120
Teologie Consultant etic  Oradea franceză IF 120
Teologie Fundamente creştine ale identităţii europene  Oradea română IF 120
Teologie Teologie biblică Cluj-Napoca română IF 120
Teologie Teologie pastorală în comunităţile ecleziale   Blaj română IF 120

 

Facultatea de Teologie Reformată

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Teologie Teologie aplicată  Cluj-Napoca maghiară IF 120
Teologie Teologie-muzică-educaţie Cluj-Napoca maghiară IF 120

 

Facultatea de Teologie Romano Catolică

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Teologie Consiliere pastorală  Cluj-Napoca maghiară IF 120
Teologie Teologie romano-catolică pastorală aplicată Alba Iulia maghiară IF 120
Teologie Teologie, cultură şi societate  Cluj-Napoca maghiară IF 120

 

Facultatea de Teatru şi Televiziune

Domeniul de studii universitare de master Programe de studii universitare din domeniu Locaţia geografică Limba de predare  Forma de invăţământ (IF/IFR) Număr de credite
Teatru şi artele spectacolului Actorie şi regie  Cluj-Napoca română IF 120
Teatru şi artele spectacolului Teatru contemporan (actorie şi teatrologie) Cluj-Napoca maghiară IF 120
Teatru şi artele spectacolului Teatru, film şi multimedia  Cluj-Napoca română IF 120
Cinematografia și media Producție de film documentar/ Documentary Filmmaking Cluj-Napoca engleză IF 120
Cinematografia și media Arta scurtmetrajului Cluj-Napoca maghiară IF 120