Taxe pentru finalizarea studiilor

Taxa pentru examenul de licenţă, susţinerea disertaţiei şi susţinerea tezei de doctorat

Taxa pentru examenul de licenţă, susţinerea disertaţiei şi susţinerea tezei de doctorat pentru cetăţeni români,UE¹, SEE² şi CE³ pentru anul universitar 2017 / 2018

 

No.
crt.

 

Faculty

Fees for the graduation exam. dissertation and doctoral thesis defense for Romanian. EU. EEA and SC citizens for the 2017/ 2018 academic year

Graduation exam
(lei)

Dissertation defense
(lei)

Doctoral thesis defense
(lei)

Full time

Distance Learning

Full time

Distance Learning

Part time

Full time. Part time and Distance education (into liquidation)

1.

Faculty of Mathematics and Computer Science

1.500

-

1.500

-

-

5.500

2.

Faculty of Physics

1.000

-

1.000

-

-

5.000

3.

Faculty of Chemistry and Chemical Engineering

1.000

-

1.000

1.000

1.000

5.000

4.

Faculty of Biology and Geology

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

5.

Faculty of Geography

1.000

1.000

1.000

-

1.000

5.000

6.

Faculty of Environmental Science and Engineering
- for graduates from other Universities  
sitting for exam at the faculty
- for graduates from other Universities. exams will be taken at the requesting faculty

1.000

1.400

1.800

 

-

 

 

 

1.000

 

 

 

1.000

 

 

 

1.000

 

 

5.000

 

7.

Faculty of History and Philosophy

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

8.

Faculty of Psychology and Educational Sciences

1.000

1.000

1.000

1.000

-

5.000

9.

Faculty of Political. Administrative and Communication Sciences
- for graduates from other Universities

1.000
2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

10.

Faculty of Letters

1.000

1.000

1.000

-

-

5.000

11.

Faculty of Theatre and Television

1.500

-

1.500

-

-

5.000

12.

Faculty of Law

1.000

1.000

1.000

-

-

5.000

13.

Faculty of Economics and Business Administration

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6.000

14.

Faculty of Physical Education and Sport

1.200

1.200

1.200

1.200

-

5.200

15.

Faculty of European Studies

1.000

1.000

1.000

-

-

5.000

16.

Faculty of Sociology and Social Work

1.000

1.000

1.000

1.000

-

5.000

17.

Faculty of Business

1.250

1.250

1.500

1.500

1.500

-

18.

Faculty of Orthodox Theology

1.000

-

1.000

-

-

5.000

19.

Faculty of Greek-Catholic Theology (Cluj department all specialisations)

1.500

-

1.500

-

-

-

Faculty of Greek-Catholic Theology (Oradea department all specialisations)

1.500

-

1.500

-

-

-

Faculty of Greek-Catholic Theology (Blaj department all specialisations)

1.500

-

1.500

-

-

-

20.

Faculty of Roman Catholic Theology

1.000

-

1.000

-

-

5.000

21.

Faculty of Reformed Theology

1.000

-

1.000

-

-

5.000

(*) DL Master's for years enrolled in continuation of studies or liquidation

(** ) DE Doctorate for years enrolled in continuation of studies or liquidation

UE¹: Uniunea Europeană; SEE²: Spaţiul Economic European; CE³: Confederaţia Elveţiană;

Taxe pentru examenul de licenţă, pentru susţinerea disertaţiei şi a tezei de doctorat în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniţi din state care nu sunt membre ale UE¹, SEE² şi CE³, pentru anul universitar 2016 / 2017

 

No.
crt.

 

Faculty

Foreign Currency Fee for dissertation and doctoral thesis defense for citizens studying on their own in Romania, coming from states that are not member states of the European Union, of the European Economic Area as well as of the Swiss Confederation for the 2017 / 2018 academic year

Graduation exam, dissertation defense
(Euro)*

Doctoral thesis defense
(Euro)*

1.

Faculty of Mathematics and Computer Science

500

1,500

2.

Faculty of Physics

300

540

3.

Faculty of Chemistry and Chemical Engineering

300

1,500

4.

Faculty of Biology and Geology

270

540

5.

Faculty of Geography

300

540

6.

Faculty of Environmental Science and Engineering

270

540

7.

Faculty of History and Philosophy

225

1,100

8.

Faculty of Psychology and Educational Sciences

220

1,000

9.

Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences

400 graduation exam.
450 dissertation defense

1,200

10.

Faculty of Letters

400

440

11.

Faculty of Theatre and Television, Theatre Field

750

1,500

Faculty of Theatre and Television, Cinematography and Media Field

950

1,900

12.

Faculty of Law

250

440

13.

Faculty of Economics and Business Administration

500

2,000

14.

Faculty of Physical Education and Sport

300

800

15.

Faculty of European Studies

500

1,200

16.

Faculty of Sociology and Social Work

220

440

17.

Faculty of Business

500

-

18.

Faculty of Orthodox Theology

220

440

19.

Faculty of Greek-Catholic Theology

220

-

20.

Faculty of Roman Catholic Theology

220

1,250

21.

Faculty of Reformed Theology

300

1,250

(*) Fee shall be paid in Romanian lei calculated according to the Romanian National Bank currency for the day the payment is made

UE¹: Uniunea Europeană; SEE²: Spaţiul Economic European; CE³: Confederaţia Elveţiană;