Masterate internaționale

Programe de master internaţionale

Facultatea de Matematică şi Informatică

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Matematică Matematici avansate(engleza) 4 sem IF organizat in colaborare cu
alte universitati/ organizatii din strainatate
Central European University Budapest
Informatica Inginerie Software  (engleza) 4 sem IF organizat in colaborare cu alte universitati/ organizatii din strainatate Universitatea Tolouse si National University of Singapore
Informatica Calcul de inalta performanta si analiza volumelor mari de date  (engleza) 4 sem IF organizat in colaborare cu alte universitati/ organizatii din strainatate Universitatea Orleans  si National University of Singapore
Informatica Proiectarea si dezvoltarea aplicatiilor Entreprise (maghiara) 4 sem IF organizat in colaborare cu alte universitati/ organizatii din strainatate ELTE Budapest si Univ. Braunschweig
Informatica Analiza datelor si modelare (maghiara) 4 sem IF organizat in colaborare cu alte universitati/ organizatii din strainatate ELTE Budapest
Informatica Programare bazata pe componente  (engleza) 4 sem IF organizat in colaborare cu alte universitati/ organizatii din strainatate National University of Singapore
Informatica Inteligenta computationala aplicata  (engleza) 4 sem IF organizat in colaborare cu alte universitati/ organizatii din strainatate National University of Singapore
Informatica Baze de date (romana) 4 sem IF organizat in colaborare cu alte universitati/ organizatii din starinatate National University of Singapore
Informatica Sisteme distribuite in Internet (romanan) 4 sem IF organizat in colaborare cu alte universitati/ organizatii din strainatate National University of Singapore

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Chimie Modelare moleculară în chimie și biochimie (în limba engleză) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Universitatea New Foundland, Canada
Universitatea Semmelweis, Budapesta, Ungaria
Universitatea din Strasbourg, Franța
Universitatea din Pecs, Ungaria
Inginerie chimică Inginerie chimică avansată de proces (în limba engleză) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate  ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)

Facultatea de Drept

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Drept Drept privat comparat (în limba franceză- Droit prive compare) 2 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Univ. Nantes, Franța; Univ. Belgrad; Serbia, Agence Universitaire de la Francophonie
Drept Drept privat al Uniunii Europene (în limba maghiară) 2 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Univ.din Pecs, Ungaria
Drept Dreptul internațional și dreptul comparat al afacerilor/International and comparative business law (în limba engleză) 2 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Univ. Tilburg, Olanda; Univ. Perpignan; Franța

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Istorie Istoria Europei de Sud-Est 4 sem IF join master Universitatea din Graz si Ljubliana

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Asistenţă socială Masterat european în drepturile copiilor 4 sem IF join master Freie Universitat, Berlin
Asistenţă socială Asistenţă socială şi economie socială 4 sem IF join master Fachhochschule Campus  Wien, Austria
Universitatea din Debrecen, Ungaria
Hochschule Munchen, Germania
Universitatea din Ostrava, Republica Ceha
Universitatea din Katowice, Polonia
Universitatea din Poitiers  și IRTS Poitiers, Franta
Universitatea din Tarnava, Slovacia

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Psihologie Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Institutul Albert Ellis New York
Psihologie Tehnici psihologice de control al comportamentului și dexvoltarea potențialului uman 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Institutul Albert Ellis New York

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Științe Administrative Managementul instituțiilor publice și non-profit (în limba engleză) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Acreditat european de Asociația Europeană pentru Acreditarea Programelor de Administrație Publică (European Association for Public Administration Accreditation – EAPAA) – începând cu septembrie 2007. Absolvenții acestui program vor primi, pe lângă diploma UBB, un certificat al Institutului de Politici Publice și Cercetări Sociale, Michigan State University, SUA. Universități partenere: Michigan State University,                                                                          East Lansing, Michigan – partener principal; oferă studenţilor absolvenţi ai masteratului un certificat IPPSR
Nelson Rockefeller College of Public Affairs and Policy, State University of New York at Albany
National Association of Schools of Public Affairs and Administration (Washington DC, SUA)
Florida International University, Miami, SUA
University of Delaware, Delaware, SUA
Universitá degli Studi di Genova, Italia
Corvinus University of Budapest, Ungaria
Monash University, Australia
Victoria University, Australia
Științe Administrative Adminstrație publică (în limba engleză) 4sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Acreditat european de Asociația Europeană pentru Acreditarea Programelor de Administrație Publică (European Association for Public Administration Accreditation – EAPAA) – începând cu septembrie 2007. Absolvenții acestui program vor primi, pe lângă diploma UBB, un certificat al Institutului de Politici Publice și Cercetări Sociale, Michigan State University, SUA. Universități partenere:        Michigan State University,                                                                          East Lansing, Michigan – partener principal; oferă studenţilor absolvenţi ai masteratului un certificat IPPSR
Nelson Rockefeller College of Public Affairs and Policy, State University of New York at Albany
National Association of Schools of Public Affairs and Administration (Washington DC, SUA)
Florida International University, Miami, SUA
University of Delaware, Delaware, SUA
Universitá degli Studi di Genova, Italia
Corvinus University of Budapest, Ungaria
Monash University, Australia
Victoria University, Australia
Științe Administrative Analiza și managementul conflictelor/Conflict analysis and management (în limba engleză) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Academinician E.A. Buketov Karaganda State University, Kazakhstan
Științe ale Comunicării Tehnici avansate de comunicare (în limba maghiară) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Universități partenere: Eötvös Loránd University, Budapesti Kommunikácios és Üzleti Főiskola, Univesity of Pécs, University of Miskolc
Științe ale Comunicării Publicitate 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Universități partenere: Universitatea de Științe Aplicate Mittweida și Universitatea de Științe Aplicate Hannover, ambele din Germania.
Științe ale Comunicării Publicitate și relații publice (limbile germană și engleză) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Universități partenere: Universitatea de Științe Aplicate Mittweida și Universitatea de Științe Aplicate Hannover, ambele din Germania
Științe ale Comunicării Relații publice 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Universități partenere: Universitatea de Științe Aplicate Mittweida și Universitatea de Științe Aplicate Hannover, ambele din Germania
Științe ale Comunicării Comunicare socioculturală (în limba maghiară) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Universități partenere: Eötvös Loránd University, Budapesti Kommunikácios Főiskola, Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Științe ale Comunicării Producție media 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Universități partenere: Universite Paris 8, Universitat Pompeu Fabra Barcelona, Jonkoping University, Universite Blaise Pascal-Franta, Dublin City University, Westminster Collage
Științe ale Comunicării Comunicare mediatică (în limba engleză- Media Communication) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Universități partenere: Universite Paris 8, Universitat Pompeu Fabra Barcelona, Jonkoping University, Universite Blaise Pascal-Franta, Dublin City University, Westminster Collage
Științe ale Comunicării Relații publice și publicitate (în limba engleză) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Universități partenere: Georgia State University, Atlanta; Universitatea de Științe Aplicate Mittweida și Universitatea de Științe Aplicate Hannover, Germania
Științe Politice Managementul organizațiilor politice 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Cadre didactice și universități partenere: prof. Albert P. van Goudoever, University College Utrecht, Olanda, profesor Paul Sum, North Dakota University, USA si profesor Ronald King, San Diego State University, USA.
Științe Politice Dezvoltare internațională (în limba engleză) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Universități partenere: Universitatea din Bielefeld, Germania
Universitatea din York, Marea Britanie
Științe Politice Proiectarea cercetării și analiza datelor în științele sociale (în limba engleză) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Universități partenere și visiting professors: University of North Dakota (visiting professor Paul Sum)
San Diego State University (visiting professor Ronald King)
School of Advanced Social Studies in Nova Gorica (visiting professor Matevz Tomsik)
University of Boston (visiting professor Cornel Ban)
Științe Politice Comunicare politică 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Universitate partenera: Georgia State University, Atlanta
Științe Administrative Managementul instituțiilor publice și non-profit (în limba engleză) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Acreditat european de Asociația Europeană pentru Acreditarea Programelor de Administrație Publică (European Association for Public Administration Accreditation – EAPAA) – începând cu septembrie 2007. Absolvenții acestui program vor primi, pe lângă diploma UBB, un certificat al Institutului de Politici Publice și Cercetări Sociale, Michigan State University, SUA.

Universități partenere: Michigan State University, East Lansing, Michigan – partener principal; oferă studenţilor absolvenţi ai masteratului un certificat IPPSR
Florida International University, Miami, SUA; University of Delaware, Delaware, SUA; University of Georgia, Athens, SUA; Universitá degli Studi di Genova, Italia; Corvinus University of Budapest, Ungaria
Științe Administrative Adminstrație publică (în limba engleză) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Acreditat european de Asociația Europeană pentru Acreditarea Programelor de Administrație Publică (European Association for Public Administration Accreditation – EAPAA) – începând cu septembrie 2007. Absolvenții acestui program vor primi, pe lângă diploma UBB, un certificat al Institutului de Politici Publice și Cercetări Sociale, Michigan State University, SUA.
Universități partenere: Michigan State University, East Lansing, Michigan – partener principal; oferă studenţilor absolvenţi ai masteratului un certificat IPPSR
Florida International University, Miami, SUA; University of Delaware, Delaware, SUA; University of Georgia, Athens, SUA; Universitá degli Studi di Genova, Italia; Corvinus University of Budapest, Ungaria

Facultatea de Litere

Domeniul

Specializare și limbi de predare (cf HG)

Durata de studiu

Forma de învățământ

Statut

Universități/organizații din străinătate implicate

Limbi Moderne Aplicate

Masterat european de Interpretare de conferință
(în limbile: romănă română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)

4 sem.

IF

Acreditat ca internațional de către ARACIS

Consorțiul EMCI,
Parlamentul European (DG INTE), Comisia Europeană (DGI)

Limbi Moderne Aplicate

Masterat european de Traductologie-terminologie (în limbile: română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)

4 sem.

IF

Acreditat ca internațional de către ARACIS

Consorțiul EMT,
Comisia Europeană (DGT)

Facultatea de Studii Europene

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Relaţii internaţionale şi studii europene Studii politice europene comparate (în limba franceză) 4 sem IF diplomă dublă Universitatea Marne la Vallée (2015/2016) și Universitatea Paris-Est Créteil (2016/2017)
Relaţii internaţionale şi studii europene Studii politice europene comparate: Germania şi Europa de Est (în limba germană) 4 sem IF diplomă dublă Universitatea din Magdeburg
Relaţii internaţionale şi studii europene Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale (în limba engleză) 4 sem IF acreditat ca internațional de către ARACIS Institutul de Diplomaţie Culturală din Berlin
Relaţii internaţionale şi studii europene Diplomaţie culturală şi economii globale (în limba engleză) 4 sem IF acreditat ca internațional de către ARACIS Institutul de Diplomaţie Culturală din Berlin

Facultatea de Business

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor internationale (limba engleză) 4 sem IF acreditat ca internațional de către ARACIS, diplomă dublă Universitatea EM Normandie, Franța

Facultatea de Teologie Greco Catolică

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate

 

Teologie

Teologie biblică 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Institutul Catolic din Paris (doua cadre didactice Prof. dr. Yves-Marie Blanchard si Jean - François Desclaucs care tin două cursuri in limba franceza)
Teologie Teologie pastorală în comunităţile ecleziale (Blaj) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Universitatea din Lugano (Elveţia) (Prof. dr. Mauro Orsatti ţine două cursuri în limba italiană)
Teologie Fundamente creştine ale identităţii europene  (Oradea) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate
Institutul de Studii Ecumenice S. Bernardino Venetia (două cursuri în limba italiană)

Facultatea de Teologie Reformată

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Teologie Teologie aplicată (în limba maghiară) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debreceni Tudományegyetem,Szegedi JATE - Juhász Gyula Főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Budapest  
Teologie Teologie-muzică-educație (în limba maghiară) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debreceni Tudományegyetem,Szegedi JATE - Juhász Gyula Főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Budapest  

Facultatea de Teatru şi Film

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Cinematografie și media Producție film documentar/Documentary Filmmaking (în limba engleză) 4 sem IF Organizat în colaborare cu alte facultăți/organizatii din străinătate Mittweida University  Germania
Cinematografie și media Arta scurtmetrajului  (în limba maghiară) 4 sem IF Organizat în colaborare cu alte facultăți/organizatii din străinătate Facultatea de Teatru și Film Budapesta  Ungaria