Masterate internaționale

Programe de master internaţionale

Facultatea de Matematică şi Informatică

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Matematică Matematici avansate(engleza) 4 sem IF organizat in colaborare cu alte universitati/ organizatii din strainatate Central European University Budapest
Informatica Inginerie Software  (engleza) 4 semestre IF organizat in colaborare cu alte universitati/ organizatii din strainatate Universitatea Tolouse si National University of Singapore
Calcul de inalta performanta si analiza volumelor mari de date  (engleza) 4 semestre IF organizat in colaborare cu alte universitati/ organizatii din strainatate Universitatea Orleans  si National University of Singapore
Proiectarea si dezvoltarea aplicatiilor Entreprise (maghiara) 4 semestre IF organizat in colaborare cu alte universitati/ organizatii din strainatate ELTE Budapest si Univ. Braunschweig
Analiza datelor si modelare (maghiara) 4 semestre IF organizat in colaborare cu alte universitati/ organizatii din strainatate ELTE Budapest
Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (germană și engleză) 4 semestre IF organizat in colaborare cu alte universitati/ organizatii din strainatate Universitatea Tehnica din Dresden,                                           Universitatea din Mannheim
Inteligenta computationala aplicata  (engleza) 4 semestre IF organizat in colaborare cu alte universitati/ organizatii din strainatate National University of Singapore
Baze de date (romana) 4 semestre IF organizat in colaborare cu alte universitati/ organizatii din starinatate National University of Singapore
Sisteme distribuite in Internet (romanan) 4 semestre IF organizat in colaborare cu alte universitati/ organizatii din strainatate National University of Singapore

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Chimie Modelare moleculară în chimie și biochimie (în limba engleză) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Universitatea New Foundland, Canada
Universitatea Semmelweis, Budapesta, Ungaria
Universitatea din Strasbourg, Franța
Universitatea din Pecs, Ungaria
Inginerie chimică Inginerie chimică avansată de proces (în limba engleză) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate  ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)

Facultatea de Drept

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Drept Drept privat comparat (în limba franceză- Droit prive compare) 2 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Univ. Nantes, Franța; Univ. Belgrad; Serbia, Agence Universitaire de la Francophonie
Drept Drept privat al Uniunii Europene (în limba maghiară) 2 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Univ.din Pecs, Ungaria
Drept Dreptul internațional și dreptul comparat al afacerilor/International and comparative business law (în limba engleză) 2 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Univ. Tilburg, Olanda; Univ. Perpignan; Franța,Vilnius - Lituania, Nijmegen - Olanda, Gent - Belgia, Copenhaga - Danemarca, Max Planck Institute Hamburg - Germania şi Lodz - Polonia

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Istorie Istoria Europei de Sud-Est 4 sem IF join master Universitatea din Graz si Ljubliana

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Asistenţă socială Masterat european în drepturile copiilor 4 sem IF join master Freie Universitat, Berlin
Asistenţă socială Asistenţă socială şi economie socială 4 sem IF join master Fachhochschule Campus Wien, Austria
Universitatea din Debrecen, Ungaria
Hochschule Munchen, Germania
Universitatea din Ostrava, Republica Ceha
Universitatea din Katowice, Polonia
Universitatea din Poitiers și IRTS Poitiers, Franta
Universitatea din Tarnava, Slovacia

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Psihologie Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Institutul Albert Ellis New York
Psihologie Tehnici psihologice de control al comportamentului și dexvoltarea potențialului uman 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Institutul Albert Ellis New York

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Domeniul

Specializare și limbi de predare (cf HG)

Durata de studiu

Forma de învățământ

Statut

Universități/organizații din străinătate implicate

Științe Administrative

Adminstrație publică (în limba engleză)

4sem

IF

organizat în colaborare cu alte universități din străinătate

Acreditat european de Asociația Europeană pentru Acreditarea Programelor de Administrație Publică (European Association for Public Administration Accreditation – EAPAA) – începând cu septembrie 2007. Absolvenții acestui program vor primi, pe lângă diploma UBB, un certificat al Institutului de Politici Publice și Cercetări Sociale, Michigan State University, SUAUniversități partenere: Michigan State University, East Lansing, Michigan – partener principal; oferă studenţilor absolvenţi ai masteratului un certificat IPPSR
Nelson Rockefeller College of Public Affairs and Policy, State University of New York at Albany
National Association of Schools of Public Affairs and Administration (Washington DC, SUA)
Florida International University, Miami, SUA
University of Delaware, Delaware, SUA
Universitá degli Studi di Genova, Italia
Corvinus University of Budapest, Ungaria
Monash University, Australia
Victoria University, Australia

Științe Administrative

Managementul instituțiilor publice și non-profit (în limba engleză)

4 sem

IF

organizat în colaborare cu alte universități din străinătate

Acreditat european de Asociația Europeană pentru Acreditarea Programelor de Administrație Publică (European Association for Public Administration Accreditation – EAPAA) – începând cu septembrie 2007. Absolvenții acestui program vor primi, pe lângă diploma UBB, un certificat al Institutului de Politici Publice și Cercetări Sociale, Michigan State University, SUA. Universități partenere: Michigan State University,East Lansing, Michigan – partener principal; oferă studenţilor absolvenţi ai masteratului un certificat IPPSR
Nelson Rockefeller College of Public Affairs and Policy, State University of New York at Albany
National Association of Schools of Public Affairs and Administration (Washington DC, SUA)
Florida International University, Miami, SUA
University of Delaware, Delaware, SUA
Universitá degli Studi di Genova, Italia
Corvinus University of Budapest, Ungaria
Monash University, Australia
Victoria University, Australia

Științe Administrative

Analiza și managementul conflictelor/Conflict analysis and management (în limba engleză)

4 sem

IF

organizat în colaborare cu alte universități din străinătate

 

Universități partenere: University of Crete, Grecia; University of Coimbra, Portugalia
Academinician E.A. Buketov Karaganda State University, Kazakhstan;

Științe Administrative

Sănătate Publică - Master of Public Health (in limba engleză)

4 sem

IF

organizat în colaborare cu alte universități din străinătate

Universități partenere: The State University of New York, USA; University of Trnava, Trnava;  University of Southern Denmark; The University of the Sunshine Coast, Australia; University of Louisville, USA; Portland State University, USA

Științe ale Comunicării

Publicitate

4 sem

IF

organizat în colaborare cu alte universități din străinătate

Universități partenere: Universitatea de Științe Aplicate Mittweida și Universitatea de Științe Aplicate Hannover, ambele din Germania.

Științe ale Comunicării

Publicitate şi relaţii publice (in limbile germană și engleză)

4 sem

IF

organizat în colaborare cu alte universități din străinătate

Universități partenere: Universitatea de Științe Aplicate Mittweida și Universitatea de Științe Aplicate Hannover, ambele din Germania

Științe ale Comunicării

Relații publice și publicitate (in limba engleză)

4 sem

IF

organizat în colaborare cu alte universități din străinătate

Universități partenere: Georgia State University, Atlanta; Universitatea de Științe Aplicate Mittweida și Universitatea de Științe Aplicate Hannover, Germania

Științe ale Comunicării

Relații publice

4 sem

IF

organizat în colaborare cu alte universități din străinătate

Universități partenere: Universitatea de Științe Aplicate Mittweida și Universitatea de Științe Aplicate Hannover, ambele din Germania

Științe ale Comunicării

Tehnici avansate de comunicare (în limba maghiară)

4 sem

IF

organizat în colaborare cu alte universități din străinătate

Universități partenere: Univesity of Pécs, University of Debrecen, Metropolitan University Budapest

Științe ale Comunicării

Comunicare mediatică – Media Communication (in limba engleză)

4 sem

IF

organizat în colaborare cu alte universități din străinătate

Universități partenere: Universitat Pompeu Fabra Barcelona, Dublin City University, Danish School of Media and Journalism, Windesheim University of Applied Sciences, Universidad San Jorge Zaragoza.

Științe ale Comunicării

Producție media

4 sem

IF

organizat în colaborare cu alte universități din străinătate

Universități partenere: Universitat Pompeu Fabra Barcelona, Dublin City University, Danish School of Media and Journalism, Windesheim University of Applied Sciences, Universidad San Jorge Zaragoza.

Științe ale Comunicării

Management media

4 sem

IF

organizat în colaborare cu alte universități din străinătate

Universități partenere: Universitat Pompeu Fabra Barcelona, Dublin City University, Danish School of Media and Journalism, Windesheim University of Applied Sciences, Universidad San Jorge Zaragoza.

Științe Politice

Dezvoltare internațională (în limba engleză)

4 sem

IF

organizat în colaborare cu alte universități din străinătate

Universități partenere si visiting professors: Prof. Peter Balazs, Universitatea Central Europeana, Ungaria, Universitatea din Bielefeld, Germania 

Științe Politice

Managementul organizațiilor politice

4 sem

IF

organizat în colaborare cu alte universități din străinătate

Cadre didactice și universități partenere: prof. Albert P. van Goudoever, University College Utrecht, Olanda, profesor Paul Sum, North Dakota University, USA si profesor Ronald King, San Diego State University, USA.

Științe Politice

Proiectarea cercetării și analiza datelor în științele sociale (în limba engleză)

4 sem

IF

organizat în colaborare cu alte universități din străinătate

Universități partenere și visiting professors: University of North Dakota (visiting professor Paul Sum)
San Diego State University (visiting professor Ronald King)
School of Advanced Social Studies in Nova Gorica (visiting professor Matevz Tomsik)
University of Boston (visiting professor Cornel Ban)

Facultatea de Litere

Domeniul

Specializare și limbi de predare (cf HG)

Durata de studiu

Forma de învățământ

Statut

Universități/organizații din străinătate implicate

Limbi Moderne Aplicate

Masterat european de interpretare de conferință (în limbile: romănă, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)

4 sem.

IF

Acreditat ca internațional de către ARACIS

Consorțiul EMCI,
Parlamentul European (DG INTE), Comisia Europeană (DGI)

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Domeniul

Specializare și limbi de predare (cf HG)

Durata de studiu

Forma de învățământ

Statut

Universități/organizații din străinătate implicate

Contabilitate Contabilitate și organizații/Accounting and Organizations (în limba engleză) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate University of North Carolina at Chapel Hill, CIMA-Chartered Institute of Management Accountants

Facultatea de Studii Europene

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Relaţii internaţionale şi studii europene Studii politice europene comparate (în limba franceză) 4 sem IF diplomă dublă Universitatea Marne la Vallée (2015/2016) și Universitatea Paris-Est Créteil (2016/2017)
Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale (în limba engleză) 4 sem IF diplomă dublă Universitatea din Saint-Étienne
Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor (în limba engleză) 4 sem IF diplomă dublă Universitatea din Essex

Facultatea de Business

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor internationale (limba engleză) 4 sem IF acreditat ca internațional de către ARACIS, diplomă dublă Universitatea EM Normandie, Franța

Facultatea de Teologie Greco Catolică

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate

 

Teologie

Teologie biblică 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Institutul Catolic din Paris (doua cadre didactice Prof. dr. Yves-Marie Blanchard si Jean - François Desclaucs care tin două cursuri in limba franceza)
Teologie Teologie pastorală în comunităţile ecleziale (Blaj) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Universitatea din Lugano (Elveţia) (Prof. dr. Mauro Orsatti ţine două cursuri în limba italiană)
Teologie Fundamente creştine ale identităţii europene  (Oradea) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate
Institutul de Studii Ecumenice S. Bernardino Venetia (două cursuri în limba italiană)

Facultatea de Teologie Reformată

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Teologie Teologie aplicată (în limba maghiară) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debreceni Tudományegyetem, Szegedi JATE - Juhász Gyula Főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Budapest
Teologie Teologie-muzică-educație (în limba maghiară) 4 sem IF organizat în colaborare cu alte universități din străinătate Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debreceni Tudományegyetem, Szegedi JATE - Juhász Gyula Főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Budapest   

Facultatea de Teatru şi Film

Domeniul Specializare și limbi de predare (cf HG) Durata de studiu Forma de învățământ Statut Universități/organizații din străinătate implicate
Cinematografie și mediaCinematografie și media Producție film documentar/Documentary Filmmaking (în limba engleză) 4 sem IF Organizat în colaborare cu alte facultăți/organizatii din străinătate Mittweida University  Germania
Arta scurtmetrajului  (în limba maghiară) 4 sem IF Organizat în colaborare cu alte facultăți/organizatii din străinătate Facultatea de Teatru și Film Budapesta  Ungaria
Arte digitale interactive/Digital interactive arts (în limba engleză) 4 sem IF Organizat în colaborare cu alte facultăți/organizatii din străinătate Mittweida University  Germania