ANUNŢ ELABORARE P.U.Z.

 UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru ” Elaborare P.U.Z . în condițiile Legii 350/2001 actualizată” -P.U.Z.- dezvoltare complex studențesc ”Hașdeu” în Cluj-Napoca, str. B.P.Hașdeu, numerele: 11,23,25,45,53,69, jud. Cluj.
Prima versiune a P.U.Z. poate fi consultată la sediul UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI, municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, județul Cluj, în zilele de luni-vineri , între orele 800-1600, din data 06.05.2019 (apariția primului anunț). Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 24.05.2019 (în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării celui de-al doilea anunț), la A.P.M .Cluj, str. Calea Dorobanților nr. 99, Bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-412914, e-mail office@apmcj.anpm.ro.