Az Alexandru Borza Botanikus Kert

Az 1920-ban megalapított és a nagyközönség számára 1925-ben hivatalosan megnyitott kolozsvári Alexandru Borza Botanikus Kert tudományos, oktatási és nevelési célokat szolgáló intézmény, amelynek alapjait a jelenlegi helyen Alexandru Borza botanikus, a hazai botanika jeles személyisége fektette le.

A Botanikus Kert 14 hektárnyi változatos domborzatú területen fekszik, amely alkalmas a világ különböző földrészeiről származó növények nevelésére. A Botanikus Kert körülbelül 10000 növényfajnak ad otthont, amelyeket különböző tematikus részlegekben nevelnek: dísznövények, növényföldrajzi (geobotanikai vagy fitogeográfiai) részleg, rendszertani részleg, gazdasági részleg, üvegházak, valamint a látássérültek számára kialakított részleg. Ez utóbbi egy viszonylag új kezdeményezés, és közösségi szükségletekre adott válaszként jött létre.

A dísznövények részleg arra hivatott, hogy a látogatók számára széles palettáját vonultassa fel a dekoratív kerti növényeknek, amelyeknek elrendezése, fajkompozíciója és színösszeállítása évszakok szerint változik. Itt megemlítjük a Rozáriumot, ahol több mint 250 rózsafajta található, de más, hasonló növénygyűjtemények is találhatók itt: tulipánok, nárciszok, jácintok, dáliák, kannák, kardvirágok és liliomok, amelyeket az évszakok függvényében ültetnek ki.

A növényföldrajzi részlegek tematikus csoportosításban mutatják be a különböző földrajzi régiókból származó növényeket. Keletet a japánkert képviseli gyo-no-niwa tradicionális stílusban. A Románia különféle földrajzi régióiból származó növényzetet szintén nagyon jól szemléltetik az alábbiak: az Erdélyi Mezőség és -medence, a Kárpátok és a Fekete-tenger partvidékének növényvilága. Egészen kivételes látványosság a római kert, amelyet Plinius kertje néven is emlegetnek, és ahol Ceres istennő szobra áll, de itt található a régi római város, Napoca feltárásakor előkerült két valódi kőkoporsó is.

A rendszertani részlegben a növények családok szerinti felosztásban és a törzsfejlődés alapján megállapított helyük szerint kerültek be. A gazdasági részleg a felhasználás módja szerint csoportosít: élelmiszer-növények, ipari növények, takarmánynövények, mézelő növények és színező növények. Az üvegházegyüttes hat részlegből áll: akvárium, pálmaház, a mediterrán és az ausztrál növényvilágot bemutató növényház, a kaktuszok és pozsgás növények üvegháza, a broméliák üvegháza, valamint az orchideák és páfrányok üvegháza.

 

A Botanikus Kert területén található a Növénytani Intézet és a Növénytani Múzeum is. A Növénytani Intézet földszintjén lévő múzeum állományát közel 7000 kiállított tárgy képezi, amelyeket az első részben tudományos vagy gazdasági fontosságuk sorrendjében csoportosítottak, a második részben pedig fejlődéstörténeti sorrendben, az egyszerűbb szerveződésű növényektől (algák, lombosmohák) az összetettebb szerveződésűekig (nyitvatermők és zárvatermők). Ezen kívül a gyűjtemény tartalmaz zuzmókat és gombákat is.

Az épület emeleti részében működik a Botanikus Kert Herbáriuma is, amely az ország leggazdagabb és legfontosabb növénytani gyűjteménye. Itt 750000 préselt növény található, illetve holotípusok (egy fajt reprezentáló, a leírás egyértelműségét biztosító típuspéldány); továbbá itt őrzik Baumgarten János Keresztély, Florian Porcius, Alexandru Borza egyéni herbáriumait is. A herbárium a 13 kötetből álló, monumentális flóramű (Flora României/ Románia Flórája) összeállításának is alapját képezte, amelyben az országban található valamennyi növényfaj illusztrációja látható és botanikai leírása olvasható.

A magvak vagy növényi szaporításra alkalmas vegetatív részek (pl. hagymák, gumók), a herbáriumi ívek vagy tudományos publikációk cseréje révén a kolozsvári Botanikus Kertnek a világ közel 450 botanikus kertjével van kapcsolata, továbbá kutatóintézetekkel és könyvtárakkal is. Ez képezi a növénygyűjtemények gazdagításának módját, valamint a tudományos jellegű eszmecsere egyik lehetőségét is biztosítja. A Botanikus Kert évente két kiadványt jelentet meg: a Contribuţii botanice című szakfolyóiratot, valamint a Catalogul de seminţe magkatalógust.

A kolozsvári Botanikus Kertet évente mintegy 150000 látogató keresi fel, ennek köszönhetően Kolozsvár egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságaként tarthatjuk számon.