Taxe de şcolarizare

Taxa de şcolarizare NIVEL LICENŢĂ.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2013/ 2014 pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³. download
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2012/ 2013 pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³. download
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2011/ 2012 pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³. download

 

1UE: Uniunea Europeană; 2SEE: Spaţiul Economic European; 3CE: Confederaţia Elveţiană;

 

 

Taxa de şcolarizare NIVEL MASTERAT.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2013/ 2014 pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³. download
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2012/ 2013 pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³. download
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2011/ 2012 pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³. download

1UE: Uniunea Europeană; 2SEE: Spaţiul Economic European; 3CE: Confederaţia Elveţiană;

Taxe de şcolarizare doctorat

Taxe de şcolarizare doctorat

Taxa de şcolarizare CONTINUARE STUDII.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2013/ 2014 pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³. download
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2012/ 2013 pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³. download
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2011/ 2012 pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³. download

1UE: Uniunea Europeană; 2SEE: Spaţiul Economic European; 3CE: Confederaţia Elveţiană;

Taxa de şcolarizare STUDII POSTUNIVERSITARE.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2013/ 2014 pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³. download
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2012/ 2013 pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³. download
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2011/ 2012 pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³. download

1UE: Uniunea Europeană; 2SEE: Spaţiul Economic European; 3CE: Confederaţia Elveţiană;

Taxe de şcolarizare în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, precum şi din Confederaţia Elveţiană.

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2012/ 2013 download

1UE: Uniunea Europeană; 2SEE: Spaţiul Economic European; 3CE: Confederaţia Elveţiană;

Taxa pentru susţinerea licenţei, disertaţiei, tezei de doctorat
pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3.

Taxe de finalizare studii pentru anul universitar 2013/ 2014 download
Taxe de finalizare studii pentru anul universitar 2012/ 2013 download
Taxe de finalizare studii pentru anul universitar 2011/ 2012 download

1UE: Uniunea Europeană; 2SEE: Spaţiul Economic European; 3CE: Confederaţia Elveţiană;