campus

Spatii de cazare

Complexul Studenţesc „Haşdeu”

În aceste cămine sunt cazaţi studenţi de la facultăţile Universităţii, dar şi doctoranzi şi cadre didactice, în limita locurilor disponibile. Tarifele de cazare sunt diferenţiate în funcţie de gradul de confort şi sunt aprobate de către Senatul Univesităţii.

Complexul studentesc Haşdeu pune la dispoziţia studenţilor un număr de 13 cămine, ce oferă condiţii de cazare diferite în funcţie de gradul de confort:

Căminul A1-A2
Admin. Groza Daniela
Str. B.P.Haşdeu nr.90-92
Tel: 0564-405300 int. 6437 , 6439
Cămine tip garsonieră,
grad de confort I
Căminul A3-A4
Admin. Maja Petru
Str. B.P.Haşdeu nr.90-92
Tel: 0264-405300 int. 6438, 6439
Cămine tip garsonieră,
grad de confort I.
 
Căminul 1
Admin. Bonţidean Mirela
Str. B.P.Haşdeu nr.45
Tel: 0264-405300 int. 6416, 6417
Căminul 2
Admin.Jucan Delia
Str. B.P.Haşdeu nr.45
Tel: 0264-405300 int. 6418, 6419
Căminul 3
Admin. Negru Adriana
Str. B.P.Haşdeu nr.45
Tel: 0264-405300 int. 6420, 6421
Căminul 4
Admin. Rusu Iuliana
Str. B.P.Haşdeu nr.45
Tel: 0264-405300 int. 6422, 6423
Căminul 5 
Admin. Szasz Marinela
Tel: 0264-405300 int. 6424, 6425
Căminul 6 
Admin.Mureşan Aurelie
Str. B.P.Haşdeu nr.45
Tel: 0264-405300 int. 6427, 6428
Căminul 14 
Admin. Brici Mariana
Str. B.P.Haşdeu nr.45
Tel: 0264-405300 int. 6429, 6430
Căminul 16
Admin.Bal Sergiu
Str. B.P.Haşdeu nr.90-92
Tel: 0264-405300 int. 6432, 6433
Căminul 17
Admin. Campean Emilia
Str. B.P.Haşdeu nr.90-92
Tel: 0264-405300 int. 6435, 6436
Cămine cu camere de două paturi, grad de confort II

 

cam1 cam 3 cam 6
cam 16 cam A2 cam A3

Economica”

Economica1
Admin. Şipoş Manuela
Str. Teodor Mihali nr.58
Tel: 0264-418063; 0264-41.40.83
  Economica2
Admin. Giurgiu Felicia
Str. Teodor Mihali nr. 59 
Tel: 0264-551154
 

 

Complexul de cazare al Universităţii “Babeş-Bolyai”

Str. Pandurilor, nr. 7
400376, Cluj-Napoca 
tel.: +4-0264-429788, 429787, 584315 
fax.: +4-0264-429798, 428010

Complexul de cazare al Universităţii “Babeş-Bolyai”, cuprinde cele 3 locaţii aflate în Parcul Sportiv “I. Haţieganu”.

Aceste locaţii cuprind spaţii de cazare moderne, funcţionând ca o reţea hotelieră capabilă să asigure cazarea invitaţilor universităţii.

Complexul de cazare este administrat de Direcţia Generală Administrativă prin Serviciul  Complex Sportiv “I. Haţieganu” şi dispune  de 149 camere de cazare, cu 261 locuri, repartizate în cele 3 clădiri, astfel:

 • în Universitas Student House - 96 de camere cu 265 locuri;
 • în Casa de Oaspeţi - 17 camere cu 26 locuri;
 • în Juventus -  36 camere (tip garsonieră).

Complexul de cazare este format, atât din camere cu bucătărie şi baie proprie, televizor şi frigider, cât şi din camere fără bucătărie, cu unu şi două paturi.

Cazarea poate fi achitată la recepţie, în lei şi euro în numerar sau cu cardul (pentru persoanele din străinătate), precum şi prin virament, în contul Universităţii. Tarifele de cazare aplicate sunt cele aprobate, anual, de către Senatul Universităţii “Babeş-Bolyai”.

La parterul Casei de Oaspeţi există un restaurant studenţesc cu o capacitate de servire a mesei de 80 de locuri; o Sală de protocol cu 12 locuri şi alte două săli cu 25 de locuri fiecare. Aici se pot servi 3 mese pe zi, respectiv micul dejun, sub formă de bufet suedez (prin bonul emis la recepţie, în valoare de 12 lei), prânzul şi cina, care se achită direct la restaurant.

Cazaţii pot beneficia de utilizarea internetului, în fiecare cameră, parcare; bazele sportive (teren tenis, pistă atletism, teren fotbal, teren baschet, bazin de înot), cu plată, la tarifele aprobate de către Senatul Universităţii “Babeş-Bolyai”.

“Universitas Student House” Inaugurat cu ocazia lucrărilor celei de a 5-a Conferinţe a Universităţilor Europene (E.U.A). În acest cămin sunt cazaţi studenţii străini care vin la studii  în baza unor acorduri de cooperare sau prin programele internaţionale (CEEPUS, ERASMUS, SOCRATES), cadre didactice din străinătate şi invitaţi ai Universităţii noastre cu ocazia unor conferinţe, simpozioane, şcoli de vară, comisii de doctorat.

“Juventus” & "Casa de oaspeţi " Asigură locuri de cazare sportivilor de perfomanţă ai Universităţii (cu preponderenţă la secţiile de baschet, handbal şi judo-fete), dar şi profesorilor visiting şi studenţilor străini veniţi la cursurile de vară.

Tarife cazări spaţii UBB în anul universitar 2013/2014

Regulamente şi hotărâri UBB privind cazarea în căminele studenţeşti

Hotărâre Nr. 230/SEN/18.07.2012 - Referitor la Regulament - Cadru privind cazarea în căminele studenţeşti
Regulament - Cadru de cazare în căminele studenţeşti 2012-2013
Contract închiriere cămine
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CĂMINELOR STUDENŢEŞTI

 

Cazări pe perioada de vară
2013-2014

Lista studenților cazați în cămine pe perioada verii:

Cazarea pe perioada vacanței de vară se face conform art.19-21 din Regulament - Cadru de cazare în căminele studenţeşti 2012-2013.

Cererile de cazare pe vară se primesc la administrația căminelor în perioada - 16 iunie - 27 iunie 2014.

Studentii care nu sunt cazati in camine pot depune cerere de cazare si adeverinta de la facultate la Serviciul Social al UBB, str. I. I. C. Bratianu, nr 14.

Căminele deschise pe perioada verii sunt:

 • C3 – elevi pentru perioada de admitere
 • C14 – studenți, doctoranzi
 • C16 – studenți, grupuri
 • C17 – studenți, doctoranzi
 • Economica 1 – studenți, doctoranzi
 • Economica 2 – grupuri
 • A1 – studenți Erasmus, doctoranzi
 • A2 – grupuri
 • A3 – studenți, doctoranzi
 • A4 – doctoranzi, angajați
 • Sport XXI – Sportivi Club ”U”, grupuri.

Taxe de cazare

Pentru studenții, doctoranzii, angajații UBB

Regulamentul privind cazarea în căminele studențești:


Art. 20. Vor beneficia de cazare la tarifele aplicate în timpul anului universitar studenţii şi doctoranzii, cadrele didactice şi alte categorii de angajaţi ai universităţii. Studenţii şi doctoranzii vor depune o cerere însoţită de adeverinţă de student/ doctorand, eliberată de facultate/ Serviciul Doctorate, la administraţia căminului în care sunt cazaţi sau, în cazul în care nu locuiesc în cămin la Direcţia Generală Administrativă a U.B.B. – Serviciul Social. Toate cererile de cazare pentru perioada de vară vor fi centralizate şi analizate la Serviciul Social al U.B.B., după care listele cu cei care vor fi cazaţi vor fi afişate la Serviciul Social şi la căminele care rămân deschise.

Taxele administrative, tarifele de cazare şi închiriere spaţii pentru anul universitar 2013/2014  

Alte persoane

Art. 21. Pot beneficia de cazare la tarifele de vară (pe lună/ zi) alte persoane care solicită cazare pe perioada vacanţei de vară în baza unei cereri aprobată de Direcţia Generală Administrativă

3. Tarife de cazare în regim hotelier, în căminele studenţeşti pe perioada vacanţei de vara: - tarif/lună
Nr.
Crt.

Locaţia Tarif
lei /pat
1 Cămin 1-6 şi 16 170,00 lei
2 Cămin 14 210,00 lei
3 Cămin 17 250,00 lei
4 Cămin A1, A2, A3, A4 300,00 lei
5 Cămin Economica I 300,00 lei
6 Cămin Economica II 300,00 lei
7 Cămin Sport XXI 300,00 lei
8 Cămin "Juventus" 300,00 lei
9 Extensia Universitară Bistriţa 170,00 lei
10 Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei 170,00 lei


4. Tarife cazare în regim hotelier, aplicate pe perioada vacanţelor sau ocazional (cursuri de vară, conferinţe, admitere etc.) în caminele studenţeşti: -tarif/zi
Nr.
Crt.

Locaţia Tarif
lei /pat
1 Cămin 1-6 şi 16 20,00 lei
2 Cămin 14 25,00 lei
3 Cămin 17 30,00 lei
4 Cămin A1, A2, A3, A4 40,00 lei
5 Cămin Economica I 25,00 lei
6 Camin Economica II 25,00 lei
7 Cămin Sport XXI 25,00 lei
8 Extensia Universitară Bistriţa 25,00 lei
9 Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei -cameră cu 4 locuri 20,00 lei
-cameră cu 8-12 locuri 15,00 lei
-cameră cu 2 locuri 30,00 lei