facultăţi

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Logo UBB
 • Mihail Kogalniceanu nr. 1
 • RO- 400084 
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 - 40.53.00
 • Fax. 0264 - 59.19.06
 • email : staff@ubbcluj.ro
 • web : http://www.ubbcluj.ro

Facultatea de Matematică şi Informatică

Logo UBB
 • Facultatea de Matematică şi Informatică
 • Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1
 • RO- 400084 
 • Cluj-Napoca
 • Tel. Secretariat: +40 264 405300, int. 5240
 • Tel. Decanat: +40 264 405300, int. 5244
 • Tel. Decanat: +40 264 405327
 • Fax: +40 264 591906

Facultatea de Fizică

Logo UBB
 • Facultatea de Fizică
 • Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1
 • RO- 400084 
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 - 40.53.00 int. 5176
 • Tel: 0264 - 405328
 • Fax. 0264 - 59.19.06

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Logo UBB
 • Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
 • Str. Arany Janos nr. 11
 • RO- 400028 
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 - 59.38.33
 • Tel: 0264 - 40.53.32
 • Fax. 0264 - 59.19.06

Facultatea de Biologie şi Geologie

Logo
 • Facultatea de Biologie şi Geologie
 • Str. Gheorghe Bilaşcu nr.44
 • RO- 400015
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 - 40.53.00 int 5334
 • Tel: 0264 - 43.18.58
 • Fax. 0264 - 43.18.58

Facultatea de Geografie

Logo
 • Facultatea de Geografie
 • Str.Clinicilor Nr.5-7
 • RO- 400006
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 - 59.22.14
 • Tel: 0264 - 59.61.16
 • Tel: 0264 - 40.53.00 int 5228
 • Fax. 0264 - 59.79.88

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

LOGO
 • Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
 • Strada FANTANELE nr. 30
 • RO- 400294 
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 30 70 30
 • Fax. 0264 30 70 32

Facultatea de Drept

Logo
 • Facultatea de Drept
 • Str.Avram Iancu nr. 11
 • RO- 400089
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 - 59.55.04
 • Tel: 0264 - 40.53.38
 • Fax. 0264 - 59.55.04

Facultatea de Litere

LOGO
 • Facultatea de Litere
 • Str. Horea nr. 31
 • RO- 400202
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 53.22.38
 • Tel: 0264 - 405300 int 5330
 • Fax. 0264 43.23.03

Facultatea de Istorie şi Filosofie

LOGO
 • Facultatea de Istorie şi Filosofie
 • Str. Mihail Kogălniceanu, nr.1
 • RO- 400084
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 40.53.00 int. 5326
 • Tel. 0264 40.53.00 int. 5275
 • Fax. 0264 59.19.06

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

 • Facultatea de Sociologie şi Asistenţa Sociala
 • B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 128
 • RO- 400604
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 - 42.46.74
 • Tel. 0264 - 41.99.58
 • Fax. 0264 - 42.46.74

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

LOGO
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei
 • Str. Sindicatelor, nr. 7
 • RO- 400029
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 - 40.53.37
 • Tel: 0264 - 40.53.00 int. 5905
 • Fax. 0264 - 59.05.59

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

LOGO
 • Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
 • Str. Teodor Mihali, Nr.58-60
 • RO- 400591
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 - 41.86.52
 • Tel: 0264 - 41.86.53
 • Tel: 0264 - 40.53.00 int. 5800
 • Fax. 0264 - 41 25 70

Facultatea de Studii Europene

LOGO
 • Facultatea de Studii Europene
 • Strada Em. de Martonne
 • RO- 400090
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 - 59.37.70
 • Tel: 0264 - 40.53.00 int. 5931
 • Fax. 0264 - 59.02.51

Facultatea de Business

LOGO
 • Facultatea de Business
 • Str. Horea nr. 7
 • RO- 400174
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 - 59.91.70
 • Fax. 0264 - 59.01.10

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

LOGO
 • Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
 • Str. Traian Moşoiu nr. 71
 • RO- 400132
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 - 43.15.05
 • Fax. 0264 - 40.60.54
 •  

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

LOGO
 • Facultatea de Educaţie Fizica şi Sport
 • Str. Pandurilor 7
 • RO- 400174
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 - 42.07.09
 • Tel : 0264 - 40.53.00 int 5367
 • Fax. 0264 - 42.07.09.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

LOGO
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă
 • Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n.
 • RO- 400117
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 - 43.10.05
 • Tel : 0264 - 40.53.00 int 5343
 • Fax. 0264 - 43.10.05

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

LOGO
 • Facultatea de Teologie Greco Catolică
 • Strada Moţilor nr. 26
 • RO- 4000001
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 - 59.95.79
 • Tel : 0264 - 40.53.00 int 5351
 • Fax. 0264 - 59.07.14

Facultatea de Teologie Reformată

LOGO
 • Facultatea de Teologie Reformată
 • Str. Horea nr. 7
 • RO- 400174
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 - 59.07.23
 • Fax. 0264 - 59.07.23

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

LOGO
 • Facultatea de Teologie Romano-Catolică
 • Strada Iuliu Maniu nr. 5
 • RO- 400095
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 - 43.06.88
 • Tel: 0264 - 40.53.00 int 5345
 • Fax. 0264 - 59.01.10

Facultatea de Teatru şi Televiziune

LOGO
 • Facultatea de Teatru şi Televiziune
 • Strada M. Kogalniceanu nr. 4
 • RO- 400084
 • Cluj-Napoca
 • Tel. 0264 -59.00.66
 • Tel 0264 - 40.53.00 int 5357
 • Fax. 0264 - 59.00.66