Postdoctorat

Burse Postdoctorat : Programe postdoctorale pentru dezvoltare durabilă într-o societate bazată pe cunoaştere

  Tip Size
LANSARE PROIECT - POSDRU/89/1.5/S/60189
Notificare demarare proiect PDF 158kb
CALENDAR ACTIVITĂŢI SELECŢIE BURSIERI POSTDOCTORALI PDF 246kb
CORRIGENDUM CALENDAR ACTIVITĂŢI SELECŢIE BURSIERI POSTDOCTORALI / 31 mai 2010 PDF 197kb
Documente proiect
1. Contract de finantare proiect POSDRU/89/1.5/S/60189 PDF 1.59Mb
2. Instructiune nr. 15 emisa de AM POSDRU PDF 205Kb
3. REGULAMENT privind finanţarea BURSELOR POSTDOCTORALE  (RO)
      [  regulament   ]
PDF  
    REGULATION for the financing of POSTDOCTORAL SCHOLARSHIPS (EN)
      [  regulation   ]
PDF  
4. Precizari ale Rectoratului UBB cu privire la contractele de finantare ale cercetatorilor postdoctoranzi bursieri POSDRU
DOC 454kb
5. " Fisa de prezenta lunara" pentru cercetatorii postdoctoranzi bursieri POSDRU DOC 147kb
6. Metodologie mobilitati cercetatori postdoctoranzi bursieri POSDRU - versiune abrogata PDF 312kb
7. Formular raport de activitate trimestriala a cercetatorului postdoctorand DOC 138kb
8. Metodologie mobilitati cercetatori postdoctoranzi bursieri POSDRU - versiune actualizata (iulie 2011) PDF 334kb
9. Invitatie sesiune de sensibilizare - Dezvoltare Durabila PDF 1.57Mb
     
     
COMPETIŢIE SELECŢIE CERCETĂTORI POSTDOCTORALI BURSIERI POSDRU - ETAPA I (închisă) detalii
COMPETIŢIE SELECŢIE CERCETĂTORI POSTDOCTORALI BURSIERI POSDRU - ETAPA II (închisă) detalii

 

Burse Postdoctorat : Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiintelor economice din România

Lansare proiect

Academia de Studii Economice din Bucuresti anuntă lansarea proiectului „Performantă si excelentă în cercetarea postdoctorală în domeniul stiintelor economice din România”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Universitatea din Reading (Marea Britanie), Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi si Universitatea de Vest din Timisoara si are ca scop crearea unei scoli postdoctorale de tip retea în domeniul stiintelor economice. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni (3 mai 2010 – 30 aprilie 2013), iar valoarea totală a acestuia este de 18 072 298 lei, din care 17 656 840 finantare nerambursabilă.

Pentru mai multe detalii va rugam consultati comunicatul de presa

Informatii suplimentare pe site-ul proiectului :  http://www.postdoctorat.ase.ro/

 

 

Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală
Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104

COMPETIŢIA - ETAPA I (închisă)

detalii