Anunțuri selecție parteneri privați

Universitatea Babeș-Bolyai anunță intenția de a selecta partener/parteneri din mediul privat în vederea depunerii de cererilor de finanțare POCU - Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii .