Achizitii

Anunţuri de invitații de participare în 2018
1 2

Pachet pe repere: Reper 1- Lucrari de betonare rampa Camin 14 Hasdeu si Reper 2- Lucrari de montare gard Camin 17 Hasdeu

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcţiei General Administrative, Cluj-Napoca str. I.C. Brătianu nr.14, cod poştal 400079.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 31.05.2018 ora 12:00, în plic închis cu menţionarea achiziţiei pentru care se depune oferta.
Data şi ora deschiderii ofertelor: 31.05.2018 ora 12:15'.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziţiei şi menţiunea "A nu se deschide înainte de data de 31.05.2018 ora 12:15', în care se va regăsi oferta tehnică şi financiară, adresa şi datele de contact ale ofertantului, numele şi adresa beneficiarului.
Orice operator economic care depune oferta poate sa participe la sedinta de deschidere care are loc la sediul din str. I.C. Bratianu nr. 14 la Serviciul Achizitii

Obiectul contractului

Pachet pe repere:
Reper 1- Lucrari de betonare rampa Camin 14 Hasdeu cu valoare estimata de 17.361,13 lei fara TVA
Reper 2- Lucrari de montare gard Camin 17 Hasdeu cu valoare estimata de 27.655,22 lei fara TVA

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

45.016,35

RON

directa

24-05-2018

25-06-2018

Locaţie: U.B.B., Camin 14 si Camin 17 - Complex Hasdeu, Cluj-Napoca

Oferta înregistrată şi semnată va cuprinde:
1. Oferta tehnică şi financiară, numerotata şi ştampilată conform caietului de sarcini, precum si extrasele aferente: C6,C7,C8 si C9 pentru fiecare reper;
Oferta depusa nu va depasi valoarea estimata atat a intregului pachet cat si pe fiecare reper in parte, iar cea castigatoare va avea pretul cel mai mic dintre ofertele declarate admisibile;
2. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile;
3. Termenul de execuţie: 50 de zile, conform graficului de executie anexat;
4. Garanţia lucrărilor minim: 24 luni;
5. Plata se va face în termen de 30 de zile după semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor fără obiecţiuni, primirea facturii;
6. Lista de cantităţi: în anexă, conform caietului de sarcini ataşat; se va utiliza manopera orara si recapitulaţia conform legislaţiei în vigoare;
7. Oferta depusă va conţine clar şi concret toate cerinţele caietului de sarcini, toate articolele de deviz cu subarticolele cerute (acolo unde este cazul);
8. Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale, faţă de autoritatea contractantă, nu vor fi luate in considerare;

Ofertantii care doresc vizitarea amplasamentului vor lua legatura cu persoana de contact din partea Directiei Tehnice, in cel mai scurt timp de la postarea achizitiei pe site-ul UBB.
La terminarea lucrărilor, executantul va preda spatiile curate, acesta degajand sistematic deseurile rezultate, la groapa de gunoi, pe cheltuiala sa;
Manipularea obiectelor si pregatirilor necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant;

Persoana de contact din partea Direcţiei Tehnice U.B.B.: Ing. Colceriu Septimiu, tel. 0264-405.312 int. 5402;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziţii U.B.B.: Ing. Boca Ioana, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  caiet_sarcini-lucr.ext.camin_14_si_17-hasdeu.pdf     grafic_executie_-lucr.ext.camin_14_si_17.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 31-05-2018 12:00
Domeniu: Lucrari

Lucrari de renovare - Camin II - Hasdeu

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcţiei General Administrative, Cluj-Napoca str. I.C. Brătianu nr.14, cod poştal 400079.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 30.05.2018 ora 12:00, în plic închis cu menţionarea achiziţiei pentru care se depune oferta.
Data şi ora deschiderii ofertelor: 30.05.2018 ora 12:15'.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziţiei şi menţiunea "A nu se deschide înainte de data de 30.05.2018 ora 12:15', în care se va regăsi oferta tehnică şi financiară, adresa şi datele de contact ale ofertantului, numele şi adresa beneficiarului.
Orice operator economic care depune oferta poate sa participe la sedinta de deschidere care are loc la sediul din str. I.C. Bratianu nr. 14 la Serviciul Achizitii

Obiectul contractului

Lucrari de renovare - Camin II - Hasdeu

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

29.395,32

RON

directa

23-05-2018

22-06-2018

Locaţie: U.B.B., Camin II - Complex Hasdeu, Cluj-Napoca

Oferta înregistrată şi semnată va cuprinde:
1. Oferta tehnică şi financiară, numerotata şi ştampilată conform caietului de sarcini, precum si extrasele aferente: C6,C7,C8 si C9;
Oferta depusa nu va depasi valoarea estimata, iar cea castigatoare va avea pretul cel mai mic dintre ofertele declarate admisibile;
2. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile;
3. Termenul de execuţie: 26 de zile, conform graficului de executie anexat;
4. Garanţia lucrărilor minim: 24 luni;
5. Plata se va face în termen de 30 de zile după semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor fără obiecţiuni, primirea facturii;
6. Lista de cantităţi: în anexă, conform caietului de sarcini ataşat; se va utiliza manopera orara si recapitulaţia conform legislaţiei în vigoare;
7. Oferta depusă va conţine clar şi concret toate cerinţele caietului de sarcini, toate articolele de deviz cu subarticolele cerute (acolo unde este cazul);
8. Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale, faţă de autoritatea contractantă, nu vor fi luate in considerare;

Ofertantii care doresc vizitarea amplasamentului vor lua legatura cu persoana de contact din partea Directiei Tehnice, in cel mai scurt timp de la postarea achizitiei pe site-ul UBB.
La terminarea lucrărilor, executantul va preda spatiile curate, acesta degajand sistematic deseurile rezultate, la groapa de gunoi, pe cheltuiala sa;
Manipularea obiectelor si pregatirilor necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant;

Persoana de contact din partea Direcţiei Tehnice U.B.B.: Ing. Sima Alexandru, tel. 0264-405.312 int. 5403;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziţii U.B.B.: Ing. Boca Ioana, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  caiet_sarcini-lucr.renov.camin_ii-hasdeu.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 30-05-2018 12:00
Domeniu: Lucrari

Lucrari de renovare - Camin I - Hasdeu

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcţiei General Administrative, Cluj-Napoca str. I.C. Brătianu nr.14, cod poştal 400079.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 30.05.2018 ora 10:00, în plic închis cu menţionarea achiziţiei pentru care se depune oferta.
Data şi ora deschiderii ofertelor: 30.05.2018 ora 10:15'.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziţiei şi menţiunea "A nu se deschide înainte de data de 30.05.2018 ora 10:15', în care se va regăsi oferta tehnică şi financiară, adresa şi datele de contact ale ofertantului, numele şi adresa beneficiarului.
Orice operator economic care depune oferta poate sa participe la sedinta de deschidere care are loc la sediul din str. I.C. Bratianu nr. 14 la Serviciul Achizitii

Obiectul contractului

Lucrari de renovare - Camin I - Hasdeu

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

57.928,65

RON

directa

23-05-2018

22-06-2018

Locaţie: U.B.B., Camin I - Complex Hasdeu, Cluj-Napoca

Oferta înregistrată şi semnată va cuprinde:
1. Oferta tehnică şi financiară, numerotata şi ştampilată conform caietului de sarcini, precum si extrasele aferente: C6,C7,C8 si C9;
Oferta depusa nu va depasi valoarea estimata, iar cea castigatoare va avea pretul cel mai mic dintre ofertele declarate admisibile;
2. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile;
3. Termenul de execuţie: 20 de zile, conform graficului de executie anexat;
4. Garanţia lucrărilor minim: 24 luni;
5. Plata se va face în termen de 30 de zile după semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor fără obiecţiuni, primirea facturii;
6. Lista de cantităţi: în anexă, conform caietului de sarcini ataşat; se va utiliza manopera orara si recapitulaţia conform legislaţiei în vigoare;
7. Oferta depusă va conţine clar şi concret toate cerinţele caietului de sarcini, toate articolele de deviz cu subarticolele cerute (acolo unde este cazul);
8. Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale, faţă de autoritatea contractantă, nu vor fi luate in considerare;

Ofertantii care doresc vizitarea amplasamentului vor lua legatura cu persoana de contact din partea Directiei Tehnice, in cel mai scurt timp de la postarea achizitiei pe site-ul UBB.
La terminarea lucrărilor, executantul va preda spatiile curate, acesta degajand sistematic deseurile rezultate, la groapa de gunoi, pe cheltuiala sa;
Manipularea obiectelor si pregatirilor necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant;

Persoana de contact din partea Direcţiei Tehnice U.B.B.: Ing. Sima Alexandru, tel. 0264-405.312 int. 5403;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziţii U.B.B.: Ing. Boca Ioana, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  caiet_sarcini-lucr.renov.camin_i-hasdeu.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 30-05-2018 10:00
Domeniu: Lucrari

Lucrari de renovare - Camin XIV - Hasdeu

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcţiei General Administrative, Cluj-Napoca str. I.C. Brătianu nr.14, cod poştal 400079.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 31.05.2018 ora 10:00, în plic închis cu menţionarea achiziţiei pentru care se depune oferta.
Data şi ora deschiderii ofertelor: 31.05.2018 ora 10:15'.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziţiei şi menţiunea "A nu se deschide înainte de data de 31.05.2018 ora 10:15', în care se va regăsi oferta tehnică şi financiară, adresa şi datele de contact ale ofertantului, numele şi adresa beneficiarului.
Orice operator economic care depune oferta poate sa participe la sedinta de deschidere care are loc la sediul din str. I.C. Bratianu nr. 14 la Serviciul Achizitii

Obiectul contractului

Lucrari de renovare - Camin XIV - Hasdeu

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

101.952,15

RON

directa

24-05-2018

25-06-2018

Locaţie: U.B.B., Camin XIV - Complex Hasdeu, Cluj-Napoca

Oferta înregistrată şi semnată va cuprinde:
1. Oferta tehnică şi financiară, numerotata şi ştampilată conform caietului de sarcini, precum si extrasele aferente: C6,C7,C8 si C9;
Oferta depusa nu va depasi valoarea estimata, iar cea castigatoare va avea pretul cel mai mic dintre ofertele declarate admisibile;
2. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile;
3. Termenul de execuţie: 43 de zile, conform graficului de executie anexat;
4. Garanţia lucrărilor minim: 24 luni;
5. Plata se va face în termen de 30 de zile după semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor fără obiecţiuni, primirea facturii;
6. Lista de cantităţi: în anexă, conform caietului de sarcini ataşat; se va utiliza manopera orara si recapitulaţia conform legislaţiei în vigoare;
7. Oferta depusă va conţine clar şi concret toate cerinţele caietului de sarcini, toate articolele de deviz cu subarticolele cerute (acolo unde este cazul);
8. Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale, faţă de autoritatea contractantă, nu vor fi luate in considerare;

Ofertantii care doresc vizitarea amplasamentului vor lua legatura cu persoana de contact din partea Directiei Tehnice, in cel mai scurt timp de la postarea achizitiei pe site-ul UBB.
La terminarea lucrărilor, executantul va preda spatiile curate, acesta degajand sistematic deseurile rezultate, la groapa de gunoi, pe cheltuiala sa;
Manipularea obiectelor si pregatirilor necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant;

Persoana de contact din partea Direcţiei Tehnice U.B.B.: Ing. Colceriu Septimiu, tel. 0264-405.312 int. 5402;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziţii U.B.B.: Ing. Boca Ioana, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  caiet_sarcini-lucr.renov.camin_xiv-hasdeu.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 31-05-2018 10:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări de renovare la clădire Cămin Economica 1, str. Teodor Mihali nr. 58

Punct de contact: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca,
str.I.I.C.Brătianu, nr.14, cod poștal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 29.05.2018, ora 09:00, în plic închis cu menționarea
achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 29.05.2018, ora 09:15.(Orice ofertant are dreptul de a participa
la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziției și mențiunea ”A nu se
deschide înaintea datei de 29.05.2018, ora 09:15, adresa și datele de contact ale ofertantului,
numele și adresa beneficiarului, în care se va regăsi câte un exemplar din oferta tehnică și
financiară.

Obiectul contractului

Lucrări de renovare la clădire Cămin Economica 1, str. Teodor Mihali nr. 58

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

65.596,10

RON

directa

22-05-2018

22-06-2018

Locatie: UBB, Cămin Economica 1, str. Teodor Mihali nr. 58, Cluj-Napoca.
Oferta va fi înregistrată, semnată și va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară, extrasele:C6, C7, C8, C9 pe întreaga lucrare sau pe obiectiv,
conform cerințelor din caietul de sarcini și invitația de participare.
2. Perioada de valabilitate a ofertei 30 de zile și de garanție a lucrării minim 2 ani.
3. Termenul de execuție: 40 zile conform graficului de execuție anexat si care va fi însușit de ofertant.
4. Manipularea obiectelor și pregătirile necesare pentru execuția lucrărilor va fi asigurată de către
executant.
5. La recepția lucrărilor amplasamentul va fi predat de către executant curat, fără moloz sau alte
resturi rezultate în urma lucrărilor.
6. Executantul nu se va atinge de instalațiile și cablurile montate aparent sau aerian, interioare
sau exterioare, fără consultarea prealabilă a inginerului responsabil de lucrare din partea UBB.
7. Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului.
8. Plata se va face în termen de 30 zile după semnarea procesului verbal de recepție și primirea
facturii.
9. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de atasamente explicite si schite (caiete de masuratori-calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi astfel intocmite incat sa se identifice exact toate cantitatile executate in teren.
10. Se recomanda vizitarea amplasamentului.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
Oferta depusa va contine clar si concret toate cerintele caietului de sarcini, inclusiv articolele de deviz si/sau subarticolele specificate acolo unde este cazul, precum si fisele tehnice asumate de catre ofertant, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.

Persoana de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: arh.Florin Gavrilas, tel.0264-405.312 int. 4502, 07244.957.

Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: ec.Toma Ancuta, tel. 0264-405.300 int.5266.

Informatii suplimentare:  Specificatii_tehnice_Camin_Economica_1.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 29-05-2018 09:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări de renovare - Cămin 17 Hașdeu

Punct de contact: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca,
str.I.I.C.Brătianu, nr.14, cod poștal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 30.05.2018, ora 09:00, în plic închis cu menționarea
achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 30.05.2018, ora 09:15.(Orice ofertant are dreptul de a participa
la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziției și mențiunea ”A nu se
deschide înaintea datei de 30.05.2018, ora 09:15, adresa și datele de contact ale ofertantului,
numele și adresa beneficiarului, în care se va regăsi câte un exemplar din oferta tehnică și
financiară.

Obiectul contractului

Lucrări de renovare - Cămin 17 Hașdeu

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

38.816,61

RON

directa

23-05-2018

22-06-2018

Locatie: UBB, Cămin 17 Hașdeu, Cluj-Napoca.
Oferta va fi înregistrată, semnată și va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară, extrasele:C6, C7, C8, C9 pe întreaga lucrare sau pe obiectiv,conform cerințelor din caietul de sarcini și invitația de participare.
2. Perioada de valabilitate a ofertei 30 de zile și de garanție a lucrării minim 2 ani.
3. Termenul de execuție: 40 zile conform graficului de execuție anexat si care va fi însușit de ofertant.
4. Manipularea obiectelor și pregătirile necesare pentru execuția lucrărilor va fi asigurată de către executant.
5. La recepția lucrărilor amplasamentul va fi predat de către executant curat, fără moloz sau alte resturi rezultate în urma lucrărilor.
6. Executantul nu se va atinge de instalațiile și cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fără consultarea prealabilă a inginerului responsabil de lucrare din partea UBB.
7. Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului.
8. Plata se va face în termen de 30 zile după semnarea procesului verbal de recepție și primirea facturii.
9. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de atasamente explicite si schite (caiete de masuratori-calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi astfel intocmite incat sa se identifice exact toate cantitatile executate in teren.
10. Se recomanda vizitarea amplasamentului.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
Oferta depusa va contine clar si concret toate cerintele caietului de sarcini, inclusiv articolele de deviz si/sau subarticolele specificate acolo unde este cazul, precum si fisele tehnice asumate de catre ofertant, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.

Persoana de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: ing. Florin Gavrilas, tel.0264-405.312 int. 4502, 07244.957.

Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: Ec.Toma Ancuta, tel. 0264-405.300 int.5266.

Informatii suplimentare:  Specificatii_tehnice_Camin_17_Hasdeu.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 30-05-2018 09:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări de renovare – Cămin VI Hașdeu

Punct de contact: Serviciul Achiziții
Responsabil achiziție: Chindris Teodora
Tel. 0264.405.300 int.5266
Fax. 0264.592.838

teodora.chindris@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca, str.I.I.C.Brătianu, nr.14, cod poștal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 31.05.2018, ora 09:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 31.05.2018, ora 09:15.(Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziției și mențiunea ”A nu se deschide înaintea datei de 31.05.2018, ora 09:15, adresa și datele de contact ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, în care se va regăsi câte un exemplar din oferta tehnică și financiară.

Obiectul contractului

Lucrări de renovare – Cămin VI Hașdeu

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

37.175,23

RON

directa

22-05-2018

21-06-2018

Locatie: UBB, Cămin VI Hașdeu, Cluj-Napoca.
Oferta va fi înregistrată, semnată și va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară, extrasele:C6, C7, C8, C9 pe întraga lucrare sau pe obiectiv, conform cerințelor din caietul de sarcini și invitația de participare.
2. Perioada de valabilitate a ofertei 30 de zile și de garanție a lucrării minim 24 luni.
3. Termenul de execuție : 26 zile conform graficului de execuție care va fi însușit de ofertant.
4. Manipularea obiectelor și pregătirile necesare pentru execuția lucrărilor va fi asigurată de către executant.
5. La recepția lucrărilor amplasamentul va fi predat de către executant curat, fără moloz sau alte resturi rezultate în urma lucrărilor.
6. Executantul nu se va atinge de instalațiile și cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fără consultarea prealabilă a inginerului responsabil de lucrare din partea UBB.
7. Situațiile de lucrări vor fi însoțite obligatoriu de atașamente explicite și schițe (caiete de măsurători - calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi astfel întocmite încât să se identifice exact toate cantitățile executate în teren.
Plata se va face în termen de 30 zile după semnarea procesului verbal de recepție și primirea facturii.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
Oferta depusa va contine clar si concret toate cerintele caietului de sarcini, inclusiv articolele de deviz si/sau subarticolele specificate acolo unde este cazul, precum si fisele tehnice asumate de catre ofertant, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.
Persoana de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.:Ing.Sima Alexandru, tel.0264-405.312 int.4502, 0752.504.797
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: Ec.Chindriș Teodora, tel. 0264-405.300 int.5266.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_Camin_VI.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 31-05-2018 09:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări de renovare la clădire Cămin 16, str. Hașdeu nr. 90-92

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Socaciu Cristina
Tel. 0264.405.300 int. 5266
Fax. 0264.592.838

cristina.socaciu@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției General Administrative, Cluj - Napoca, str. I.C. Brătianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor:29.05.2018, ora 13:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 29.05.2018, ora 13:15, orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, denumirea achiziției și mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 29.05.2018 ora 13:15", în care se va regăsi oferta tehnică si financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

Lucrări de renovare la clădire Cămin 16, str. Hașdeu nr. 90-92

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

116.932,42

RON

directa

22-05-2018

21-06-2018

Locatie:Universitatea Babeș-Bolyai, Cămin 16, str. Hașdeu nr. 90-92, Cluj-Napoca.

Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.

Oferta înregistrată și semnată va cuprinde:

1. Oferta tehnică și financiară (inclusiv extrasele C6,C7,C8,C9) conform documentației de atribuire și invitației de participare.
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile, garantie a lucrarii de minim 2 ani.
3. Termenul de executie: 40 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării, conform graficului de executie, grafic care va fi insușit de către ofertant.


Manipularea obiectelor și pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant.

Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului.

Executantul nu se va atinge de instalațiile și cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fară consultarea prealabil a inginerului responsabil de lucrare.

La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predat de catre executant curat, fara moloz sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor.

Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de atasamente explicite si schite ( caiete de masuratori - calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi astfel intocmite, incat sa se identifice exact toate cantitatile executate in teren.

Se recomanda vizitarea amplasamentului, inainte de a se depune oferta.

Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".

Plata se va face în termen de 30 de zile dupa semnarea procesului verbal de receptie și primirea facturii.

Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu și-au indeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.


Persoana de contact din partea Biroului Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări: ec. Socaciu Cristina, tel.0264.405.300 int. 5266

Persoana de contact din partea Direcției Tehnice:
constructii - arh. Florin Gavrilas - tel 0264-405.300 int. 5402
instalații - ing. Andrei Maier - tel 0264-405.300 int. 5403

Informatii suplimentare:  CS_Lucrari_de_renovare_Camin_16.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 29-05-2018 13:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări de renovare la clădire Cămin V - Hașdeu

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Socaciu Cristina
Tel. 0264.405.300 int. 5266
Fax. 0264.592.838

cristina.socaciu@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției General Administrative, Cluj - Napoca, str. I.C. Brătianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor:31.05.2018, ora 11:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 31.05.2018, ora 11:15, orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, denumirea achiziției și mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 31.05.2018 ora 11:15", în care se va regăsi oferta tehnică si financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

Lucrări de renovare la clădire Cămin V - Hașdeu

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

70.481,53

RON

directa

24-05-2018

22-06-2018

Locatie:Universitatea Babeș-Bolyai, Cămin V, str. B.P.Haşdeu nr.45, Cluj-Napoca.

Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.

Oferta înregistrată și semnată va cuprinde:

1. Oferta tehnică și financiară (inclusiv extrasele C6,C7,C8,C9) conform documentației de atribuire și invitației de participare.
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile, garantie a lucrarii de minim 2 ani.
3. Termenul de executie: 33 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării, conform graficului de executie, grafic care va fi insușit de către ofertant.


Manipularea obiectelor și pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant.

Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului.

Executantul nu se va atinge de instalațiile și cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fară consultarea prealabil a inginerului responsabil de lucrare.

La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predat de catre executant curat, fara moloz sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor.

Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de atasamente explicite si schite ( caiete de masuratori - calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi astfel intocmite, incat sa se identifice exact toate cantitatile executate in teren.

Se recomanda vizitarea amplasamentului, inainte de a se depune oferta.

Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".

Plata se va face în termen de 30 de zile dupa semnarea procesului verbal de receptie și primirea facturii.

Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu și-au indeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.


Persoana de contact din partea Biroului Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări: ec. Socaciu Cristina, tel.0264.405.300 int. 5266

Persoana de contact din partea Direcției Tehnice:
ing. Sima Alexandru - tel 0264-405.300 int. 5402


Informatii suplimentare:  CS_Lucrari_de_renovare_Camin_V.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 31-05-2018 11:00
Domeniu: Lucrari

Lucrari de renovare - Camin A1 - Hasdeu

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Todea Daniela
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

dana.todea@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcţiei General Administrative, Cluj-Napoca str. I.C. Brătianu nr.14, cod poştal 400079.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 25.05.2018 ora 10:00, în plic închis cu menţionarea achiziţiei pentru care se depune oferta.
Data şi ora deschiderii ofertelor: 25.05.2018 ora 10:15'.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziţiei şi menţiunea "A nu se deschide înainte de data de 25.05.2018 ora 10:15', în care se va regăsi oferta tehnică şi financiară, adresa şi datele de contact ale ofertantului, numele şi adresa beneficiarului.
Orice operator economic care depune oferta poate sa participe la sedinta de deschidere care are loc la sediul din str. I.C. Bratianu nr. 14 la Serviciul Achizitii

Obiectul contractului

Lucrari de renovare - Camin A1 - Hasdeu

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

26.205,59

RON

directa

18-05-2018

18-06-2018

Locaţie: U.B.B., Camin A1 - Complex Hasdeu, Cluj-Napoca

Oferta înregistrată şi semnată va cuprinde:
1. Oferta tehnică şi financiară, numerotata şi ştampilată conform caietului de sarcini, precum si extrasele aferente: C6,C7,C8 si C9;
Oferta depusa nu va depasi valoarea estimata, iar cea castigatoare va avea pretul cel mai mic dintre ofertele declarate admisibile;
2. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile;
3. Termenul de execuţie: 30 de zile, in perioada 20.07-18.08.2018;
4. Garanţia lucrărilor minim: 24 luni;
5. Plata se va face în termen de 30 de zile după semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor fără obiecţiuni, primirea facturii;
6. Lista de cantităţi: în anexă, conform caietului de sarcini ataşat; se va utiliza manopera orara si recapitulaţia conform legislaţiei în vigoare;
7. Oferta depusă va conţine clar şi concret toate cerinţele caietului de sarcini, toate articolele de deviz cu subarticolele cerute (acolo unde este cazul);
8. Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale, faţă de autoritatea contractantă, nu vor fi luate in considerare;

Ofertantii care doresc vizitarea amplasamentului vor lua legatura cu persoana de contact din partea Directiei Tehnice, in cel mai scurt timp de la postarea achizitiei pe site-ul UBB.
La terminarea lucrărilor, executantul va preda spatiile curate, acesta degajand sistematic deseurile rezultate, la groapa de gunoi, pe cheltuiala sa;
Manipularea obiectelor si pregatirilor necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant;

Persoana de contact din partea Direcţiei Tehnice U.B.B.: Ing. Colceriu Septimiu, tel. 0264-405.312 int. 5402;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziţii U.B.B.: Ing. Todea Daniela, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  caiet_sarcini-lucr.renov._camin_a1.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 25-05-2018 10:00
Domeniu: Lucrari

1 2