Achizitii

Anunţuri de invitații de participare în 2018Lucrări de reparații generale și de renovare - Laborator de amenajare a teritoriului, Casa Albă - Grădina Botanică

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Directiei General Administrative, Cluj - Napoca, str.I.C. Bratianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 22.02.2018, ora 09:00, in plic inchis cu mentionarea achizitiei pentru care se depune oferta.
Data si ora deschiderii ofertelor: 22.02.2018, ora 09:15, orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele si adresa beneficiarului, denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide inainte de data de 22.02.2018 ora 09:15", in care se va regasi oferta tehnica si financiara, adresa si datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

Lucrări de reparații generale și de renovare - Laborator de amenajare a teritoriului, Casa Albă - Grădina Botanică

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

20.582,11

RON

directa

15-02-2018

14-03-2018

Locatie: UBB - Casa Albă - Grădina Botanică.

Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Oferta financiara si tehnică, la care se vor atasa si extrasele C6;C7;C8;C9 pe lucrare/obiective, numerotate şi ştampilate, conform caietului de sarcini și invitației de participare;
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile;
3. Garanția lucrării minim 2 ani;
4. Durata de executie a lucrarilor: 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor;
5. Manipularea obiectelor si pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant;
6. La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predat de catre executant curat, fara moloz, sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor;
7. Executantul nu se va atinge de instalațiile și cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fără consultarea prealabilă a inginerului responsabil de lucrare din partea UBB;
8. Plata se va face în termen de 30 zile după semnarea procesului verbal de recepție și primirea facturii;
9. Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini";
10. Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare;

Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii:
ec. Toma Ancuta: tel.0264-405.300 int. 5266

Persoana de contact din partea Directiei Tehnice:
ing. Munteanu Galea Daniela, tel.0264-405.312/5402.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_-Lucr.rep.gen.si_de_renovare_-lab.de_amena.a_teritoriului,_Casa_Alba-Gradina_Botanica.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 22-02-2018 09:00
Domeniu: Lucrari

Lucrari de reparatii generale si de renovare - Grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati - Facultatea de Drept

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264.405.300, in. 5266
Fax. 0264.592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Directiei General Administrative, Cluj - Napoca, str. I.C. Bratianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 19.02.2018, ora 10:00, in plic inchis cu mentionarea achizitiei pentru care se depune oferta.
Data si ora deschiderii ofertelor: 19.02.2018, ora 10:15.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide inainte de data de 19.02.2018, ora 10:15", in care se va regasi oferta tehnica si financiara, adresa si datele de contact ale ofertantului, numele si adresa beneficiarului.

Obiectul contractului

Lucrari de reparatii generale si de renovare - Grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati - Facultatea de Drept

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

16411.74

RON

directa

12-02-2018

12-03-2018

Locatie: Facultatea de Drept, str. A. Iancu, nr. 11, Cluj
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Ofertele financiara si tehnica, la care se vor atasa si extrasele C6, C7, C8, C9 pe lucrare/obiective, numerotate si stampilate conform invitatiei de participare.
2. Oferta va cuprinde si recapitulatie.
3. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
4. Termenul de executie: 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.
5. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de atasamente explicite si schite (caiete de masuratori - calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi intocmite, astfel incat sa se identifice exact toate cantitatile de lucrari executate in teren.
6. Garantia lucrarilor: minim 2 ani.
7. In propunerea tehnica se va tine cont de toate cerintele specificatiilor tehnice si invitatiei de participare.
8. Manipularea si protejarea mobilierului si a obiectelor din incaperile supuse achizitiei se va efectua cu atentie de catre firma castigatoare.
9. La terminarea prestatiei, spatiile se vor preda curate.
10. Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea Universitatii Babes - Bolyai.
11. Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.
12. Plata se va face in termen de 30 de zile dupa semnarea procesului verbal de receptie, primirea facturii si a declaratiei de conformitate si garantie.
13. Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
14. Se recomanda vizitarea amplasamentului.

Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii: ing. Ioana Boca, tel.: 0264.405.300, int. 5266
Persoane de contact din partea Directiei Tehnice: ing. Daniela Munteanu Galea, tel.: 0264.405.300, int. 5402.

Informatii suplimentare:  Specificatii_tehnice_Drept.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 19-02-2018 10:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări de instalații electrice – Realizare instalație de iluminat de siguranță la Institutul de Iudaistică str.Croitorilor nr.13

Punct de contact: Serviciul Achiziții
Responsabil achiziție: Chindris Teodora
Tel. 0264.405.300 int.5266
Fax. 0264.592.838

teodora.chindris@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative,Cluj-Napoca,str.I.C.Brătianu, nr.14, cod postal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 12.02.2018 ora 11:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor : 12.02.2018, ora 11:15 (Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele si adresa beneficiarului,numărul de telefon și adresa de e-mail, denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 12.02.2018 ora 11:15", în care se va regăsi oferta tehnică și financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Obiectul contractului

Lucrări de instalații electrice – Realizare instalație de iluminat de siguranță la Institutul de Iudaistică str.Croitorilor nr.13

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

18.263,21

RON

directa

05-02-2018

05-03-2018

Locatie: UBB, Institutul de Iudaistică str.Croitorilor nr.13 Cluj-Napoca.
Oferta va fi înregistrată, semnată și va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară, extrasele:C6, C7, C8, C9 pe întraga lucrare sau pe obiectiv, conform cerințelor din caietul de sarcini și invitația de participare.
2. Periada de valabiltate a ofertei 30 de zile și de garanție a lucrării minim 24 luni.
3. Termenul de execuție : 20 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.
4. Manipularea obiectelor și pregătirile necesare pentru execuția lucrărilor va fi asigurată de către executant.
5. La recepția lucrărilor amplasamentul va fi predat de către executant curat, fără moloz sau alte resturi rezultate în urma lucrărilor.
6. Deșeurile rezultate nu se vor depozita în incinta clădirii decât în containere asigurate prin grija executantului.
7. Executantul nu se va atinge de instalațiile și cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fără consultarea prealabilă a inginerului responsabil de lucrare din partea UBB.
8. Se recomanda vizitarea amplasamentului.
9. Ofertantul va face dovada că deține autorizație ANRE pentru execuția de lucrări de instalații electrice.
Plata se va face în termen de 30 zile după semnarea procesului verbal de recepție și primirea facturii.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
Oferta depusa va contine clar si concret toate cerintele caietului de sarcini, inclusiv articolele de deviz si/sau subarticolele specificate acolo unde este cazul, precum si fisele tehnice asumate de catre ofertant, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.
Persoana de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.:Ing.Maier Andrei, tel.0264-405.312 / 0753.911.018
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: Ec.Chindriș Teodora, tel. 0264-405.300 int.5266.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_Institutul_de_Iudaistica.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 12-02-2018 11:00
Clarificări: aici
Domeniu: Lucrari

Servicii de arhitectura si servicii conexe pentru Amenajarea Salii Clubului de la Colegiul Academic, str. E. de Martonne, nr. 1

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264.405.300, in. 5266
Fax. 0264.592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Directiei General Administrative, Cluj - Napoca, str. I.C. Bratianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 16.02.2018, ora 10:00, in plic inchis cu mentionarea achizitiei pentru care se depune oferta.
Data si ora deschiderii ofertelor: 16.02.2018, ora 10:15.
Modul de prezentare a ofertei:
1. Ofertele vor fi depuse la Directia Generala Administrativa, str. I. C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca, intr-un plic format A4 pe care se va inscrie doar denumirea concursului, in interiorul caruia vor exista: un plic cu propunerea tehnica pe care se va mentiona PT (piesele scrise si desenate nu vor avea antet, cartus, stampile, semnaturi - vor fi realizate fara semne particulare), un plic cu propunerea financiara, pe care se va mentiona PF si un plic mic inchis cu datele de identificare ale ofertantului.
Ofertantii care nu vor tine cont de aceste cerinte, vor fi declarati neconformi.

Obiectul contractului

Servicii de arhitectura si servicii conexe pentru Amenajarea Salii Clubului de la Colegiul Academic, str. E. de Martonne, nr. 1

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

15391.50

RON

directa

06-02-2018

09-03-2018

Locatie: Colegiul Academic, str. E. de Martonne, nr. 1, Cluj
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
Proiectul va cuprinde II etape:
1. Etapa I - ofertare:
- plan propunere scara 1:50;
- 3 variante de amenajare cu mobilier propus, varianta pentru sedinte, varianta pentru expozitii si varianta pentru receptii;
- simulari 3D cu amenajarea spatiului, cu mobilierul propus, cu sistemul de iluminat gandit, minim 8 planse color format A3, cu indicarea tehnica a finisajelor.
2. Etapa II (dupa desemnarea castigatorului si semnarea contractului) se vor preda:
- plan pardoseli propunere, plan amenajare tavan, elevatii ale peretilor scara 1:50;
- 2 sectiuni transversale si 2 sectiuni longitudinale caracteristice pentru propunerea de amenajare scara 1:50;
- detalii tehnice de executie scara 1:10, minim 5 planse;
- antemasuratori cu liste de cantitati pe articole de deviz;
- devize pe categorii de lucrari;
- lista de mobilier si de dotari propuse cu preturi estimative.
3. La intocmirea ofertei proiectarii, obligatoriu se va lua in considerare:
- 85% servicii de proiectare arhitecturala care se va deconta in 30 de zile de la predarea proiectului si acceptarea acestuia de catre beneficiar;
- 15% servicii de asistenta tehnica pe parcursul achizitiei de lucrari si pe parcursul executiei lucrarilor, care se va deconta la 30 de zile de la data admiterii receptiei la terminarea lucrarilor.
4. La puntajul final, din 100 de puncte, propunerea tehnica are o pundere de 60% si propunerea financiara 40%.
5. Punctajul minim pentru propunerea tehnica va fi de 80 de puncte.
6. Perioada de valabilitate a ofertei minim 40 de zile.
7. Termenul de predare a serviciilor: 40 de zile calendaristice de la semnarea contractului de servicii.
8. Evaluarea achizitiei va avea loc in 2 etape :
- Evaluarea propunerilor tehnice ;
- Evaluarea propunerilor financiare.
Se vor evalua doar propunerile financiare care au trecut de evaluarea tehnica.
9. Criterii de eligibilitate:
- aspect estetic 50%;
- functionalitate 25%;
- originalitate 25%
10. Documentatia va fi predata in 3 exemplare printate color si in format digital .dwg si .pdf
11. In cadrul ofertei tehnice se va tine cont de toate cerintele temei de proiectare si invitatiei de participare.
12. Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.
13. Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform temei de proiectare".
14. Se recomanda vizitarea amplasamentului.

Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii: ing. Ioana Boca, tel.: 0264.405.300, int. 5266
Persoane de contact din partea Directiei Tehnice: arh. Florin Gavrilas, tel.: 0264.405.300, int. 5402.

Criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate-preț
Data limită de depunere a ofertelor: 16-02-2018 10:00
Domeniu: Servicii