Achizitii

Anunţuri de invitații de participare în 2017
1 2

Lucrari de instalatii electrice - Inlocuire iluminat pietonal din parcare si alee Casa de Oaspeti - Parc I. Hateganu

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Todea Daniela
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

dana.todea@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcţiei General Administrative, Cluj-Napoca str. I.C. Brătianu nr.14, cod poştal 400079.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 29.11.2017 ora 11:00, în plic închis cu menţionarea achiziţiei pentru care se depune oferta.
Data şi ora deschiderii ofertelor: 29.11.2017 ora 11:15'.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziţiei şi menţiunea "A nu se deschide înainte de data de 29.11.2017 ora 11:15', în care se va regăsi oferta tehnică şi financiară, adresa şi datele de contact ale ofertantului, numele şi adresa beneficiarului.

Obiectul contractului

Lucrari de instalatii electrice - Inlocuire iluminat pietonal din parcare si alee Casa de Oaspeti - Parc I. Hateganu

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

42462.46

RON

directa

22-11-2017

21-12-2017

Locaţie: U.B.B., Parcare si alee Casa de Oaspeti din Parc I. Hateganu, Cluj-Napoca

Oferta înregistrată şi semnată va cuprinde:
1. Oferta tehnică şi financiară, numerotata şi ştampilată conform caietului de sarcini impreuna cu extrasele de materiale-C6, manopera-C7, Utilej-C8 si transport-C9 pe lucrare;
2. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile;
3. Termenul de execuţie: 45 de zile, de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor;
4. Garanţia lucrărilor minim: 24 luni;
5. Plata se va face în termen de 30 de zile după semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor fără obiecţiuni, primirea facturii;
6. Lista de cantităţi: în anexă, conform caietului de sarcini ataşat; se va utiliza recapitulaţia conform legislaţiei în vigoare;
7. Oferta depusă va conţine clar şi concret toate cerinţele caietului de sarcini, inclusiv articolele de deviz şi/sau subarticolele specificate acolo unde este cazul;
8. Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale, faţă de autoritatea contractantă, nu vor fi luate in considerare;

Firma executanta va face dovada ca este autorizata ANRE pentru executarea lucrarilor de instalatii electrice de joasa tensiune.

Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de depunerea ofertei.

La terminarea lucrărilor, executantul va preda spatiile curate;
Manipularea obiectelor si pregatirilor necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant;

Persoana de contact din partea Direcţiei Tehnice U.B.B.: Ing. Maier Andrei, tel. 0264-405.312 int. 5403;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziţii U.B.B.: Ing. Todea Daniela, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  caiet_sarcini-instal_el.ext.iluminat-casa_oasp.-parc_i.hateganu.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 29-11-2017 11:00
Domeniu: Lucrari

Achizitie de mobilier de birou pentru Serviciul Contabilitate, Directia General Administrativa UBB, str. I.C. Bratianu, nr. 14

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264.405.300, in. 5266
Fax. 0264.592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Directiei General Administrative, Cluj - Napoca, str. I.C. Bratianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 28.11.2017, ora 10:00, in plic inchis cu mentionarea achizitiei pentru care se depune oferta.
Data si ora deschiderii ofertelor: 28.11.2017, ora 10:15.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide inainte de data de 28.11.2017, ora 10:15", in care se va regasi oferta tehnica si financiara, adresa si datele de contact ale ofertantului, numele si adresa beneficiarului.

Obiectul contractului

Achizitie de mobilier de birou pentru Serviciul Contabilitate, Directia General Administrativa UBB, str. I.C. Bratianu, nr. 14

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

3177.23

RON

directa

17-11-2017

08-12-2017

Locatie: Directia General Administrativa a Universitatii Babes-Bolyai, I.C. Bratianu, nr. 14, Cluj

Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Ofertele tehnica si financiara, conform specificatiilor tehnice. In oferta financiara se va include: valoarea produselor, transportul, montarea produselor.
3. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
4. Termenul de livrare si executie si montaj: 30 de zile de la data semnarii contractului.
5. Garantia produselor: minim 2 ani.
6. Conditii de livrare: Universitatea Babes - Bolyai, Directia General Administrativa a Universitatii Babes - Bolyai, str. I.C. Bratianu, nr. 14
7. In propunerea tehnica se va tine cont de toate cerintele specificatiilor tehnice si invitatiei de participare.
8. Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.
9. Plata se va face in termen de 30 de zile dupa semnarea procesului verbal de receptie, primirea facturii si a declaratiei de conformitate si garantie.
10. Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
11. Se recomanda vizitarea amplasamentului.

Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii: ing. Ioana Boca, tel.: 0264.405.300, int. 5266
Persoane de contact din partea Directiei Tehnice: arh. Florin Gavrilas, tel.: 0264.405.300, int. 5402.

Informatii suplimentare:  Specificatii_tehnice_mobilier_birou.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 28-11-2017 10:00
Domeniu: Produse

Servicii de proiectare - Retea exterioara de canalizare la Complex Arcalia - Bistrita

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Todea Daniela
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

dana.todea@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Directiei General Administrative, Cluj - Napoca, str. I.C. Bratianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 24.11.2017, ora 12:00, in plic inchis cu mentionarea achizitiei pentru care se depune oferta.
Data si ora deschiderii ofertelor: 24.11.2017, ora 12:15'.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide inaintea datei de 24.11.2017, ora 12:15", adresa si datele de contact ale ofertantului, numele si adresa beneficiarului, in care se va regasi cate un exemplar din oferta tehnica si financiara.

Obiectul contractului

Servicii de proiectare - Retea exterioara de canalizare la Complex Arcalia - Bistrita

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

4.224,00

RON

directa

17-11-2017

15-12-2017

Locaţie: U.B.B., Complex Arcalia - Bistrita.

Oferta înregistrată şi semnată va cuprinde:
1. Cate un exemplar din Oferta tehnică şi financiară, semnată şi ştampilată conform caietului de sarcini;
2. Perioada minima de valabilitate a ofertei: 30 de zile;
3. Termenul de predare al documentatie: 20 de zile de la semnarea contractului;
4. Plata se va face in termen de 30 de zile de la predarea proiectului catre beneficiar.
5. Ofertele operatorilor economici care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.
6. Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
7. Proiectul se va preda beneficiarului,astfel: 1ex. in format DWG si 3ex. in format printat.

Persoana de contact din partea Directiei Tehnice U.B.B.: Ing. Florea Gabriel/ ing.Pantel,tel.0264-405.312 int. 5402/5401;
Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii U.B.B.: Ing. Todea Daniela, tel. 0264-405.300 int. 5266.


Informatii suplimentare:  tema_proiectare-compex_arcalia_-_bistrita.pdf     plan_situatie-compc_arcalia-_bistrita.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 24-11-2017 12:00
Domeniu: Servicii

Lucrari de reparatii generale si de renovare Facultatea de Teatru si Televiziune, str. Kogalniceanu nr. 4

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Directiei General Administrative, Cluj - Napoca, str.I.C. Bratianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 16.11.2017, ora 09:00, in plic inchis cu mentionarea achizitiei pentru care se depune oferta.
Data si ora deschiderii ofertelor: 16.11.2017, ora 09:15, orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele si adresa beneficiarului, denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide inainte de data de 16.11.2017 ora 09:15", in care se va regasi oferta tehnica si financiara, adresa si datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

Lucrari de reparatii generale si de renovare Facultatea de Teatru si Televiziune, str. Kogalniceanu nr. 4

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

6.526,23

RON

directa

09-11-2017

07-12-2017

Locatie: UBB, Cluj-Napoca, clădirea Facultatii de Teatru si Televiziune, str. Kogalniceanu nr. 4.

Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Oferta financiara si tehnică, la care se vor atasa si extrasele C6;C7;C8;C9 pe lucrare/obiective, numerotata şi ştampilată, conform caietului de sarcini și invitației de participare;
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile și de garanție a lucrării minim 2 ani;
3. Termenul de execuție: 30 zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor;
4. Plata se va face în termen de 30 zile după semnarea procesului verbal de recepție și primirea facturii;
5. Manipularea si protejarea mobilierului si a obiectelor se va face de către executant;
6. La recepția lucrărilor amplasamentul va fi predat de către executant curat, fără moloz sau alte resturi rezultate în urma lucrărilor;
7. Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini";
8. Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare;

Persoana de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: ing. Munteanu Galea Daniela, tel.0264-405.312/5402.
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: ec.Toma Ancuta, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  C.sarcini_Lucr.d_rep.gen.si_de_renov.la__Fac.de_Teatru_si_TV,_str._Kogalniceanu_nr._4.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 16-11-2017 09:00
Domeniu: Lucrari

Servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor mecanice şi electrice pentru construcţii - Servicii de proiectare instalatii de gaze speciale Laborator A09, Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului, str. Fântânele nr. 30

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Directiei General Administrative, Cluj Napoca, str.I.I.C.Bratianu nr.14, cod postal 400079.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 17.11.2017 ora 09:00, in plic inchis cu mentionarea achizitiei pentru care se depune oferta.
Data si ora deschiderii ofertei: 17.11.2017 ora 09:15(orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor).
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat, inscriptionat cu denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide inainte de data de 17.11.2017 ora 09:15, numele si adresa beneficiarului, datele
de identificare ale ofertantului, in care se va regasi oferta tehnica si financiara semnata si stampilata, adresa si datele de contact ale ofertantului. Pe plic se va trece obligatoriu numele ofertantului si datele de contact.

Obiectul contractului

Servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor mecanice şi electrice pentru construcţii - Servicii de proiectare instalatii de gaze speciale Laborator A09, Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului, str. Fântânele nr. 30

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

3.300,00

RON

directa

09-11-2017

11-12-2017

Locatie: U.B.B., Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului, str. Fântânele nr. 30, Laborator A09, Cluj-Napoca.

Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Oferta tehnică conform temei de proiectare si oferta financiara;
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile;
3. Termenul de predare (executie) a proiectului este de 20 de zile de la data semnarii contractului;
4. Proiectul se va preda avizat I.S.C.I.R. si R.A.D.T.P. si se va preda in 3 exemplare pe hartie cat si in format electronic(DWG).
5. Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de a se depune oferta impreuna cu inginerul responsabil de la Directia Tehnica - ing. Florea Gabriel.
6. Plata se va face in doua etape: 85% din valoarea contractului fara TVA, in decurs de max. 30 de zile de la predarea proiectului iar restul de 15% ce reprezinta asistenta tehnica in perioada de executie a reamenajarilor se va plati dupa semnarea PV de receptie la terminarea lucrarilor.

Nu se accepta descrierea specificatiilor ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".

Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.

Directia Tehnica - Persoana de contact ing. Florea Gabriel tel. 0264-405.312, int.5402;

Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii U.B.B. - Biroul Achizitii Lucrari: ec. Toma Ancuta, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  Tema_proiectare_instal.gaze_speciale.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 17-11-2017 09:00
Domeniu: Servicii

Achizitionarea, montajul si punerea in functiune a unui Aparat de Aer Conditionat, in cadrul FSEGA - linia de studii in limba germana - sala 526, str. T. Mihaly, nr. 58 - 60

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264.405.300, in. 5266
Fax. 0264.592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Directiei General Administrative, Cluj - Napoca, str. I.C. Bratianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 10.11.2017, ora 10:00, in plic inchis cu mentionarea achizitiei pentru care se depune oferta.
Data si ora deschiderii ofertelor: 10.11.2017, ora 10:15.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide inainte de data de 10.11.2017, ora 10:15", in care se va regasi oferta tehnica si financiara, adresa si datele de contact ale ofertantului, numele si adresa beneficiarului.

Obiectul contractului

Achizitionarea, montajul si punerea in functiune a unui Aparat de Aer Conditionat, in cadrul FSEGA - linia de studii in limba germana - sala 526, str. T. Mihaly, nr. 58 - 60

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

4980

RON

directa

03-11-2017

04-12-2017

Locatie: FSEGA, T. Mihaly, nr. 58 - 60, Cluj

Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Ofertele tehnica si financiara, conform specificatiilor tehnice. In oferta financiara se va include: valoarea produselor, transportul, montarea si pif a produselor.
3. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
4. Termenul de livrare si executie si montaj: 21 de zile de la data semnarii contractului.
5. Garantia lucrarilor si a echipamentelor: minim 2 ani.
6. Conditii de livrare: Universitatea Babes - Bolyai, FSEGA - str. T. Mihaly, nr. 58 - 60
7. In propunerea tehnica se va tine cont de toate cerintele specificatiilor tehnice si invitatiei de participare.
8. Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.
9. Plata se va face in termen de 30 de zile dupa semnarea procesului verbal de receptie, primirea facturii si a declaratiei de conformitate si garantie.
10. Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
11. Se recomanda vizitarea amplasamentului.

Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii: ing. Ioana Boca, tel.: 0264.405.300, int. 5266
Persoane de contact din partea Directiei Tehnice: ing. Calin Panea, tel.: 0264.405.300, int. 5403.

Informatii suplimentare:  Specificatii_tehnice_-_Aparat_aer_conditionat_FSEGA.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 10-11-2017 10:00
Domeniu: Produse

Dulapuri pentru birouri la Centrul de Cooperari Internationale, str. Avram Iancu nr. 68

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca,str.I.C.Brătianu, nr.14, cod postal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 08.11.2017 ora 09:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 08.11.2017, ora 09:15 (Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele si adresa beneficiarului, denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 08.11.2017 ora 09:15, în care se va regăsi oferta tehnică și financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

Dulapuri pentru birouri la Centrul de Cooperari Internationale, str. Avram Iancu nr. 68

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

3.927,85

RON

directa

01-11-2017

08-11-2017

Orice referire in prezenta documentatie de atribuire, cu privire la o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, se va lua in considerare impreuna cu mentiunea „sau echivalent”.

Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Oferta tehnica si financiara conform documentatiei de atribuire si invitatiei de participare.
In oferta financiara se va include: valoarea produselor, transportul si montarea produselor.
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
3. Termenul de livrare: maxim 30 de zile de la semnarea angajamentului legal.
4. Garantia produselor: minim 24 de luni.
5. Plata se va face in termen de 30 de zile dupa semnarea procesului verbal de receptie si primirea facturii.

Conditii de livrare: Universitatea Babes - Bolyai, Centrul de Cooperari Internationale, str. Avram Iancu nr. 68, Cluj-Napoca.


Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.


Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii:
ec. Toma Ancuta, tel.0264.405.300 int. 5266

Persoana de contact din partea Directiei Tehnice:
arh. Florin Gavrilas - tel 0264-405.300 int. 5402

Informatii suplimentare:  Specificatii_tehnice_Dulapuri_pentru_birouri_la_Centrul_de_Cooperari_Internationale,__str._Avram_Iancu_nr._68.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 08-11-2017 09:00
Domeniu: Produse

Lucrari de reparatii generale si de renovare – inlocuit panou usa, reparatii trepte curte interioara – Facultatea de Litere, str. Horea nr. 31 + Lucrari de tamplarie – inlocuit usa acces Studio Radu Stanca, spatiu Facultatea de Teatru si Televiziune, str. Horea nr. 31 + Lucrari de montare de geamuri – cladirea FSEGA, str. T. Mihali nr. 58-60

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Directiei General Administrative, Cluj - Napoca, str.I.C. Bratianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 07.11.2017, ora 11:00, in plic inchis cu mentionarea achizitiei pentru care se depune oferta.
Data si ora deschiderii ofertelor: 07.11.2017, ora 11:15, orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele si adresa beneficiarului, denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide inainte de data de 07.11.2017 ora 11:15", in care se va regasi oferta tehnica si financiara, adresa si datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

Reper A. Lucrari de reparatii generale si de renovare – inlocuit panou usa, reparatii trepte curte interioara – Facultatea de Litere, str. Horea nr. 31 + Reper B. Lucrari de tamplarie – inlocuit usa
acces Studio Radu Stanca, spatiu Facultatea de Teatru si Televiziune, str. Horea nr. 31 + Reper C. Lucrari de montare de geamuri – cladirea FSEGA, str. T. Mihali nr. 58-60
Valoare estimata: Reper A + Reper B + Reper C = 28.092,00 + 15.854,55 + 8.784,03 = 52.730,58 ( fara TVA)

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

52.730,58

RON

directa

30-10-2017

30-11-2017

Locatie:Universitatea Babes-Bolyai,Locatie:Facultatea de Litere - str. Horea nr. 31 + Facultatea de Teatru si Televiziune - str. Horea nr. 31 + Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor - str. T Mihali nr. 58-60, Cluj-Napoca.
Orice referire in prezenta documentatie de atribuire, cu privire la o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, se va lua in considerare impreuna cu mentiunea „sau echivalent”.
OFERTAREA SE VA FACE LA PACHET, FARA A SE DEPASI VALOAREA ESTIMATA PE FIECARE REPER.
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Oferta tehnica (inclusiv extrasele C6,C7,C8,C9) si financiara conform documentatiei de atribuire si invitatiei de participare.
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile, garantie a lucrarii de minim 2 ani.
3. Termenul de executie: REPER A : 30 ZILE, REPER B: 5 ZILE SI REPER C: 20 ZILE - de la emiterea ordinului de incepere a lucrarii.
Manipularea obiectelor si pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant.
Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabil a inginerului responsabil de lucrare.
La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predatde catre executant curat, fara moloz, sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor.
Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".
Plata se va face in termen de 30 de zile dupa semnarea procesului verbal de receptie si primirea facturii.
Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.
Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii:
ec. Toma Ancuta, tel.0264.405.300 int. 5266
Persoana de contact din partea Directiei Tehnice:
ing. Colceriu Septimiu - tel 0264-405.300 int. 5402

Informatii suplimentare:  CS_Lucrari_de_reparatii_generale_si_de_renovare...F_Litere_+_Lucr_de_tamplarie_-_.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 07-11-2017 11:00
Domeniu: Lucrari

Servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor mecanice şi electrice pentru construcţii - Servicii de proiectare instalatii de gaze speciale Laborator A09, Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului, str. Fântânele nr. 30

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Directiei General Administrative, Cluj Napoca, str.I.I.C.Bratianu nr.14, cod postal 400079.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 07.11.2017 ora 09:00, in plic inchis cu mentionarea achizitiei pentru care se depune oferta.
Data si ora deschiderii ofertei: 07.11.2017 ora 09:15(orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor).
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat, inscriptionat cu denumirea achizitiei si mentiunea "A nu se deschide inainte de data de 07.11.2017 ora 09:15, numele si adresa beneficiarului, datele
de identificare ale ofertantului, in care se va regasi oferta tehnica si financiara semnata si stampilata, adresa si datele de contact ale ofertantului. Pe plic se va trece obligatoriu numele ofertantului si datele de contact.

Obiectul contractului

Servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor mecanice şi electrice pentru construcţii - Servicii de proiectare instalatii de gaze speciale Laborator A09, Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului, str. Fântânele nr. 30

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

3.300,00

RON

directa

31-10-2017

30-11-2017

Locatie: U.B.B., Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului, str. Fântânele nr. 30, Laborator A09, Cluj-Napoca.

Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Oferta tehnică conform temei de proiectare si oferta financiara;
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile;
3. Termenul de predare (executie) a proiectului este de 20 de zile de la data semnarii contractului;
4. Proiectul se va preda avizat I.S.C.I.R. si R.A.D.T.P. si se va preda in 3 exemplare pe hartie cat si in format electronic(DWG).
5. Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de a se depune oferta impreuna cu inginerul responsabil de la Directia Tehnica - ing. Florea Gabriel.
6. Plata se va face in doua etape: 85% din valoarea contractului fara TVA, in decurs de max. 30 de zile de la predarea proiectului iar restul de 15% ce reprezinta asistenta tehnica in perioada de executie a reamenajarilor se va plati dupa semnarea PV de receptie la terminarea lucrarilor.

Nu se accepta descrierea specificatiilor ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".

Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.

Directia Tehnica - Persoana de contact ing. Florea Gabriel tel. 0264-405.312, int.5402;

Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii U.B.B. - Biroul Achizitii Lucrari: ec. Toma Ancuta, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  Tema_proiectare_instal.gaze_speciale.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 07-11-2017 09:00
Domeniu: Servicii

Servicii de proiectare pentru amenajare cabinete, laboratoare si masuri de protectie si stingere a incendiilor la Institutul de Tehnologie

Punct de contact: Achizitii Publice
Responsabil achiziție: Todea Daniela
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

dana.todea@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcţiei General Administrative, Cluj-Napoca str. I.C. Brătianu nr.14, cod poştal 400079.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 07.11.2017 ora 12:00, în plic închis cu menţionarea achiziţiilor pentru care se depune oferta.
Data şi ora deschiderii ofertelor: 07.11.2017 ora 12:15'.
Modul de prezentare a ofertelor: un plic sigilat cu denumirea achiziţiei şi menţiunea "A nu se deschide înainte de data de 07.11.2017 ora 12:15', în care se va regăsi oferta tehnică şi financiară,adresa şi datele de contact ale ofertantului, numele şi adresa beneficiarului.
Mentionam ca la deschidere poate participa, prin reprezentantul legal sau printr-un imputernicit al acestuia, orice operator economic care depune oferta.

Obiectul contractului

Servicii de proiectare pentru amenajare cabinete, laboratoare si masuri de protectie si stingere a incendiilor la Institutul de Tehnologie

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

8.710,92

RON

directa

31-10-2017

30-11-2017

Servicii de proiectare pentru amenajarea spatiilor la Institutul de Tehnologie, str. Fantanele nr. 30.

Reamenajarea spatiilor se va face pentru urmatoarele locatii:
Fac. de Psihologie si Stiintele Educatiei pentru 33.6 mp
Fac. de Fizica pentru 109 mp
Fac. de Chimie pentru 23.5 mp
conform specificatiilor din Tema de proiectare.

Proiectul va fi predat dupa cum urmeaza: 1 ex. in format DWG si 3 ex. in format printat.

Termenul de executie al proiectului va fi de max. 60 de zile de la data semnarii contractului.

Plata se va face in doua etape: 85% din valoarea contractului fara TVA, in decurs de max. 30 de zile de la predarea proiectului iar restul 15% ce reprezinta asistenta tehnica in perioada de executie a reamenajarilor se va plati dupa semnarea PV de receptie la terminarea lucrarilor.

Persoana de contactdin partea Directiei Tehnice UBB: Sef Serviciu Investitii Ing. Tautan Valentin, tel. 0264-405.312 int. 5401
Persoana de contactdin partea Achzitiilor Publice UBB: Ing. Todea Daniela, tel. 0264-405.300 int. 5266

Informatii suplimentare:  tema_proiect.-institut_de_tehnologie.pdf     plan_spatii_de_reamenajat.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 07-11-2017 12:00
Domeniu: Servicii

1 2