Alegeri în structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea Babeş-Bolyai

Calendarul alegerii noii administraţii

 • Alegerea membrilor consiliilor departamentelor și a directorilor de departamente

 • Pentru al doilea tur in caz de balotaj - Alegerea membrilor consiliilor departamentelor și a directorilor de departamente

 • Pentru al treilea tur in caz de balotaj - Alegerea membrilor consiliilor departamentelor și a directorilor de departamente

 • Alegerea membrilor consiliului facultăţii din partea fiecărui departament și a membrilor Senatului

  candidaţii vor depune dosarul/dosarele de candidatură la decanatele facultăţilor până la 12 ianuarie 2016

 • Pentru al doilea tur in caz de balotaj - Alegerea membrilor consiliului facultăţii din partea fiecărui departament și a membrilor Senatului

 • Pentru al treilea tur in caz de balotaj - Alegerea membrilor consiliului facultăţii din partea fiecărui departament și a membrilor Senatului

 • Depunerea dosarelor: functia Rector

  Candidaţii vor depune dosarele de candidatură la Registratura universităţii până la 1 februarie 2016.

 • Depunerea dosarelor: functia Prorector linia germana si Prorector linia maghiara.

 • Depunerea dosarelor: functia Preşedinte Senat

  Candidaţii vor depune dosarul de candidatură la secretariatul Senatului până în 12 februarie 2016.

 • Validarea noului Senat de către vechiul Senat

 • Alegerea candidatilor pentru functia de prorector linia germana

 • Şedinţa de constituire a noului Senat

  propunerea de candidaturi pentru funcţia de Preşedinte al Senatului.

 • Alegerea candidatilor pentru functia de prorector linia maghiara

 • Alegerea preşedintelui Senatului

  prezentarea dosarelor de candidatură, alegerea preşedintelui Senatului.

  Candidaţii vor depune dosarul de candidatură la secretariatul Senatului până în 12 februarie 2016.

 • Alegerea Rectorului

  Candidaţii vor depune dosarele de candidatură la Registratura universităţii până la 1 februarie 2016.

 • În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin - Alegerea Rectorului

Componența Birourilor electorale ale secțiilor de votare

Biroul electoral al Universității
Locatia BE al UBB: sala 114, etaj 1, Facultatea de Drept
   
Președinte Prof. dr. Sergiu Deleanu
Vicepreședinte Pr. Prof. dr. Ștefan Iloaie
Membru Conf. dr. Degi Csaba
Membru Conf. dr. Sanda Nicoleta Brișan
Membru Conf. dr. Adrian Roșan
Membru Student Alexandra Fărcaș
Membru Student Lokodi Katalin
Facultatea de Matematică și Informatică
1 Președinte Prof. Dr. Marian Mureșan
2 Membru Lect. Dr. Daniel Văcărețu
3 Membru Lect. Dr. Jakab Hunor
4 Membru Asist. Dr. Tudor Mihoc
5 Membru Student Parajdi Lorand
Membru supleant Lect. Dr. Monica Bota
Membru supleant Lect. Dr. Somogyi Ildikó
Facultatea de Fizică
1 Președinte Prof. Dr. Mihai Todică
2 Membru Lect. Dr. Claudiu Lung
3 Membru Conf. Dr. Liviu Dărăban
4 Membru Lect. Dr. Borbély Sándor
5 Membru Lect. Dr. Emil Vințeler
  Membru supleant Lect. Dr. Claudiu Lung
  Membru supleant Lect. Dr. Emil Vințeler
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
1 Președinte Prof. Dr. ing. Mircea Dărăbanțu
2 Membru Prof. Dr. Costel Sârbu
3 Membru Conf. Dr. ing. Imre-Lucaci Árpád
4 Membru Conf. Dr. Fórizs Edit
5 Membru Conf. Dr. ing. Călin-Ioan Anghel
Membru supleant Conf. Dr. ing. Monica-Ioana Toșa 
Membru supleant Conf. Dr. ing. Cadina-Lucreția Miclăuș
Facultatea de  Biologie și Geologie
1 Președinte Conf. Dr. Alexandru Crișan
2 Membru Șef Lucr. Dr. Ovidiu Barbu
3 Membru Șef Lucr. Dr. Lucian Alexandru Teodor
4 Membru Șef Lucr. Dr. Papp Judit
5 Membru Stud. Bogdan Diana
Membru supleant Șef Lucr. Dr. Irina Gabriela Goia
Membru supleant Șef Lucr. Dr. Fenesi Annamaria
Facultatea de Geografie
1 Președinte Șef Lucr. Dr. Ștefan Bilașco 
2 Membru Ing. Rus Elena
3 Membru Şef Lucr. Dr. Filip Ipatiov
4 Membru Cercetător Dr. Pop Ana-Maria
5 Membru Şef Lucr. Dr. Mate Andraș
6 Membru Student Denisa Bara
  Membru supleant Student Adrian Volintir
Membru supleant Șef Lucr. Dr. Pavel Horațiu
Facultatea de Drept
1 Președinte Lect. Dr. Diana Botău
2 Membru Asist. Dr. Doris Șerban
3 Membru Asist. Dr. Adrian Tamba
4 Membru Asist. Dr. Marius Floare
5 Membru Student Alexandru Butușină
Membru supleant Asist. Drd. Dorin Jorea
Membru supleant Asist. Drd. Lucian Criste
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
1 Președinte Conf. Dr. Victor Octavian Müller
2 Membru Lect. Dr. Cardoș Ildikó Réka
3 Membru Lect. Dr. Zenovia Cristina Pop
4 Membru Lect. Dr. Liviu Daniel Deceanu
5 Membru Student Tiberiu Titieni
Membru supleant Conf. Dr. Ovidiu Niculae Bordean
Membru supleant Stud. Alexandru Șoș
Facultatea de Business (pentru Rector)
1 Președinte Lect. Dr. Monica Ionaș-Sălăgean
2 Membru Lect. Dr. Cristina Ioana Balint
3 Membru Asist. Dr. Cristina Fleșeriu
4 Membru Conf. Dr. Sorin Lazăr
5 Membru Student Alexandra Nițescu
  Membru supleant Conf. Dr. Liciniu-Alexandru Kovacs
  Membru supleant Conf. Dr. Veronica Rozalia Rus
  Membru supleant Lect. Dr. Larisa-Margareta Bătrâncea
  Membru supleant Student Roxana Buta
Facultatea de Istorie și Filosofie
1 Președinte Conf. Dr. Ion Cârja
2 Membru Lect. Dr. Pal Emese
3 Membru Lect. Dr. Claudiu Marian
4 Membru Lect. Dr. Ștefan Maftei 
5 Membru Asist. Dr. Lucian Turcu
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
1 Președinte Lect. Dr. Matu Silviu
2 Membru Conf. Dr. Vălcan Dumitru
3 Membru Conf. Dr. Mih Viorel
4 Membru Lect. Dr. Orban Reka
5 Membru Lect. Dr. Ozsvath Judit
6 Membru Asist. Dr. Todea Diana
7 Membru Asist. Dr. Cuc Nicoleta Claudia
Membru supleant Lect. Dr. Crișan Claudia
Membru supleant Lect. Dr. Heilman Renata
Facultatea de Studii Europene
1 Președinte Conf. Dr. Carmen Lazăr
2 Membru Conf. Dr. Florin Duma
3 Membru Lect.Dr. Diana Reianu
4 Membru Lect. Dr. Monica Pop
5 Membru Lect. Dr. Ovidiu Vaida
6 Membru Student Bosoancă Ionelia Bianca
7 Membru Student Bükfeyes-Rákossy Zsombor
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
1 Președinte Conf. Dr. Elena Minea
2 Membru Asist. Dr. Ioana Lepădatu
3 Membru Lect. Dr. George Prundaru
4 Membru Asist. Cercet. Florin Fesnic
5 Membru Student Cătălin Hădadea
Membru supleant Conf.dr. Elena Minea
Membru supleant Conf.dr. Vincze Hanna Orsolya
Facultatea de Litere
1 Președinte Admin. Sef. Sandor Peter
2 Membru Prof. Dr. Egyed Emese
3 Membru Lect. Dr. Santa-Jakabházi Réka
4 Membru Lect. Dr. Czégényi Dóra
5 Membru Asist. Dr. Dehelean Cătălin
  Membru supleant Asist. Dr. Pașcalău Cristian
Facultatea de Educație Fizică și Sport
1 Președinte Conf. Dr. Ormenișan Vasile Septimiu
2 Membru Conf. Dr. Ganea Ioan Virgil
3 Membru Lect. Dr. Vădan Anca Lucia
4 Membru Asist. Dr. Moca Cosmin Mihai
5 Membru Asist. Dr. Moșneag Horea Florin
  Membru supleant Prof. Dr. Bogdan Vasile 
Membru supleant Lect. Dr. Pașcan Adrian Claudiu
Facultatea de Teologie Ortodoxă
1 Președinte Pr. Lect. Dr. Cristian Sonea
2 Membru Conf. Dr. Marcel Muntean
3 Membru Pr. Conf. Dr. Gabriel Gârdan
4 Membru Lect. Dr. Nicolae Turcan
5 Membru Asist. Dr.Viorica Grădinar
Membru supleant Pr. Lect. Dr. Adrian Podaru
Membru supleant Lect. Dr. Alin Trifa
Facultatea de  Teologie Greco-Catolică
1 Președinte Conf. Dr. Sorin Marțian
2 Membru Conf. Dr. Ovidiu Horea Pop
3 Membru Conf. Dr. Dan Ruscu
4 Membru Conf. Dr. Cristian Barta
5 Membru Lect. Dr. Călin Pațulea
Membru supleant Asist. Dr. Constantin Ilieș
Membru supleant Lect. Dr. Radu Ioan Mureșan
Membru supleant Lect. Dr. Dan Corneliu Țuplea
Membru supleant Conf. Dr. Alin Tat
Membru supleant Lect. Dr. Ciprian Ghișa
Membru supleant Lect. Dr. Andreea Mârza
Facultatea de Teologie Reformată
1 Președinte Conf. Dr. Péter Éva
2 Membru Dr. Fekete Adél
3 Membru Dr. Miklós Noémi
4 Membru Student Klemenz Gréta-Krisztina
5 Membru Baróti Johanna
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
1 Președinte Conf. Dr. Jiteanu Liviu-Nicolae
2 Membru Prof. Dr. Marton Iósif
3 Membru Lect. Dr. Vik Ioan
4 Membru Lect. Dr. Illyés Magda
5 Membru Student Bartis Timea
Membru supleant Lect. Dr. Ferenci Sándor
Membru supleant Lect. Dr. Lukács Imre Robert
Faculatea de Sociologie și Asistență Socială
1 Președinte Conf.dr. Mezei Elemer
2 Membru Conf. dr. Troc Gabriel
3 Membru Conf.dr. Antal Imola
4 Membru Irina Albu
5 Membru  Demian Florina Loredana 
Membru supleant Lect.dr. Kiss Denes
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
1 Președinte Lect. Dr. Mălina-Ruxandra Petrescu-Mag
2 Membru Lect. Dr. Robert Begy
3 Membru Șef lucrări Dr. Nicolae Baciu
4 Membru Lect. Dr. Iosif-Dorin Manciula
5 Membru Student Patriciu-Cristian Haralambie
Membru supleant Conf. Dr. Radu Mihăiescu 
Membru supleant Student Sandra-Corina Nistea
Facultatea de Teatru și Televiziune
1 Președinte Lect. Dr. Delia Marchiș
2 Membru Lect. Dr. Feleki István
3 Membru Lect. Dr. Anca Hațiegan
4 Membru Lect. Dr. Bréda Ferenc 
5 Membru Asist. Dr. Oana Pocan
Unități Cercetare
1 Președinte dr. Maria Pojar Feneșan
2 Membru dr. Nicoară Mihai Teodor
3 Membru dr. Pușcaș Mihai
4 Membru dr. Hărăguș Mihaela
5 Membru dr. Chiorean Claudia
Membru supleant dr. Alexandra SUTEU - Gradina Botanica
Membru supleant dr. Ana BALEA - ICCRR

 

LOCAȚII VOTARE FACULTĂȚI

OBS: aceste locatii sunt valabile pentru datele de votare
 • 21.01.2016, respectiv 27.01.2016, 02.02.2016
 • 01.03.2016, respectiv 08.03.2016
Nr. FACULTATEA LOCAȚIA DE VOT
1 Matematica și Informatică Etaj 1, Sala 137 (Departamentul de Matematică), clădirea centrală a UBB
2 Fizică Etaj 1, Sala 134, Secretariatul Facultății
3 Chimie și Inginerie Chimică Etaj 2, Sala 147
4 Biologie și Geologie Clădirea centrală, sala P 62
5 Geografie Sala 10
6 Știința și Ingineria Mediului Sala A 1.18,
str. Fântânele nr. 30
7 Istorie si Filosofie Str. Fr. Chamoux, clădirea centrală etaj 1
8 Psihologie și Științele Educației Sala 9, etaj 1, str. Sindicatelor 7
9 Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Sala de consiliu, parter, str. Traian Moșoiu 71
10 Litere Sala Bogrea, str. Horea nr. 31
11 Teatru și Televiziune Sala 30 (sala de consiliu)
12 Drept Sala 113, etaj 1
13 Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Sala 118
14 Educație Fizică și Sport Sala 9, clădirea FEFS
15 Studii Europene Sala Schuman, sediul facultății
16 Sociologie și Asistență Socială Sala 6 parter
17 Bussines Sala 119, etaj 1, str. Horea nr. 7
18 Teologie Ortodoxă Sala de Consiliu, sala 106
19 Teologie Greco-Catolică Sala I. Hossu, etaj 1, str. Moților nr. 26
20 Teologie Romano-Catolică Sala profesorală, etaj 1, str. Iuliu Maniu  nr. 5
21 Teologie Reformată Sala 219
22 Sectia de votare - cercetatori Clubul Casei Universitarilor, str. Em. de Martonne nr. 1

Comisiile electorale pentru desemnarea candidatilor pentru functia de prorector linia maghiara si linia germana

Comisia electorala a liniei maghiare
Președinte Conf. Dr. Magyari Tivadar
Membru Conf. Dr. Noda Mozes
Membru Lect. Dr. Mate Andras
Membru Lect. Dr. Sarkozi Zsuzsanna
Membru Stud. Szekely Kinga
Comisia electorala a liniei germane
Președinte Prof. Dr. Mihaela Dragan
Membru Prof. Dr. Rakosy Laszlo
Membru Stud. Andreea Breaz
Membru supleant Sef. Lucr. Dr. Cristina Craioveanu
Membru supleant Conf. Dr. Madalina Pacurar

 

Alegerea decanilor

Lista decanilor validaţi de
Senatul universitar din 18.04.2016

Nr. crt. Facultatea Decan
1 Facultatea de Matematică și Informatică Prof. univ. dr. Adrian-Olimpiu PETRUŞEL
2 Facultatea de Fizică Prof. univ. dr. Aurel POP
3 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Conf. univ. dr. Gabriela-Nicoleta NEMEŞ
4 Facultatea de Biologie și Geologie Acad. prof. univ. dr. Octavian POPESCU
5 Facultatea de Geografie Prof. univ. dr. Dănuț PETREA
6 Facultatea de Litere Prof. univ. dr. Corin BRAGA
7 Facultatea de Drept Prof. univ. dr. Florin STRETEANU
8 Facultatea de Istorie și Filosofie Prof. univ. dr. Augustin Ovidiu GHITTA
9 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Conf. univ. dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ
10 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Prof. univ. dr. Adrian Nicolae OPRE
11 Facultatea de Business Conf. univ. dr. Ioan Alin NISTOR
12 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Prof. univ. dr. Călin HINŢEA
13 Facultatea de Studii Europene Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
14 Facultatea de Educație Fizică și Sport Conf. univ. dr. Leon GOMBOȘ
15 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Conf. univ. dr. Paul-Teodor HĂRĂGUȘ
16 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Prof. univ. dr. ing. Alexandru OZUNU
17 Facultatea de Teatru și Televiziune Prof. univ. dr. Liviu MALIŢA
18 Facultatea de Teologie Ortodoxă Pr. prof. univ. dr. Vasile STANCIU
19 Facultatea de Teologie Greco-Catolică Pr. prof. univ. dr. Cristian BARTA
20 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Lect. univ. dr. Ioan VIK
21 Facultatea de Teologie Reformată Lect. univ. dr. Olga LUKÁCS


Calendar pentru selecția decanilor

 1. 10.03.2016 - 17.03.2016 - depunerea dosarelor de candidatura la Rectoratul Universitatii (Biroul Registratura Generala)
 2. 18.03.2016 - 24.03.2016 - asigurarea publicitatii candidaturilor
 3. 25.03.2016 - 31.03.2016 - avizarea candidaturilor de catre Consiliile facultatilor
 4. 01.04.2016 - 04.04.2016 - publicarea rezultatelor avizarii candidatilor
 5. 08.04..2016 - 18.04.2016 - desfasurarea concursurilor si desemnarea decanilor

 

Calendarul audierii candidaților la funcția de decan


DOSARE DE CANDIDATURĂ PENTRU FUNCȚIA DE DECAN

Nr. crt. Facultatea Nume și prenume Nr. dosar Dosar
1 Facultatea de Matematică și Informatică Prof. univ. dr. Adrian PETRUȘEL 4791/16.03.2016 dosar
2   Conf. univ. dr. Marcel-Adrian ȘERBAN 4932/17.03.2016 dosar
3 Facultatea de Fizică Prof. univ. dr. Aurel POP 4743/16.03.2016 dosar
4   Conf. univ. dr. Alexandru MARCU 4922/17.03.2016 dosar
5 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Conf. univ. dr. Gabriela Nicoleta NEMEȘ 4815/17.03.2016 dosar
6   Prof. univ. dr. Csaba PAIZS 4826/17.03.2016 dosar
7 Facultatea de Biologie și Geologie Acad. prof. univ. dr. Octavian POPESCU 4814/17.03.2016 dosar
8   Conf. univ. dr. Horia Leonard BANCIU 4923/17.03.2016 dosar
9   Prof. univ. dr. Laszlo RAKOSY 4931/17.03.2016 dosar
10   Lect. univ. dr. Florin CRIȘAN 4934/17.03.2016 dosar
11 Facultatea de Geografie Conf. univ. dr. Iuliu VESCAN 4482/14.03.2016 dosar
12   Prof. univ. dr. Dănuț PETREA 4483/14.03.2016 dosar
13   Conf. univ. dr. Călin-Cornel POP 4534/14.03.2016 dosar
14 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Prof. univ. dr. ing. Alexandru OZUNU 4658/15.03.2016 dosar
15   Conf. univ. dr. Nicoleta-Sanda BRIȘAN 4876/17.03.2016 dosar
16 Facultatea de Istorie și Filosofie Prof. univ. dr. Dan Eugen RAȚIU 4651/15.03.2016 dosar
17   Prof. univ. dr. Ovidiu Augustin GHITTA 4757/16.03.2016 dosar
18 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Prof. univ. dr. Călin FELEZEU 4363/11.03.2016 dosar
19   Prof. univ. dr. Adrian Nicolae OPRE 4450/14.03.2016 dosar
20 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Prof. univ. dr. Călin Emilian HINȚEA 4712/15.03.2016 dosar
21   Prof. univ. dr. Sorin Dan ȘANDOR 4894/17.03.2016 dosar
22 Facultatea de Litere Prof. univ. dr. Corin BRAGA 4488/14.03.2016 dosar
23   Conf. univ. dr. Daiana Theodora CUIBUS 4842/17.03.2016 dosar
24 Facultatea de Drept Prof. univ. dr. Florin STRETEANU 4765/16.03.2016 dosar
25   Lect. univ. dr. Daniel NIȚU 4855/17.03.2016 dosar
26 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Conf. univ. dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ 4595/15.03.2016 dosar
27   Prof. univ. dr. Răzvan Liviu NISTOR 4813/17.03.2016 dosar
28 Facultatea de Educație Fizică și Sport Conf. univ. dr. Leon GOMBOȘ 4782/16.03.2016 dosar
29   Conf. univ. dr. Ioan-Nelu POP 4887/17.03.2016 dosar
30 Facultatea de Studii Europene Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN 4750/16.03.2016 dosar
31   Lect. univ. dr. Adrian-Gabriel CORPĂDEAN 4752/16.03.2016 dosar
32 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Conf. univ. dr. Paul-Teodor HĂRĂGUȘ 4895/17.03.2016 dosar
33   Lect. univ. dr. Cristina RAȚ 4936/17.03.2016 dosar
34 Facultatea de Business Conf. univ. dr. Ioan Alin NISTOR 4530/14.03.2016 dosar
35   Conf. univ. dr. ing. Liciniu-Alexandru KOVÁCS 4783/16.03.2016 dosar
36 Facultatea de Teologie Ortodoxă Pr. Prof. univ. dr. Vasile STANCIU 4853/17.03.2016 dosar
37   Arhim. Prof. univ. dr. Teofil (Cristian) TIA 4863/17.03.2016 dosar
38 Facultatea de Teologie Greco-Catolică Pr. Prof. univ. dr. Cristian BARTA 4890/17.03.2016 dosar
39   Lect. univ. dr. Anton RUS 5721/30.03.2016 dosar
40 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Lect. univ. dr. Ioan VIK 4724/.16.03.2016 dosar
41   Conf. univ. dr. Nóda MÓZES 4734/16.03.2016 dosar
42 Facultatea de Teologie Reformată Conf. univ. dr. Lehel LÉSZAI 4748/16.03.2016 dosar
43   Lect. univ. dr. Olga LUKÁCS 4837/17.03.2016 dosar
44 Facultatea de Teatru și Televiziune Prof. univ. dr. Liviu MALIȚA 4888/17.03.2016 dosar
45   Prof. univ. dr. Daniela GOLOGAN 4930/17.03.2016 dosar
46   Conf. univ. dr. Anca Michaela MĂNIUȚIU 4933/17.03.2016 dosar

 


Alegerea candidaților pentru funcția Prorector linia germană și Prorector linia maghiară.

Candidați pentru funcția Prorector linia germană


Candidați pentru funcția Prorector linia maghiarăAlegerea Președintelui Senatului UBB

Rezultate vot

PREȘEDINTE

Pr. Prof. Dr. Ioan CHIRILĂ

Ioan CHIRILA

proces verbal


VICEPREȘEDINTE
linia română

Prof. dr. Horia F. POP

Ioan CHIRILA

 

VICEPREȘEDINTE
linia maghiară

Acad. Prof. Dr. BENEDEK József

Ioan CHIRILA

VICEPREȘEDINTE
linia germană

Lect. Dr. Christian SCHUSTER

Ioan CHIRILA


 

 

Candidaturi pentru funcţia de Președinte al Senatului UBB

Pr. Prof. Dr. Ioan CHIRILĂ

Ioan CHIRILA

dosar

Prof. Dr. Mihaela LUȚAȘ

Mihaela LUTAS

dosar


 

 

Alegerea Rectorului UBB

 

REZULTATE VOT
proces verbal

Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop a fost reales, marți, 1 martie 2016, în funcția de rector al UBB, cu 851 de voturi (71,69%)  din numărul total de 1187 de voturi valabil exprimate. Ceilalți candidați la funcția de rector, prof. univ. dr. Ciprian Marcel Pop și conf. univ. dr. Gheorghe Fătăcean au obținut 244 de voturi (20,55%) , respectiv, 92 de voturi (7,76%).

S-au prezentat la vot 1247 de alegători, din totalul de 1559 de persoane înscrise pe listele de vot, reprezentând 79,98 %.

Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop a fost declarat câştigător din primul tur deoarece a întrunit majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate (minim 595 de voturi).

 

Direcţia Comunicare şi PR a UBB

Candidaturi pentru funcţia de Rector al UBB

Conf. univ. dr. Gheorghe FĂTĂCEAN

dosar

Prof. univ. dr. Ciprian-Marcel POP

Marcel POP

dosar

Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel POP

Ioan Aurel POP

dosar
Liste de vot


Rezultate vot membrii Senatului UBB

Nr.    crt. FACULTATEA Linia de studii Aleși (titlu didactic, nume prenume)

CADRE DIDACTICE/CERCETARE
   
1 FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ R Prof. Dr. Crivei Septimiu
R Conf. Dr. Popovici Nicolae
R Conf. Dr. Niculescu Virginia
R Prof. Dr. Pop Horia Florin
G Lect. Dr. Săcărea Christian
M Conf. Dr. Soós Anna
2 FACULTATEA DE FIZICĂ R Prof. Dr. Aurel Pop
M Prof. Dr. Nagy László
3 FACULTATEA DE CHIMIE Ș INGINERIE CHIMICĂ R Conf. univ. dr. ing. Claudia-Valentina Cimpoiu
R Conf. univ. dr. Radu-Lucian Silaghi-Dumitrescu 
R Prof. univ. dr. ing. Vasile-Mircea Cristea
M Prof. univ. dr. ing. Paizs Csaba 
4 FACULTATEA DE BIOLOGIE ȘI GEOLOGIE R Prof. Dr. Sorin Filipescu
M Conf. dr. Marko Balint
G Prof. Dr. Laszlo Rakosy
5 FACULTATEA DE GEOGRAFIE R Conf. Dr. Raularian Rusu
R Șef. Lucr. Dr. Nicolae Hodor
M Prof. Dr. Benedek József
R Gabriela Ilieș
6 FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI R Conf. Dr. Brișan Nicoleta Sanda
R Prof. Dr. Alexandru Ozunu
7 FACULTATEA DE DREPT R Prof. Dr. Florin Streteanu
R Prof. Dr. Radu Catană
R Conf. Dr. Marius Harosa
8 FACULTATEA DE LITERE R Conf. dr. Borbely Carmen Veronica
R Lect. Dr. Chircu-Buftea Adrian
R Conf.dr. Petrescu Olivia-Narcisa
R Lect. Dr. Poenar Horia-Flavius
R Lect. Dr. Vȋlcu Dumitru Cornel
M Conf. Dr. Fazakas Emese-Éva, 
M Lect. Dr. Szabó Árpád Töhötöm
G Prof. dr. Balogh András
9 FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE R Prof. Dr. Virgiliu Țârău
R Conf. Dr. Sorin Nemeti
R Conf. Dr. Ioan Cârja
M Lect.. Dr. Szigeti Attila
10 FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ R Prof. Dr. Chiribucă Dan Florentin
R Conf. dr. Rebeleanu Adina
M Conf.dr. Szabó Béla
11 FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI R Prof. Dr. Miu Andrei Cristian
R Prof. Dr. David Daniel Ovidiu
M Lect. Dr. János Réka
M Lect. Dr. Szilveszter Laszlo Szilard
R Conf. Dr. Carolina Bodea Hategan
R Prof. Dr. Albulescu Ion
R Prof. Dr. Felezeu Calin Valentin
12 FACULTATEA DE ȘTIINTE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR R Prof.univ.dr. Adela Deaconu
R Prof.univ.dr. Mihaela Lutas
R Prof.univ.dr. Adrian Mihai Inceu
R Conf.univ.dr. Ramona Lacurezeanu
R Conf. Dr. Nicolae Șera
R Prof.univ.dr. Razvan Liviu Nistor
R Conf.univ.dr. Ovidiu Ioan Moisescu
R Prof.univ.dr. Dorina Lazar
G Prof.univ.dr. Muresan Mariana-Leontina
R Lect.univ.dr. Olteanu Laura
M Lect.univ.dr. Gyorfy Lehel-Zoltan
13 FACULTATEA DE STUDII EUROPENE R Lect. Dr. Pop Ana Monica
R Lect. Dr. Reianu Diana
G Lect. Dr. Christian Schuster
14 FACULTATEA DE BUSINESS R Conf. Dr. Dragoș Păun
15 FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE și ale COMUNICĂRII M Prof. Dr. Salat Zakarias Levente
R Prof. Dr. Dan Lazăr
G Prof. Dr. Călin Rus
R Lect. Dr. Meza Radu Mihai
16 FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT M Asist. Dr. Álmos András
R Lect. Dr. Pop Nicolae Horațiu
R Lect. Dr. Șanta Moldovan Ioan Cristian
17 FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ R Pr. Prof. Dr. Ioan Chirilă
R Pr. Conf. Dr. Gabriel Gârdan
18 FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ R Pr. Lect. Dr. Grigore Marius Furtună
19 FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ M Lect. Dr. Püsök Sarolta
20 FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ M Lect. dr. Vik Ioan
21 FACULTATEA DE TEATRU ȘI TELEVIZIUNE   Asist. Drd. Anca Similar
R Lect. Dr. Ioan Pop Curșeu
M Asist. Drd. Zsigmond Andrea
22 UNITĂȚI CERCETARE   Ing. Dr. Pojar Feneșan Maria
FACULTATEA/DOMENIUL LINIA Aleși

STUDENȚI
1  Facultatea de Matematică R Tecsi Andrei Francisc
2  Facultatea de Fizică, Facultatea de Chimie R Pușcoi Marc Alex
3  Facultatea de Biologie și Geologie R Bogdan Diana Felicia
4  Facultatea de Geografie R Ursu Iulian
5  Facultatea de Știința și Ingineria Mediului R Hojbotă Mihaela
6 Facultatea de Istorie și Filosofie R Braeș Mădălina
7 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației R Pop Iulia
8  Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării R Hădadea Cătălin
9  Facultatea de Litere, Facultatea de Teatru R Mihăilă Anamaria
10  Facultatea de Drept R Rus Călin Ioan
11  Facultatea de Științe Economice și Gestiune a Afacerilor R Șoș Alexandru
12 Facultatea de Educație Fizică și Sport R Popescu Laura
13  Facultatea de Studii Europene R Sandu Zslot-Szilveszter
14  Facultatea de Sociologie și Asistență socială R Iordache Roxana
15  Facultatea de Business R Mureșan Alexandru
16  Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Teologie Greco-Catolică R Echim Darius
17  Organizații Studențești – linia română R Roșu Ioana
18  Domeniul Teologie M Bartis Timea
19  Domeniul Științe Reale M Gal Cristian Andrei
20  Domeniul Științe Socio-Umane M Tokes Hunor
21 Domeniul Științe Umaniste M Gyorbiro Kunigunda-Roza
22  Domeniul Științe Economice M Szekely Kinga-Elisabeta
23 Organizații Studențești – linia maghiară M Res Konrad
24 Domeniul Științelor Reale, Organizații Studențești – linia germană G Popa Andreea Georgiana
25 Domeniul Științelor socio-umane G Breaz Andreea
26  Toate Domeniile Doctoranzi Secară Diana

Rezultate vot directori de departamente

DEPARTAMENTUL Linia de studii Candidați (titlu didactic, nume prenume) Aleși (titlu didactic, nume prenume)
1. FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA
Departamentul de Matematica R Prof.dr. OCTAVIAN AGRATINI Prof.dr. OCTAVIAN AGRATINI
Departamentul de Informatica R Conf.dr. ANCA-MIRELA ANDREICA Conf.dr. ANCA-MIRELA ANDREICA
R Prof. Dr. Czibula Gabriela
Departamentul de Matematica si Informatica al liniei maghiare M Conf.dr. ANDRÁS SZILÁLARD-KÁROLY  Conf.dr. ANDRÁS SZILÁLARD-KÁROLY 
       
2. FACULTATEA DE FIZICA
Departamentul de Fizica Biomoleculara R Prof.dr. VASILE CHIȘ Prof.dr. VASILE CHIȘ
Departamentul de Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate R Prof.dr. ROMULUS TETEAN Prof.dr. ROMULUS TETEAN
Departamentul de Fizica al liniei maghiare M Lect.dr. FERENC JARAI-SZABO Lect.dr. FERENC JARAI-SZABO
       
3. FACULTATEA DE CHIMIE SI INGINERIE CHIMICA
Departamentul de Chimie R Prof. dr. CRISTIAN SORIN SILVESTRU Prof. dr. CRISTIAN SORIN SILVESTRU
Departamentul de Inginerie Chimică R Conf.dr. GRAZIELLA-LIANA TURDEAN Conf.dr. GRAZIELLA-LIANA TURDEAN
Departamentul de Chimie şi Inginerie Chimică al Liniei Maghiare M Szabo Gabriela Stefania Szabo Gabriela Stefania
       
4. FACULTATEA DE BIOLOGIE SI GEOLOGIE
Departamentul de  Biologie Moleculara si Biotehnologie R BEATRICE SIMONA KELEMEN BEATRICE SIMONA KELEMEN
R Anca Livia Keul
Departamentul de Taxonomie şi Ecologie R Prof.dr. LÁSZLÓ RÁKOSY Prof.dr. LÁSZLÓ RÁKOSY
Departamentul de Geologie R Prof.dr. SORIN FILIPESCU Prof.dr. SORIN FILIPESCU
R Codrea Vlad
Departamentul de Biologie şi Ecologie al liniei maghiare  M Lect.dr. ZOLTÁN LÁSZLÓ Lect.dr. ZOLTÁN LÁSZLÓ
       
5. FACULTATEA DE GEOGRAFIE
Departamentul de Geografie Regională şi Planificare Teritorială R Conf.dr. SORIN FILIP Conf.dr. SORIN FILIP
R Lect. Dr. Cristian Boțan
Departamentul de Geografie Umană şi Turism R Prof.dr. ȘTEFAN DESZI Prof.dr. ȘTEFAN DESZI
Departamentul de Geografie Fizică şi Tehnică R Conf.dr. GHEORGHE ȘERBAN Conf.dr. GHEORGHE ȘERBAN
Departamentul de Geografie al Liniei Maghiare M Șef lucrări EGON NAGY Șef lucrări EGON NAGY
Departamentul de Georgrafie al Extensiilor R Conf.dr. ȘTEFAN DOMBAY Conf.dr. ȘTEFAN DOMBAY
R Conf. Dr. Pop Călin Cornel
       
6. FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MEDIULUI
Departamentul de Stiinta Mediului R Conf.dr.OCTAVIAN-LIVIU MUNTEAN Conf.dr.OCTAVIAN-LIVIU MUNTEAN
Departamentul de Analiza si Ingineria Mediului  R Conf.dr. RADU MIHĂIESCU Conf.dr. RADU MIHĂIESCU
       
7. FACULTATEA DE DREPT
Departamentul de drept public R Lect.dr. DANIEL NIȚU Lect.dr. DANIEL NIȚU
Departamentul de drept privat R Conf.dr. DAN-ANDREI POPESCU Conf.dr. DAN-ANDREI POPESCU
       
8. FACULTATEA DE LITERE
Departamentul de Limba Română şi Lingvistică Generală   Conf.dr. Cuibus Daiana Theodora Conf.dr. Cuibus Daiana Theodora
Departament de Literatură Română, Teoria Literaturii    Conf.dr. TEUTIŞAN CĂLIN-HORAŢIU Conf.dr. TEUTIŞAN CĂLIN-HORAŢIU
Departamentul de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească   Conf. dr. PLATON ELENA Conf. dr. PLATON ELENA
Departamentul de Limbă Maghiară şi Lingvistică Generală M BENŐ ATTILA BENŐ ATTILA
Departamentul de Literatură Maghiară M BERSZÁN ISTVÁN BERSZÁN ISTVÁN
Departamentul de Etnografie şi Antropologie Maghiară M SZABÓ ÁRPÁD TÖHÖTÖM SZABÓ ÁRPÁD TÖHÖTÖM
Departamentul de Limba şi Literatura Engleză   Lect. Dr. MOLDOVAN IOAN-RAREŞ Lect. Dr. MOLDOVAN IOAN-RAREŞ
Departamentul de Limbi şi Literaturi Romanice   Lect.dr.PAPAHAGI CRISTIANA-MONICA Lect.dr.PAPAHAGI CRISTIANA-MONICA
Departamentul de Limba şi Literatura Germană G Conf. dr. VLADU DANIELA-ELENA Conf. dr. VLADU DANIELA-ELENA
Departamentul de Filologie Slavă   Lect. Dr. BALÁZS KATALIN Lect. Dr. BALÁZS KATALIN
Departamentul de Limbi şi Literaturi Scandinave   Prof. dr. TOMESCU-BACIU SANDA Prof. dr. TOMESCU-BACIU SANDA
Departamentul de Filologie Clasică   Lect.dr. NEAGOTA BOGDAN Lect.dr. NEAGOTA BOGDAN
Departamentul de Limbi Moderne Aplicate   Prof.dr. TOADER MIHAELA Prof.dr. TOADER MIHAELA
  Irimiea Silvia Blanca
Departamentul de Limbi Străine Specializate   Asist.dr. PĂCURAR ELENA-MARGARETA Asist.dr. PĂCURAR ELENA-MARGARETA
Departamentul de Literatură Comparată   Prof.dr. BRAGA CORIN Prof.dr. BRAGA CORIN
Departamentul de Limbi şi Literaturi Asiatice   Conf.dr. FRENŢ RODICA-MONICA Conf.dr. FRENŢ RODICA-MONICA
       
9. FACULTATEA DE ISTORIE SI FILOSOFIE
Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie R Lect Dr. Mateescu Suciu Liviana Lect Dr. Mateescu Suciu Liviana
Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei R Conf. Dr. Ionuț Costea Conf. Dr. Ionuț Costea
Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie R Prof. Dr. Sorin Mitu Prof. Dr. Sorin Mitu
Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană R Prof. Dr. Adrian Liviu Ivan Prof. Dr. Adrian Liviu Ivan
Departamentul de Istorie al Liniei Maghiare M Lect. Dr. Nagy Robert Lect. Dr. Nagy Robert
Prof. Dr. Pal Judit
Departamentul de Filosofie R Prof. Dr. Virgil Ciomoș Prof. Dr. Virgil Ciomoș
Departamentul de Filosofie al Liniei Maghiare M Conf. Dr. Demeter Attila Conf. Dr. Demeter Attila
Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească R Conf. Dr. Alexandru Baumgarten Conf. Dr. Alexandru Baumgarten
       
10. FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA
Departamentul de Sociologie R Lect. Dr. CRISTINA RAȚ Lect. Dr. CRISTINA RAȚ
Departamentul de Asistenţă Socială   Lect. Dr. Iovu Mihai Bogdan Lect. Dr. Iovu Mihai Bogdan
Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială al Liniei Maghiare   Conf.dr. VALÉR VERES Conf.dr. VALÉR VERES
       
11. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI
Departamentul de Psihologie R Prof.dr. OANA BENGA Prof.dr. OANA BENGA
Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie R Conf.dr. ANCA DOBREAN Conf.dr. ANCA DOBREAN
Departamentul de Psihologie Aplicata M Prof.dr. ȘTEFAN EMERIC SZAMOSKÖZI Prof.dr. ȘTEFAN EMERIC SZAMOSKÖZI
Departamentul de Pedagogie si Didactica Aplicata M IMRE PÉNTEK IMRE PÉNTEK
Departamentul de Psihopedagogie Speciala R Conf.dr. ADRIAN-MARIAN ROȘAN  Conf.dr. ADRIAN-MARIAN ROȘAN 
Departamentul de Stiinte ale Educatiei R Prof. dr. ION ALBULESCU Prof. dr. ION ALBULESCU
Departamentul de Didactica Stiintelor Exacte R Prof.dr. LILIANA CIASCAI Prof.dr. LILIANA CIASCAI
Pop Păcurar Irina
Departamentul de Didactica Stiintelor Socio-Umane R Conf.dr.COSMIN-CLAUDIU-IOAN PRODEA Conf.dr.COSMIN-CLAUDIU-IOAN PRODEA
Costache Adrian Ioan
Departamentul de Pedagogie si Didactica in Limba Germana  G Lect.dr. MIRONA HORIANA STĂNESCU Lect.dr. MIRONA HORIANA STĂNESCU
       
12. FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR
Departamentul de Contabilitate si Audit R Conf.dr. ALEXANDRA ILEANA MUȚIU Conf.dr. ALEXANDRA ILEANA MUȚIU
Adriana Tiron Tudor
Departamentul de Economie Politică R Conf.dr. ELENA DANA BAKO Conf.dr. ELENA DANA BAKO
Paul Stelian Cocioc
Departamentul de Finanţe R Prof.dr. CRISTINA CIUMAȘ Prof.dr. CRISTINA CIUMAȘ
Departamentul de Informatică Economică R Prof.dr. GHEORGHE COSMIN SILAGHI Prof.dr. GHEORGHE COSMIN SILAGHI
Mircea Moca
Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri R Lect.dr. VERONICA DIANA ARMAȘU Lect.dr. VERONICA DIANA ARMAȘU
Departamentul de Marketing R Conf.dr. OVIDIU IOAN MOISESCU Conf.dr. OVIDIU IOAN MOISESCU
Departamentul de Management R Prof.dr. RĂZVAN LIVIU NISTOR Prof.dr. RĂZVAN LIVIU NISTOR
Departamentul de Statistică, Previziuni, Matematică R Prof.dr. DIANA ANDRADA FILIP Prof.dr. DIANA ANDRADA FILIP
Departamentul Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară M Conf.dr. ANNAMÁRIA DÉZSI-BENYOVSZKI Conf.dr. ANNAMÁRIA DÉZSI-BENYOVSZKI
Mihai Constantin Avornicului
Szekely Imre
Departamentul Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în Limba Germană G Prof. dr. MIHAELA DRĂGAN Prof. dr. MIHAELA DRĂGAN
Departamentul Administrarea Afacerilor , Sfântu Gheorghe M Lect.dr. MÒNIKA FOSZTÓ Lect.dr. MÒNIKA FOSZTÓ
       
13. FACULTATEA DE STUDII EUROPENE
Departamentul de Studii Europene şi Guvernanţă R Conf. dr. NICOLETA RACOLȚA-PAINA Conf. dr. NICOLETA RACOLȚA-PAINA
Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane R/G Lect.dr. LAURA HERȚA Lect.dr. LAURA HERȚA
       
14. FACULTATEA DE BUSINESS
Departamentul de Business R Prof.dr. CORNELIA POP Prof.dr. CORNELIA POP
Departamentul de Servicii de Ospitalitate R Conf.dr. ADINA LETIȚIA NEGRUȘA Conf.dr. ADINA LETIȚIA NEGRUȘA
       
15. FACULTATEA DE STIINTE POLITICE SI ADMINISTRATIVE
Departamentul de Jurnalism R Prof.dr. ELENA ABRUDAN Prof.dr. ELENA ABRUDAN
Departamentul de Ştiinţe Politice R Conf.dr COSMIN GABRIEL MARIAN Conf.dr COSMIN GABRIEL MARIAN
Departamentul Administraţie și Management Public R Conf.dr. BOGDANA NEAMȚU Conf.dr. BOGDANA NEAMȚU
Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice R Conf.dr. IOAN HOSU Conf.dr. IOAN HOSU
Departamentul de Sănătate publică R RĂZVAN MIRCEA CHERECHEȘ RĂZVAN MIRCEA CHERECHEȘ
       
16. FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
Departamentul de Kinetoterapie şi Discipline Teoretice R Prof.dr. DUMITRU RAREȘ CIOCOI POP Prof.dr. DUMITRU RAREȘ CIOCOI POP
Departamentul de Sporturi Individuale R Conf.dr. IOAN NELU POP Conf.dr. IOAN NELU POP
Departamentul de Jocuri Sportive R Conf.dr. LEON GOMBOȘ Conf.dr. LEON GOMBOȘ
Prof. Dr. Mureșan Alexandru
       
17. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA
Departamentul de Teologie Ortodoxa   Conf.dr. ȘTEFAN ILOAIE Conf.dr. ȘTEFAN ILOAIE
       
18. FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICA
Departamentul Cluj   Lect. Dr. MARIUS GRIGORE FURTUNĂ Lect. Dr. MARIUS GRIGORE FURTUNĂ
Departamentul Oradea   Lect.dr. IONUȚ MIHAI PORESCU Lect.dr. IONUȚ MIHAI PORESCU
Departamentul Blaj   Lect.dr. ANTON RUS Lect.dr. ANTON RUS
       
19. FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATA
Departamentul de Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală   Lect.dr. ISTVÁN PÉTER Lect.dr. ISTVÁN PÉTER
       
20. FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA
Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică - Cluj-Napoca   Prof. dr. EMILIA-CORINA ZAMFIR Prof. dr. EMILIA-CORINA ZAMFIR
Departamentul de Teologie Romano-Catolică Pastorală - Alba Iulia   Lect.dr. OLAH ZOLTAN Lect.dr. OLAH ZOLTAN
  Lect. Dr. Szekely Denes
       
21. FACULTATEA DE TEATRU SI TELEVIZIUNE
Departamentul de Teatru R Prof.dr. DANIELA GOLOGAN Prof.dr. DANIELA GOLOGAN
Departamentul de Cinematografie şi Media R Conf.dr. RODICA-OTILIA MOCAN Conf.dr. RODICA-OTILIA MOCAN
Departamentul de Teatru al Liniei Maghiare M Conf. Dr. Bodo Otto Asist. Dr. CSABA SZILÁGYI-PALKÓ
  Asist. Dr. CSABA SZILÁGYI-PALKÓ

 

Rezultate vot consiliul facultatii

FACULTATEA/DEPARTAMENTUL Linia de studii Candidați (titlu didactic, nume prenume) Aleși (titlu didactic, nume prenume)
1. FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
Departamentul de Matematică R Prof.dr. OCTAVIAN AGRATINI Prof.dr. OCTAVIAN AGRATINI
R Chiorean Ioana Rodica Chiorean Ioana Rodica
R Crivei Septimiu Crivei Septimiu
R Grad Anca Grad Anca
R Petrușel Adrian Olimpiu Petrușel Adrian Olimpiu
R Popoviciu Nicolae Popoviciu Nicolae
R Șerban Marcel Adrian Șerban Marcel Adrian
R Pintea Cornel Sebastian  
Departamentul de Informatică R Conf.dr. Anca-Mirela Andreica Conf.dr. Anca-Mirela Andreica
R Bufnea Darius Vasile Bufnea Darius Vasile
R Czibula Garbiela Czibula Garbiela
R Motogna Simona Claudia Motogna Simona Claudia
R Pop Horia Floin Pop Horia Floin
R Sterca Adrian Ioan Sterca Adrian Ioan
R Vancea Alexandru Vancea Alexandru
G Săcărea Christian (linia germană) Săcărea Christian (linia germană)
R Niculescu Virginia Niculescu Virginia
R Boian Rareș Florin
R Dărăbant Adrian Sergiu  
Departamentul de Matematică și Informatică al liniei maghiare M Conf.dr. András Szilálard-Károly Conf.dr. ANDRÁS SZILÁLARD-KÁROLY 
M Bodo Zalan Peter Bodo Zalan Peter
M Csato Lehel Csato Lehel
M Robu Judith Robu Judith
M Soos Anna Soos Anna
       
2. FACULTATEA DE FIZICĂ
Departamentul de Fizică Biomoleculară R Prof.dr. VASILE CHIȘ Prof.dr. VASILE CHIȘ
R Leopold Nicolae Leopold Nicolae
R Turcu Flaviu Turcu Flaviu
R Maniu Dana Maniu Dana
R Damian Grigore Damian Grigore
R Aștilean Simion  
R Beu Adrian Titus  
R Marcu Alexandru  
R Pînzaru Simona   
Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate R Prof.dr. ROMULUS TETEAN Prof.dr. ROMULUS TETEAN
R Prof.dr.Pop Aurel Prof.dr.Pop Aurel
R Deac Iosif Deac Iosif
R Baia Lucian Baia Lucian
R Pop Viorel Pop Viorel
R Andreica Daniel Aurelian  
Departamentul de Fizică al liniei maghiare M Lect.dr. FERENC JARAI-SZABO Lect.dr. FERENC JARAI-SZABO
M Simon Alpar Simon Alpar
M Nagy Ladislau Nagy Ladislau
Institutul de Fizică   Benea Diana  
 
3. FACULTATEA DE CHIMIE Ș INGINERIE CHIMICĂ
Departamentul de Chimie   Prof. dr. Ing. Irimie Florin Dan Prof. dr. Ing. Irimie Florin Dan
  Prof. Dr. Grosu Ion  
  Lect. Dr. Terec Anamaria Elena  
Departamentul de Inginerie Chimică   Conf.dr. Ing. Cimpoiu Claudia Valentina  Conf.dr. Ing. Cimpoiu Claudia Valentina 
  Conf.dr.Ing. Frențiu Tiberiu Conf.dr.Ing. Frențiu Tiberiu
  Conf.dr. Nemeș Gabriela Nicoleta Conf.dr. Nemeș Gabriela Nicoleta
  Prof.dr. Ing. Silvestru Anca Daniela Prof.dr. Ing. Silvestru Anca Daniela
  Prof.dr. Silvestru Cristian Sorin Prof.dr. Silvestru Cristian Sorin
  Conf.dr. Ing. Cristea Castelia Eugenia Conf.dr. Ing. Cristea Castelia Eugenia
  Conf.dr.Ing. David Luminița Camelia Conf.dr.Ing. David Luminița Camelia
  Lect.dr.Ing. Găină Ioana Luiza Lect.dr.Ing. Găină Ioana Luiza
  Prof. Dr. Ilea Petru  
Departamentul de Chimie şi Inginerie Chimică al liniei maghiare   Lect.dr. Lovász Tamás Lect.dr. Lovász Tamás
  Lect.dr. Szabó Gabriella Stefania Lect.dr. Szabó Gabriella Stefania
  Lect.dr.Barabás Réka Lect.dr.Barabás Réka
  Prof.dr. Ing. Paizs Csaba Prof.dr. Ing. Paizs Csaba
  Conf. dr. Ing. Csavdari Alexandra Ana Conf. dr. Ing. Csavdari Alexandra Ana
  Prof.dr. Mureșan Liana Maria Prof.dr. Mureșan Liana Maria
  Conf.dr.Ing. Turdean Graziella Liana Conf.dr.Ing. Turdean Graziella Liana
  Prof.dr.Ing. Cormoș Călin Cristian Prof.dr.Ing. Cormoș Călin Cristian
  Prof.dr.Ing. Cristea Vasile Mircea Prof.dr.Ing. Cristea Vasile Mircea
  Conf.dr.Ing. Drăgan Simion Conf.dr.Ing. Drăgan Simion
  Conf.dr.Ing. Măicaneanu Snada Andrada Conf.dr.Ing. Măicaneanu Snada Andrada
  Conf.dr.Ing. Miclăuș Vasile Conf.dr.Ing. Miclăuș Vasile
     
4. FACULTATEA DE BIOLOGIE ȘI GEOLOGIE
Departamentul de  Biologie Moleculară și Biotehnologie R BEATRICE SIMONA KELEMEN BEATRICE SIMONA KELEMEN
R Banciu Horea Leonard Banciu Horea Leonard
R Podar Dorina Podar Dorina
R Keul Anca Livia Keul Anca Livia
R Lang Camelia  
R Lupan Iulia   
R Roșioru Corina Luminița  
R Dobrotă Cristian Teodora  
R Sesărman Viorica Alina  
Departamentul de Taxonomie şi Ecologie R Prof.dr. LÁSZLÓ RÁKOSY Prof.dr. LÁSZLÓ RÁKOSY
R Battes Karina Battes Karina
R Crișan Florin Crișan Florin
R Goia Irina Gabriela  
Departamentul de Geologie R Prof.dr. SORIN FILIPESCU Prof.dr. SORIN FILIPESCU
R Silye Lóránd Silye Lóránd
R Tanțău Ioan  Tanțău Ioan 
R Popa Mirela Violetta Popa Mirela Violetta
R Balica Constantin Balica Constantin
Departamentul de Biologie şi Ecologie al liniei maghiare  M Lect.dr. ZOLTÁN LÁSZLÓ Lect.dr. ZOLTÁN LÁSZLÓ
M Jakab Endre Jakab Endre
M Pap Peter Laszlo Pap Peter Laszlo
       
5. FACULTATEA DE GEOGRAFIE
Departamentul de Geografie Regională şi Planificare Teritorială R Conf.dr. SORIN FILIP Conf.dr. SORIN FILIP
R Man Titus Cristian Man Titus Cristian
R Gligor Viorel Gligor Viorel
R Havadi-Nagy Kinga Xenia Havadi-Nagy Kinga Xenia
R Fonogra Silviu Florin Fonogra Silviu Florin
R Boțan Cristian Nicolae  
R David Nicoleta Afrodita  
R Ilovan Oana Ramona  
R Moldovan Sandu Ciprian  
R Rusu Raularian  
R Vescan Iuliu  
Departamentul de Geografie Umană şi Turism R Bodocan Voicu Nicolae Bodocan Voicu Nicolae
R Bolog Cristina Bolog Cristina
R Dezsi Ștefan Dezsi Ștefan
R Zotic Vasile Zotic Vasile
Departamentul de Geografie Fizică şi Tehnică R Petrea Dănuț Petru  Petrea Dănuț Petru 
R Holobâcă Iulian Horia Holobâcă Iulian Horia
R Șerban Gheorghe Șerban Gheorghe
R Hodor Nicolaie Hodor Nicolaie
R Alexe Mircea Alexe Mircea
R Fodorean Ioan Fodorean Ioan
R Bătinaș Răzvan Horațiu  
R Horvath Csaba  
R Irimuș Ioan Aurel  
R Rus Ioan  
R Tudose Traian  
Departamentul de Geografie a liniei maghiare M Benedek Jozsef Benedek Jozsef
M Imecs Zoltan Ferenc Imecs Zoltan Ferenc
M Nagy Egon Zsolt Nagy Egon Zsolt
M Torok Ibolya Torok Ibolya
Departamentul de Georgrafie al Extensiilor R Schuster Eduard Schuster Eduard
R Barta Andras Istvan Barta Andras Istvan
R Dombay Ștefan Dombay Ștefan
R Niță Adrian Florin Niță Adrian Florin
R Ilieș Marin Ilieș Marin
R Corpade Ana Maria Corpade Ana Maria
R Cioancă Lia Maria  
R Magyari-Saska Zsolt  
R Pop Călin Cornel  
6. FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI
Departamentul de Știința Mediului R Conf.dr.OCTAVIAN-LIVIU MUNTEAN Conf.dr.OCTAVIAN-LIVIU MUNTEAN
R Prof.dr.Baciu Calin Prof.dr.Baciu Calin
R Lect. dr. Baciu Nicolae Lect. dr. Baciu Nicolae
M Lect. dr. Reti Kinga-Olga Lect. dr. Reti Kinga-Olga
R Arghiluș Viorel Ilie  
R Brișan Nicoleta   
R Maloș Ctistian Valeriu Maloș Ctistian Valeriu
R Bădărău Alexandru Sabin Grigore  
R Roșian Gheorghe  
Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului    Conf.dr. RADU MIHĂIESCU Conf.dr. RADU MIHĂIESCU
  Prof.dr.Ozunu Alexandru Prof.dr.Ozunu Alexandru
  Lect.dr.Torok Zoltan Lect.dr.Torok Zoltan
  Prof.dr.Rosu Cristina Prof.dr.Rosu Cristina
  Bocoș Bințințan Victor  
  Anton Mircea  
Centru de Cerrcetări pentru Managemntul dezastrelor   Botezan Camelia Sabina Botezan Camelia Sabina
       
7. FACULTATEA DE DREPT
Departamentul de drept public   Lect.dr. DANIEL NIȚU Lect.dr. DANIEL NIȚU
  Prof.dr. Florin Streteanu Prof.dr. Florin Streteanu
  Prof.dr. Vasiu Ioana Prof.dr. Vasiu Ioana
  Conf. dr. Sergiu Bogdan Conf. dr. Sergiu Bogdan
  Lect.dr. Cosmin Costaș Lect.dr. Cosmin Costaș
  Conf.dr. Ovidiu Podaru Conf.dr. Ovidiu Podaru
  Conf.dr. Radu Chirița Conf.dr. Radu Chirița
  Conf. dr. Fabian Gyula Conf. dr. Fabian Gyula
  Prof.dr. Florian Emese Prof.dr. Florian Emese
  Asist. Dr. Lazăr Laura  
Departamentul de drept privat   Prof.dr. Radu Catană Prof.dr. Radu Catană
  Conf.dr. Diaconescu Șerban Conf.dr. Diaconescu Șerban
  Conf.dr. Popescu Dan Conf.dr. Popescu Dan
  Prof.dr. Vasilescu Paul Prof.dr. Vasilescu Paul
  Conf.dr. Harosa Marius Conf.dr. Harosa Marius
  Lect.dr. Golub Sergiu Lect.dr. Golub Sergiu
  Lect.dr. Kocsis Jozsef Lect.dr. Kocsis Jozsef
  Lect.dr. Oprea Alina Lect.dr. Oprea Alina
  Conf. Dr. Bob Mircea Dan  
       
8. FACULTATEA DE LITERE
Departamentul de Limba Română şi Lingvistică Generală   Conf.dr. Daiana Cuibus Conf.dr. Daiana Cuibus
Departament de Literatură Română, Teoria Literaturii    Conf.dr. TEUTIŞAN CĂLIN-HORAŢIU Conf.dr. TEUTIŞAN CĂLIN-HORAŢIU
Departamentul de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească   Conf. dr. PLATON ELENA Conf. dr. PLATON ELENA
Departamentul de Limbă Maghiară şi Lingvistică Generală   Beno Attlia Beno Attlia
Departamentul de Literatură Maghiară   BERSZÁN ISTVÁN BERSZÁN ISTVÁN
Departamentul de Etnografie şi Antropologie Maghiară   SZABÓ ÁRPÁD TÖHÖTÖM SZABÓ ÁRPÁD TÖHÖTÖM
Departamentul de Limba şi Literatura Engleză   Chira Dorin Ioan Chira Dorin Ioan
  Moldovan Ioan Rareș Moldovan Ioan Rareș
Departamentul de Limbi şi Literaturi Romanice   Fekete Monica Claudia Fekete Monica Claudia
  Lect.dr.PAPAHAGI CRISTIANA-MONICA Lect.dr.PAPAHAGI CRISTIANA-MONICA
Departamentul de Limba şi Literatura Germană   Conf. dr. VLADU DANIELA-ELENA Conf. dr. VLADU DANIELA-ELENA
Departamentul de Filologie Slavă   Lect. Dr. BALÁZS KATALIN Lect. Dr. BALÁZS KATALIN
Departamentul de Limbi şi Literaturi Scandinave   Prof. dr. TOMESCU-BACIU SANDA Prof. dr. TOMESCU-BACIU SANDA
Departamentul de Filologie Clasică   Lect.dr. NEAGOTA BOGDAN Lect.dr. NEAGOTA BOGDAN
Departamentul de Limbi Moderne Aplicate   Mihăiescu Manuela Gabriela Mihăiescu Manuela Gabriela
  Toader Miahela Toader Miahela
  Irimiea Silvia Blanca  
Departamentul de Limbi Străine Specializate   Asist.dr. PĂCURAR ELENA-MARGARETA Asist.dr. PĂCURAR ELENA-MARGARETA
Departamentul de Literatură Comparată   Prof.dr. BRAGA CORIN Prof.dr. BRAGA CORIN
Departamentul de Limbi şi Literaturi Asiatice   Conf.dr. FRENŢ RODICA-MONICA Conf.dr. FRENŢ RODICA-MONICA
  Sântionean Teodora Codruța  
Școala doctorală Studii lingvistice literare   Bican Ioana Bican Ioana
Școala doctorală de Studii de hungarologie   Keszeg Vilmos Keszeg Vilmos
Reprezentant  linia maghiară   Szabo Levente Szabo Levente
       
9. FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE
Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie R Lect. dr. Liliana MATEESCU - SUCIU Lect. dr. Liliana MATEESCU - SUCIU
R Conf. dr. Gelu A. FLOREA Conf. dr. Gelu A. FLOREA
R Conf. dr. Sorin NEMETI Conf. dr. Sorin NEMETI
R Fodorean Florin  
R Prof. dr. Ovidiu Augustin GHITTA Prof. dr. Ovidiu Augustin GHITTA
Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei R Conf. dr. Greta Monica MIRON Conf. dr. Greta Monica MIRON
R Conf. dr. Ionuţ Virgil COSTEA Conf. dr. Ionuţ Virgil COSTEA
R Prof. dr. Sorin MITU Prof. dr. Sorin MITU
Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie R Conf. dr. Constantin BĂRBULESCU Conf. dr. Constantin BĂRBULESCU
R Conf. dr. Ioan-Marius BUCUR Conf. dr. Ioan-Marius BUCUR
Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană R Prof. dr. Marcela SĂLĂGEAN Prof. dr. Marcela SĂLĂGEAN
R Prof. dr. Adrian Liviu IVAN Prof. dr. Adrian Liviu IVAN
R Cugleșan Natalia   
Departamentul de Istorie al Liniei Maghiare M Prof. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő Prof. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő
M Prof. dr. PÁL Judit Prof. dr. PÁL Judit
M Lect. dr. NAGY Róbert Lect. dr. NAGY Róbert
M Toth Szilard  
Departamentul de Filosofie R Prof. dr. Virgil CIOMOŞ Prof. dr. Virgil CIOMOŞ
R Prof. dr. Dan Eugen RAŢIU Prof. dr. Dan Eugen RAŢIU
R Conf. dr. Mihaela FRUNZĂ Conf. dr. Mihaela FRUNZĂ
Departamentul de Filosofie al liniei maghiare M Conf. dr. DEMETER Marton Attila Conf. dr. DEMETER Marton Attila
M Prof. dr. VERESS Carol Prof. dr. VERESS Carol
Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească R Prof. dr. Marta PETREU-VARTIC Prof. dr. Marta PETREU-VARTIC
R Conf. dr. Alexander BAUMGARTEN Conf. dr. Alexander BAUMGARTEN
       
10. FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Departamentul de Sociologie R Lect. Dr. CRISTINA RAȚ Lect. Dr. CRISTINA RAȚ
R Gog Sorin Mihăiță Gog Sorin Mihăiță
R Simionca Anca Simona Simionca Anca Simona
R Goina Gheorghe-Călin Goina Gheorghe-Călin
R Petrovici Norbert Immanuel Petrovici Norbert Immanuel
R Chiribucă Dan Florentin  
Departamentul de Asistenţă Socială R Roth Maria Roth Maria
R Hărăguș Paul Teodor Hărăguș Paul Teodor
R Popescu Livia Popescu Livia
R Rebeleanu Adina Rebeleanu Adina
R Baciu Cristina Baciu Cristina
R Iovu Mihai Bogdan  
R Mureșan Cornelia  
R Neamțu Nicoleta Chivuța  
Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială al liniei maghiare M Csata Zsombor Csata Zsombor
M Horvath Istvan Horvath Istvan
M Peter Laszlo Peter Laszlo
M Laszlo Eva Laszlo Eva
M Muller Fabian Andrea Muller Fabian Andrea
M Degi Laszlo Csaba Degi Laszlo Csaba
       
11. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
Departamentul de Psihologie R PROF.UNIV.DR. ANDREI C. MIU PROF.UNIV.DR. ANDREI C. MIU
R PROF. UNIV. DR. ADRIANA BĂBAN PROF. UNIV. DR. ADRIANA BĂBAN
R PROF. UNIV. DR. ADRIAN OPRE PROF. UNIV. DR. ADRIAN OPRE
R PROF. UNIV. DR. OANA BENGA PROF. UNIV. DR. OANA BENGA
R CONF. UNIV. DR. LAURA VISU PETRA CONF. UNIV. DR. LAURA VISU PETRA
R CONF. UNIV. DR. Dorothea IONESCU CONF. UNIV. DR. Dorothea IONESCU
Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie R Conf.dr. ANCA DOBREAN Conf.dr. ANCA DOBREAN
R Prof. univ. dr. Aurora SZENTAGOTAI Prof. univ. dr. Aurora SZENTAGOTAI
R Lector univ. dr. Simona ŞTEFAN Lector univ. dr. Simona ŞTEFAN
Departamentul de Psihologie Aplicată M Prof.dr. ȘTEFAN EMERIC SZAMOSKÖZI Prof.dr. ȘTEFAN EMERIC SZAMOSKÖZI
M Dr. János Réka Dr. János Réka
M Dr. Orbán Réka Dr. Orbán Réka
Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată M IMRE PÉNTEK IMRE PÉNTEK
M Foris-Ferenczi Rita Foris-Ferenczi Rita
M Szallassy Mathilde Noemi Szallassy Mathilde Noemi
Departamentul de Psihopedagogie Specială R Conf.dr. ADRIAN-MARIAN ROȘAN  Conf.dr. ADRIAN-MARIAN ROȘAN 
R Conf. univ. dr. Andrea HATHAZI Conf. univ. dr. Andrea HATHAZI
R Lect. univ. dr. Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI Lect. univ. dr. Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI
Departamentul de Științe ale Educației R Prof. dr. ION ALBULESCU Prof. dr. ION ALBULESCU
R Conf.univ.dr. Catalin Glava Conf.univ.dr. Catalin Glava
R Lector univ.dr. Delia Muste Lector univ.dr. Delia Muste
R Prof.univ,.dr. Bocoș-Bințitan Mușata DACIA Prof.univ,.dr. Bocoș-Bințitan Mușata DACIA
R Prof.univ.dr.Chiș Vasile  Prof.univ.dr.Chiș Vasile 
R Lect.univ.dr. Catalano Horațiu Roco Lect.univ.dr. Catalano Horațiu Roco
R lect.univ.dr. Olga Chiș lect.univ.dr. Olga Chiș
Departamentul de Didactica Științelor Exacte R Prof. univ. dr. Liliana Ciascai Prof. univ. dr. Liliana Ciascai
R Conf. univ. dr. Irina Pop-Păcurar Conf. univ. dr. Irina Pop-Păcurar
Departamentul de Didactica Științelor Socio-Umane R Conf.dr.COSMIN-CLAUDIU-IOAN PRODEA Conf.dr.COSMIN-CLAUDIU-IOAN PRODEA
R Prof.univ.dr. Călin Felezeu Prof.univ.dr. Călin Felezeu
R Conf.univ.dr. Vasile Timiș Conf.univ.dr. Vasile Timiș
R Costache Adrian Ioan  
R Popa Casian Cosmin  
Departamentul de Pedagogie și Didactică în Limba Germană G Lect.dr. MIRONA HORIANA STĂNESCU Lect.dr. MIRONA HORIANA STĂNESCU
     
12. FACULTATEA DE ȘTIINTE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR
Școala doctorală S.E.G.A   Prof.dr. Anca Borza  
  Prof.dr. Todea Alexandru Prof.dr. Todea Alexandru
Departamentul de Contabilitate și Audit   Conf.univ.dr. Adrian GROSANU Conf.univ.dr. Adrian GROSANU
  Conf.univ.dr. Sorin Adrian ACHIM  
  Conf.univ.dr. Gheorghe FATACEAN  
  Conf.univ.dr. Razvan V. MUSTATA Conf.univ.dr. Razvan V. MUSTATA
  Conf.univ.dr. Alexandra MUTIU  
  Conf.univ.dr. Irimie POPA  
  Prof.univ.dr. Adriana TIRON TUDOR  
Departamentul de Economie Politică   Conf.dr. ELENA DANA BAKO Conf.dr. ELENA DANA BAKO
  Conf.univ.dr. Paul Stelian COCIOC  
  Conf.univ.dr. Octavian JULA Conf.univ.dr. Octavian JULA
  Prof.dr. Mihaela Luțaș  
  Prof.univ.dr. Monica Ioana SILAGHI  
Departamentul de Finanţe   Prof.dr. CRISTINA CIUMAȘ Prof.dr. CRISTINA CIUMAȘ
  Conf.univ.dr. Codruta Maria FAT Conf.univ.dr. Codruta Maria FAT
  Prof.univ.dr. Adrian Mihai INCEU  
  Conf.univ.dr. Adrian ZOICAS-IENCIU  
Departamentul de Informatică Economică   Prof.dr. GHEORGHE COSMIN SILAGHI Prof.dr. GHEORGHE COSMIN SILAGHI
  Conf.univ.dr. Robert BUCHMANN  
  Lect.univ.dr. George Sebastian CHIS  
  Conf.univ.dr. Mircea MOCA Conf.univ.dr. Mircea MOCA
  Conf.univ.dr. Dan Andrei SITAR-TAUT  
  Conf.univ.dr. Razvan PETRUSEL  
Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri   Lect.dr. VERONICA DIANA ARMAȘU Lect.dr. VERONICA DIANA ARMAȘU
  Lect. dr. Ana-Maria HOPARTEAN  
  Lect. dr. Diana ZELTER Lect. dr. Diana ZELTER
Departamentul de Marketing   Conf.dr. OVIDIU IOAN MOISESCU Conf.dr. OVIDIU IOAN MOISESCU
  Conf.univ.dr. Alexandru CHIS Conf.univ.dr. Alexandru CHIS
Departamentul de Management   Prof.dr. RĂZVAN LIVIU NISTOR Prof.dr. RĂZVAN LIVIU NISTOR
  Conf.univ.dr. CodruŢa LuminiŢa OSOIAN  
  Conf.univ.dr. Mirela POPA  
  Conf.univ.dr. Roxana STEGEREAN  
  Conf.univ.dr. Vincentiu Andrei VERES Conf.univ.dr. Vincentiu Andrei VERES
Departamentul de Statistică, Previziuni, Matematică   Prof.univ.dr. Paula CURT Prof.univ.dr. Paula CURT
  Conf.univ.dr. Cristian Marius LITAN Conf.univ.dr. Cristian Marius LITAN
Departamentul Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în limba maghiară M Conf.dr. ANNAMÁRIA DÉZSI-BENYOVSZKI Conf.dr. ANNAMÁRIA DÉZSI-BENYOVSZKI
M Lect.univ.dr. Mihai-constantin AVORNICULUI  
M Conf.univ.dr. SZÁSZ LEVENTE Conf.univ.dr. SZÁSZ LEVENTE
Departamentul Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în limba germană G Prof. dr. MIHAELA DRĂGAN Prof. dr. MIHAELA DRĂGAN
G  Prof.univ.dr. GRÄF RUDOLF  Prof.univ.dr. GRÄF RUDOLF
Departamentul Administrarea Afacerilor , Sfântu Gheorghe   Lect.univ.dr. FOSZTO MONIKA Lect.univ.dr. FOSZTO MONIKA
  Prof.univ.dr. KRISTALY ALEXANDRU Prof.univ.dr. KRISTALY ALEXANDRU
       
13. FACULTATEA DE STUDII EUROPENE
Departamentul de Studii Europene şi Guvernanţă R Conf. dr. NICOLETA RACOLȚA-PAINA Conf. dr. NICOLETA RACOLȚA-PAINA
R Conferentiar univ. dr. Florin Duma Conferentiar univ. dr. Florin Duma
R Conferentiar univ. dr. Mircea Maniu Conferentiar univ. dr. Mircea Maniu
R Profesor univ. dr. Ovidiu Pecican Profesor univ. dr. Ovidiu Pecican
R Conferentiar univ. dr. Georgiana Ciceo Conferentiar univ. dr. Georgiana Ciceo
R Lector univ. dr. Adrian Corpadean Lector univ. dr. Adrian Corpadean
R Lector univ. dr. Mihaela Adriana Oprescu Lector univ. dr. Mihaela Adriana Oprescu
R Profesor univ. dr. Nicolae Paun Profesor univ. dr. Nicolae Paun
R Mureșan Paula-Antoanela Mureșan Paula-Antoanela
R Stângaciu Anca  
Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane R Lect.dr. LAURA HERȚA Lect.dr. LAURA HERȚA
R Lector univ. dr. Gabriel GHERASIM Lector univ. dr. Gabriel GHERASIM
R Conferențiar univ. dr. habil. Sergiu MIȘCOIU Conferențiar univ. dr. habil. Sergiu MIȘCOIU
R Conferentiar univ. dr. habil. Valentin NAUMESCU Conferentiar univ. dr. habil. Valentin NAUMESCU
R Lector univ. dr. Ovidiu VAIDA Lector univ. dr. Ovidiu VAIDA
G Conferențiar univ. dr. Edit SZEGEDI Conferențiar univ. dr. Edit SZEGEDI
       
14. FACULTATEA DE BUSINESS
Departamentul de Business   Prof.dr. CORNELIA POP Prof.dr. CORNELIA POP
  Conf. dr. Sorin Berinde Conf. dr. Sorin Berinde
  Prof. dr. Cristian-Ioan Chifu Prof. dr. Cristian-Ioan Chifu
  Conf. dr. Marius Gavriletea Conf. dr. Marius Gavriletea
  Conf. dr. Ioan-Alin Nistor Conf. dr. Ioan-Alin Nistor
  Lect. dr. Dragoș Păun Lect. dr. Dragoș Păun
  Conf. dr. Ramona Răchișan Conf. dr. Ramona Răchișan
  Petrușel Gabriela Reghina  
Departamentul de Servicii de Ospitalitate   Conf.dr. ADINA LETIȚIA NEGRUȘA Conf.dr. ADINA LETIȚIA NEGRUȘA
  Conf.univ.dr. Marius Bota Conf.univ.dr. Marius Bota
  Prof.univ.dr. Smaranda Cosma Prof.univ.dr. Smaranda Cosma
  Lect.univ.dr. Oana Gică Lect.univ.dr. Oana Gică
  Conf.univ.dr. Dacinia Crina Petrescu Conf.univ.dr. Dacinia Crina Petrescu
  Conf.univ.dr. Valentin Toader Conf.univ.dr. Valentin Toader
  Lect.univ.dr. Mihaela Tutunea Lect.univ.dr. Mihaela Tutunea
       
15. FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE și ale COMUNICĂRII
Departamentul de Jurnalism R Dragoș Dacina Cosmin Dragoș Dacina Cosmin
Departamentul de Ştiinţe Politice R Hințea Călin Emilian Hințea Călin Emilian
Departamentul Administraţie și Management Public R Macarie Felicia Cornelia Macarie Felicia Cornelia
Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice R Neamțu Bogdana Neamțu Bogdana
Departamentul de Sănătate publică R Stănică Viorel Stănică Viorel
R Șandor Sorin Dan Șandor Sorin Dan
R Tripon Ciprian Tripon Ciprian
R Urs Nicolae Urs Nicolae
G Abrudan Mirela Codruța Abrudan Mirela Codruța
R Bălaș Delia Crsitina Bălaș Delia Crsitina
R Hosu Ioan Hosu Ioan
R Ilieș Veronica Ioana Ilieș Veronica Ioana
M Kadar Magor Elek Kadar Magor Elek
R Mucundorfeanu Meda Mucundorfeanu Meda
R Rus Flaviu Călin Rus Flaviu Călin
R Abdrudan Elena Abdrudan Elena
M Gyorffy Gabor Gyorffy Gabor
R Mogoș Andreea Alina Moogoș Andreea Alina
R Nistor-Beuran Cristina Nistor-Beuran Cristina
R Rad Ilie Rad Ilie
R Cherecheș Răzvan Mircea Cherecheș Răzvan Mircea
R Chereji Christian Radu Chereji Christian Radu
R Bădescu Gabriel Bădescu Gabriel
R Marian Cosmin Gabriel Marian Cosmin Gabriel
M Salat-Zakarias Levente Salat-Zakarias Levente
M Sata Kinga Koreta Sata Kinga Koreta
       
16. FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Departamentul de Kinetoterapie şi Discipline Teoretice   Prof.dr. DUMITRU RAREȘ CIOCOI POP Prof.dr. DUMITRU RAREȘ CIOCOI POP
  Conf.dr.Boroș Balint Diana Conf.dr.Boroș Balint Diana
  Lectr.dr. Macra Oșorhean Maria Daniela Lectr.dr. Macra Oșorhean Maria Daniela
  Asist.dr. Maniu Dragoș Adrian Asist.dr. Maniu Dragoș Adrian
  Prof.dr. Șandor Iosif Prof.dr. Șandor Iosif
Departamentul de Sporturi Individuale   Asist.dr. Andras Almos Asist.dr. Andras Almos
  Lectr.dr. Negru Ioan Nicolae Lectr.dr. Negru Ioan Nicolae
  Asist.dr. Nuț Ramona Ancuța Asist.dr. Nuț Ramona Ancuța
  Lectr.dr. Pop Nicolae Horațiu Lectr.dr. Pop Nicolae Horațiu
  Conf.dr. IOAN NELU POP Conf.dr. IOAN NELU POP
  Ștefănescu Leonida Horia Ștefănescu Leonida Horia
  Grosu Emilia Florina  
Departamentul de Jocuri Sportive   Conf.dr. LEON GOMBOȘ Conf.dr. LEON GOMBOȘ
  Lectr.dr. Apostu Alina Paula Lectr.dr. Apostu Alina Paula
  Conf.dr. Baciu Marius Alin Conf.dr. Baciu Marius Alin
  Prof.dr. Doboși Șerban Andrei Prof.dr. Doboși Șerban Andrei
M Lectr.dr.  Manasses Ildiko Lectr.dr.  Manasses Ildiko
  Monea Dan  
  Mureșan Alexandru  
  Șanta Moldovan Cristian  
       
17. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Departamentul de Teologie Ortodoxă   Conf.dr. ȘTEFAN ILOAIE Conf.dr. ȘTEFAN ILOAIE
  Lectr.dr. Baciu Ana Lectr.dr. Baciu Ana
  Prof.dr. Bel Valer Prof.dr. Bel Valer
  Lectr.dr. Bud Paula Lectr.dr. Bud Paula
  Prof.dr. Chirilă Ioan Prof.dr. Chirilă Ioan
  Conf.dr. Gărdan Gabriel Viorel Conf.dr. Gărdan Gabriel Viorel
  Prof.dr.Leb Ioan-Vasile Prof.dr.Leb Ioan-Vasile
  Conf.dr. Man Dorel Conf.dr. Man Dorel
  Lectr.dr. Sonea Cristian Sebastian Lectr.dr. Sonea Cristian Sebastian
  Prof.dr. Stanciu Vasile Prof.dr. Stanciu Vasile
  Lectr.dr. Șanta Gheorghe Lectr.dr. Șanta Gheorghe
  Muntean Gheorghe Marcel  
  Tofană Stelian  
  Vesa Valentin Cosmin  
       
18. FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ
Departamentul Cluj   MARIUS GRIGORE FURTUNĂ MARIUS GRIGORE FURTUNĂ
  Conf. dr. Alin Tat Conf. dr. Alin Tat
  Lect. dr. Sorin Marţian Lect. dr. Sorin Marţian
Departamentul Oradea   Conf.dr. Pop Ovidiu Horia Conf.dr. Pop Ovidiu Horia
  Lectr.dr. Popescu Ionuț Horia Lectr.dr. Popescu Ionuț Horia
  Asist.dr. Țulea Daniel Corneliu Asist.dr. Țulea Daniel Corneliu
Departamentul Blaj   Conf. Univ. Dr. Pr. Cristian BARTA Conf. Univ. Dr. Pr. Cristian BARTA
  Lect. Univ. Drd. Pr. William-Alexandru BLEIZIFFER Lect. Univ. Drd. Pr. William-Alexandru BLEIZIFFER
  Lect. Univ. Dr. Pr. Anton RUS Lect. Univ. Dr. Pr. Anton RUS
   
19. FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ
Departamentul de Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală   Lect.dr. ISTVÁN PÉTER Lect.dr. ISTVÁN PÉTER
  Coca Gabriela Margareta Coca Gabriela Margareta
  Gorbai Gabriella Marta Gorbai Gabriella Marta
  Lukacs Olga Lukacs Olga
  Leszai Lehel  
  Nagy Alpar Csaba  
  Pusok Sarolta  
       
20. FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ
Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică    Prof. dr. EMILIA-CORINA ZAMFIR Prof. dr. EMILIA-CORINA ZAMFIR
  Conf.dr. Noda Mozes Conf.dr. Noda Mozes
  Conf.dr. Hollo Laszlo Conf.dr. Hollo Laszlo
  Conf.dr. Jitianu Liviu Conf.dr. Jitianu Liviu
  Illyes Magda  
  Vik Janos  
Departamentul de Teologie Romano-Catolică Pastorală    Lect.dr. OLAH ZOLTAN Lect.dr. OLAH ZOLTAN
  Lectr.dr. Orban Szabolcs Lectr.dr. Orban Szabolcs
  Conf.dr. Diosi David Conf.dr. Diosi David
  Szekely Denes  
Studenți   Bartis Timea  
  Bojte Csongor  
       
21. FACULTATEA DE TEATRU ȘI TELEVIZIUNE
Departamentul de Teatru R Prof.dr. DANIELA GOLOGAN Prof.dr. DANIELA GOLOGAN
R Odangiu Mihai Filip Odangiu Mihai Filip
R Malița Liviu Malița Liviu
R Mănuțiu Anca Michaela Mănuțiu Anca Michaela
R Badea Gelu Adrian  
R Similar Anca Elisabeta  
Departamentul de Cinematografie şi Media R Conf.dr. RODICA-OTILIA MOCAN Conf.dr. RODICA-OTILIA MOCAN
R Iftene Daniel Iftene Daniel
R Katona Iosif Katona Iosif
R Smarandache Ligia Smarandache Ligia
R Țurcuș Florin Claudiu  
Departamentul de Teatru al liniei maghiare M Bodo Andras Otto Bodo Andras Otto
M Szilagyi Palko Csaba Szilagyi Palko Csaba
M Zsigmond Andrea  
Școala Doctorală R Teutișan Laura Teutișan Laura

Referendum pentru stabilirea modalitatii de alegere a rectorului

 

15iunie 17:00

Dezbaterea publică

Rectoratul şi Senatul Universităţii Babeş-Bolyai anunţă prin prezenta, că dezbaterea publică pentru informarea comunității academice privind Referendumul pentru modalitatea de alegere a rectorului va avea loc în data de 15 iunie, la ora 17.00, în sala "Vasile Bogrea" (clădirea centrală a universităţii Str. M. Kogălniceanu nr. 1, et. I).

 

Locatie:
clădirea centrală a universităţii Str. M. Kogălniceanu nr. 1, et. I , sala "Vasile Bogrea"

22iunie 9:00
17:00

Referendum

Referendumul pentru stabilirea modalității de alegere a rectorului se va desfășura conform hotărârii senatului din 11 iunie, în data de 22 iunie între orele 9.00-17.00. Fiecare Facultate va organiza propria secție de votare; studenții electori vor vota în cadrul Facultăților; la nivel central se va organiza o secție pentru unitățile de cercetare și alte cazuri speciale.

Locatie:
Fiecare facultate va organiza propria secție de votare.

Rezultat

Rector ales prin vot la UBB

Peste 50% dintre cadrele didactice și de cercetare ale facultăților, angajate pe perioadă nedeterminată, precum și studenții membri în Consiliul Profesoral al facultăților și Senat, și-au exprimat opțiunea, în cadrul Referendumului organizat în data de 22 iunie a.c., între orele 9.00-17.00, ca rectorul UBB să fie ales prin votul universal direct și secret.

Au vost exprimate 1012 voturi, dintre care 1007 au fost considerate valide. Dintre acestea, 867 de voturi (86,09%) au fost pentru alegerea rectorului prin votul universal, direct și secret, iar 140 de votanți (13,9%) au optat pentru alegerea rectorului pe baza unui concurs public.

Referendumul pentru stabilirea modalității de alegere a rectorului s-a desfășurat, pe baza Hotărârii Senatului nr. 12.296 din 11 mai a.c., în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 și cu Ordinul nr. 3751/2015 al Ministrului Educației și Cercetării Științifice de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învătamant superior.

Tema supusă referendumului universitar este stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului, după cum este prevăzut la art. 209 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011:

 1.  pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou,ales, sau
 2. prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universităţii și al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar și din consiliile facultăţilor.

Direcţia Comunicare şi Relaţii Publice a UBB

Alegerea în funcția de Director de extensie

Regulamentul de funcționare al extensiilor universitare ale Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Regulament extensii 2016

Calendar alegeri 2016

Calendar alegeri extensii 2016

Calendar alternativ alegeri 2016

Calendar alternativ alegeri extensii

Candidaturi pentru funcția de Director de extensie

Extensia Bistrița

Extensia Gheorgheni

Extensia Satu Mare

Extensia Sighetu Marmației

Rezultatele alegerilor pentru funcția de Director de extensie

Nr. crt. Extensia Director de extensie
1. Extensia Satu Mare Vég Adlabert
2. Extensia Sfântu Gheorghe Cziprián-Kovács Loránd
3. Extenisa Bistrița Muresianu Mircea
4. Extensia Gheorgheni Stefan Dombay
5. Extensia Sighetu Marmației Marin Ilies
6. Extensia Târgu Mureș Szilveszter László Szilárd

Alegerea prodecanilor

Concurs pentru ocuparea funcției de director al CSUD

Alegerea membrilor CSUD

Candidați pentru funcția de membru al Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD), pentru procedura de alegere prin vot

 • Conducători de doctorat

Nr. crt.

Numele candidatului

Școala doctorală

1.

Prof. dr. BACIU Laurențiu - Călin

Știința mediului

2.

Prof. dr. GROSU Emilia - Florina

Educație fizică și sport

3.

Prof. dr. SILVESTRU Cristian - Sorin

Chimie

4.

Prof. dr. VERESS Carol

Filosofie

 • Studenți-doctoranzi

Nr. crt.

Numele candidatului

Școala doctorală

1.

RADOVICI Andrei - Titus

Știința mediului

2.

TOMA Vlad - Alexandru

Biologie integrativă

Lista alfabetică a conducătorilor de doctorat care participă la votul pentru constituirea CSUD 2016

Rezultat al votului pentru constituirea CSUD

Rezultatele au fost postate în 13.07.2016 ora 16:00.